Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2008

 

Nytt Fafo-notat:
Hvordan påvirkes økonomien i Polen og de baltiske land av migrasjon?

Fafo image/bildeI et nytt Fafo-notat skrevet av Pawel Kaczmarczyk og Marek Okolski (bildet) ved Senter for migrasjonsforskning ved Universitetet i Warsawa, ser man på følgene av migrasjon fra Polen og de baltiske land, og sammenlikner trekk ved utvandringen i tida før og etter EU-utvidelsen. Notatet ble lagt fram i forbindelse med et prosjekt om arbeidsvandring fra de nye EU-landene til Norden, som Fafo utfører for Nordisk Ministerråd. (Fafo Østforum, 31.01.08) Les mer og last ned notatet>>

 

 

 

Ny Fafo-rapport om arbeidsinnvandring

Innen 2011 er de europeiske overgangsordningene vekk, og konkurransen om arbeidskraft fra Øst-Europa kan hardne. Da vinner land som har høy standard og liten forskjellsbehandling, mener Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring. Fafo-forskerne la fram rapporten "Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden - utviklingstrekk og konsekvenser" (utgitt av Nordisk Ministerråd) sist uke. (Byggeindustrien, 31.01.08) Les mer>>

 

Trenger ti nye katolske kirker

Den sterke arbeidsinnvandringen gjør at Den katolske kirke planlegger bygging av ti nye kirker. Biskop Bernt Eidsvig mener han reelt sett har mer enn 200.000 katolikker å betjene. Finansieringen kan bli et stort problem, da manglende personnummer eller registrering gjør at mange arbeidsinnvandrere ikke teller som medlemmer og dermed ikke bidrar til at kirken får økt statsstøtte (Vårt Land, 31.01.08). Les mer>>

Les også:
Katolikkene vil bygge nye kirker (Bergensavisen, 05.02.08)
Den økonomiske situasjonen for Den katolske kirke opp i Stortinget (Vårt Land, 31.01.08)
- Over 200.000 katolikker (Vårt Land, 30.01.08)

 

 

Allmenngjøring i det blå

Tariffnemnda sa i dag ja til å gi arbeidsgiversiden enda en utsettelse på tilsvarsfristen. Den nye fristen er 29. februar. Neste møte er 10. mars. Etter enda en utsettelse er det lite sannsynlig at det blir allmenngjøring i skips- og verftsbransjen før tariffperioden går ut 31. mars. (Magasinett, 28.01.08) Les mer>>

Se også: Allmenngjøring utsatt en uke (EL & IT, 31.01.08)

 


Arbeidstilsynet: - Behov for fortsatt innsats mot sosial dumping i Nord-Norge

Fafo image/bildeOver halvparten av bedriftene i Nord-Norge som Arbeidstilsynet besøkte i fjor hadde mangler som resulterte i pålegg. Aller mest sviktet det i HMS-rutinene. - Vi jobbet også i hele fjor med et prosjekt om sosial dumping, og dette vil vi fortsette med i år, sier Hilmar Remen i Arbeidstilsynet. Han understreker at de etablerte entreprenørene er flinke til å oppfylle kravene. Problemene dukker ofte opp når utlendinger blir ansatt gjennom utleiebyråer (Bladet Vesterålen, 30.01.08). Les mer>>

 

 

Fortsatt vekst i arbeidsinnvandringen

Tallet på sysselsette i Norge gikk opp med 40 000 personer fra august til november 2007. Den sterke veksten skyldes økt arbeidsinnvandring fra nye EU-land i Øst-Europa. For selv om 40.000 flere personer kom i arbeid, viser Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse (AKU) at arbeidsledigheten holder seg uendret på 2,5 prosent av arbeidsstyrken fra august til november i fjor. (SSB, 30.01.08) Les mer>>

Les også:
Økt yrkesaktivitet
(SSB, 30.01.08)
Strammere arbeidsmarked (Dagens Næringsliv, 30.01.08)Svensk LO: - Etter Lavalmålet. Regjeringen kan ikke gjemme seg bak EU

