Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2007

 

ID-kort skal hindre ulovlig byggearbeid

For å hindre at utenlandske arbeidere utnyttes, blir alle ansatte ved norske bygg- og anleggsplasser nødt til å bære et ID-kort. - Vi mener dette er med på å skape et mer seriøst byggemarked, sier Jan-Erik Støstad (Ap), statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Forskriften som ble vedtatt av departementet i går, er en del av regjeringens handlingsplan mot sosial dumping (Dagsavisen, 31.03.07). Les mer>>

Les forskriften her>>
Se også: Ny forskrift om id-kort for bygge- og anleggsnæringen vedtatt (AID, 31.03.07)

 

NHO: - Tilsyn må ikke privatiseres

Fafo image/bildeNHO advarer sterkt imot forslag om å la arbeidsgivere og fagforeninger overta kontroll- og etterforskningsansvar i arbeidslivet. - Kontroll og tilsyn er et grunnleggende offentlig ansvar, sier direktør Sigrun Vågeng (bildet). (NHO, 30.03.07) Les mer>>

 

 

 

 


Slutt på sosial dumping i skips- og offshoreindustrien?

Norsk Industri har sagt ja til å forhandle om en avtale med Fellesforbundet for skips- og offshoreverftene. Avtalen gjelder lønns- og arbeidsvilkår som skal være minstenivå for ansatte hos underentreprenører og utleiebedriften uten tariffavtale. (Magasinett, 30.03.07) Les mer>>

 

Flere måneder før rumenere og bulgarere kan søke etter overgangsreglene

Borgere fra Romania og Bulgaria kan fortsatt ikke søke etter overgangsreglene. Det vil trolig ta flere måneder før overgangsreglene ikraftsettes (UDI, 30.03.07). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet øker kontrollen av boforhold

Arbeidstilsynet gjennomfører i disse dager en rekke kontroller av bo- og arbeidsforholdene til polske arbeidere. I et bygg på Filipstad-kaia i Oslo bor en rekke håndverkere fra Polen. Ifølge plan og bygningsetaten er ikke bygget regulert som bolig, men det har blitt brukt som dette i flere år. - Vi kommer ofte over boforhold som ikke holder mål i forhold til norsk standard, sier seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet (NA24, 30.03.07). Les mer>>

 

Ber tillitsvalgte reagere på sosial dumping

- Vi kan ikke akseptere at tillitsvalgte ser mellom fingrene på at arbeidskraft fra Øst-Europa lønnes dårligere enn norsk. Det er likevel eksempler på at de synes dette er OK. Ingen dietter, ingen overtidsbetaling. 7 euro flatt. Det blir nesten som prostitusjon. Dette kan en seriøs fagbevegelse ikke være bekjent av, understreker Erik Hørsrud i Grenland Jern og Metall. (Varden, 29.03.07) Les mer>>

 

NELFO-seminar 27. april: Økt globalisering gir nye utfordringer

NELFO setter på sin temakonferanse globalisering på dagsorden med arbeidsinnvandring og EUs påvirkning av norsk energipolitikk som sentrale temaer. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen innleder bolken om arbeidsinnvandring etterfulgt av styreformann ved Bedriftsøkonomisk Institutt, Inge K. Hansen som vil holde foredrag om ”Hjernekraft på vandring”. Fafo-forsker Line Eldring vil ta for seg ”Østeuropeisk arbeidskraft i Norge, drivkrefter, reguleringer og virkninger”. Påmeldingsfristen er i dag ! (Byggeindustrien/Fafo Østforum, 29.03.07) Program

 

Polakker lures til lovbrudd av sjefen

Polske arbeidsinnvandrere blir ikke bare snytt for lønn. Sjefen lurer dem også til å bli med på ulovlig arbeid og skattesvindel. De tre siste månedene i fjor intervjuet Fafo-forskere 510 polske arbeidere i Oslo-området. Svært mange av polakkene oppga at de stoler på at arbeidsgiverne tar seg av alt nødvendig papirarbeid fordi de selv ikke kan norsk. (Dagsavisen, 29.03.07)

 

Fafo Østforum seminar 27. mars: Tjenestedirektivet - hva nå?

