Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2007

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2007

 

Uverdig boforhold for polske arbeidere

Fafo image/bildeOnsdag rykket Arbeidstilsynet ut til en brakkerigg etter at de hadde fått tips om svært dårlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet slo ned på de uverdige boforholdene. Nå vil arbeidsgiver sparke polakkene. Ingen av 15 polske og litauiske arbeidere hadde arbeidstillatelse, men var ansatt på prosjekt og skulle brukes på forskjellige byggeplasser i Østlandsområdet. (Aftenposten/iOslo.no, 30.06.07) Les mer>>

 

Begjærer allmenngjøring for skips- og offshoreverftene

Fafo image/bildeNorsk Industri har sagt nei til en avtale med Fellesforbundet mot sosial dumping. Nå vil forbundet levere begjæringen om allmenngjøring for skips- og offshoreverftene i løpet av sommeren. Så sent som i forrige måned så det ut som om avtalen skulle kunne undertegnes. Men slik gikk det ikke. Nylig fikk Fellesforbundets 1. nestleder Arve Bakke (bildet) beskjed om at Norsk Industri trakk seg (Magasinet for fagorganiserte, 29.06.07). Les mer>>

 

 

 

Fortsatt økning i antall arbeidstillatelser

Fafo image/bildeSå langt i år har Utlendingsdirektoratet (UDI) utstedt 28 456 arbeidstillatelser til borgere fra nye EØS-land. Omlag halvparten er fornyelser. Polen topper listen, med 20 213 tillatelser. Deretter kommer Litauen (5 448). Slovakia er nå kommet inn som tredje største land (847) - så vidt foran Latvia (836) (Fafo Østforum, 29.06.07)

 

Kronikk: Tjenestetilbud over landegrensene

Fafo image/bilde- Vil EUs nye tjenestedirektiv føre til mer sosial dumping? Det er kjernespørsmålet i fagbevegelsens diskusjon om det omstridte direktivet. Svaret er ikke gitt, men det som er sikkert er at det viktigste arbeidet mot sosial dumping må gjøres på hjemmebane, gjennom nasjonal politikk og reguleringer, skriver Fafo-forsker Anne Mette Ødegård i en kronikk i LO-Aktuelt, (27.06.07) Les mer>>

 

 

 

Fafo Østforum seminar 26. juni: Fagorganisering og arbeidsinnvandring

Fafo image/bildeEU-utvidelsen har gitt nye muligheter for samarbeid mellom fagforeninger på tvers av landegrensene, og aktualisert utfordringene rundt fagorganisering av arbeidsinnvandrere. På gårsdagens Fafo Østforum seminar fikk vi høre erfaringer fra Storbritannia og Norge, som er to av landene som har mottatt svært mange arbeidsinnvandrere. Blant innlederne var professor Jane Hardy, University of Hertfordshire og Line Eldring (bildet), prosjektleder i Fafo Østforum. (Fafo Østforum, 27.06.07) Last ned presentasjonene her>>

 

 

 

Flere polakker til St. Olavs hospital

Fafo image/bilde- Uten arbeidskraft fra Polen kunne vi ikke bygd sykehuset i det tempoet vi gjør, sier Arild Grønstad, NCCs prosjektsjef ved nye St. Olavs Hospital. NCC har tidligere inngått kontrakt med Adecco, og så langt er 50 Adecco-polakker i full gang med sykehusutbygging i Trondheim. Nå trappes bemanningen opp og i alt blir 120 mann sysselsatt i prosjektet i høst. (Byggeindustrien, 27.06.07) Les mer>>

 

Nytt nummer av EU & arbetsrätt

Fafo image/bildeDet nordiske nyhetsbrevet "EU & arbetsrätt" lever videre ved Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitet og nr 2/2007 ligger nå ute på sin nye plass på webben. (Fafo Østforum, 27.06.07) Fafo image/bilde Nr 2 2007 Fafo image/bilde Tidligere numre


