Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2008


Pris for innsats mot svart arbeid

Sverre A. LarssenAdm. direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL) har fått Ildsjelprisen for sitt årelange arbeid mot svart arbeid. Larssen får anerkjennelsen for å ha fått med seg byggenæringen på Seriøsitetsprosjektet som blant annet har resultert i innføring av ID-kort på byggeplasser, Registerinfo og Startbank. Det er Samarbeidsforumet mot svart økonomi som deler ut prisen og forumet består av representanter fra KS, LO, NHO, YS og Skatteetaten. (NHO, 31.03.08) Les mer>>

Les mer om Seriøsitetsprosjektet

 

 

 

Danmark: Arbeidsgivere elsker østarbeidere

8 av 10 arbeidsgivere i industrien opplever at østarbeiderne er mindre syke enn deres danske ansatte. De er også mere flittige og punktlige, viser A4’s rundspørring blant industriarbeidsgivere som har østeuropeiske ansatte. Østarbeiderne er unge og kjenner kanskje ikke sine rettigheter, mener ekspert. (Dansk LOs Ugebrev, nr 12/2008, 31.03.08) Les mer>>

 

 

Stavanger ønsker seg servicekontor for utenlandske arbeidstakere

I løpet av de fem siste årene er antall søknader om arbeids- og oppholdstillatelser doblet i Rogaland politidistrikt. Ressursene har så å si stått stille. Behandlingstiden for søknader om forlenget arbeidstillatelse er nå opptil fem måneder. – Folk bør få svar i løpet av en måneds tid. Derfor ønsker vi å få etablert et felles servicekontor for utenlandske arbeidstakere i Stavanger, sier politiinspektør Leif Ole Topnes. Et slikt kontor ble opprettet i Oslo i fjor høst. Det gjør at utlendingsmyndighetene, skatteetaten og Arbeidstilsynet kan gjøre arbeidet mer effektivt. (Stavanger Aftenblad, 31.03.08) Les mer>>

 

 

Polakker kraftig underbetalt

Arbeidstilsynets rapport om polakkenes arbeidsforhold på Høgevarde i Flå er knusende. - Vi er i ferd med å få et A- og et B-lag i næringslivet, sier Jan Muggerud, tilsynssjef i Arbeidstilsynet i Buskerud. Han er rystet over forholdene de polske arbeiderne jobber under. Han peker på lønnsforholdene som det verste. - Etter det jeg vet, ligger timelønnen deres på rundt 40 kroner timen. Det holder ikke mål, sier Muggerud. (NRK Buskerud, 31.03.08) Les mer>>

 

 

Sverige: Nye regler for arbeidsinnvandring

Den svenske regjeringen foreslår, i en lovremiss, nye regler for arbeidsinnvandring til Sverige. Forslaget innebærer at mulighetene for arbeidskraftsinnvandring øker og at det dermed blir lettere for arbeidsgivare å rekruttere arbeidskraft fra land utenfor EU/EØS og Sveits. (regeringen.se, 27.03.08) Les mer og last ned lovremissen>>

Se også: Kronikk: "Vi lättar på reglerna för arbetskraftsinvandringen" (Dagens Nyheter, 27.03.08)

 

 

Kampanje for solidaransvar

Logo: FellesforbundetFellesforbundets oslofjordkonferansen vil sette i gang en kampanje for å innføre solidaransvar i byggenæringen. Den kan være i gang på forsommeren (Magasinet for fagorganiserte, 28.03.08). Les mer>>

 

 

 

 

Arendal: Arbeidsinnvandrere strømmer til kirken

Den katolske kirken i Arendal er blitt for liten. Til tider må folk stå utenfor kirka under messer. Til sommeren starter derfor utbyggingsarbeider for tre millioner kroner. - Det offentlige har vært totalt uforberedt på denne økte arbeidsinnvandringen, mener pater Sigurd Markussen (NRK Sørlandet, 28.03.08). Les mer>>

 

- Vi må banke på døren ute

Fafo image/bildeNorge må jakte høyt kvalifisert arbeidskraft utenlands. Utfordringene med å skaffe kompetent arbeidskraft fra utlandet blir større og større, mener administrerende direktør Terje Nygaard i Manpower (DN.no, 28.03.08). Les mer>>

 

 

 

 