Fafo image/bildeNærings- og handelsdepartementet (NHD) har nylig hatt tjenestedirektivet på høring. - Departementet har mottatt over hundre høringssvar, fortalte Annelene Svingen (bildet), politisk rådgiver i NHD, til de om lag 70 fremmøtte på gårsdagens Fafo Østforum seminar. Presentasjonen til Svingen og de to andre innlederne - Jeanette Iren Moen, samfunnspolitisk rådgiver i Fellesforbundet og Hans O. Felix, forbundsleder i EL & IT Forbundet - er nå tilgjengelig på nettet. (Fafo Østforum, 28.03.07) Les mer og last ned presentasjonene her>>

 

 

Milliardutgift for EØS-utvidelsen - avtalen undertegnes torsdag

Norge skal betale 1,1 milliard kroner ekstra for utvidelsen av EØS-avtalen med Romania og Bulgaria. Avtalen undertegnes torsdag. Avtalen skulle i utgangspunktet vært på plass 1. januar i år, da Romania og Bulgaria trådte inn i EU. Men forhandlingene, som ble innledet i fjor høst, har fortsatt på overtid. – Vi har brukt den tiden det har tatt for å få til reelle forhandlinger og et resultat vi kan forsvare politisk, sier Stubholt (ANB-NTB, 28.03.07). Les mer>>

 

EL & IT Forbundet: Innsynsrett og strengere krav til bemanningsforetak

I et høringssvar til LO om regjeringens handlingsplan mot sosial dumping legger EL & IT Forbundet vekt på at det må stilles strengere krav til drift av bemanningsforetak. For å effektivisere allmenngjøringsloven mener forbundet faglig innsynsrett med formål å inngå avtaler om innleie, må være legitim og proporsjonal (EL & IT Forbundet, 28.03.07). Les mer>>

 

Handelsnæringen vil ha politisk minstelønn

I kampen mot sosial dumping foretrekker handelsnæringen en politisk bestemt minstelønn. I en høringsuttalelse om tiltak mot sosial dumping går Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon (HSH) bort fra sitt tidligere standpunkt mot en statlig bestemt minstelønn. Årsaken er frykt for allmenngjøring av tariffavtalene som LO har framforhandlet. Disse avtalene omfatter ofte mer enn bare lønn (Dagens Næringsliv/NTB/Aftenposten, 28.03.07). Les mer>>

 

Polakk betalte skatt i fire år uten arbeidstillatelse

Polske Tomasz Lupaczewski jobbet og betalte skatt i fire år. Først da han fikk behov for dagpenger fant myndighetene ut at han jobbet ulovlig i Norge (Dagsavisen, 28.03.07).

 

Øker kontroll av arbeidsinnvandrere

Regjeringen strammer grepet overfor virksomheter som utnytter arbeidsinnvandrere, skriver Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i en pressemelding. Statlige innkjøpere er allerede forpliktet til å kreve at leverandører og underleverandører tilbyr sine ansatte akseptable lønns- og arbeidsforhold. Innstrammingen innebærer at reglene også vil gjelde for alle større innkjøp i kommuner, helseforetak og lignende virksomheter (Dagens Næringsliv, 27.03.07). Les mer>>
Les pressemeldingen (FAD, 27.03.07)

 

Fafo Østforum seminar 27. mars: Tjenestedirektivet - hva nå?

Nærings- og handelsdepartementet har nylig hatt tjenestedirektivet på høring, og nesten 90 høringsuttalelser kom inn. Hva skjer nå videre, og på hvilke punkter knytter det seg særlig usikkerhet til konsekvensene av direktivet? Seminaret er åpent for alle. Det er fortsatt plasser igjen, og derfor har vi forlenget påmeldingsfristen. Meld deg på snarest! (Fafo Østforum, 26.03.07) Program og påmeldingsinformasjon

 

It-polakk? Ja, takk!