Nytt dansk forskningsnotat: Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Fafo image/bildeDanmark har hatt lavere arbeidsinnvandring fra Øst-Europa enn andre land. I dette forskningsnotatet sammenlignes danske myndigheters internasjonale rekrutteringstiltak med rekrutteringsinitiativ i Norge, Irland og Storbritannia. Notatet viser blant annet at arbeidet i regi av European Employment Service (EURES) tilsynelatende brukes mer og mer utadvendt i de tre nevnte land, enn hva tilfellet er i Danmark. Notatet er forfattet av Mikkel Mailand (bildet), forsker ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) ved Universitetet i København. (Fafo Østforum, 25.06.07) Les mer>>

Last ned rapporten Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

 

 

Kommentar: HSH vil ha minimumslønn

Fafo image/bilde- Norske arbeidsgivere ønsker seg en lovfestet minimumslønn, men arbeidsgiverne kan vente seg hard kamp fra fagbevegelsen, som ikke liker tanken i det hele tatt. I de nordiske landene er motstanden mot lovfestet minimumslønn sterk, skriver Gunnar Kagge i E24 (25.06.07) Les mer>>

 

Gjeldende regler for bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Stadig flere av sesongarbeiderne i landbruket er utenlandske arbeidstakere. Landbrukets Arbeidsiverforening (LA) har utarbeidet en veiledning med oversikt over hvilke regler som gjelder for lønn, kontrakter og andre arbeidsvilkår, og Østlands-Posten har oppsummert hovedpunktene (Østlands-Posten, 22.06.07) Les mer>>

 

Alt du vil vite om europeisk arbeidsliv

EUs stiftelse EIRO i Dublin, la denne uken fram sin rapport om europeisk arbeidsliv i 2006. Der kan en finne det meste man vil vite om hva som er situasjonen for lønn, arbeidsforhold, arbeidstider og sosiale reformer i alle EUs 27 medlemsland samt Norge. (LOs Brusselkontor/EIRO, 22.06.07) Les mer, og last ned rapporten (engelsk) >>

 

20 land har minstelønn

20 land i Europa har i dag en lovfestet minstelønn for alle, mens Tyskland innfører en minstelønn for noen bransjer delvis basert på tariffavtalens bestemmelser. I de nordiske landene og Italia har fagvebegelsen ikke ønsket noen slik minstelønn av frykt for at det kan fungere som et tak. (LOs Brusselkontor, 22.06.07)

 

Kommer ID-kortene til jul?

Det foreligger nå en ny forskrift om innføring av ID-kort for bygge- og anleggsbransjen. Den nye forskriften kommer i stedet for den Bondevik II-regjeringen vedtok i 2005, men som aldri kom i bruk. Nå planlegges den nye forskriften satt i verk fra 1. januar 2008 (Byggaktuelt, 22.06.07). Les mer>>

 

Betaler bot etter at polske arbeidere døde

Mandag vedtok skipsverftet Havyard Leirvik en bot på 4 millioner kroner etter at tre polske arbeidere døde i en arbeidsulykke i fjor vinter. Boten er blant de høyeste som er gitt for brudd på arbeidsmiljøloven på fastlandet (Magasinet for fagorganiserte, 20.06.07). Les mer>>

 

EU-medlemskap har bidratt til lønnsvekst

Line Eldring, prosjektleder for Fafo Østforum, tror EU-medlemskapet åpenbart har bidratt mye til lønnsveksten i EUs nye medlemsland. - Arbeidskraftreserven i Polen har blitt mindre fordi den har flyttet utenlands, sier hun (Nationen, 20.06.07). Les mer>>

Les også: Sterk lønnsvekst i Øst-Europa

 

KrF vil gi innsynsrett til alle tillitsvalgte

Tillitsvalgte bør ha rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår som tilbys underleverandørers ansatte. Dette er nødvendig for å forhindre tilfeller av sosial dumping – vi ønsker ikke et lagdelt arbeidsmarked i Norge. Men i motsetning til regjeringen vil vi at en slik innsynsrett skal gjelde for alle tillitsvalgte, og ikke bare for dem som er tilknytet LO eller en annen hovedsammenslutning (KrF, 19.06.07). Les mer>>

 

