Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2006

 

Øst-Europa tømmes for håndverkere

EU-utvidelsen gjør at Øst-Europa er i ferd med å gå tomt for håndverkere. Hundretusener av faglærte arbeidere, hovedsakelig håndverkere, har strømmet til Vest-Europa fra de nye EU-landene i øst siden 2004. Nesten annethvert polske byggefirma mangler arbeidskraft (Dagsavisen, 30.09.06). Les mer>>

 

Infokontor for arbeidsinnvandrere?

- Jeg foreslår at det opprettes et informasjonskontor for alle utenlandske arbeidere i Norge, sa Alexandra Fajfer Eriksen på Fafo Østforum-seminaret denne uka. Folk fra fagbevegelsen, skatteetaten, politiet og arbeidstilsynet synes det er en god idé (Magasinet for fagorganiserte, 29.09.06). Les mer>>

 

Advarer mot rene innvandrerjobber

Nordmenn vraker nå stillinger vi for få år siden ville ha tatt. En rekke bransjer importerer utenlandsk arbeidskraft fordi nordmenn sier nei takk til jobbene. Både NHO-direktør og statssekretær advarer mot at vi får egne "innvandrerjobber" i Norge (Dagsavisen, 29.09.06). Les mer>>

 

Ny rapport: Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Fafo image/bildeRapporten oppsummerer utviklingen i de nordiske arbeidsmarkedene de to første årene etter EU-utvidelsen, og peker på noen av de sentrale utfordringene de nordiske arbeidslivsmodellene står overfor i det åpne europeiske arbeidsmarkedet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutvalget under Nordisk Ministerråd, og er skrevet at Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring, som har koordinert kontaktgruppens arbeid. (Fafo Østforum, 18.09.06) Les mer>>

Last ned rapporten her, norsk og engelsk versjon.

Se også nyhetssaken: Arbeidsinnvandring til Norden 2004-2006 (AID, 29.09.06)

 

Mens polakkene jobber i Norge jobber ukrainerne i Polen

I dagens artikkel i serien om det nye arbeidsmarkedet ser Dagbladet på hvilke konsekvenser arbeidsvandringen til Norge har for det polske arbeidsmarkdet. Ukrainere jobber på den polske landsbygda, men det er stor mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft i Polen nå, og polsk fagbevegelse er bekymret for hjerneflukt. (Dagbladet papirutgaven/Fafo Østforum, 29.09.06) Les mer>>

 

Temaside om sosial dumping

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har laget en temaside om sosial dumping. Siden har en dokumentoversikt med linker, samt departementets definisjon på sosial dumping: - Det anses som sosial dumping hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og tilbys lønn som er uakseptabelt lav. (AID, 29.09.06) Les mer>>

Se også saken:
Lovverk mot sosial dumping (AID, 29.09.06)

 

Støre avviser veto mot EUs tjenestedirektiv

Utenriksminister Jonas Gahr Støre stiller seg avvisende til norsk veto mot EUs tjenestedirektiv. Utenriksministeren gjestet i går Fagforbundets landsstyremøte. - Jeg mener at det forslaget som kommer nå trekker i riktig retning. Jeg har veldig vanskelig for å se for meg at vi kommer til å bruke vetoretten mot dette, sa utenriksministeren. (Fagbladet, 28.09.06) Les mer>>

 

Arbeidskraft og moral

- Før EU-utvidelsen rådet det en frykt for at vi skulle bli invadert av østeuropeiske arbeidssøkere. Men ordbruken har skiftet, fra invasjon til invitasjon, skriver Gjengangeren. - Høsten 2006 fastslår finansminister Kristin Halvorsen (SV) at polakker og baltere fortsatt er hjertelig velkomne; det norske arbeidsmarkedet roper etter flere. En fersk Fafo-rapport bekrefter at arbeidsinnvandringen har bidratt til den gunstige kombinasjonen av lav lønns- og kostnadsvekst og en langvarig, sterk vekst i norsk økonomi. (Gjengangeren, leder, 27.09.06) Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 26. september: EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet

Omkring 100 mennesker deltok på gårsdagens seminar "EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet". Fafo Østforum ønsket å belyse problemstillinger som: Har EU-utvidelsen og arbeidsinnvandringen fra østeuropeiske medlemsland ført til mer lovløse tilstander i arbeidslivet? Er det et økende omfang av grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, manglende lønnsutbetalinger og svart arbeid? Vi fikk høre om erfaringene drøye to år etter utvidelsen og om hvordan norske og svenske myndigheter opplever situasjonen og håndterer utfordringene. Seminaret fikk god medieoppfølging både i for- og etterkant, blant annet med innslag i NRKs radionyheter 25., 26. og 27. september. (Fafo Østforum, 27.09.06)

Foilsett og foredrag fra seminaret finner du her>>

 

Strid om lønnsforhold for utenlandske arbeidere

Arbeidstilsynet vil anmelde et estisk firma for kraftig underbetaling ved et byggeprosjekt på Eidsvoll Verk. Selv sier arbeiderne seg tilfreds med lønns- og arbeidsforholdene. (Eidsvoll Ullensaker Blad, 28.09.06) Les mer>>

 

Kan bli landsdekkende allmenngjøring

Byggeplasser over hele landet kan få like krav når det gjelder avlønning av fagutdannede bygningsarbeidere. Det foreslår Tariffnemnda i et utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler på byggplasser, med høringsfrist 6. november i år. Forskriften vil erstatte de nå gjeldende allmenngjøringsforskriftene i Hordaland, Osloregionen og 7 petroleumsanlegg på land, for så vidt gjelder bygningsarbeid. (EL og It Forbundet, 27.09.06) Les mer>>

Høringsbrev
Høringsnotat Høring – Utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale på byggeplasser - sak 4/2006. Tariffnemdas innstilling, 25.09.06.

 

Arbeidstilsynet: - Byggherrene må ta ansvar

Som oftest er det oppdragsgiverne, byggherrene som sitter igjen med hele fortjenesten når allmenngjøringsbestemmelsene brytes. - Vi mangler gode nok muligheter til å gå på oppdragsgiver, byggherrene, sa regiondirektør i Arbeidstilsynet, Ørnulf Halmrast, da han innledet på Fafo Østforums seminar "EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet" tirsdag. Arbeidstilsynet etterlyser gode nok muligheter til å stille byggherren til ansvar for lovbruddet. (LO-Aktuelt, 27.09.06) Les mer>>


Flere midler til bekjempelse av sosial dumping

Flere midler til en styrket kamp mot sosial dumping ble lovet fra departementsråd Ellen Seip i Arbeids- og inkluderingsdepartementet under Arbeidsmiljøkongressen i Bergen på onsdag. Til tross for at Seip ikke ville komme med uttalelser om årets statsbudsjett som legges fram den 6. oktober, var det liten tvil om at dagens satsing på bekjempelse av sosial dumping i alle fall ikke vil bli mindre. (Vesterålen Online, 27.09.06) Les mer>>

Se også:
Handlingsplan mot sosial dumping Handlingsplanen står som kapittel 10 i B.innst.S.nr.II (2005-2006). Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2006. Sammendrag


Arbeidstilsynet til kamp mot sosial dumping

Arbeidstilsynet øker bemanningen for å hindre sosial dumping av utenlandske arbeidstakere. Sju nye medarbeidere skal ansettes for å ivareta rettighetene til utenlandske arbeidstakere, særlig polske og øvrige østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Ansettelsene innebærer en styrking i arbeidet med å følge opp arbeidstakere når det gjelder tilsyn, tolking og oversetting samt juridiske saker. (Tidsskriftet Arbeidsmiljø, 06/2006) Les mer>>

 

Bedre virkemidler mot sosial dumping

Regjeringen legger frem forslag som vil gjøre det lettere for Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet å bidra til at arbeidstakerne får de lønns- og arbeidsvilkår de har krav på. Forslaget innebærer at disse to tilsynene får de samme virkemidler ved tilsyn etter utlendingsloven og allmenngjøringsloven som de har etter arbeidsmiljøloven, det vil si adgang til å gi pålegg og bruke tvangsmulkt og stansing. (Tidsskriftet Arbeidsmiljø, 06/2006) Les mer>>

 

Rapport: - Alle tjener på arbeidsinnvandring

En rapport fra organisasjonen ECAS (European Citizen Action Service) fra 2005 om konsekvensene av arbeidsinnvandringen fra Øst- og Sentral-Europa konkluderer med at dette er en vinn-vinn-situasjon. Ifølge rapporten tjener både innvandreren og familiene på ordningen, samt arbeidsgiverne, landet de kommer til, landet de dro fra, og til og med nabolandene (Dagbladet, 26.09.06). Les mer>>