Fra Polen kommer det ikke bare vaskehjelper og snekkere. Mange polakker har god teknologisk utdannelse, Polen er blant stadig flere land som tilbyr sine it-tjenester til land som Norge. (E24, 26.03.07) Les mer>>


Uenighet om arbeidsinnvandring og ledighet

Enkelte økonomer mener at ledigheten nå er faretruende lav. - Lønnsveksten har steget til et høyt nivå. Det tyder på at arbeidsledigheten nå er lavere enn likevektsledigheten, sier professor Steinar Holden. Andre tror derimot at den store arbeidsinnvandringen har gjort det mulig å ha et lavere ledighetsnivå i Norge. - Med økende arbeidsinnvandring, kan ledigheten bli lavere uten at presset i økonomien blir ødeleggende høyt, mener Eystein Gjelsvik, utredningsleder i LO (E24, 24.03.07). Les mer>>

 

Hva er tjenestedirektivet?

- Alle innspillene om tjenestedirektivet tas på alvor, og regjeringen vil gjøre en grundig analyse før vi tar et endelig standpunkt til direktivet, skriver nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen i et innlegg i Dagsavisen (24.03.07). Les mer>>

 

Olaussen maner til krig mot tjenestedirektiv

Nei til EU-leder Heming Olaussen er livredd Ap og frykter at næringsminister Dag Terje Andersen vil drive råkjør for å få tjenestedirektivet vedtatt. Olaussen retter en inntrengende appell til SV og partiledelsen om å gjøre alt som for å hindre at EUs tjenestedirektiv blir en del av norsk lovgivning (Bergens Tidende, 24.03.07). Les mer>>

 

Fiskaa: - Tjenestedirektivet truer velferden

SVs nestleder-kandidat Ingrid Fiskaa gikk torsdag kveld på talerstolen og holdt et kraftig innlegg mot hastebehandlingen av EUs tjenestedirektiv. - Tjenestedirektivet kan bli det største angrepet på den norske velferdmodellen, sa Fiskaa. Fiskaa er redd innføringen av tjenestedirektivet vil føre til sosial dumping, og at Norge derfor må vurdere å benytte reservasjonsretten (NRK, 22.03.07). Les mer>>

 

NITO: - Tillitsvalgtes rolle må styrkes

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har sendt ut forslag til handlingsplan mot sosial dumping. NITO mener det er viktig å involvere tillitsvalgte i større grad enn hva som fremkommer av AIDs foreslåtte tiltak. - Dersom man skal sikre ryddigere forhold på inn- og utleiemarkedet er det viktig å skape innsyn på arbeidsplasser. Tillitsvalgte er viktige i dette arbeidet, mener organisasjonssjef i NITO Steinar Simonsen (NITO, 22.03.07). Les mer>>

 

- Fagorganisering er nøkkelen til dobbelt lønn

De kjemper seg fram til bordet. De kjemper for å bli LO-medlemmer. Polske arbeidere i Mosjøen har skjønt at fagorganisering er nøkkelen til dobbelt lønn. Det er spiseplass til 120 i brakka. Minst 200 personer er til stede på møtet. 207 av dem melder seg inn i Fellesforbundet. (LO-Aktuelt, 21.03.07) Les mer>>

 

Polakker får ikke betalt for utdanning

Fafo image/bildePolske arbeidere får ikke høyere lønn selv om de har fagutdanning. Byggebransjen mener at det er slik det skal være. - Det er et paradoks at byggenæringen og myndighetene ønsker kompetent arbeidskraft, men at de så langt ikke har vist særlig stor vilje til å betale for det, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (Dagsavisen, 21.03.07). Les mer>>

 

 

 

 

NELFO-seminar 27. april: Økt globalisering gir nye utfordringer

NELFO setter på sin temakonferanse globalisering på dagsorden med arbeidsinnvandring og EUs påvirkning av norsk energipolitikk som sentrale temaer. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen innleder bolken om arbeidsinnvandring etterfulgt av styreformann ved Bedriftsøkonomisk Institutt, Inge K. Hansen som vil holde foredrag om ”Hjernekraft på vandring”. Fafo-forsker Line Eldring vil ta for seg ”Østeuropeisk arbeidskraft i Norge, drivkrefter, reguleringer og virkninger”. (Byggeindustrien, 21.03.07)Program

