Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2008

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2008

Fafo Østforum seminar 11. mars: Utredninger av tjenestedirektivet

Foto: FafoNærings- og handelsdepartementet har bestilt seks utredninger av ulike sider og virkninger av det nye tjenestedirektivet som ble vedtatt i EU i desember 2006. Utredningene vil være ferdige innen 1. mars, og fem av dem presenteres på et åpent seminar i Fafo Østforum tirsdag 11. mars kl 13-16 i Fafos lokaler i Borggata 2b. Innledninger ved Annelene Svingen, statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Leo A. Grünfeld og Gjermund Grimsby, Menon Business Economics, Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark, Mads Magnussen, Advokatfirmaet Wikborg Rein, Frode Elgesem, Advokatfirmaet Hjort og Anne Mette Ødegård (bildet), Fafo og Stein Evju, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Påmeldingsfrist: 6. mars. Begrenset antall plasser. (Fafo Østforum, 29.02.08) Program og påmeldingsinformasjon>>

Les mer og last ned notater fra de seks utredningene på NHDs nettside>>

 

 

Blokade mot sosial dumping i København

Byggefagenes Samvirke i København gjennomførte torsdag en blokade mot den polske arbeidsgiver GAL-MET med 200 – 300 til stede. GAL-Met har betalt sine polske arbeidere 40 kroner timen for arbeid i Danmark. Byggherren Tovesgade ApS får kritikk av danske fagbevegelse for å godta sosial dumping (LO-Aktuelt, 29.02.08). Les mer>>

Se også: Dansk arbeidsminister erkjenner at en polsk rett kan overprøve dansk forlik (LO-Aktuelt, 21.02.08)

 

 

Arbeidsledigheten stabil i EU

Eurostat, EUs statistikkbyrå, la i dag frem nye tall over arbeidsledigheten i EU. Statistikken viser at arbeidsledigheten i EU for januar 2008 var på 6,8 prosent. Det er ingen endring fra desember 2007. Tall for siste år viser en liten nedgang i ledigheten, fra 7,5% i januar 2007 (Eurostat, 29.02.08). Les mer>>

 

Campus Adecco i Polen

LogoDe drømmer om å bruke arbeidsnevene for skikkelig lønn. Derfor har de tatt inn ved Campus Adecco i Polen. I fire intensive uker skal de lære seg norsk språk og kultur. Forskaler Marcin Maciejec skriver norsk på tavla. Han ønsker seg jobb i entreprenørbransjen i Norge, og bruker ferien sin på å lære seg om landet vårt. Når han er ferdig håper han at Adecco har klar en jobb for han, et eller annet sted i Norge. (Bygg Aktuelt, 29.02.08) Les mer>>

 

 

Migrasjonsguide for EU – fra A-Z

Om lag to millioner migranter kommer til Europa hvert år. Innvandring påvirker derfor befolkningssammensetningen i større grad enn fødsler og dødsfall. EU vil gjerne spille en større rolle i migrasjonspolitikken.  Centre for European Reform (CER) har laget en guide som de har kalt «EU Migration Policy – an A-Z». Så neste gang du er i tvil om hva Schengen-avtalen egentlig er, så finnes det et sted å slå opp. (Fafo Østforum, 28.02.08) Les hele guiden her>>

 

- Arbeidsinnvandring er positivt 

Foto: NOVA- Dagsavisens oppslag om at arbeidsinnvandring truer velferdsstaten gir et skjevt bilde av de faktiske forhold, mener Marie Louise Seeberg, forsker ved NOVA. - Arbeidsinnvandringen styrker velferdsstaten på kort sikt, og truer den neppe på lang sikt. At arbeidsinnvandrere over tid «opparbeider seg rettigheter» må sees i sammenheng med at de bidrar til fellesskapet, både gjennom arbeidet og ved å betale skatter og avgifter, skriver Seeberg (Dagsavisen, papirutgaven, 28.02.08).

Se også: Arbeidsinnvandring kan svekke velferdsstaten (Dagsavisen, 21.02.08)

 

 

 

Lav valgdeltakelse blant innvandrere

Valgdeltakelsen ved lokalvalget i fjor høst var 36 prosent i gruppen utenlandske statsborgere med stemmerett, mot 62 prosent i hele befolkningen, melder Statistisk sentralbyrå. Innvandrere fra Øst-Europa hadde lavest valgdeltakelse. Blant stemmeberettigede utenlandske statsborgere fra Øst-Europa var valgdeltakelsen 22 prosent (Dagsavisen, 28.02.08). Les mer>>

 

 