18. januar var det riksdagsdebatt i Sverige angående dommen fra EG-domstolen i det såkalte Lavalmålet, Vaxholm-saken. I den anledningen skriver den svenske LO-lederen Wanja Lundby-Wedin og Erland Olauson, svensk LOs avtalssekreterare en kronikk: - De som påstår att den svenske modellen er rasert tar feil. De som har utropt arbeidsgiversiden som vinnere likeså. Det gjelder også dem som legger hele skylden på EU, skriver de svenske LO-toppene. (Fafo Østforum/Svensk LO, 30.01.08) Les mer>>

 

Forlenget prosjektperiode og utvidet temaområde for Fafo Østforum

Fafo image/bildeFafo Østforum videreføres med en ny treårig prosjektperiode, fra 2008 og ut 2010. Temaområdet utvides til også å omfatte arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området. - Arbeidsinnvandring fra EØS-land og land utenfor EU har mye felles, dette er bakgrunnen for utvidelsen av det tematiske fokuset. I den neste perioden vi følge med på arbeidsinnvandring til Norge og arbeidsinnvandringspolitikk både på nordisk, europeisk og globalt nivå. Hovedoppmerksomheten vil likevel fortsatt være på EU-utvidelsen og arbeids- og bedriftsmobilitet i Europa, sier prosjektleder og Fafo-forsker Line Eldring. (Fafo Østforum, 29.01.08) Les mer>>

 

 

Millionbevilgning til nytt Fafo-prosjekt om arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa

Fafo image/bildeForskningsstiftelsen Fafo får 5,7 millioner kroner fra forskningsrådet til finansiering av prosjektet "Arbeids- og bedriftsvandringer i et utvidet Europa: Inkludering i det gode arbeidslivet?". - Bevilgningen er meget viktig for Fafo og for forskningen på dette området generelt. Vi er svært fornøyde med å få midler til å videreføre vår forskning på dette, sier Fafo-forsker og prosjektleder Line Eldring. (Fafo Østforum, 29.01.08) Les mer>>

 

 


Ny deltaker i Fafo Østforum

Fafo image/bildeNITO blir med i Fafo Østforum og det betyr at Østforum nå har 26 deltakere. - Fafo Østforum har vist seg å gi grundige analyser i denne sammenheng, og NITO er glade for å få en nærmere tilknytning til forumet, sier NITO. Det er organisasjonssjef Steinar Simonsen som blir NITOs representant i Fafo Østforums styringsgruppe. (Fafo Østforum, 29.01.08) Les mer>>

 

 

 

TELFO har byttet navn

1. januar byttet TELFO navn til Norsk Teknologi. Bakgrunnen for navnebyttet er først og fremst ønsket om å styrke og modernisere vår organisasjon, sier adm. direktør Jostein Skree. (Fafo Østforum, 29.01.08) Les mer hos Norsk Teknologi

 


Arbeidsmobilitet: Baltikum og Polen på et kritisk vippepunkt

– YS har lenge vært opptatt av hvilke konsekvenser arbeidsutvandringen fra Baltikum og Polen har for den sosiale og økonomiske utjevningen i Europa. EU har utjevning som et av sine mål og vi har tidligere advart om at import av kvalifisert arbeidskraft fra øst på sikt kan motvirke nettopp dette målet.
Dette sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim i en kommentar til rapporten «Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser» som ble presentert på et frokostseminar hos Fafo 23. januar. (YS, 29.01.08) Les mer>>

Se også Fafos nettsider, deriblant Fafo-frokostseminaret og last ned foilene

 

- Lavaldommen var et tilbakeslag, men vi kan vende det til noe positivt

- Vi bør overveie ordningen med en europeisk arbeidsdomstol versus en særskilt avdeling for arbeidsmarkedsspørsmål. EG-domstolen har bristende kompetense i arbeidsmarkedsspørsmål, sa den svenske LO-lederen Wanja Lundby-Wedin på en konferense under tittelen "Vaxholm - den nordiska modellen och flexicurity i Europa." (Svensk LO, 29.01.08) Les mer>>

 