Arbeidstilsynet stanset arbeid ved St. Olavs Hospital

Logo: ArbeidstilsynetArbeidstilsynet har pålagt et firma innleid i byggefase 2 ved St. Olavs Hospital bygge-stopp. Det er mistanke om sosial dumping. Under inspeksjon kom det frem at firmaet benyttet to polske arbeidstakere. Ingen av dem kunne fremlegge dokumentasjon på lønn og andre arbeidsvilkår (Adresseavisa, 27.03.08). Les mer>>

Se også: - Regelverket skal følges (Byggindustrien, 28.03.08)

 

 

Solidaransvar på programmet

Logo: FellesforbundetTorsdag skal Oslofjordkonferansen diskutere videre arbeid mot sosial dumping. Hovedtema blir kravet om solidaransvar for lønn. Oslofjordkonferansen er et forum for fagforeninger i Fellesforbundet som organiserer bygningsarbeidere. Formålet er å diskutere erfaringer og utvikle innsatsen mot sosial dumping (Magasinet for fagorganiserte, 27.03.08). Les mer>>

 

 

 

Vegvesenet vil granske bemanningsselskap

Vegvesenets internrevisjon skal saumfare lønnsstrømmen og kvitteringer for omstridte kontantforskudd til ungarske E 18-arbeidere i bemanningsselskapet Degus Bau. En rekke ungarske E 18-arbeidere har stått fram og fortalt at de er blitt presset til å skrive under på kontantutbetalinger, uten at de har fått penger (Fædrelandsvennen, 27.03.08). Les mer>>

Se også: - De våget ikke snakke med oss (Fædrelandsvennen, 15.03.08)

 

 

Arbeidsgivere rydder opp

Arbeidsgivere tar kontakt med Arbeidstilsynet for å rydde opp i avspaseringer og timelister. Samtidig flytter polske arbeidere ut av dårlige boliger til bedre steder (Aftenposten, 26.03.08). Les mer>>

 

 

Nærmere allmenngjøring

Fellesforbundet og LO er kommet et skritt nærmere allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved skips- og offshoreverftene. I ettermiddag besluttet Tariffnemnda å sende forslaget til forskrift ut på høring (Magasinet for fagorganiserte, 25.03.08). Les mer>>

Se også: Frustrert over treghet (LO-aktuelt, 26.03.08)

 

 

Langemyhr tilbakeviser påstander

Byggmester Harald Langemyhr AS tilbakeviser i en redegjørelse flere av de påstandene som er framsatt i media, men gjør også noen flere innrømmelser av at ikke alt er slik det burde være. Bedriften håper å komme raskt igang igjen på to av byggeplassene i Oslo, blant annet Sinsen barnehage (Byggmesteren, 25.03.08). Les mer>> 

 

 

Ny rapport fra IMDi viser at arbeidsinnvandrerne fra Polen og Baltikum blir

Logo: IMDiEtter EU-utvidelsen i mai 2004 har Norge blitt det største mottakerlandet i Norden for arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa. IMDis spørreundersøkelse blant arbeidsinnvandrere fra Polen, Litauen, Estland og Latvia viser at hele syv av ti sier at de helt sikkert eller trolig kommer til å bo i Norge om fem år. Hele seks av ti ønsker å ta med familien hit. Norsk oppleves som en av de største utfordringene. Rapporten er skrevet av analyse- og tilskuddsenheten i IMDi. (Fafo Østforum, 25.03.08) Les mer på IMDis nettsider>>

Last ned rapporten 'Vi blir… Om arbeidsinnvandring fra Polen og Baltikum'

 

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

Logo: UDIForeløpige tall for februar 2008 viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at selv om det fortsatt er betydelige sesongsvingninger i politiets arbeid med førstegangstillatelser og fornyelser, var det ingen sesongnedgang i antall gyldige arbeidstillatelser i siste del av 2007 og mye tyder på at veksten vil fortsette i 2008 siden tallet på gyldige tillatelser nådde igjen sitt høyeste tall 1. mars. Tallene viser også at den betydelig oppgangen i antall gyldige tillatelser for borgere av Bulgaria og (særlig) Romania fortsetter. (Fafo Østforum/UDI, 25.03.08)

 

 