 

Romania og Bulgaria blir med i EU

EU-kommisjonen vedtok i dag at Romania og Bulgaria får bli medlemmer i EU fra 1.1.2007 til tross for tidligere diskusjon om å utsette medlemskapet. Samtidig stilles det uvanlig strenge krav til de nye medlemslandene. Blant annet må både Romania og Bulgaria rapportere inn til EU hver sjette måned om hvordan de bekjemper korrupsjon (Dagbladet, 26.09.06). Les mer>>

 

Ikke skyt budbringeren

Fafo image/bildeI et debattinnlegg i Dagbladet svarer Fafo-forsker Jon Horgen Friberg på Anne Vikens kritikk om at polakkene stemples som Norges nye underklasse. - Forskere som advarer mot en uheldig utvikling i arbeidsmarkedet, og påpeker at det er behov for bedre systemer for regulering, håndheving og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, er ikke rette mottakere for beskyldninger om stempling og stigmatisering. Her skyter Viken på budbringeren og ikke på dem som faktisk bidrar til denne utviklingen, skriver Jon Horgen Friberg (Dagbladet, 25.09.06). Les mer>>


Les også Anne Vikens kronikk:
- Integrering, ikke stempling (Dagbladet, 17.09.06)

 

Det nye arbeidsmarkedet

"Uten polakkene stopper Norge" er overskriften på dagens artikkel i Dagbladets serie om det nye arbeidsmarkedet. Det er ingen grunn til at norske firmaer skal underbetale østeuropeiske arbeidere. Østarbeidere som tjener norsk lønn redder den norske økonomien, skriver avisen (Dagbladet papirutgaven/Fafo Østforum, 25.09.06) Les mer>>

 

Danmark: Østarbeidere splitter arbeidsmarkedets parter

Dansk fagbevegelse og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er dypt uenige om behovet for utenlandsk arbeidskraft på et rødglødende dansk arbeidsmarked. Oppfattelsen i en rekke store LO-forbund er at arbeidsgiverne skriker på flere østarbeidere for å presse lønnen ned, og arbeidstiden og effektiviteten opp. Forskere mener at Danmark taper kampen om den utenlandske arbeidskraften, uansett om østavtalen videreføres eller ei. (Dansk LOs ukebrev, 25.09.06) Les mer>>

Les også:
Østarbejdere underbetales i stor stil (Dansk LOs ukebrev, 14.08.06)

 

Fellesforbundet: - Rom for forbedring av tjenestedirektivet

EUs reviderte forslag til til nytt tjenestedirektiv er en klar forbedring sammenlignet med det opprinnelige forslag. Men fortsatt bør direktivet endres på vesentlige punkter. Dette går fram av et brev som Fellesforbundet har sendt til den europeiske bygg- og trearbeiderføderasjonen. (Fellesforbundet, 25.09.06) Les mer>>

Les dokumentet:
EUs tjenestedirektiv, status og vurderinger (Fellesforbundet, 25.09.06)

 

Mot ID-løsning for byggenæringen

Høringsrunden for endringer i ID-kort-forskriften er avsluttet. Byggenæringens Landsforening håper innspillene deres tas til følge i departementet. Alle instanser i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen" står samlet bak høringsuttalelsen, som er sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Seriøsitetsprosjektet ønsker at ID-kortene skal være en legitimasjon av arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker - ikke relatert oppdraget, og at enkeltmannsforetak også omfattes av ordningen. (Teknisk Ukeblad, 25.09.06) Les mer>>

 

Timelønn: 13 kr

Grove lovbrudd er avdekket av Arbeidstilsynet på norske byggeplasser. Østeuropeere jobber for så lite som 13 kroner timen. 31 norske byggeplasser er kontrollert av Arbeidstilsynet, og aller verst ut kom restaureringen av en fasade i Rosenborggata i Oslo. Der tjente litauiske arbeidere mellom 2.000 og 2.800 kroner i måneden (TV2 Nettavisen/Dagbladet, 24.09.06). Les mer>>

 