Lavaldommen medfører utfordringer for svensk arbeidsmarkedsreguelring

De svenske arbeidsmarkedspartene hadde i dag møte med den svenske arbeidsmarkedsministeren Sven-Otto Littorin for å diskutere hvordan konsekvensene av Lavaldommen skal håndteres på det svenske arbeidsmarkedet. (Svensk LO, 28.01.08) Les mer>>

 

 

Støre: - De nye EU-landene har ikke lenger "B-status"

Schengen-området ble utvidet med ni nye land 21. desember 2007. Den systematiske grensekontrollen er nå fjernet mellom 24 land på det europeiske kontinentet. - Schengen-utvidelsen har hatt relativt liten oppmerksomhet i norske media, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre i en tale på møte i Stortingets Europautvalg 25. januar. - For de nye EU-landene var utvidelsen av Schengen-området en bekreftelse på at de ikke lenger har en "B-status" i sitt medlemskap, sa Støre. (Utenriksdepartementet, 28.01.08) Les mer>>LO-lederen om ESA-klage: Forundret og provosert

Fafo image/bildeLO-leder Roar Flåthen er forundret og provosert over Norsk Teknologi sin klage til ESA på loven om allmenngjøring av tariffavtaler. Han ber NHO-lederen stoppe klagen. Leder i EL & IT Forbundet karakteriserer klagen som "helt på trynet". (EL & IT, 28.01.08) Les mer>>

Se også:
Klager lov om allmenngjøring inn for ESA (Fellesforbundet, 23.01.08)

 

 EL & IT styrker arbeidet mot sosial dumping

Fafo image/bildeEL & IT Forbundet har opprettet en engasjementsstilling for å øke søkelyset på sosial dumping. Jan Henrik Larsen skal de neste 12 månedene jobbe med problemstillinger rundt utenlandsk arbeidskraft og mot sosial dumping. Larsen håper at styrkingen arbeidet mot sosial dumping kan bidra til at EL & IT Forbundet blir mer synlig på dette området. Han mener det er viktig at det kommer fram at sosial dumping er et problem innen mange bransjer. (EL & IT, 28.01.08) Les mer>>

 

Flere utlendinger i hotellnæringen

Innslaget av utenlandsk arbeidskraft på norske hoteller er nær tredoblet de siste to årene. Det har blitt færre svensker, men desto flere østeuropeere. - Det nye er at antallet er stigende og at vi har et mye større spenn av nasjonaliteter, og at vi nå i langt større grad også benytter utlendinger i flere funksjoner og i ledende stillinger, sier Kjetil Smørås. Hotelleieren ser bare positive sider ved et flerkulturelt arbeidsmiljø (Bergens Tidende/NA24, 27.01.08) Les mer>>

 

Kronikk: Svensk Vaxholm-debatt

- Vaxholm-dommen setter kraftige skiller i svensk politikk debatt. Utmelding av EU, unntak fra EU-traktaten eller lovendring for å tilpasse seg Vaxholm-dommen - det er noe av spennvidden i debatten, skriver Dag Seirested i en kronikk i Nationen (26.01.08) Les mer>>

 

Sosial dumping ved bruk av innleid arbeidskraft

Fagforbundet for industri og energi registrerer økt bruk av innleid arbeidskraft. Mange bedrifter følger ikke lov- og avtaleverket ved innleie av personell, mener forbundet. Innleid personell lønnes ofte under tariffene som gjelder for ansatte i den enkelte bedrift, og forbundet betrakter mye av denne virksomheten som sosial dumping. - For å bekjempe dette må de tillitsvalgte stille krav, sier forbundssekretær Sonja Meek (IE-aktuelt, 24.01.08). Les mer>>


Ny rapport: Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden

Fafo image/bildeFafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring har forfattet en sluttrapport fra en nordisk arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. Rapporten oppsummerer utviklingen i arbeidsmobiliteten fra de nye EU-landene til Norden siden EU-utvidelsen i 2004, konsekvensene for arbeids-markedene i Norden og avsenderlandene, hovedtrekkene ved de politiske tiltak og tilpasningsstrategier de nordiske landene har gjennemført, og de viktigste utfordringer de nordiske landene står overfor på dette feltet i tiden fremover. Rapporten ble presentert på et Fafo-seminar i dag. (Fafo Østforum, 23.01.08) Les mer på Nordisk Ministerråds nettsider>>