UDI: Årsrapport 2007

UDI Årsrapport 2007I 2007 fikk over 100 000 utenlandske borgere tillatelse til å oppholde seg Norge, og 55 000 av disse fikk sin første arbeidstillatelse. Dette er en fordobling i løpet av de siste fire årene. Alt tyder på at denne økningen vil fortsette i årene fremover. Det nye er at mange tar med seg familien og bosetter seg i Norge for kortere eller lengre tid. De fleste arbeidsinnvandrerne kommer fra Norges nærområder og fra de nye EU-landene. Det er også en økende tendens at flere kommer fra land utenfor Europa. (UDI, 12.03.08) Les mer og last ned årsrapporten>>

Se også:
- Polakker lokker kona til Norge (Nettavisen, 25.03.08)
Oslo - lille Warsawa (Nettavisen, 25.03.08)

 

 

Polakker i legevaktkø

Legevaktene i Bergen, Oslo og Trondheim merker alle økt pågang av utenlandske arbeidere, og da særlig polakker. Arbeidstilsynet frykter at mange skader og ulykker aldri blir registrert. Rådgiver Kjell Skjærvø fra Fellesforbundet forteller at polakker er mer utsatt for ulykker og skader enn sine norske kolleger. Og for et par år siden avdekket en Fafo-undersøkelse at polske og baltiske arbeidere må gjøre de farligste jobbene – ofte uten sikring. (Aftenposten, 25.03.08) Les mer>>

Se også: Polske arbeidere til legevakten (NRK Rogaland, 26.03.08)

 

 

- Snever nasjonalisme

Debatten om sammenhengen mellom arbeidsinnvandring og sosial dumping har provosert mange østeuropeiske bygningsarbeidere. Jonas Bals, ombudsmann for baltiske bygningsarbeidere i Oslo, mener debatten avdekker politiske problemer på venstresida. - Mange på venstresida har åpenbart glemt arbeiderbevegelsens internasjonalistiske grunnlag, sier Bals. Han mener det trengs nye holdninger til arbeidsinnvandring. (Klassekampen, 25.03.08) Les mer>>

 

 

Katolsk dobling på tre år

Den katolske kirken i Arendal er i sterk vekst, hovedsakelig på grunn av arbeidsinnvandring fra Øst-Europa. - Menigheten har i dag over 900 medlemmer. Bare de siste tre årene har vi vokst med over 400 medlemmer, sier pater Sigurd Markussen i St. Franciskus Xaverius kirke. Markussen har ansatt en polsk menighetssekretær for lettere å kunne bistå polakkene. - Polakkene er vant til at kirken hjelper dem. Men vi har ikke råd til å ansette flere til å ta seg av alle forespørslene som kommer, for eksempel om hjelp til sosiale tiltak. (Agderposten, 25.03.08) Les mer>>

Se også: Den katolske kirke planlegger to nye kirker i Oslo (NRK Østlandssendingen, 17.03.08)

 

Pusser opp lokalene til Norske Bunader for 28 kroner timen

Arbeidstilsynet har fått tilgang til arbeidskontrakter som viser at de fem polske arbeiderne har en timelønn på omtrent 28 kroner. De krever nå at arbeiderne får nesten 100 kroner mer i timen. Hvis ikke, stopper de hele byggeplassen. Lovlig lønn, mener selskapet selv. (Dagbladet, 19.03.08) Les mer>>

 

 

Hyttebyggere behandler polakker verst

For at du skal kunne kose deg på nyhytta i påska, kan mange østeuropeiske arbeidere ha måttet jobbe for lønninger ned i 20 kroner timen, skogen som do, og dårlig sikring av byggeplassen. Hyttemarkedet er nemlig verst i behandlingen av arbeidsinnvandrere fra Øst- Europa, ifølge Fellesforbundet. (NRK, 19.03.08) Les mer>>

 

 

Vikarbyråene har flest østeuropeere

Vikarbyråene er nå den største arbeidsgiveren for østeuropeiske arbeidstakere i Danmark. Over 4000 østeuropeere er hentet av et vikarbyrå siden EU-utvidelsen i 2004. Flere enn halvparten havner i byråer som bryter overenskomstene eller ikke har noen. Stikkprøver viser at vikarbyråene snyter samfunnet for millioner av kroner (Dansk LOs Ugebrev, 17.03.08). Les mer>>

 

 