 

Ap-grasrota vil bremse behandlingen av EU-direktivet

Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag mener som SV og Sp at hastebehandlingen av EUs tjenestedirektiv må bremses. Tre av fire fylkeslag i Ap ber nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen ta en ekstra runde for å utrede konsekvensene av en innføring av tjenestedirektivet (Sunnmørsposten/NTB, 19.03.07). Les mer>>

 

Leserbrev: Tjenestedirektiv og kjøreregler

Av de 100 høringssvarene som nå ligger på næringsmininster Dag Terje Andersen bord om tjenestedirektivet, sier de aller fleste at de trenger mer informasjon før de vil ta stilling til direktivet. Det skulle bare mangle at kravet om konsekvensutredning ikke etterkommes, skriver Dagfinn Sundsbø, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, i et leserbrev i Nationen (19.03.07). Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 27. mars: Tjenestedirektivet - hva nå?

Tjenestedirektivet er omstridt og har fått stor oppmerksomhet siden EU-kommisjonen la fram det første utkastet i 2004. Aldri før har engasjementet rundt et enkeltdirektiv vært større, verken i EU-landene eller i EØS-landet Norge. Nærings- og handelsdepartementet har nylig hatt direktivet på høring, og nesten 90 høringsuttalelser kom inn. LO har fremmet krav om at regjeringen må foreta en konsekvensanalyse av direktivets virkninger før regjeringen tar standpunkt til direktivet. Hva skjer nå videre, og på hvilke punkter knytter det seg særlig usikkerhet til konsekvensene av direktivet? Seminaret er åpent for alle. Begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 22. mars. (Fafo Østforum, 16.03.07)

 

Brox skeptisk til arbeidsinnvandringen

Antall polakker i Norge har doblet seg siden 2005. - Arbeidsinnvandringen skaper en ny underklasse, mener professor Ottar Brox (Journalen, 16.03.07). Les mer>>

 

Seminar: Polen som samarbeidsland - Arbeidskraft og investeringer

RettØst inviterer i samarbeid med Den polske ambassaden og Polsk Kurssenter til kveldsseminar om Polen som samarbeidsland. Over 120 00 polakker i Norge engasjert i forskjellige bransjer, men hva vet vi i Norge egentlig om Polen og hva landet kan by på? spør seminararrangørene. Seminaret arrangeres onsdag 25. april kl 16.45-20.00 i den polske ambassade, Olav Kyrres Plass 1, Oslo. (Fafo Østforum, 19.03.07) Les mer om RettØst>>

 

Krav om ID-kort til høsten

Ordningen har hatt en trang fødsel etter at den ble vedtatt høsten 2005. Det var bransjen selv som påpekte at den vedtatte ordningen kunne legitimere useriøse forhold og sosial dumping fordi det ikke ble stilt krav til utforming og utstedelse av kortene. Departementet regner med at kortene vil være klare i løpet av høsten 2007. (Tidsskriftet Arbeidsmiljø 02/2007, 15.03.07) Les mer>>

 

Nytt Fafo Østforum notat: Polsk byggenæring i bevegelse

Fafo image/bildePå kort og mellomlang sikt er det lite som tyder på at polske bygningsarbeidere er i ferd med å pakke sammen verktøyet for raskt å dra hjem igjen. Verken norsk eller polsk migrasjonsstatistikk understøtter noen slik utvikling, ifølge Fafo-forsker Line Eldring, som er hovedforfatter av rapporten "Polsk byggenæring i bevegelse" – hvor også den polske forskeren Paulina Trevena har bidratt med datainnsamlingen. Rapporten gir en oppdatert analyse av situasjonen i polsk byggenæring snart tre år etter EU-utvidelsen, og den er et hovedtema på Byggdagene 2007 som arrangeres i dag og i morgen. (Fafo Østforum, 14.03.07)

Les mer og last ned rapporten>>

 

 