Færre arbeidsinnvandrere til Storbritannia

Arbeidsmigrasjonen til Storbritannia fra Sentral- og Øst-Europa sank i fjor for første gang siden EU-utvidelsen i 2004, viser tall fra det britiske innenriksdepartementet. Nesten 207,000 migranter fra de nye EU-landene registrerte seg for arbeid i landet i fjor, en nedgang på 9 prosent fra 2006 (Financial Times, 27.02.08). Les mer>>

 

 

Kommune frir til arbeidsinnvandrere

Rauma kommune i Møre og Romsdal satser på at arbeidsinnvandrerne blir boende. Virkemidler som fest og frokost skal gi innflytterne et sosialt nettverk og kunnskap om kommunen (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 27.02.08). Les mer>>

 

 

Krever grunnlovstillegg etter Vaxholm-dommen

Den europeiske fagorganisasjonen (EFS) mener dommen i Vaxholm-saken gir grønt lys for sosial dumping, og krever derfor at streikeretten tas inn i den nye EU-grunnloven.  – Vi må snarest vurdere en egen klausul om sosiale framskritt i grunnloven, en klausul som slår fast at retten fri flyt må gjennomføres på en måte som respekterer retten til kollektive kampmidler, sier EFS’ generalsekretær John Monks (LO-aktuelt, 27.02.08). Les mer>>

 

 

EU-dom skaper splid

Europaparlamentets sysselsettingskomité holdt i går en åpen høring om EU-domstolens avgjørelse om Laval og Viking sakene. Europaparlamentarikere fra venstresiden uttalte at avgjørelsen representerer ”en fare” for det sosiale Europa og åpner døren for ”sosial dumping” i EU, mens næringslivsrepresentanter argumenterte med at dommen er viktig for å sikre prinsippene om fri bevegelse og etablering i EU. (NHO Euronytt/EurActiv.com, 27.02.08) Les mer>>

 


Fortsatt økt sysselsetting

Sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen viser at tallet på sysselsatte steg med 30.000 personer fra september til desember, melder SSB. Arbeidsledsløse utgjorde 2,4 prosent av arbeidsstyrken i desemer. Den sterke økningen forklares med en generell økning samt arbeidsinnvandring fra nye EU-land i Øst-Europa (SSB, 27.02.08). Les mer>>

 

 

Danmark: Kun tre prosent av østarbeiderne er organiseret

Foto: FAOSKun cirka tre prosent av bygningsarbeiderne fra Østeuropa har meldt seg inn i en dansk fagforening, viser en ny undersøkelse av FAOS. Byggebransjen har fått en underklasse, som med tiden kan trekke hele bransjen ned, advarer fagfolk. FAOS-leder Søren Kaj Andersen er overrasket over den lave organisasjonsgraden. (Dansk LO Ugebrev 8/2008, 25.02.08) Les mer>>

Les mer og last ned rapporten på FAOS' nettside>>

 

 

 


Handlingsplanen mot sosial dumping: Innsynsrett og påseplikt på plass

Foto: AIDDepartementet har fastsatt forskrift om tillitsvalgtes innsynsrett og oppdragsgivers plikt til å påse at allmenngjøringsforskrifter etterleves. – Vi har nå fått på plass et godt regelverk som kan bli et nyttig verktøy for å hindre sosial dumping, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen. Forskriften gjelder for områder med allmenngjorte tariffavtaler og trer i kraft 14. mars. (AID, pressemelding, 22.02.08) Les mer>>

Se også: Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett (AID, 22.02.08)

 

 

 

Innvandring redder utkantkommunene

Hadde det ikke vært for rekordstor innvandring ville folketallet gått ned i hele 254 norske kommuner i fjor. I stedet fikk bare 168 kommuner færre innbyggere. I Dagsavisen i går advarte flere forskere om mulige konsekvenser ved den store arbeidsinnvandringen. Men nå viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) en helt annen side av den omfattende innvandringen. Arbeidsinnvandringen har hatt en svært positiv innvirkning på norsk økonomi, sier administrerende direktør Øystein Olsen i SSB (Dagsavisen, 22.02.08). Les mer>>

Se også: Innvandring gir plusstall (Glåmdalen, leder, 22.02.08)

 

Entreprenørselskap avviser påstander om sosial dumping

Entreprenørselskap tilbakeviser påstander om svart arbeid og underbetaling av litauiske arbeidere i forbindelse med bygging av Skien Fritidspark. Selskapets advokat skriver til Skien kommune, at det ser ut til at det er misforståelser og kommunikasjonsproblemer som ligger til grunn for påstandene om feil knyttet til ansettelseskontrakter, lønnslipper og lønnsutbetalinger. Grenland bygningsarbeiderforening tror likevel fortsatt på det litauerne har fortalt (NRK Telemark, 22.02.08). Les mer>>