Sosial dumping uakseptabelt

Logo: ArbeidstilsynetÅtte av ti nordmenn vil boikotte virksomheter som driver sosial dumping, viser en ny undersøkelse gjort av arbeidstilsynet. Fire av ti har allerede avstått fra å kjøpe en vare eller tjeneste fordi de har mistanke om sosial dumping hos virksomheten. Det er bare åtte prosent som faktisk har vært kunde hos en virksomhet hvor de har hatt grunn til å tro at det foregikk sosial dumping (Arbeidstilsynet, 16.03.08). Les mer>>

 

 

Ny aksjon mot Langemyhr

Arbeidstilsynet gjennomførte torsdag en ny aksjon mot Harald Langemyhr, med politiet og skatteetaten på slep. Nok en gang ble det avdekket sosial dumping, denne gang i Stavanger (E24, 14.03.08). Les mer>>

Se også:
Torde ikke fortelle det til kona (E24, 18.03.08)
Slo alarm for 15 måneder siden (Bygg.no, 16.03.08)

Til den forrige saken om Langemyhr:
Arbeidstilsynet sjekker Langemyhr (Dagbladet, 12.03.08)
- Vi har full mulighet til å avslutte kontrakten (Aftenbladet, 12.03.08)

 

 

- Brudd på AML og sosial-dumping på GMC

Fagforbundets Elda Myhre sier til TV2 Nyhetskanalen at det som foregår med litauiske arbeidere på Stavanger-bedriften GMC Maritime er brudd på Arbeidsmiljøloven og sosial dumping (Stavangeravisen 15.03.08). Les mer>>

Se også: - Vi er slaver (TV2 Nyhetskanalen, 15.03.08)

 

 

Kronikk: - Tjenestedirektivutredning slår inn åpne dører

- På tirsdag ble utredningene om tjenestedirektivet lagt fram. Det springende punktet er om tiltakspakka til regjeringen er tilstrekkelig til å hindre at tjenestedirektivet fører til økt sosial dumping. Det ble Fafo ikke bedt om å undersøke. Utredningen til Fafo er derfor verdiløs for den egentlige debatten, skriver Dag Seierstad i en kronikk. (Nationen, 15.03.08) Les mer>>

 

 

Mistanke om sosial dumping på E18

Norsk Arbeidsmandsforbund ville hjelpe de ungarske E 18 arbeiderne. Men ungarerne fikk kalde føtter. Distriktssekretær Ole Jarl Madland er ikke i tvil om at ungarerne har fått beskjed om å holde kjeft og at de ikke kommer tilbake om de snakker (Fædrelandsvennen, 15.03.08). Les mer>>

Se også: - Vi skal til bunns i saken (Fædrelandsvennen, 15.03.08)

 

 

AID arrangerer erfaringskonferanse om sosial dumping 13. mai

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) arrangerer erfaringskonferanse om arbeidet mot sosial dumping tirsdag 13. mai 2008 kl 09.00-16.00 i Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil åpne konferansen. Roar Flåthen og Finn Bergesen jr. med flere vil delta i debatten. (AID, 14.03.08) Les mer>>

 

 

Det blir lettere å avsløre utnytting

Foto: AIDRegjeringen gir fra og med i dag tillitsvalgte hos hovedleverandører innsynsrett og påseplikt, som et ledd i handlingsplanen mot sosial dumping. – Innsynsretten skal avdekke ulovligheter, men også være et ris bak speilet mot useriøse aktører i byggebransjen. De skal vite at tillitsvalgte når som helst kan kikke dem i kortene, sier arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Dagsavisen, 14.03.08). Les mer>>

Se også: Handlingsplanen mot sosial dumping: Innsynsrett og påseplikt på plass (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 22.02.08)
 

 

 

 

Frykter organisert svart arbeid i Kristiansand

Politiet har arrestert en 47-årig polakk, mistenkt for å ha organisert svart arbeid på byggeplasser i Kristiansand (NRK Sørlandet, 14.03.08). Les mer>>

 

 

Polakker bor på byggeplassen i Larvik

Fellesforbundet avslørte torsdag at fem polske håndverkere, som renoverer et hus ved Odberggården for elektroinstallatør Harald Faugstad, lever under uverdige forhold og får betalt mindre enn mistelønn (Østlandsposten, 14.03.08). Les mer>>

 

 