Fafo tror polakkene blir

Fafo image/bilde– På kort og mellomlang sikt er det få tegn som tyder på at polske bygningsarbeidere er i ferd med å pakke sammen verktøyet for raskt å dra hjem igjen. Verken norsk eller polsk migrasjonsstatistikk understøtter noen slik utvikling, sa Fafo-forsker Line Eldring (bildet) på en pressekonferanse i dag. Eldring er hovedforfatter av en rapporten "Polsk byggenæring i bevegelse" hvor også den polske forskeren Paulina Trevena har bidratt med datainnsamlingen. Rapporten med spørsmålsstillingen ”Hvor lenge blir polakkene” er et hovedtema på Byggdagene 2007 som arrangeres i morgen. (Byggeindustrien, 13.03.07) Les mer>>

Se også nyhetssakene:

Polske snekkere blir igjen i Norge (Teknisk Ukeblad, 14.03.07)
Klargjørende Fafo-rapport om situasjonen i Polen (BNL, 13.03.07)
Polakkene drar ikke hjem (Magasinett, 13.03.07)
Frykter ikke flukt fra byggebransjen (Petromagasinet/NTB, 13.03.07)
- Polske bygningsarbeidere blir (NRK/NTB, 13.03.07)
Frykter ikke flukt fra bygningsbransjen (Hegnar Online, 13.03.07)

Se også: Fafo i media

 

Rekorddeltakelse på Byggedagene

Rundt 700 personer deltar på årets utgave av Byggedagene. Programmet fokuserer på globalisering, proteksjonisme og seriøsitet. - Mange er spent på resultatet av den store undersøkelsen som Fafo har gjort på oppdrag for BNL og Byggeindustrien vedrørende Polen og arbeidskraftrekruttering derfra, sier redaktør Per Helge Pedersen i Byggeindustrien. Undersøkelsen ble presentert onsdag formiddag. (Byggeindustrien, 14.02.07) Les mer>>


Økt kamp om arbeidskraften

- Utvandringsviljen er fortsatt stor i for eksempel Polen, men arbeidskraftbehovet er økende i hele Europa, sa Libe Rieber-Mohn, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet da hun innledet på Byggdagene. - Vi må konkurrere om arbeidskraft med andre land. Det er et paradoks at Europa bruker mye krefter på å kontrollere innvandring, samtidig som man konkurrerer om de som vil komme, sa hun. (Byggeindustrien, 14.02.07) Les mer>>

 

Kraftig økning i kriminalitet begått av litauere og polakker

Fra 2003 til 2005 økte antall forbrytelser der gjerningsmannen kom fra Litauen og Polen med henholdsvis 47 og 44 prosent. EU-utvidelsen i 2004 er årsaken, skriver Trønder-Avisa. Politidirektoratets oversikt over utviklingen i kriminaliteten viser klar sammenheng mellom arbeidsinnvandring og kriminalitet, skriver avisen. (Trønder-Avisa, 13.03.07) Les mer>>

- La dem sone i hjemlandet (Varden, leder, 15.02.07)

 

Vil lokke utflyttede rumenere hjem

Det må en markant lønnsvekst til for å stoppe arbeidsutvandringen og lokke utflyttede rumenere hjem igjen, mener den rumenske fagbevegelsen. Både politikere og representanter for fagbevegelsen håper EU-medlemskapet fører til at flere internasjonale bedrifter følger i Aker Yards fotspor og investere i Romania. Men da kan ikke lønnsnivået fortsatt holdes nede (LO-Aktuelt, 14.03.07) Les mer>>

Se også:
- Vil bli i Romania (LO-Aktuelt, 13.03.07)
Den rumenske handelsministeren vil lokke utvandrere hjem (LO-Aktuelt, 31.01.07)

 

Regelbrudd på Kårstø

Naturkrafts gasskraftverk på Kårstø bryter arbeidsmiljøloven, og språkproblemer for de mange utenlandske ansatte kan føre til farlige situasjoner, konkluderer Petroleumstilsynet (Ptil). Byggingen av gasskraftverket på Kårstø skjer med 80 prosent utenlandsk arbeidskraft, deriblant arbeidsfolk fra Kroatia, Polen og Bulgaria. - En god del av de utenlandske arbeidstakerne kan ikke engelsk, sier Inger Anda, informasjonssjef i Ptil. (Stavanger Aftenblad, 14.03.07) Les mer>>