 

 

Arbeidsinnvandring kan svekke velferdsstaten

Fafo image/bildeForskere er skeptiske til at innvandring blir presentert som redningen for det norske velferdssystemet. - Denne tenkningen forutsetter at arbeidsinnvandrerne reiser hjem igjen, men det er lite som tyder på det, sier Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum. - Hvis innvandrere faller tidlig ut av arbeidsmarkedet eller ikke har nok incentiver for å bli i arbeid, kan dette bidra til å øke forsørgerbyrden framfor å redusere den, mener seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret (Dagsavisen, 21.02.08). Les mer>>

 

 

 

 

Dansk arbeidsminister erkjenner at en polsk rett kan overprøve dansk forlik

Arbeidsministeren i Danmark erkjenner at en polsk rett kan overprøve et forlik inngått av partene i arbeidslivet. – Forutsetningene for vår positive holdning til EU-utvidelsen i 2004, hvor Øst-Europa ble med i EU, var nettopp en garanti fra regjeringen om at den danske modell skulle kunne videreføres. Denne forutsetningen er nå falt vekk, sier Bo Rosscau, nestleder i Malernes Fagforening. (LO-Aktuelt, 21.02.08) Les mer>>

Se også: Dansk modell trues av polsk arbeidsrett (Dansk LO Ugebrev 6/2008, 11.02.08)

 

IRIS-forsker: - Arbeidsinnvandrere ny underklasse

Flyktninger som kommer til landet må lære seg norsk, mens det følger ingen forpliktelser for arbeidsinnvandrere fra EU. Dersom ikke disse også lærer norsk, kan de lett falle utenfor samfunnet, frykter forsker Henrik Kvadsheim ved Internasjonale forskningsstudier i Stavanger, IRIS. - Du får en gruppe som faller fullstendig på siden av samfunnet. Du får en underklasse som har helt andre arbeids- og lønnsvilkår enn resten av samfunnet. Vi vet at i grupper som faller utenfor vil det melde seg sosiale og kriminelle problemer på sikt. Mange polakker går i den katolske kirken i Stavanger, og sokneprest Rolf Bowitz deler Kvadsheims bekymring. (NRK Rogaland, 21.02.08) Les mer>>

 

Arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land

UDI logoOffentlig tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at UDI i 2007 utstedte 77 736
arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Sammenlignet med 2006 er det en fortsatt økning i antall innvilgede tillatelser og vi ser at det gis tillatelser med lenger varighet enn i 2006. Antall gyldige tillatelser nådde toppen i desember og ikke i august som i tidligere år. Den tydelige sesongvariasjonen vi har sett i tidligere år er dermed i ferd med å bli borte. Denne utflatingen skyldes endringer hos de tolv nye EØS-landene. (UDI, 20.02.08)

 

 

Laveste ledighet blant innvandrere på 18 år

Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 6,0 prosent i 4. kvartal 2006 til 4,4 prosent i 4. kvartal 2007. I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 1,8 til 1,3 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken (Statistisk Sentralbyrå, 20.02.08). Les mer>> 

Ny rapport: Norge 2040 – Konsekvenser av ulike løp for innvandring

Hvordan ser Norge ut i 2040 og framover hvis vi får vedvarende høy innvandring i årene fram til da? Eller hvis vi ikke får det? Econ Pöyry har skrevet rapport om emnet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet. I rapporten "Norge 2040 – Konsekvenser av ulike løp for innvandring" belyses spørsmålet ved hjelp av modellframskrivninger og scenarieanalyse. Econ Pöyry tar utgangspunkt i at variasjonene i innvandringen først og fremst er et resultat av variasjoner i arbeidsinnvandringen, og tegner så tre mulige bilder av Norge. (Econ Pöyry, 20.02.08) Les mer og last ned rapporten>>Arbeidsinnvandrere får fast jobb

49 prosent av alle utlendinger som kommer til Norge for å jobbe får fast stilling hos dem de jobber hos, viser tall fra NAV. - Hovedårsaken til at så mange får fast jobb er at både norske og utenlandske arbeidsgivere har et langsiktig perspektiv. Og det er stabile tall, sier NAV-direktør Tor Saglie. Han forteller at tallene har vært såpass høye de siste årene, på tross av helt andre inntrykk om kortsiktige arbeidsforhold (Aftenposten, papirutgaven, 20.02.08).