Arbeidsinnvandring skaper turiststrøm

Veksten i besøkende fra Øst-Europa og Baltikum har også skutt i været. Til sammen er veksten i turister til Bergen fra tidligere Sovjetstater mer enn doblet. - Familie og venner av dem som jobber her kommer hit på ferie for å besøke dem. En positiv konsekvens av arbeidsinnvandringen, sier direktør i Bergen Reiselivslag, Ole Warberg (Bergens Tidende, 19.06.07). Les mer>>Sterk reallønnsvekst - men ikke for alle

- Alle vil oppleve en lønnsøkning, men de med lav utdanning stiller svakere. Både billig import fra Kina og arbeidsinnvandring av lavkvalifisert arbeidskraft fra Øst-Europa, vil legge en demper på den lønnsutviklingen ufaglært arbeidskraft i Norge kan forvente seg, sier Kjetil Bjorvatn ved Norges Handelshøgskole (Teknisk Ukeblad, 19.06.07). Les mer>>


UDI vil gi visum via nettet

Fafo image/bildeUDI vurderer å droppe tett kontroll av alle som søker om å få komme til Norge, og heller drive stikkprøvekontroll i etterkant på utvalgte grupper. - I dag tar det i gjennomsnitt fire måneder fra en polsk bygningsarbeider søker om å få komme hit, til han får tillatelsen fra UDI. Det er for lang tid, mener Ida Børresen, direktør i UDI. (Aftenposten, 18.06.07) Les mer>>

 

 

 

Ny rapport om bruk av utenlandsk arbeidskraft i landbruket

Fafo image/bildeJohan Fredrik Rye (bildet) ved Norsk senter for bygdeforskning, er forfatteren bak den nye forskningsrapporten "De nye landarbeiderne: En kvantitativ kartlegging av utenlandsk arbeidskraft i det norske landbruket". I rapporten presenterer Rye tall om bruken av utenlandsk arbeidskraft i landbruket, og viser blant annet gårdbrukernes holdninger til bruk av utenlandsk arbeidskraft. (Fafo Østforum, 18.06.08)

Pressemelding fra Bygdeforskning, les her>>


Minstelønn - store variasjoner i EU

Eurostat, Europakommisjonenes statistikkbyrå, la i dag frem en oversikt over nivået på minstelønn i EU. I januar 2007 hadde 20 av 27 EU-land lovbestemt minstelønn. Medlemslandene kan deles i tre grupper; land der minstelønnen ligger under 300 euro i mnd. (Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia, og Ungarn); land der minstelønnen ligger mellom 400 euro og 700 euro i mnd. (Hellas, Malta, Portugal, Slovenia, Spania); og der minstelønnen ligger over 1200 euro i mnd. (Belgia, Frankrike, Irland, Luxembourg, Nederland og Storbritannia). (NHO Europanytt/Eurostat 18.06.07) Les mer>>


HSH vil ha minstelønn mot sosial dumping

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) presenterte en ny meningsmåling som viser at ni av ti LO-medlemmer ønsker en nasjonal minstelønn i Norge. HSH vil ha nasjonal minstelønn for å hindre sosial dumping, men Fagbevegelsen er skeptisk fordi det vil svekke tariffavtalene. - Meningsmålingen viser tydelig at LO-ledelsen er i utakt med egne medlemmer når den skygger unna spørsmålet om lovfestet minstelønn, sier HSH-leder Vibeke H. Madsen. (LO-Aktuelt, 14.06.07) Les mer>>

Se også:
Fagforbundet sier nei til lovfestet minstelønn (Fri Fagbevegelse, 18.06.07)

 

Dyrt med ulovlig bruk av polakk

Bruktbilselgeren må betale en bot på 10.000 kroner fordi han lot en polakk jobbe i firmaet etter at arbeidstillatelsen gikk ut. (Fredriksstad Blad, 17.06.07) Les mer>>

 

Øst-europeerne invaderer landbruket

Hittil i år er det kommet 1900 sesongarbeidere i Søndre Buskerud politidistrikt. På samme tidspunkt i fjor var tallet 1600. De aller fleste sesongarbeiderne jobber i landbruket og kommer fra Polen eller de baltiske landene. (Drammens Tidende, 15.06.07) Les mer>>

Se også:
Auka innvandring (Sunnmørsposten, 17.06.07)

 