Dobling av polske statsborgere bosatt i Norge

Tallet på utenlandske statsborgere bosatt i Norge økte i fjor med 28 000, til 266300. Tallet på polske statsborgere økte mest også i 2007, og det var ved årsskiftet mer enn dobbelt så mange polske statsborgere bosatt i Norge enn året før. Det er tredje året på rad at tallet dobler seg. Det er nå 26 800 med polsk statsborgerskap bosatt her i landet, og de er den nest største gruppen med utenlandske statsborgere, etter svenskene (SSB, 13.03.08). Les mer>>

 

 

– Verken offer eller problem

– Utenlandske bygningsarbeidere gjøres enten til ofre eller problem når arbeidsinnvandring debatteres. Det reagerer vi kraftig på. De er arbeidskolleger, og en viktig del av vår styrke, sier Jonas Bals i Oslo Bygningsarbeiderforening. (Magasinett, 12.03.08) Les mer>>

 

 

- Det vil bety lite i praksis om tjenestedirektivet gjøres til norsk lov

De regjeringsbestilte utredningene av konsekvensene av å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge ble i går presentert på et Fafo Østforum seminar. Samtlige utredere hadde som hovedpoeng at det vil bety lite i praksis om direktivet gjøres til norsk lov. – Jeg er ingen stor tilhenger av EU, men ser ingen grunn til å være veldig bekymret, sa økonomiprofessor Bjarne Jensen. - Tjenestedirektivet har ikke selvstendig betydning i kampen mot sosial dumping, sa jusprofessor Stein Evju. EL & ITs forhandlingssjef Jan Olav Andersen ble imidlertid ikke beroliget. – Jeg oppfatter at alle utrederne har gått ganske langt i å bagatellisere innholdet i direktivet, sier han. (LO-Aktuelt, 12.03.08) Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 11. mars: Utredninger av tjenestedirektivet

Foto: Fafo130 personer deltok på dagens Fafo Østforum seminar. Temaet var tjenestedirektivet, og fem utredninger ble presentert. Nærings- og handelsdepartementet bestilt på nyåret seks utredninger av ulike sider og virkninger av det nye tjenestedirektivet som ble vedtatt i EU i desember 2006. Utredningene var ferdige 1. mars, og tilgjengelig på NHDs nettsider fra 3. mars. (Fafo Østforum, 11.03.08) Last ned lysarkene fra seminaret her>>

Les mer og last ned notater fra de seks utredningene på NHDs nettside>>

 

 

 

 

Tariffnemda utsatte nok en gang

I snart ett år har Fellesforbundet forsøkt å få orden på lønns- og arbeidsforholdene ved norske skips- og offshoreverft. Gårsdagens planlagte møte i Tariffnemda ble avlyst på grunn av datatrøbbel. Det vil si at enda en gang utsatte Tariffnemnda behandlingen av kravet om allmenngjøring av Verkstedoverenskomsten ved skips- og offshoreverftene. Ny møtedato rett over påske: 25. mars. (FriFagbevegelse, 11.03.08) Les mer>>

 

 

Polakker må betale 100 000 kr. hvis de tar jobb hos andre bedrifter

Firmaet Arbeidskraft.pl krever 100.000 kroner fra polske arbeidere som sier opp og tar arbeid hos en klient før det er gått seks måneder. Arbeidskraft leier ut polske arbeidere til andre bedrifter. I kontrakten står det at arbeideren må betale 100.000 kroner, hvis de tar jobb hos en av Arbeidskraft sine klienter, innen seks måned etter at de sluttet å jobbe for klienten. - Jeg kan slå fast at punktet i kontrakten om å betale 100.000 kroner ikke er i tråd med lovverket, fastslår Snorre Nordstrand, jurist i Arbeidstilsynet Kristiansand. (Fedrelandsvennen, 11.03.08) Les mer>>


 

Ny bok: Polakk i Norge

Den polske avdelingene av det internasjonale forlaget, Berlitz, vil i løpet av våren komme med en bok for polakker som vil jobbe i Norge. Boken skal omhandle arbeids- og samfunnsforhold, det typiske norske, og både HMS-reglene, miljøvern, fagbevegelsen, loppemarkeder og dugnader er temaer i boken. (LO-Aktuelt, 11.03.08) Les mer>>

 

 