 


BNL raser mot ny forskrift mot sosial dumping

Fafo image/bildeFornyings- og administrasjonsdepartementets forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter blir dårlig mottatt av Byggenæringens Landsforening. - Forskriften prøver å gi svar på problemer som ikke er dokumentert, og skaper ulik praksis mellom arbeid i offentlig og privat sektor. Dette er kun symbolpolitikk, sier adm. direktør Sverre A Larssen i BNL (Bygg.no, 20.02.08). Les mer>>

 

 

 

Tillitsvalgte får innsynsrett

Fafo image/bildeLO har lenge krevd at tillitsvalgte får innsynsrett slik at det kan slås ned på sosial dumping. Nå legger regjeringen fram en forskrift som imøtekommer dette kravet. - Vi har fått fram en modell som alle kan være fornøyd med og som kan bli et godt grunnlag for å hindre sosial dumping, sier statsminister Jens Stoltenberg (Avisenes Nyhetsbyrå, 19.02.08). Les mer>>

Se også:
Arve Bakke: - Glad for innsynsretten (Fellesforbundet, 19.02.08)

 

 


Mangel på arbeidskraft fører til utsatte prosjekter og utflagging

Situasjonen med mangel på kvalifisert arbeidskraft oppleves som prekær for mange industribedrifter og ifølge Norsk Industri må flere virksomheter utsette planlagte prosjekter fordi de rett og slett mangler personell. NAVs bedriftsundersøkelse før jul viste at industribedriftene manglet 13.900 personer. I januar var det over 4000 ledige ingeniørjobber, ifølge tall fra NAV. Noen bedrifter etablerer avdelinger i utlandet for å løse problemet (Teknisk Ukeblad, 19.02.08). Les mer>>


«Utsyn Nord 2018»: - Høyere lønnsnivå og økt arbeidsinnvandring

Oppdrettsnæringen vil fortsette å vokse i Nord-Norge, men arbeidsfolk må i så fall i enda større grad enn i dag hentes i utlandet. Det slår den ferske NUPI-rapporten «Utsyn Nord 2018» fast. Rapporten ble presentert i Tromsø fredag, og er utarbeidet av forskere fra Norsk utenrikspolitisk institutt. De har sett inn i krystallkula for å kunne slå fast hvordan Nord-Norge ser ut om 10 år. (Altaposten, 18.02.08) Les mer>>

 

Leder: - Innvandrede ressurser

- Arbeidsinnvandring som bare brukes som svar på kortsiktige problemer, kan føre til store problemer på lang sikt. Bedriftenes kortsiktige behov for arbeidskraft i en høykonjunktur kan ikke være det eneste kriteriet arbeidsinnvandring vurderes ut fra. Regjeringens stortingsmelding om arbeidsinnvandring må svare på spørsmålet om hvordan vi skal håndtere svingninger i behovet for den arbeidskraften som kommer, skriver Bergens Tidende på lederplass (18.02.08) Les mer>>

 

Leder: - Avtar arbeidsinnvandringen?

- Arbeidsinnvandrerne fra nye EU-land drives av muligheten til å tjene mye mer i Norge enn hjemme. Så attraktivt er det at både i Polen, Estland, Latvia og Litauen er det nå oppstått mangel på arbeidskraft. Det som er mangelen ved den norske arbeidsinnvandringen er at vi er så lite konkurransedyktige om den mest kvalifiserte arbeidskraften. Relativt lav belønning av lang utdanning her i landet og høyt skattenivå sørger for det, skriver Sunnmørsposten på lederplass (18.02.08) Les mer>>


SHdir-seminar 26. februar om solidarisk rekruttering av helsepersonell

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) inviterer til seminar for å presentere rapporten "Solidarisk politikk for rekruttering av helsepersonell". SHdir ønsker at personer fra relevante organisasjoner, virksomheter og institusjoner bidrar med faglige innspill til den videre oppfølgingen. Seminarets overordnede tema vil være: Hvordan sikre nasjonal behovsdekning av helsepersonell? Hvordan sikre ansvarlig rekruttering av helsepersonell fra utlandet, herunder retningslinjer for rekruttering? Seminaret holdes tirsdag 26. februar kl 13-16. (Fafo Østforum, 18.02.08)

Last ned rapporten

 

EU: Sysselsettingen opp og arbeidsledigheten ned

Eurostat, EUs statistikkbyrå, la i dag frem nye tall som bekrefter den gode utviklingen i det europeiske arbeidsmarkedet. EUs arbeidsmarked ser nå fordelene av den økonomiske veksten, samt resultater fra tidligere strukturelle reformer. Sysselsettingsraten ligger nå på 66 prosent. Målet i Lisboa-strategien, EUs vekst og sysselsetting, er 70 prosent. Samtidig har arbeidsledighetsraten falt fra 7,7 prosent i fjor til 6,9 prosent i år. (NHO Euronytt, 18.02.08) Les mer>>

 

 

Kronikk: Vil strømmene snu?