Stor økning i parkeringsbøter til polske og litauiske kjøretøy

Arbeidsfolk fra Øst-Europa gir blanke i parkeringsreglene og setter bilen der de vil. Antallet utlendinger som får bot i Bergen, har eksplodert. Før var feilparkerte utlendinger et sommerfenomen, dominert av turister. Nå sliter parkeringsvaktene med problemet hele året. (Bergens Tidende, 15.06.07) Les mer>>

 

KS-skepsis til klausuler mot sosial dumping

KS er svært skeptisk til forslaget om at alle offentlige oppdragsgivere fra kommende årsskifte skal pålegges å ta inn klausuler i sine kontrakter som hindrer sosial dumping. Det fremgår av høringsuttalelsen fra KS til forslaget fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). (Doffin, 15.06.07) Les mer>>

Se også departementets nettsider om
Høring - Endring i lov om offentlige anskaffelser - gjengs lønns- og arbeidsvilkårSterk lønnsvekst i Øst-Europa

Eurostat, Europakommisjonens statistikkbyrå, la i går frem tall som viser at lønningene i Øst-Europa er på full fart oppover. Lønnsveksten i for eksempel de tre baltiske statene, Estland, Latvia, Litauen lå i første kvartal på henholdsvis, 21,4 prosent, 22,4 prosent og 32,6 prosent. Den samme utviklingen opplevde ikke eurosonelandene med en lønnsvekst i første kvartal på 2,3 prosent som er litt lavere enn samme periode i fjor (2,4 %). For hele EU steg lønningene med 3,7 prosent. (NHO Europanytt/Eurostat, 15.06.07) Les mer>>

 

Arbeidstilsynet på turne i Baltikum

Forrige uke var Arbeidstilsynet i Estland. Tidligere har de vært i Polen, Latvia og Litauen. Målet med turneen har vært å opprette et gjensidig samarbeid, slik at norske og østeuropeiske myndigheter kan utveksle informasjon om sosial dumping, skattesnusk og andre ting som følger i kjølvannet av den økte arbeidsinnvandringen. (ioslo.no, 15.06.07) Les mer>>

 

Ny runde om solidaransvar?

Endringene i både arbeidsmiljø- og allmenngjøringsloven har gitt sterkere virkemidler mot sosial dumping. Fellesforbundet ble hørt på en del områder, men hovedkravet om solidaransvar ble stilt på vent. (Magasinett, 15.06.07) Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 26. juni: Fagorganisering og arbeidsinnvandring

Fafo image/bildeEU-utvidelsen har gitt nye muligheter for samarbeid mellom fagforeninger på tvers av landegrensene, og aktualisert utfordringene rundt fagorganisering av arbeidsinnvandrere. På et seminar i regi av Fafo Østforum vil erfaringene fra Storbritannia og Norge, som er to av landene som har mottatt svært mange arbeidsinnvandrere, bli studert nærmere. Blant innlederne er Jane Hardy, University of Hertfordshire og Line Eldring (bildet), prosjektleder i Fafo Østforum. Seminaret finner sted 26. juni, kl. 13-15 og er åpent for alle. (Fafo Østforum, 13.06.07)

Program og påmeldingsinformasjon finner du her>>

 

 

Hjemme, borte, uavgjort? - frykten for utflagging er overdrevet

Fafo image/bilde- Tradisjonell norsk industri er rasjonalisert, automatisert eller flyttet ut for lenge siden, sier Fafo-forsker Torunn Kvinge. I flere prosjekter på Fafo har Kvinge sett på norske bedrifters strategier i en mer globalisert verden. En undersøkelse viste at en betydelig andel av bedrifter i industrien har satt ut produksjon av varer eller tjenester til underleverandører i de nye EU-landene eller etablert egenproduksjon der. (LO-Aktuelt, 13.06.07) Les mer>>

 

 EU-kommisjonen: Retningslinjer for utstasjoneringsdirektivet

EU-kommisjonen la i dag frem sin vurdering av de tiltakene som medlemsstatene har iverksatt for å overvåke utstasjonerte arbeidstakere. Kommisjonær Spidla uttalte at det er viktig at bedriftene ikke møter unødvendige hindre når de tilbyr tjenester over landgrensene. Han understreket samtidig at vertslandene skal ha mulighet til å iverksette proporsjonelle kontrolltiltak for å forhindre illegalt arbeid og beskytte arbeidstakerne. Enkelte land må likevel forberede seg på at Kommisjonen vil gå til rettslige skitt mot ulovlige tiltak. Kommisjonen etterlyser også mer administrativt samarbeid mellom landene (Fafo Østforum, 13.06.07). Les mer her>>