Les mer om Fafo-frokostseminaret og last ned foilene
Last ned rapporten Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser

Se også nyhetssakene:
Hard konkurranse om østeuropeerne (Dagsavisen, 24.01.08)
Regjeringen innser utfordringene (Dagsavisen, 23.01.08)
Fafo spår kamp om polakker (Magasinett, 23.01.08)

 

Arbeidsinnvandringen doblet

Fafo image/bildeArbeidsinnvandringen til Oslo er doblet på to år. Polakkene er fortsatt på topp, og fra ikke-europeiske land kommer flest indere. Fafo-forsker Jon Horgen Friberg tror årsaken til veksten i arbeidsinnvandringen er en kombinasjon av høye lønninger, stramt arbeidsmarked i hjemlandet, og at mange allerede har en venn eller slektning som jobber i Norge, skriver Aften. (ledernett.no, 24.01.08) Les mer>>

 

 

 

 

Ny utsettelse for allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten?

Tariffnemnda møtes igjen 28. januar for å avgjøre om sentrale deler av Verkstedoverenskomsten skal allmenngjøres for skips- og verftsindustrien over hele landet. Arbeidsgiversiden har enda en gang bedt om utsettelse av tilsvarsfristen (Magasinnett, 23.01.08). Les mer>>

 

Arbeidsinnvandring øker risikoen for industrispionasje

Tre av Norges 20 mest innovative bedrifter har blitt utsatt for industrispionasje. Risikoen øker med økt arbeidsinnvandring. - I enkelte bransjer er det et skrikende behov etter arbeidskraft. Når man er desperat etter å få nye hoder, blir guarden senket, sier Arne Røed Simonsen, seniorrådgiver i Næringslivets sikkerhetsråd (Teknisk Ukeblad, 23.01.08). Les mer>>

 

Klager lov om allmenngjøring inn for ESA

Bransjeforeningen Norsk Teknologi klager loven om allmenngjøring av tariffavtaler inn for EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Bakgrunnen er økt bruk av allmenngjøring, både fra Tariffnemnda og fra LO, ifølge direktør Tore Strandskog i Norsk Teknologi. - Vi vil kvalitetssikre loven om allmenngjøring av tariffavtaler mot EU/EØSrett, sier han. Fagbevegelsen stiller seg uforstående. - Vi blir meget overrasket om ESA slutter seg til klagen, sier Hans Felix, leder i El og IT-forbundet til Dagens Næringsliv (Fellesforbundet, 23.01.08). Les mer>>Rekordhøy arbeidsinnvandring

Ved utgangen av fjoråret hadde 80.000 arbeidsinnvandrere gyldig arbeidstillatelse i Norge. Det er borgere av Polen, Tyskland og Litauen som ligger på topp når det gjelder arbeidsinnvandrere til Norge. Over 53 000 av tillatelsene i slutten av 2007 ble gitt til borgere av de nye EU-landene. - Siden EU-utvidelsen i har vi sett en økende arbeidsinnvandring, og trenden bare fortsetter. Et gjennomgående trekk er at arbeidstakerne blir i Norge over lengre perioder, sier UDI-direktør Ida Børresen (Dagens Næringsliv, 22.01.08). Les mer>>

Pressemeldinger, presentasjon og film fra pressekonferansen (UDI, 22.01.08)

Les også: Norge mer og mer mangfoldig (NRK, 22.01.08)

 

Vil ha europeisk arbeidsdomstol

Wanja Lundby-Wedin, leder i svensk LO og president for europeisk fagbevegelse, foreslår at det opprettes en europeisk arbeidsdomstol. Forslaget et en direkte følge av dommen i Vaxholm-saken (Laval-saken). - Dommen viste at EF-domstolen i Strasbourg ikke har den rette kompetansen, framholder Lundby-Wedin overfor Sveriges Radio (LO-Aktuelt, 22.01.08). Les mer>>