Fafo image/bilde- Lønnsgapet mellom øst og vest er fortsatt så vidt stort at det vil ta mange år, og for mange yrkesgrupper trolig tiår, før drivkreftene bak denne typen økonomisk motivert migrasjon vil opphøre. I et slikt perspektiv er det mye som kan tilsi at arbeidsmigrasjonen vil fortsette - om enn i svakere grad - selv med betydelig knapphet på arbeidskraft i senderlandene. Konkurransen om denne arbeidskraften vil imidlertid skjerpes, skriver Jon Erik Dølvik og Line Eldring, forskningssjef og forsker ved Fafo. (LO-Aktuelt, 17.02.08) Les mer>>

 

 

Kronikk: Det mangfoldige arbeidslivet

Regjeringen har erklært 2008 som norsk markeringsår for kulturelt mangfold. - Rekrutteringsbehovet og den økte grad av arbeidsinnvandring setter en ny dagsorden for mangfoldsåret, skriver Line Hilt master i filosofi. - Det er krevende å skaffe seg utenlandsk arbeidskraft og få den til å bli, og bedriftene står ovenfor en rekke utfordringer som må løses, spesielt når det gjelder kvalifisering. Dette burde også være en utfordring for Mangfoldsåret, skriver hun (Bergens Tidende, 17.02.08) Les mer>>

 


Klarer ikke å fylle spesialistkvoten

Fafo image/bildeUDI har en årlig kvote på 5.000 for spesielt kvalifiserte personer utenfor EU/EØS-området. Den har aldri vært fylt. I fjor kom det 2.916 personer, året før 2.011, skriver Bergens Tidende. - Problemene med å fylle spesialistkvoten forteller oss at vi må begynne å belønne kompetanse skikkelig, sier leder Christl Kvam i Akademikerne (bygg.no, 17.02.08). Les mer>>

Les også: Norges arbeidsinnvandring tredoblet (P4, 17.02.08)

 

Sterk nedgang i arbeidsledigheten i industrien

- Selv om konjunkturane snur er det viktig at industrien tenker aktivt på rekruttering, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie. Han er litt usikker på hvor stort behovet for arbeidsinnvandring blir framover. – Men uansett vil det være kortsiktig av industrien bare å satse på arbeidsinnvandring. Arbeidsgivere som er dyktige i å ta vare på egne ansette og som satser på kompetanseheving internt vil ha et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet i fremtiden, seier Saglie. (NAV, 15.02.08) Les mer>>

 


Ingen planer om å importere arbeidskraft fra Tyrkia

Fafo image/bilde- Selv om Norge trenger arbeidskraft, har ikke norske myndigheter noen egne planer om å importere arbeidskraft fra Tyrkia, slik enkelte tyrkiske medier ser ut til å fremstille det, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 15.02.08) Les mer>>

 

 

 

 

Polakker fikk 30 kroner i timen

Fafo image/bildeArbeidstilsynet gjennomførte i forrige uke en omfattende aksjon på Oslos byggeplasser. Her ble det klart at en virksomhet i Oslo betalte sine polske ansatte tretti kroner i timen. - Disse skal egentlig ha en lønn på minst 125,50 kroner. Det at de får 30 kroner i timen kaller vi sosial dumping, sier Per Granerød, lokal prosjektleder i Arbeidstilsynet (NRK Østlandssendingen, 15.02.08). Les mer>>

 

 

1000 polakker har ringt Arbeidstilsynet

Fafo image/bildeArbeidstilsynet opprettet i fjor sommer en svartjeneste på polsk. Så langt har over 1000 personer benyttet seg av denne tjenesten. - De fleste spør om lønn. Veldig mange av de som ringer har ikke fått betalt. I tillegg er det veldig mange telefoner om feriepenger, forteller Aldona Szczepanska. Seniorrådgiver Berit Bøe i Arbeidstilsynet sier at det fortsatt er mye å gjøre for å forhindre sosial dumping, men at bevisstheten øker og flere arbeidsinnvandrere vet hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter de har i Norge (NRK Nordland, 14.02.08). Les mer>>

 

 