Communication from the Commission

 

Høyre vil fjerne overangsordningene

Fafo image/bildeArbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen jobber nå med en stortingsmelding om arbeidsinnvandring. Høyres nestleder Jan Tore Sanner (bilde) mener Hanssen bruker alt for lang tid på arbeidet. Høyre foreslår 11 straktstiltak, deriblant å snarest mulig fjerne overgangsreglene for arbeidstagere fra EØS-land. (Dagens Næringsliv, 13.06.07) Les mer>>

 

 

 

Fellesforbundet ønsker å gi bønder sesong-karantene

Bønder som fusker med kontraktene til sesongarbeiderne bør bli strengere straffet, mener Fellesforbundet. Polakkene har krav både på feriepenger og overtid, og Fellesforbundet har bistått mange polakker i saker hvor de har ment seg utnyttet. Fellesforbundet etterlyser strengere reaksjoner når arbeidskontrakter og timelister mangler. En metode er å gi bønder karantene fra å hente inn sesongarbeidere. En annen er å dele ut større bøter. (Nationen, 13.06.07) Les mer>>

Se også:
Sesongarbeiderne rykker inn (Nationen, leder, 08.06.07)

 

Håndtverkere mister oppdrag

– Vi merker nok konkurransen. Jobber blir utført som vi ikke får. Det svarer Terje Skalleberg, leder i Sandefjord Håndverk og Industriforening, på spørsmålet om lokale håndverkere merker effekten av de østeuropeiske kollegene i distriktet. – For tida er det mye å gjøre for de fleste, men før eller siden vil høykonjunkturen i bransjen vår flate ut eller vike for tilbakegang, og da kan det bli atskillig mer alvorlig, sier Skalleberg. (Sandefjords Blad, 13.06.07) Les mer>>

 

- Industrien vil dø i 2020, men Norge vinner globaliseringen

- Industrien er på vei ut, på grunn av import fra Kina og India, sier professor Kjetil Bjorvatn ved Norges Handelshøyskole (NHH). Samtidig har norske investeringer i utlandet økt kraftig de siste ti årene. De største mottagerne av norske investeringer fra teknologibedrifter er Polen, Sverige, Danmark, og Kina kommer først på fjerdeplass. Forskjellene i Norge vil øke. - De rike blir rikere, mens de ufaglærte blir presset fra to kanter. Både fra billigvarer fra Kina og migrasjon fra Øst-Europa, sier Bjorvatn. (Dagens Næringsliv, 12.06.07) Les mer>>

 

Oppfordrer hotell og restaurant til å hente arbeidskraft fra utlandet

Aldri har det vært flere ledige stillinger enn nå i hotell- og restaurantbransjen. Det er vanskelig å finne de riktige folkene, og det er vanskelig å få tak i nok folk. Rekruttering er en av de største utfordringene vi har, konstaterte rådgiver Solfrid Sæberg i rekrutteringsfirmaet Motivert under NHO Reiselivs landsmøte i begynnelsen av juni (Magasinet for fagorganiserte, 12.06.07). Les mer>>

 

En aldrende befolkning og mangel på arbeidskraft utfordrer EU

I går var første møte for høynivågruppen som skal diskutere Europas demografiske utfordringer. Høynivågruppen består av myndighetseksperter fra EU-landene, og skal bistå Europakommisjonens arbeid i å utvikle en ny politikk for å møte ufordringene med en aldrende befolkning og mindre arbeidskraft. Gruppen vil også fungere som en plattform for utveksling av erfaringer og gode eksempler (NHO Europanytt, 12.06.07). Les mer hos EU-kommisjonen>> (engelsk)

 

Polakker kan få norskkurs

Polakker som kommer til Norge kan få gratis norskopplæring. KrF krever en slik rettighet. Arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen vil vurdere saken. – Jeg mener at arbeidsinnvandrere fra Polen og Baltikum bør få gratis norskopplæring, sier stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF). (Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), 12.06.07). Les mer>>