 

Fafo-frokost 23. januar: Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden

Fafo image/bildeHvis ikke de baltiske statene og Polen klarer å få flere, spesielt de best utdannete, til å arbeide i hjemlandet, vil de i de kommende tiåra oppleve en reduksjon i arbeidsstyrken som lett kan lede til økonomisk stagnasjon og enda mer arbeidsutvandring. For oss i Norge, der arbeidsinnvandring fra nye EU-land har gitt økt vekst, er det et tankekors at knapphet på kompetanse og arbeidskraft i senderlandene kan føre til at utjevningen mellom nye og gamle medlemsland vil bremse opp. Dette er temaet på et frokostseminar hos Fafo onsdag 23. januar kl 08.30-09.45. Innledninger er ved Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring (bildet), mens Jan-Erik Støstad, statssekretær i AID, kommenterer. (Fafo Østforum, 21.01.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

 


- Den katolske kirke viktig arena for integrering

Fafo image/bildeArbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen skryter av den katolske kirkens innsats for å integrere arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa. Nå åpner han for pengestøtte (Dagsavisen, 17.01.08). Les mer>>

Les også:
Viktig arena for integrering (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 17.01.08)
Katolikkene håper på støtte (Lokalavisen Frogner, 17.01.08)

 

 

 

 

- Utenlandsk arbeidskraft bedre integrert i byggenæringen

Fafo image/bildeEtterspørselen etter arbeidskraft skaper lønnspress i byggenæringen, og virkningen av rimelig utenlandsk arbeidskraft begynner å avta. - Allmenngjøringen i byggfagene og mer integrert arbeidsinnvandring gjør at de nye medarbeiderne deltar i norske bedrifters lønnspolitikk på linje med andre, sier forhandlingsdirektør Oskar Rønbeck i Byggenæringens Landsforening (BNL.no, 16.01.08). Les mer>>

 

 Lofoten: Polakker fikk 31 kroner timen

Arbeidstilsynet avdekket alvorlige forhold etter et møte med 18 polakker som jobbet på ulike anlegg i Lofoten. Polakkene fortalte om arbeidsdager på over 12 timer seks dager i uken og at de ikke hadde fått lønn på lang tid. Polakkene skal heller ikke ha fått utdelt arbeidsklær og sikkerhetsutstyr. - Sjokkerende og sosial dumping på høyt nivå, mener Fellesforbundet (NRK Nordland, 16.01.08). Les mer>>

 

Problematisk vekst hos katolsk menighet i Stavanger

På grunn av massiv arbeidsinnvandring fra land i Øst-Europa har den katolske menigheten i Stavanger opplevd rekordvekst, og kapasiteten er sprengt. En ny reguleringsplanen legger opp til en dobling av kapasiteten, men det har vært problematisk å få den godkjent. Sogneprest Rolf K. Pahle Bowitz håper politikerne vil legge vekt på det viktige arbeidet menigheten gjør for arbeidsinnvandrerne (Rogalands Avis, 16.01.08). Les mer>>Nordland trenger arbeidsinnvandring

Indeks Nordland 2008 viser at det trengs en arbeidsinnvandring på 6.000 personer til fylket de nærmeste årene. Nå har NHO og LO i Nordland startet et samarbeid for å gi bedriftene mer kunnskap om utenlandsk arbeidskraft og for å overbevise bedriftene om at det eneste riktige er å gi utenlandske arbeidere gode arbeidsvilkår (NRK Nordland, 16.01.08). Les mer>>

Les også:
FrP: Må bli flinkere til å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft (NRK Nordland, 14.01.08)
Trenger 6.000 flere arbeidstakere (Brønnøysunds Avis, 10.01.08)

 

Fafo Østforum seminar 7. februar: Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU

Fafo image/bildeUtviklingen og endringer av systemer for arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området er et aktuelt og sentralt tema: I løpet av våren kommer det en stortingsmelding om saken, og på EU-nivå er nye regler for innvandring fra tredjeland under utforming. Fra og med 2008 vil Fafo Østforum også ta opp temaer knyttet til arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, og invitererer til åpent seminar om denne tematikken torsdag 7. februar kl 14-16 i Fafos lokaler i Borggata 2B. Fafo-forsker Anniken Hagelund (bildet) skal innlede om Arbeidsinnvandring og velferdsstaten - et historisk blikk, mens Fred-Olav Sørensen, migrasjonsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel vil innlede om utviklingen av EUs arbeidsinnvandringspolitikk. (Fafo Østforum, 15.01.08)
Program og påmeldingsinformasjon>>Færre enn forventet drar fra Bulgaria og Romania

En ny undersøkelse fra organisasjonen European Citizen Action Service viser at antall bulgarere og rumenere som drar til et annet EU-land etter at landene ble medlem i EU ikke har økt dramatisk. Dette viser en sammenligning av statistikken som ble innhentet før landene ble medlem. Det er dermed ingen grunn til å forvente en stor strøm av jobbsøkere fra Bulgaria og Romania (EUobserver, 15.01.08). Les mer>>

Last ned undersøkelsen her

 

Ny leder av styringsgruppen i Fafo Østforum

Fafo image/bildeKim Nordlie er valgt som ny leder av styringsgruppen i Fafo Østforum. HSH-direktør Nordlie er medlem av strategisk ledergruppe i HSH med ansvar for etablering og gjennomføring av strategier. Han har et særlig ansvar for alt som berører Arbeidsgiverorganisasjonen HSH, nasjonalt og internasjonalt, inkl CR/CSR. Tidligere styringsgruppeledere i Fafo Østforum er Wenche Paulsrud, YS (2007), Vidar Lindefjeld, NHO (2006), og Stein Reegård, LO (2005). (Fafo Østforum, 14.01.08)

 

 

 

Lokker utlendinger med det gode liv

Fafo image/bildeEuropa er ikke attraktivt nok for utlendinger med gode kvalifikasjoner. Det skal EU nå gjøre noe med. Men også Norge skal bli flinkere til å åpne for å rekruttere spesialister. – Det grånende Europa er en utfordring. Derfor trenger både Norge og EU økt arbeidsinnvandring, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. I løpet av våren kommer det en stortingsmelding om saken. (Aftenposten, 11.01.07) Les mer>>

Se også: Mangel på arbeidskraft tema i Brussel (AID, 11.01.08)

 

 

 

Fafo skal utrede tjenestedirektivet

Fafo image/bildeRegjeringens handlingsplan mot sosial dumping er et viktig utgangspunkt for Fafos utredning om tjenestedirektivet. Oppdraget skal gjennomføres sammen med Universitetet i Oslo, og går ut på å vurdere hvilke konsekvenser tjenestedirektivet kan ha for arbeidet mot sosial dumping og om dagens norske kontrolltiltak kan videreføres. Dette er en av flere delutredninger om tjenestedirektivet og gjøres på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet. Prosjektet ledes av Anne Mette Ødegård (bildet) og Jon Hippe. (Fafo Østforum, 11.01.08) Les mer>>

 

 

 

Kommentar: Fafo som nøytral utreder av EUs tjenestedirektiv?

Ungdomsalliansen mot Tjenestedirektivet er i harnisk over at Fafo skal stå for utredningen, og mener at "Dette er som å be paven utrede om Gud finnes". - Å finne noen som oppleves som nøytrale i EU-spørsmålet, både når det gjelder medlemsskap og konsekvenser av direktiver som tjenestedirektivet, er svært vanskelig. Det samme gjelder innen forskning, skriver Tone Foss Aspevold (Klassekampen, 10.01.08). Les mer>>

Se også:
Kronikk: Bør Fafo utrede? (Nationen, 15.12.07)


Svensk modell debatteres etter Vaxholm-dom

Svenske aviser og nettsteder flommer over av debatt etter det uventede og alvorlige nederlaget for fagbevegelsen i EF-domstolen rett før jul. Mange er bekymret for at dommen kan være begynnelsen på slutten for den svenske modellen (LO-Aktuelt, 10.01.08). Les mer>>

 