Se også:
Varsel om pålegg etter tilsyn på Kårstø (Petroleumstilsynet, 13.03.07)
Kraftig kritikk av arbeidsforholdene på Kårstø (VG, 13.03.07)

 

Polske murere kommer inn under allmenngjøringsvedtaket

Arbeidstilsynet mener at polske murere som arbeider ved anodeanlegget i Mosjøen, kommer inn under allmenngjøringsvedtaket av bygningsoverenskomsten. Beslutningen innebærer at murerne skal lønnes etter norske tariffer. Eierne av anodefabrikken, med støtte fra Norsk Industri, har ikke vært enig i at murerne skal omfattes av bygnignsoverenskomsten. (Helgeland Arbeiderblad, 12.03.07) Les mer>>

Ny rapport: European Social Reality

Det er deilig å være dansk i Danmark. Det viser EUs store spørreundersøkelse Eurobarometer, som blant annet forteller noe om hvor lykkelig europeerne. Undersøkelsen omfatter også spørsmål knyttet til arbeidslivet. Hele 97 prosent av danskene svarer ja når de blir spurt om de er lykkelige. Også i arbeidslivet har de det bra. Verre står det til i Bulgaria. (FriFagbevegelse, 09.03.07) Les mer>>

Last ned rapporten: European Social Reality

 

Kamp om arbeidskraft

Den høye arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene har vært positiv for norsk økonomi. Uten denne innvandringen ville rekrutteringsproblemene innen bygg og anlegg og industri vært vesentlig høyere. Det er nå rekordtider på arbeidsmarkedet. Nye tall fra NAV viser at de gode tidene vil fortsette i 2007 og 2008. Sysselsettingen vil øke og ledigheten fortsetter å synke. Det gode markedet for jobbsøkere gjør at NAV forventer at flere arbeidsgivere vil få rekrutteringsproblemer. Dette og mye mer kan du lese om i NAV-rapporten Arbeid og velferd nr. 1. 2007. (NAV, 08.03.07) Les mer og last ned rapporten>>

 

Ny undersøkelse: European Working Conditions Survey

Fafo image/bilde30 000 arbeidere i 31 land i Europa er med i undersøkelsen som kartlegger hvordan vi har det på jobben. Den inkludere alle 27 EU-landene, samt blant annet Norge. Det er fjerde gang EUs egen forskningsinstitusjon for arbeidsliv har gjennomført en slik omfattende undersøkelse. Den første ”European Working Conditions Survey” ble gjort i 1990. (LO-Aktuelt, 08.03.07) Les mer>>

Last ned rapporten: Fourth European Working Conditions Survey

 

 

 

 

Arbeidsinnvandring fører til befolkningsvekst

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det totale folketallet økte med 40 900 i fjor. Vel 16 000 av veksten stod utenlandske statsborgere for, noe som er bortimot en dobling fra året før. Tallet på polske statsborgere økte med 6 900. Polakker er dermed den tredje største gruppen med utenlandsk statsborgerskap, med 13 600 bosatte. (SSB, 08.03.07) Les mer>>

 

Kirken og fagbevegelsen redder illegale arbeidsinnvandrere

- De illegale arbeidsinnvandrerne fra øst er rettsløse i Norge. En Fafo-undersøkelse viser at kun halvparten av arbeiderne har et personnummer og derfor faller utenom velferdssystemet i mange sammenhenger. Det er først og fremst den katolske kirken og til dels fagbevegelsen, men altså ikke myndighetene, som de nye europeiske innvandrerne henvender seg til når de har problemer og trenger hjelp, skriver Helga Hernes, seniorrådgiver ved Institutt for fredsforskning, PRIO i et debattinnlegg i Dagbladet (08.03.07). Les mer>>