Arbeidstilsynet aksjonerte mot sosial dumping

Logo ArbeidstilsynetArbeidstilsynet hadde mandag kveld razzia på tre adresser i Tønsberg-området. De aksjonerte i forbindelse med saken der entreprenøren Harald Langmyhr AS mistenkes for å ha utnyttet polske arbeidere som jobbet på en rekke kommunale byggeplasser i Oslo. Arbeidstilsynet møtte for det meste låste dører da de mandag kveld aksjonerte i boligen der det tidligere bodde 80 polske menn. Det var bare to igjen - arbeidsgiveren har sendt hjem mesteparten av de øvrige. Overingeniør Arne Bergsholm i Arbeidstilsynet var sjokkert over tilstandene, ikke minst over loftet i bygningen, der opptil 11 menn bodde uten rømingsveier i en brannfelle. (E24, 10.03.08) Les mer>>

Se også:
Razzia mot ulovlige boliger (NRK, 10.03.08)
Aksjonerer mot elendige boforhold (Dagbladet, 10.03.08)

 

 

Polakker grovt utnyttet

De må betale 7500 kroner i måneden for en brakke på 10 kvadratmeter. De tjener langt under tarifflønn, og jobber opptil 63 timers uke for Oslo kommune. - Det er lenge siden jeg har opplevd noe så jævlig, og det går ikke på lover og regler, men måten man behandler mennekser på. Dette er langt utenfor det som er moralsk riktig, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet. De polske bygningsarbeiderne jobber for Tønsberg-firmaet Byggmester Harald Langemyhr AS. (E24, 07.03.08) Les mer>>

Se også:
Langemyhr kjenner seg ikke igjen i kritikken (Tønsbergs Blad, 10.03.08)
Polsk tropp utenfor Langemyhrs kontor (Tønsbergs Blad, 10.03.08)
Polakkene leier rom av ordføreren (Tønsbergs Blad, 10.03.08)
- Polakkene straffes. Står uten lønn (E24, 09.03.08)
Polske arbeidere skulle «kjøpes» til taushet (E24, 09.03.08)
Byggmesterforbundet vurderer å kaste ut Tønsberg-firmaet (Tønsbergs Blad, 07.03.08)
Byggeplass stengt på grunn av uverdige arbeidsforhold (Dagsavisen, 07.03.08)
- Spartanske forhold (NRK Østlandssendingen, 07.03.08)
Kommentar: Polakker uten rettsvern (E24, 07.03.08)

 

NHO: - Få tjenestedirektivet inn i EØS-avtalen

Konklusjonene i de seks utredningene om EUs tjenestedirektiv er sammenfallende med NHOs vurderinger, mener direktør for næringspolitikk i NHO, Petter H. Brubakk. - Resultatene taler for seg, og regjeringen må nå snarest mulig sette i gang prosessen med å få direktivet inkludert i EØS-avtalen slik at arbeidet med å gjennomføre direktivet i Norge kan igangsettes for fullt, sier Brubakk (NHO, 06.03.07). Les mer>>

 

Polakker grovt utnyttet

Polske arbeidere jobbet under elendige forhold for å bygge en barnehage og et sykehjem for Oslo Kommune. De tre polakkene betalte 7500 kroner i måneden for en brakke på 10 kvadratmeter, fikk langt under tarifflønn og jobbet ofte 63 timers uke. Arbeidsgiver er tønsberg-firmaet Byggmester Harald Langemyhr AS, mens byggherre er Oslo kommune gjennom Omsorgsbygg KF (E24, 07.03.08). Les mer>> 

Se også kommentar: Polakker uten rettsvern (E24, 07.03.08)

 

Benekter sosial dumping på Norefjell

Ifølge hytteutbyggeren tjener polakkene på Norefjell over 120 kroner timen. Det er over 100 kroner mer enn Arbeidstilsynet hevder. Ifølge Stein Guttorm Lunde, eier av tiltakshaver Sagum AS, sier de har dokumentasjon på at de polske arbeiderne får utbetalt rundt 15 500 kroner i måneden - netto. - Jeg blir sjokkert over at Arbeidstilsynet går ut som de har gjort med denne saken. De burde selvsagt snakket med meg først, sier Lunde (Drammens Tidende, 07.03.08). Les mer>>

 

Dyre språkproblemer

Økt arbeidsinnvandring fører til kommunikasjonsproblemer og flere konflikter, ifølge Forbrukerrådet. – Misforståelser får ofte store konsekvenser, og vi snakker mye penger. Det er ikke uvanlig at ekstrakostnader som følge av kommunikasjonsproblemer overstiger ti prosent av boligens verdi, sier Egil Skavang, leder av Byggekostnadsprogrammet (Bergens Tidende, 05.03.08). Les mer>>