ETUC etterlyser arbeidsdomstol

Fafo image/bildeDen svenske tariffavtalemodellen er blitt satt under press i forbindelse med Lavaldomen fra EUs domstol, som kom rett før jul. – Det er åpenbart at dommerne i EUs domstol ikke har tilstrekkelige kunnskaper om den svenske modellen, sier Wanja Lundby-Wedin, svensk LO-leder og ETUC-president. Derfor reiser ETUC igjen kravet om en europeisk arbeidsdomstol, et forslag som har eksistert lenge, men som nå har kommet på dagsordenen igjen. (LO-Tidningen, 13.02.08) Les mer>>

 

 

 

Utenlandsk arbeidskraft dyrere enn bedriftene forventer

Mange arbeidsgivere undervurderer kostnadene og tiden det tar å få alt på plass ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft. Behandlingstid for arbeidstillatelse er et vanlig problem. - Mange arbeidsgivere er heller ikke klar over at det normalt skal betales arbeidsgiveravgift for alt arbeid utført i Norge, og tror at de slipper unna alt ansvar ved å leie inn selvstendig næringsdrivende, forteller Gro Forsdal Helvik i Deloitte Advokatfirma (Ukeavisen Ledelse, 13.02.08). Les mer>>

 

Medfører produksjon i Polen eksport av den norske arbeidslivsmodellen?

Fafo image/bildeEr fordelene med den nordiske arbeidslivsmodellen så store at norske virksomheter også prøver å ta denne modellen med seg når de investerer i utlandet? For å belyse dette spørsmålet gjennomførte Fafo-forsker Torunn Kvinge (bildet) sammen med Aleksandra Rezanow Ulrichsen høsten 2006 en studie i Polen, som er det landet i Øst-Europa med flest norske virksomheter. De intervjuet ledere, eiere og fagforeningsrepresentanter i til sammen tolv norske industrivirksomheter, og tok blant annet opp tema som arbeidsvilkår og samarbeidsforhold mellom ansatte og ledelse. Resultatene er presentert i en artikkel i tidsskriftet Economic and Industrial Democracy, Vol. 29, No. 1, 2008. (Fafo Østforum, 11.02.08) Les mer om prosjektet her>>

 

 

Fellesforbundet skal fordele 10 millioner mot sosial dumping

Fafo image/bilde- Fellesforbundet skal nå følge opp sitt landsmøtevedtak og foreta fordelingen av 10 millioner kroner til prioriterte oppgaver rundt om i avdelingene i kampen mot sosial dumping og utnyttingen av utenlandske arbeidstakere, forteller Per Skau (Radio Riks, 11.02.08). Hør innslaget her>>

 

 

 

Dansk modell trues av polsk arbeidsrett

Den polske arbeidsretten har underkjendt en dom fra den danske arbeidsrett, hvor en utstasjonert polakk hadde fått tilkjendt 136.000 kroner, fordi han var blitt underbetalt. Dermed er den danske modell under voldsomt press. (Dansk LO Ugebrev 6/2008, 11.02.08) Les mer>>


Stavanger: Katolikker krever større kirke

Den katolske kirken i Stavanger har vært i sterk vekst de senere årene på grunn av stor arbeidsinnvandring fra det tidligere Øst-Europa. Mens menigheten på slutten av 60-tallet talte 125 medlemmer, er det nå over 4.000 registrerte katolikker i byen. Den katolske kirken ønsker å utvide kirken, men kommuneadministrasjonen mener området er bevaringsverdig. (Vårt Land, 11.02.08) Les mer>>

Se også:
Meningsløst byggeavslag (Rogalands Avis, leder, 11.02.08)

 

 

Fafo Østforum seminar 7. februar: Arbeidsinnvandringspolitikk i Norge og EU

Fafo image/bildeFra og med 2008 vil Fafo Østforum også ta opp temaer knyttet til arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området, og 100 personer var til stede i går da årets første Fafo Østforum seminar omhandlet nettopp denne tematikken. Fafo-forsker Anniken Hagelund (bildet) innledet om Arbeidsinnvandring og velferdsstaten - et historisk blikk, mens Fred-Olav Sørensen, migrasjonsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel innledet om utviklingen av EUs arbeidsinnvandringspolitikk. (Fafo Østforum, 08.02.08) Les mer og last ned presentasjonene>>

 

 

 

Ny forskrift mot sosial dumping

Regjeringen forbyr sosial dumping i offentlige kjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider. En ny forskrift skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår. Forskriften trer i kraft 1. mars 2008. - Det offentlige har som oppdragsgiver et særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping. Derfor stiller vi krav til arbeidsstandarder og forsvarlig arbeidsmiljø for de arbeidstakere som jobber på offentlige oppdrag, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys (Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 08.02.08). Les mer>>

Se også: Forbud mot sosial dumping (Arbeidsmanden, 08.02.08)

 

 