Behov for import av elektrikere - myndighetene er en flaskehals

Økt aktivitet i bygge- og oljebransjen skaper prekær mangel på elektrikere og elektroingeniører. Faglærte elektrikere fra Polen og Tyskland blir redningen. Men håndteringen av godkjenningen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er en flaskehals. (NELFO, 07.03.07)

 

Ulike overgangsordninger for arbeidskraften

Etter at Bulgaria og Romania ble medlemmer av EU fra 1. januar, men ennå ikke i EØS, ser retten til fri bevegelighet av arbeidskraften ut som et lappeteppe. Noen land har opphevet alle overgangsordninger, noen praktiserer delvise begrensninger, mens andre igjen har strenge regler. Norge som har overgangsordninger, har flere arbeidstakere fra EU-land enn Sverige som ikke har noen overgangsordninger. BBC har laget et Europakart som viser de ulike reglene. (Nyhetsbrev LOs Brusselkontor/BBC, 07.03.07) Les mer>>


Høring - rapporteringsplikt utenlandske oppdragstakere

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om endring av reglene om rapportering av utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. I høringsnotatet går departementet inn for å videreføre hovedtrekkene i gjeldende rapporteringsordning. Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er et ønske om å gjøre reglene mer treffsikre, og å forenkle regelverket. Høringsfristen er 7. juni (Finansdepartementet, 06.03.2007) Les mer>>

Last ned Høringsnotat og Rapport fra arbeidsgruppe her>>

 

Rumenere på norsk lønn

Firmaet A. Olufsen Skipsservice AS i Haugesund vil ansette 10-15 rumenske arbeidere til norsk lønn. Tidligere arbeidet de for et litauisk firma - for 50 kroner netto i timen (Magasinet for fagorganiserte, 06.03.07). Les mer>>


Advarer mot kaos på byggeplassene

Tillitsvalgte i syv norske byggekjemper mener det hersker kaos på byggeplassene etter østeuropeernes inntog i det norske arbeidsmarkedet. Dårlig styring fra ledelsen får skylden for at norske byggeplasser lider under lav produktivitet, dårlig kvalitet og for mange folk (Dagens Næringsliv, 05.03.07).

 

Avslørte luselønn i Eidsvoll

Estlendere på snekkeroppdrag i Eidsvoll jobbet for 36,20 kroner i timen - før Arbeidstilsynet slo til. Etter Arbeidstilsynets storaksjon over hele landet er konklusjonen at forholdene for utenlandske arbeidstakere på norske byggeplasser er for dårlige. - Verst er det for utlendingene som er sendt ut på oppdrag fra arbeidsgivere i hjemlandet, sier seniorinspektør Arnfinn Østgård (Romerikes Blad, 03.03.07). Les mer>>

 

Akademikerne: - Tjenestedirektivet gir muligheter og utfordringer

- Dersom en gjennom tjenestedirektivet klarer å etablere et reelt indre marked for tjenester ligger det et stort potensial for innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser. Men Akademikerne tar avstand fra alt som minner om sosial dumping av utenlandske arbeidstakere. Det skriver Akademikerne i sin høringsuttalelse til tjenestedirektivet (Akademikerne, 02.03.07). Les mer>>

 

Betaler polske vaskehjelper svart

Fafo image/bildeAleksandra Eriksen (bildet) i konsulentfirmaet Polish Connection har møtt over hundre polske kvinner som vasker svart i norske hjem og som ønsker å få papirene i orden. Men de norske familiene vil heller betale svart. - Det er ikke slik at de polske vaskehjelpene vil jobbe svart. Det er husholdningene som ikke er villig til å betale mer, sier Eriksen (Aftenposten, 02.03.07). Les mer>>

 

 

 

Formidabel vekst i Øst-Europa

De nye øst-europeiske medlemslandene i EU har opplevd sterk vekst siden de ble tatt inn i unionen i 2004. - Bildet er at de baltiske landene gjør det best. Der er det veldig høy vekst, mye høyere enn gjennomsnittet i EU og Norge, sier Rolf Jens Brunstad, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (Dagbladet Magasinet, 01.03.07). Les mer>>

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700