 

Frykter dumpingtiltak kan ramme småbedriftene

Venstre tar sosial dumping og arbeid alvorlig, og har støttet helhjertet opp om de fleste tiltak fra regjeringen. - Men forslagene om påserett og innsynsrett, kan bli et bedriftsbyråkrati som kan virke uhåndterlig for småbedriftene, sier sosialpolitisk talsmann i Venstre, André N. Skjelstad (Venstre, 11.06.07). Les mer>>

 

Utlendinger utnyttes

Arbeidstilsynet har ført tilsyn ved bygg- og anleggsbransjen som benytter utenlandsk arbeidskraft. I april besøkte Arbeidstilsynet Sør-Norge 30 anleggsbedrifter i Aust-Agder. 10 av dem bryter loven. Håndverkerne får for lite betalt, jobber for mye og mangler arbeidskontrakt. (Agderposten, 11.06.07) Les mer>>

 

- Bedring i byggenæringen

- Man kan nå begynne å se positive resultater av Arbeidstilsynets kamp mot sosial dumping. I byggenæringen er det nå færre brudd på reglene for minstelønn, melder Arbedistilsynet. De sier at det likevel fremdeles skjer store overtramp. (Byggeindustrien, 08.06.07)

 

Må etterbetale 20 millioner kroner i tarifflønn

Avtalen var at de polske murerne på anodeprosjektet i Mosjøen skulle ha lønn etter allmenngjøringsloven fra 1. januar. Men pengene kom ikke. Da gikk Fellesforbundet på barrikadene. Nå må Elkem/Alcoa ut med rundt 20 millioner kroner i etterbetaling. (Fri Fagbevegelse, 11.06.07) Les mer>>

 

Telefonstorm fra polakker

Arbeidstilsynets nye telefontjeneste for polske arbeidere ble så populær at de ikke klarte å svare alle. (ioslo.no, 08.06.07) Les mer>>

 

Kongsberg: Rekordstor arbeidsinnvandring

Aldri har så mange med utenlandsk statsborgerskap søkt arbeidslykken i Kongsberg. En rekke bransjer merker pågangen, og på toppen av lista ligger byggebransjen og landbruksnæringen. Flest polakker, men stadig flere litauere og estere finner veien til Norge og til Kongsberg. (Laagendalsposten, 08.06.07)

 

Skal kartlegge arbeidsinnvandrernes vilkår

Fellesforbundet frykter at de mange østeuropeiske sesongarbeiderne blir avspist med langt lavere lønn enn sine norske kolleger. Nå skal landbruksnæringen gås nærmere etter i sømmene (Gårdsplassen/NTB, 08.06.07). Les mer>>

 

Norsk landbruk drives av østeuropeere

Blir det russere, polakker og baltere som må holde liv i Bygde-Norge? Eller bidrar de like mye til gårdsnedlegginger? Landbruket er i dag blant de aller største brukerne av arbeidskraft fra de nye EØS-landene. Utlendingene representerer i dag 4 800 årsverk – åtte prosent av det totale antall årsverk i næringen (Forskning, 08.06.07). Les mer>>

Se også:
25 000 utenlandske sesongarbeidere (Adressa/NTB, 07.06.07)

 

Trekker NTC for retten

Fellesforbundet går til sak mot Sarpsborg-firmaet Nordic Trading Company på vegne av 21 polske medlemmer. Polakkene er blitt lurt til å registrere seg som selvstendige foretak, hevder forbundet, og krever NTC for halvannen million kroner (Magasinet for fagorganiserte, 07.06.07). Les mer>>

 

NAVO blir Spekter

Arbeidsgiverforeningen NAVO ble stiftet i 1993 som en bransjeuavhengig arbeidsgiverforening. NAVOs generalforsamling vedtok 6.juni å skifte navn fra Arbeidsgiverforeningen NAVO til Arbeidsgiverforeningen Spekter. (Fri Fagbevegelse, 07.06.07) Les mer>>

 