 

Flere triks for å skjule sosial dumping

- I likhet med Arbeidstilsynet mener jeg at stadig flere arbeidsgivere følger norsk lov for å hindre sosial dumping, men samtidig har vi sett at arbeidsgiverne er blitt flinkere til å skjule det, sier forbundssekretær Trond Løvstakken i EL & IT Forbundet (EL & IT Forbundet, 05.03.08). Les mer>>

 

Eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv

Foto: NHD- Regjeringen ønsker et best mulig beslutningsgrunnlag. Derfor har seks eksterne miljøer på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet utredet bestemte problemstillinger knyttet til tjenestedirektivet, sier nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen. Nærings- og handelsdepartementet har mottatt seks eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv. Utredningene går gjennom tjenestedirektivets betydning for bestemte områder, herunder sosial dumping, offentlige tjenester og forbrukerrettigheter, dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk lov. (NHD, 01.03.08) Les mer og last ned notatene fra utredningene>>

Se også nyhetssakene:
Tror offentlige tjenester er trygge (Nationen, 04.03.08)
Kan påvirke 743.000 (Klassekampen, 04.03.08)
Nei til EU: - Problemstillinger utelatt (Klassekampen, 04.03.08)
Fafos konsekvensutredning rokker ikke motstanden i SV og Sp (Dagsavisen, 03.03.08)
Dette er tjenestedirektivet (Dagsavisen, 03.03.08)

 

 

- Arbeidsinnvandring er ingen trussel mot velferdsstaten

Dagsavisen skrev nylig at arbeidsinnvandring kan svekke velferdsstaten. Forskerne Dagsavisen intervjuet sier til Utrop at påstandene de ble tilskrevet ikke er helt presise. (Utrop, 04.03.08) Les mer>>

Se også: Arbeidsinnvandring kan svekke velferdsstaten (Dagsavisen, 21.02.08)

 

 

Holdningsundersøkelse: Mange opplever eller mistenker sosial dumping

Logo Arbeidstilsynet- 22 prosent av ansatte i privat sektor og seks prosent i offentlig sektor, noe som tilsvarer om lag 350.000 arbeidstakere, opplever eller har mistanke om at det foregår sosial dumping i sin bransje, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Dette viser tall fra en ny holdningsundersøkelse utført for Arbeidstilsynet. Det store omfanget av arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa gjør det mer nødvendig enn noen gang å motarbeide sosial dumping og hindre utvikling av et A- og et B-lag i arbeidslivet, kommenterer Finboe Svendsen. (Arbeidstilsynet, 04.03.08) Les mer>>

Se også:

Rogaland fylke er verst på sosial dumping (Rogalands Avis, 05.03.08)
Norge behandler polakkene bedre
(Dagsavisen, 05.03.08)
Mange mistenker sosial dumping (Byggeindustrien, 04.03.08)
Færre jobber svart på byggearbeidsplasser (Byggenæringens landsforening, 04.03.08)

 

 

Arbeidstilsynet med nasjonal aksjon mot sosial dumping

1 av 10 tilsyn resulterte i stansingsvedtak, viser resultatene etter den første nasjonale storaksjonen i år mot sosial dumping i byggebransjen. Totalt ble det gitt 488 reaksjoner. - Vi ser en positiv utvikling. Tilsvarende tall for første aksjonsuke i 2007 viste at 7 av 10 av tilsynene resulterte i stans. Arbeidstilsynet erfarer at stadig flere virksomheter opptrer seriøst og følger regelverket, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen. (Arbeidstilsynet, 04.03.08) Les mer>>

 

 

Arbeidstilsynet lanserer nettsted mot sosial dumping

Logo ArbeidstilsynetArbeidstilsynet iverksetter en bred innsats mot sosial dumping for å skape et mer etisk arbeidsliv i Norge. Blant tiltakene er informasjonsarbeid for å skape holdninger som forebygger at utenlandsk arbeidskraft får arbeidsvilkår som strider med kjørereglene i det norske arbeidslivet. 4. mars lanseres nettstedet www.arbeidstilsynet.no/stoppsosialdumping hvor man finner relevant informasjon om sosial dumping, regelverk, samt veiledning om hvordan man kan unngå sosial dumping. (LO, 04.03.08)