LO planlegger stort prosjekt i Bulgaria og Romania

Fafo image/bildeLO planlegger nå sitt største prosjekt i Øst-Europa noen sinne. Til sommeren søker LO, i samarbeid med blant andre Fafo, om 10 millioner kroner til et prosjekt som har fått navnet "Sosial dialog og HMS som grunnlag for bærekraftig produksjon i Bulgaria og Romania". - Samarbeidsprosjektet vil ta for seg de omfattende utfordringene arbeidstakere og bedrifter står overfor i de to nye EU/EØS-landene. Dette er helt sentralt i arbeidet med å styrke de faglige rettighetene i de nye EU-landene, sier André Nerheim, seksjonsleder Europa i Internasjonal avdeling i LO. (Fafo Østforum, 06.02.08) Les mer>>

Se også: LO satser i Bulgaria og Romania (LO-Aktuelt, 08.02.08)

 


Danmark: Kan kun kreve minstelønn etter Vaxholm-dommen

Danmarks arbeidsminister Claud Hjort Fredriksen har fått utarbeidet et juridisk notat om begrensningene Vaxholm-dommen legger på faglig kamp. Konklusjonen er at det vil være i strid med EU-retten dersom fagbevegelsen går til aksjon for å sikre utenlandske arbeidere noe mer enn den fastsatte minstelønnen. Dette er det som er fastsatt i EUs utstasjoneringsdirektiv, og gjør at krav om goder som pensjon, feriepenger eller bidrag til etter- og videreutdanning ikke er lovlige (LO-Aktuelt, 07.02.08). Les mer>>

Se også:
Danmark utreder Lavaldomens effekt
(LO-Tidningen, 07.02.08)Skjerpede regler om innleie av arbeidskraft

Om kort tid vil en lovendring tre i kraft for innleie av arbeidskraft mellom produksjonsbedrifter. Lovforslaget senker terskelen for avtale med tillitsvalgte ved innleie. Norsk Industri mener lovgiver kun ivaretar fiktive hensyn til fagbevegelsen ved den foreslåtte innstrammingen (Norsk Industri, 06.02.08). Les mer>>

 


Faglig kampanje mot dansk ratifikasjon av Lisboatraktaten

Det danske Folketinget skal etter planen ratifisere Lisboa-traktaten i sluttet av mars. Fagbevegelsen samler inn underskrifter imot godkjenningen og krever at Danmark ikke ratifiserer den nye EU-traktaten før konfliktretten mot sosial dumping er sikret (FriFagbevegelse.no, 07.02.08). Les mer>>

 

Filosofer skal studere arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring har skapt en ny hverdag for ansatte i verftsindustrien og innen bygg og anlegg. Nå starter filosofer ved UiB opp prosjektet "Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser" der de skal undersøke hvordan kommunikasjonen mellom norske og utanlandske arbeidstakere fungerer i praksis (Universitetet i Bergen, 08.02.08). Les mer>>

 

BUSINESSEUROPE: Fjern hindre for unge og eldre arbeidstakere

BUSINESSEUROPE, NHOs europeiske paraplyorganisasjon, deltok i forrige uke på et møte mellom EUs sosialministere og arbeidslivets parter. Partene diskuterte flexicurity og arbeidsmarkedssituasjonen for unge og eldre arbeidstakere. BUSINESSEUROPE mener at arbeidslivets parter har en sentral rolle når det gjelder å få disse gruppene inn på arbeidsmarkedet og legge til rette for at de forblir arbeidstakere. (NHO Europanytt, 07.02.08) Les mer>>

 

 

"Aktuelt nå!"- ny side på Fafo Østforum

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på temasidene på Fafo Østforums nettside. Nå lanserer
vi en side som vi har kalt "Aktuelt nå!". I oppbygning ligner denne siden på Temasidene: bakgrunnsinformasjon, publikasjoner og andre linker, samt overskrifter fra nyhetssaker om et utvalgt tema. Første "Aktuelt nå!" omhandler EF-domstolens dommer i Laval- og Viking Line-saken. Les mer>>

 

Ny deltaker i Fafo Østforum

Fafo image/bildeIntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) blir med i Fafo Østforum og det betyr at Østforum nå har 27 deltakere. Kari Laupstad (bildet), leder for IMDi Midt-Norge, blir IMDi representant i Fafo Østforums styringsgruppe. - Forumet er et bredt faglig sammensatt nettverk som vi tror kan gi nyttige bidrag i vår tilnærming til arbeidsfeltet, sier Laupstad. (Fafo Østforum, 06.02.08) Les mer>>

 

 

 

 