Strammer inn for bemanningsfirmaer

LO vil ta kvelertak på useriøse bemanningsfirmaer, og stiller klare krav til arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen. Torsdag møtes representanter fra LO og regjeringen for å drøfte hvordan man kan sørge for at firmaer som formidler utenlandsk arbeidskraft driver skikkelig. -Vi har etterlyst dette lenge fra regjeringen, og synes det har gått altfor lang tid før vi har fått tilbakemelding, sier LOs førstesekretær Ellen Stensrud (Nordhordland/ANB, 07.06.07). Les mer>>

 

Fafo Østforums årskonferanse:
Tre år etter EU-utvidelsen - utfordringer for arbeidsinnvandringspolitikken

Drøyt 100 personer deltok på gårsdagens Fafo Østforum årskonferanse. De to hovedtemaene var: Arbeidsvandringens betydning for Norge og avsenderlandene, og Europeiske og norske reguleringer for å unngå sosial dumping. Årskonferansen ble arrangert 5. juni på Fafo. Nedenfor er noen av presentasjonene som ble lagt fram på konferansen (Fafo Østforum, 06.06.07)

"Hva betyr polakkene for norsk økonomi?". Roger Bjørnstad, forsker ved Gruppe for makroøkonomi ved Statistisk sentralbyrå. Lysark (.pdf) For dokumentasjon av beregningene, se s. 20-21 i Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/2007.

"Emigration of labour: Consequenses for the sending countries". Marek Okolski, professor ved Centre for Migration Research (CMR), Universitetet i Warsawa. Lysark (.pdf)

"Presentasjon av funn fra arbeids- og levekårsundersøkelsen blant polakker
i Oslo-området". Fafo-forskerne Line Eldring, Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg. Lysark (.pdf)

"Kampen mot sosial dumping - i ferd med å lykkes?". Jan-Erik Støstad, statssekretær (Ap) i
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Lysark (.pdf)

Fafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bildeFafo image/bilde

 

Se også:

Fafo image/bilde Konferanseprogram
Fafo image/bilde Presentasjon av innlederne

 

Nye retningslinjer for ustasjoneringsdirektivet kommer neste uke

- Flere land har ordninger som strider mot utstasjoneringsdirektivet og med prinsippet om fri flyt av tjenester. Det er et stort forbedringspotensiale når det gjelder gjennomføringen av direktivet, sa Sjoerd Feenstra fra EU-kommisjonen på Fafo Østforums årskonferanse i går. Feenstra utelukker ikke at flere land kan blir trukket inn for EF-domstolen for manglende gjennomføring av direktivet. Neste uke legger kommisjonen fram nye retningslinjer for hvordan medlemslandene skal forholde seg til direktivet som utstasjonerte arbeidstakere. Formålet med direktivet er å beskytte arbeidstakere som er på midlertidig tjenesteoppdrag i et annet land (Fafo Østforum, 06.06.07). Les mer om saken i EUobserver (05.06.07).

 

Flere polakker - lavere rente

Alle med store lån burde prise seg lykkelig over de siste års arbeidsinnvandring fra Polen. Uten arbeidsinnvandringen fra Polen ville norske renter i dag vært 0,75 prosentpoeng høyere, skriver Dagens Næringsliv. Beregningene er gjort av forsker Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå og ble lagt fram på Fafo Østforums årskonferanse i går. (Dagens Næringsliv, 06.06.07) Les mer>>

 

Innsynsretten lovfestes

Flertallet i Stortingets arbeids- og sosialkomité vil gi de tillitsvalgte lovfestet rett til innsyn i lønns- og arbeidsvilkår som gjelder bedriftens oppdragstakere og underentreprenører. Og de skal få lov til å benytte seg av rådgivere, sier saksordfører Per Rune Henriksen (Ap) (Magasinet for fagorganiserte, 06.06.07). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet starter krisetelefon for polakker

Fafo image/bildePolske Aleksandra Eriksen (bildet) driver selskapet Polish Connection og blir nærmest daglig ringt av fortvilte polske håndverkere. Nå starter Arbeidstilsynet en egen telefontjeneste for polakker. Arbeiderene som vil kontakte tilsynet kan fra og med denne uka hver fredag ringe 815 48 222 og si «polski». De vil da bli satt over til to polsktalende medarbeidere. - Såvidt vi veit, er vi den første offentlige virksomheten som tilbyr en egen polskspråklig tjeneste, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet (Dagbladet, 06.06.07) Les mer>>