Vil ha strengere kontroll i bemanningsbransjen

Regjeringen skjerper reglene for bemanningsbyråene. Bransjen selv hadde helst ønsket enda sterkere offentlig kontroll. - Flere byråer opererer i gråsonen av regelverket, og vi vil ha bort de useriøse aktørene. Derfor ser vi fram til at det blir bedre kontroll med at reglene i bemanningsbransjen følges, sier Even Hagelien, fagsjef i NHO Service (Newswire/NHO, 09.01.08). Les mer>>

Les også: Foreslår å regulere vikarbyråene som ledd i handlingsplanen mot sosial dumping (pressemelding AID, 10.10.07)

 

Fafo skal vurdere EUs tjenestedirektiv

Fafo har fått i oppdrag å vurdere virkningene av å innføre EUs tjenestedirektiv i Norge. Det er nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap) som har tatt beslutningen, melder Nationen (papirutgaven). Fafo skal blant annet utrede spørsmålet om hva direktivet vil ha å si for sosial dumping. Fafo skal gjøre dette i samarbeid med professor i arbeidsrett Stein Evju og utenlandske forskere (Hegnar Online, 09.01.08). Les mer>>

 

 

Kronikk: Maktflyttende domstol

- Viking Line-dommen fastslår for første gang at retten til arbeidskonflikt er underlagt EU-retten. EU-retten har åpenbart samfunnsmessige konsekvenser som aldri ble diskutert den gang EUs grunnleggende markedsfriheter ble fastlagt gjennom Roma-traktaten i 1957, skriver Dag Seierstad (Nationen, 05.01.08). Les mer>>

Les også:
Kronikk: Fagforeningers rett til kampmidler (av Christen Horn Johannessen, advokat i Parat)
Seier og tap for streikeretten i EU (Parat)Utlendinger driver distriktssykehusene

Ifølge tall fra Den norske lægeforening kommer 16 prosent av legene i Norge fra utlandet, i distriktene er tallet ofte langt høyere. Flertallet kommer fra Tyskland, Sverige og Danmark - flere og flere kommer fra Polen. For å få nok utlendinger har Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord laget avtaler med det polske rekrutteringsbyrået Paragona for å rekruttere flere utenlandske leger (Dag og Tid, 04.01.08). Les mer>>

 

 

UDI ønsker enklere saksbehandling for arbeidsinnvandrere utenfor EØS

Fafo image/bildeFaglærte arbeidstakere fra land utenfor EØS-området kan mye raskere begynne å jobbe for norske bedrifter, hvis UDI får gehør for forslag om enklere saksbehandling. – Vi tenker oss en ordning med autoriserte arbeidsgivere som kan hente inn arbeidskraft mot en meldeplikt til oss i etterkant, og så må vi foreta etterkontroller for å se om arbeidsvilkårene er oppfylt, sier UDI-direktør Ida Børresen (Dagsavisen, 03.01.08). Les mer>>

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

Foreløpige tall viser at Utlendingsdirektoratet (UDI) de 11 første månedene i 2007 utstedte 73 929 arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Statistikken viser at antall gyldige tillatelser fortsetter å øke, og at sesongsvigningene vi har sett tidligere år, har opphørt. Tillatelser av lengre varighet øker fortsatt i antall og andel. (Fafo Østforum, 03.01.08) Les statistikken fra UDI her>>

 

Nyhetsbrev "EU & arbetsrätt"

Rett før juleferien kom årets siste - og ekstra innholdsrike - nummer av nyhetsbrevet "EU & arbetsrätt". Blant sakene er dommene om Viking Line og Laval. (Fafo Østforum, 03.01.08) Les her>>

 

Nå må du ha ID-kort på byggeplassen

Den nye forskriften om identitetskort i bygg- og anleggsbransjen trådte i kraft 1. januar 2008. Slike kort må nå bestilles fra firmaet Norsik AS. Innen 1. juli 2008 må alle arbeidstakere ordningen gjelder for bære ID-kort på byggeplassene. For å kunne få et ID-kort må enten du som arbeidstaker eller firmaet du jobber i være registrert i offentlige registre. (Fellesforbundet, 02.01.08) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700