Bulgarere og rumenere arbeidsvandrer til Tsjekkia

Tsjekkisk økonomi er langt sterkere enn nabolandene, og dermed øker arbeidsinnvandringen til landet. Ifølge Arbeids- og sosialdepartementet kommer den store prosentvise økningen fra de nye EU-landene Bulgaria og Romania. (LO-Aktuelt, 06.02.08) Les mer>>

 

Kronikk: "Mangel på arbeidskraft"

- I økonomisk forstand har det lite mening å hevde at det er "mangel" på arbeidskraft eller at vi "trenger" arbeidsinnvandrere, mener Espen Henriksen, økonom og postdoktor ved Økonomisk Institutt, UiO. - Diskusjonen om antall arbeidsinnvandrere og yrkessammensetningen av disse, er langt viktigere for spørsmål som fordeling av ressurser og langsiktig økonomisk vekst enn for om nominelle renter skulle bli noen tidels prosentpoeng høyere eller lavere neste kvartal (Minerva/Økonomisk forum, 05.02.08). Les mer>>

 

Stortingsmelding om arbeidsinnvandring kommer i mai

I Stortingets liste over bebudede saker, fremgår det at Arbeids-og inkluderingsdepartementet har varslet at stortingsmeldingen om arbeidsinnvandring vil komme i mai. (Fafo Østforum/Stortinget, 04.02.08)

 

NTC har meldt oppbud

Nordic Trading Company AS har levert oppbudsbegjæring til Sarpsborg tingrett. I november ble firmaet dømt til å etterbetale nesten 2 millioner kroner i lønn til 19 polske bygningsarbeidere. I desember anket NTC dommen til lagmannsretten. Dette blir det ikke noe av ettersom bedriften har begjært oppbud. Med andre ord: firmaet slår seg selv konkurs. (Magasinett, 04.02.08) Les mer>>

Les også:
NTC anker polakk-saken i Sarpsborg (Fellesforbundet/Sarpsborg Arbeiderblad, 17.12.07)
Polakkene vant mot NTC (Sarpsborg Arbeiderblad, 16.11.07)

 

Arbeidsutvandringen skaper en alvorlig situasjon for Baltikum

Parlamentet i Litauen vedtok nylig en resolusjon der arbeidsutvandringen pekes ut som den største ikke-militære trussel mot det litauiske samfunn. I Latvia og Litauen har hver 10. arbeidstaker reist ut av landet for å jobbe. Også Estland er rammet, og det er spesielt servicesektoren, industrien og byggebransjen som har merket presset. Rask lønnsvekst og inflasjon er blant konsekvensene (Dansk LOs Ugebrev, 04.02.08). Les mer>>

 

– Lite å hente for NHO i Vaxholm-dommen

NHO vil bruke Vaxholm-dommen politisk for hva den er verdt, men vil bli skuffet, mener Kjell Skjærvø i Oslo Bygningsarbeiderforening . - Dommen ikke er veldig dramatisk for Norge, selv om den prinsipielt innebærer en innstramming og en høyredreining av EU-retten, sier Skjærvø (LO-Aktuelt, 01.02.08). Les mer>>

 

Østeuropeere er mer utsatt for arbeidsulykker i Norge

Hvert år dør folk på jobb i Norge. Transport, landsbruk og byggebransjen skiller seg ut som spesielt utsatte. Men det er også en tendens til at østeuropeiske arbeidere, i hovedsak fra Polen og Baltikum, er mer eksponert for skader og ulykker på jobb enn andre. Men det synes ikke i statistikken. (LO-Aktuelt, 01.02.08) Les mer>>

 

- Ny Fafo-rapport viser at seriøsitet blir enda viktigere

Land som har høy standard og liten forskjellsbehandling kan være vinnerne i en hardere kamp om arbeidskraft etter 2011, viser en ny Fafo-rapport om arbeidsmobilitet i Europa. - Dette viser bare at det arbeidet vi har gjort over flere år for å få til et skille mellom de seriøse og de useriøse aktørene er svært viktig, sier adm. direktør Sverre A. Larssen i Byggenæringens Landsforening (BNL, 01.02.08). Les mer>>

 

- Verftsindustrien bidrar til sosial dumping

Fafo image/bildeLO-leder Roar Flåthen rettet i går kritikk mot verftsindustrien på Vestlandet, som han mener bidrar til sosial dumping. - Verftene vil betale polske verftsarbeidere 80 kroner timen, ikke de 128 kronene som er tariffestet. Vi bruker ikke allmenngjøringsloven fordi vi ønsker det, men fordi verftene ikke vil betale anstendige lønninger, sier Flåthen (Bergensavisen, 01.02.08). Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700