 

 

 

Mangel på arbeidskraft i Øst-Europa

Arbeidsgivere i Øst-Europa sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. I enkelte sektorer har lønningene steget med inntil 50 prosent det siste året. Økende investeringer, høy emigrasjon av arbeidskraft, lav mobilitet innenlands og ujevn fordeling av kompetanse er forklaringer på at bedriftene har problemer med rekrutteringen (Financial Times, 06.06.07). Les mer>>

 

Arbeidstilsynet med polsk nettside

Arbeidstilsynet lanserer nå en nettside med informasjon om arbeidsmiljø og HMS for polske arbeidstakere i Norge. I dag finner polske arbeidsgivere og arbeidstakere en oversikt over alt informasjonsmateriell som Arbeidstilsynet har oversatt til polsk. Dette gjelder blant annet standard arbeidsavtale, HMS-informasjon, faktaside om minstelønn i bygg- og anleggsbransjen, en kort informasjonsbrosjyre om arbeidsmiljøloven og ferieloven, samt informasjon om Arbeidstilsynets svartjeneste. I tillegg kan man lese om Arbeidstilsynets oppgaver i Norge (Arbeidstilsynet, 06.06.07). Les mer>>

 

NHO mener avtalen mellom Manpower og NNN er ugyldig

Den historiske avtalen mellom Manpower og NNN mot sosial dumping er ulovlig mener NHO-tilsluttede NBL. Det er Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL) som nå heller kaldt vann i det brusende blodet til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) som for en knapp måned siden jublet over det de kalte en milepæl i forbundets historie. NBL mener avtalen er i strid med hovedavtalen (Fri Fagbevegelse, 05.06.07). Les mer>>

 

Se også:

Manpoweravtalen er et første skritt (LO-Aktuelt, 06.06.07)

 

Lov mot sosial dumping behandles i Stortinget 7. juni

Torsdag 7. juni behandler Stortinget loven mot sosial dumping, som gir arbeidsgivere og tillitsvalgte kontrolloppgaver for å sikre lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere. Loven gir blant annet tillitsvalgte innsynsrett med taushetsplikt (EL & IT Forbundet, 05.06.07). Les mer >>

 

Nyopprettet allianse mot tjenestedirektivet

Den nyopprettede ”Ungdomsalliansen mot tjenestedirektivet” forlanger en grundig og upartisk konsekvensutredning. De vil ha et ungdomsfokus på vurderingene. Og de ber regjeringen vurdere å bruke vetoretten i EØS-avtalen. Et mål med tjenestedirektivet er å øke konkurransen i tjenestemarkedet. Med økt prispress er det fare for at bedrifter ikke tar seg råd til å ta inn lærlinger, tror alliansen (Utdanning, 05.06.07). Les mer>>

 

Arbeidsledigheten fortsetter å synke i EU

Europakommisjonens statistikkbyrå, Eurostat, la i forrige uke frem en oversikt over arbeidsledigheten i EU. Den viser at ledigheten har gått ned i alle EU-landene, med unntak av Luxembourg og Portugal. På ett år har arbeidsledigheten gått ned fra 8 til 7,1 prosent. Arbeidsledigheten for ungdom ligger fremdeles på et høyt nivå. Tall viser at nærmere én av seks ungdommer under 25 år er registrert som arbeidsledige i EU. Oversikten viser også at det er flere kvinner (8,2 %) enn menn (6,3 %) som står uten arbeid. (NHO Europanytt/Eurostat, 04.06.07) Les mer>>

 

Konsultasjonsprosess for høyere kvalitet på tjenestene

Europakommisjonen starter i dag konsultasjoner for å innhente informasjon om reglement fra tjenesteleverandører for å utvikle prosedyrer på europeisk nivå. Dette kan forbedre kvaliteten på tjenester og et reglement på europeisk nivå er en viktig del av tjenestedirektivet. Konsulteringen er åpen frem til 30. juli 2007. (NHO Europanytt, 04.06.07) Les mer>>

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700