Se også: Arbeidstilsynets tiltak mot sosial dumping (Arbeidstilsynet, 26.02.08)

 

 

Fafos konsekvensutredning rokker ikke motstanden i SV og Sp

Striden om veto mot EUs tjenestedirektiv ligger fortsatt som en udetonert bombe under regjeringen. Fafo konkluderer i en fersk utredning med at det omstridte direktivet ikke vil ha noen direkte eller selvstendig betydning for arbeidsrettslige spørsmål, eller for regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Fafo påpeker imidlertid at bruken av såkalte «antikontraktørklausuler», som skal forhindre en undergraving av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anbudsrunder, sannsynligvis må opphøre. Per Østvold mener SV fortsatt bør gå inn for å legge ned veto mot tjenestedirektivet i regjeringen. Statssekretær Annelene Svingen (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet sier det ikke er lagt opp til noen ny høringsrunde. (Dagsavisen, 03.03.08) Les mer>>

Se også: Dette er tjenestedirektivet (Dagsavisen, 03.03.08)


 

Nytt Fafo-notat: Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping

Fafo image/bildeNærings- og handelsdepartementet (NHD) har bedt Fafo om å vurdere hvilke konsekvenser tjenestedirektivet kan ha for regjeringens arbeid mot sosial dumping. Utredningen foreligger nå i et nytt Fafo-notat. Hovedsynspunktet i notatet er at tjenestedirektivets bestemmelser ikke vil ha noen direkte eller selvstendig betydning for regjeringens tiltak mot sosial dumping. Ett unntak gjelder imidlertid for anvendelsen av såkalte «antikontraktørklausuler» i offentlige kontrakter. En gjennomføring av tjenestedirektivet vil sannsynligvis medføre at bruk av slike klausuler må opphøre. Notatet er forfattet av Stein Evju, professor i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo (UiO) og Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård. Notatet er skrevet på oppdrag fra NHD, og er en av seks utredninger om EUs tjenestedirektiv. (Fafo Østforum, 03.03.08) Last ned notatet>>

Les mer og last ned notater fra alle de seks utredningene på NHDs nettside>>

 

 

NHO: - Hva er "normale" lønnsvilkår?

Logo NHO1. mars 2008 trer forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i kraft. Forskriften siktemål er å hindre sosial dumping. Forskriften pålegger offentlige oppdragsgivere å sette kontraktsvilkår om at arbeidstakere hos leverndørene skal sikres "normale lønns- og arbeidsvilkår". - NHO er kritisk til forskriften fordi det er meget vanskelig å fastslå hva som er "normalt" når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. NHO vil arbeide overfor Regjeringen for å få presisert hva som er "normalt", sier advokat Kurt Weltzien i NHO. (NHO, 03.03.08) Les mer>

 

 

 

Grunnopplæring på polsk

AOF og Gyldendal Arbeidsliv markerer at "Grunnopplæringen i arbeidsmiljø" nå kan tilbys på polsk. I den forbindelse arrangeres et gratis miniseminar om arbeidsinnvandring den 6. mars på Internasjonalen kafè klokken 10. Blant foredragsholderne er Truls Eirik Waale, førstekonsulent i UDI, Kjell Skjærvø i Oslo bygningsarbeiderforening, Per Granerød og Kristyna Michalak i Arbeidstilsynet. (bygg.no, 03.03.08) Les mer>>

 

 

Polakker føler seg snytt av Danmark

Danske myndigheter og arbeidsgivere kjører rundt i Polen og lover gull og grønne skoger. Men når polakkene står klar med arbeidshandskene i Danmark, er det slutt på den gode behandlingen. Det mener faglig konsulent i Byggefagenes Samvirke, Robert Olejnik. Mange av de omkring 17.000 polske bygningsarbeidere i Danmark føler seg snytt. Enten fordi deres arbeidsgiver har utnyttet dem, eller fordi myndighetene har sviktet dem. (Dansk LO Ugebrev 9/2008, 03.03.08) Les mer>>

 

 

Eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) mottar innen mandag seks eksterne utredninger om EUs tjenestedirektiv. Utredningene går gjennom tjenestedirektivets betydning for bestemte områder, herunder sosial dumping, offentlige tjenester og forbrukerrettigheter, dersom direktivet innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk lov. Utredningene offentliggjøres mandag 3. mars og legges ut på departementets internettsider. (NHD, 01.03.08) Les mer >> 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700