Antallet enkeltmannsforetak eksploderer

På ett år har mengden registrerte polske enkeltmannsforetak i Norge vokst med nesten seks hundre prosent. - Det har vært en relativt dramatisk økning i antall polske enkeltmannsforetak etter vedtaket om allmenngjøring av tariffavtalene i byggfagene, sier direktør Tor Helge Langfeldt ved Skattekontoret for utenlandssaker. Økningen i antall enkeltmannsforetak er del av en internasjonal trend (LO-Aktuelt, 22.09.06). Les mer>>

 

Tariffnemnda går inn for allmenngjøring i hele landet

Tariffnemnda gikk i går inn for at sentrale deler av byggfagoverenskomsten skal gjelde hele landet. Dermed blir det snart ulovlig å lønne fagutdannede bygningsarbeidere under 132,25 kroner timen. Utkastet til forskriften sendes nå ut på høring, med frist 31. oktober (Magasinet for fagorganiserte, 22.09.06). Les mer>>

Les også:
Får norsk lønn (Klassekampen, 23.09.06)

 

Kommentar: - Selv fagbevegelsen går nå inn for ulik lønn for likt arbeid

- Selv i fagbevegelsen vil man nå at det skal være forskjell på folk, og på lønna. I alle fall i deler av fagbevegelsen. Ved Kleven Verft jobber flere hundre polakker for snaut halvparten av lønna til sine norske kolleger, rapporterte Dagens Næringsliv, nylig. Og den lokale verftsklubben synes det er helt ålreit. Det redder arbeidsplassene deres, kanskje redder det hele verftet. Utflagging av arbeidsplasser er ikke nødvendigvis bedre enn innflagging av arbeidskraft. Men LO sentralt kjemper med nebb og klør og spesialrådgivere, mot sosial dumping. (Nationen, 22.09.06) Les hele kommentaren her>>

 

Lavt sykefravær blant utenlandske bygningsarbeidere

Sykefraværet blant utlendingene i byggebransjen er bare én firedel av det norske sykefraværet, selv om de gjør den samme jobben på den samme arbeidsplassen og har den samme sykelønnsordningen. - Ifølge våre tall, ligger fraværet på 1-1 1/2 prosent, sier personaldirektør Per Haugen i entreprenøren Veidekke (NRK, 21.09.09). Les mer>>

 

Almenngjøring i hele landet?

- Ikke alle arbeidsgivere har vært like begeistret for almenngjøring. Det er heller ikke jeg, men i øyeblikket har vi ikke andre virkemidler å sette inn for å rydde opp i rotet på mange arneidsplasser, sa forbundsleder Kjell Bjørndalen da han i dag innledet på BNLs representantskap. Tariffnemnda skal i kveld diskutere kravet om almenngjøring av tariffavtalen for byggeplasser i hele Norge. Nemnda må i så fall lage en forskrift som så må ut på høring. (Byggeindustrien, 21.09.06) Les mer>>

 

- Høyere lønn for polakker

Fafo image/bildeDe fleste bedrifter i byggebransjen vil ha tarifflønn til polakker. En undersøkelse gjort av Fafo viser at sju av ti bedrifter støtter at det blir forbudt å betale polakker mindre enn tariffavtalens minstesatser. Videre er 71 prosent av bedriftene meget eller ganske positive til allmenngjøring av tariffavtalen i bransjen. - Det er all grunn til å tro at en eventuell allmenngjøring i hele landet vil bli hilst velkommen blant de fleste bedriftene i bransjen, uttaler forskningsleder Line Eldring i Fafo (Dagens Næringsliv/NTB, 20.09.06). Les mer>>

Les også:
Undersøkelse om sosial dumping: Sju av ti bedrifter sier nei (FriFagbevegelse, 20.09.06)

 

- Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping må forsterkes

– Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping må forsterkes i samarbeid med partene i arbeidslivet, mener Per Bjørn Eriksen, leder av Fellesforbundet avd. 57. I et intervju med RadioRiks lister Eriksen opp en rekke krav han mener må innfris for at handlingsplanen skal bli effektiv. (FriFagbevegelse, 20.09.06) Les mer>>

 

Tariffavtaler likestilt med lovgivning

Europaparlamentets komite for sysselsetting mener at tariffavtalen skal ha samme betydning som lovgivning også i land hvor den ikke automatisk allmenngjøres. Synspunktet framkommer i en rapport om den såkalte Romakonvensjonen(I) som EU nå ønsker å gjøre bindende lov i alle EU-land. Romakonvensjonen regulerer i hvilket land en sivil tvistesak skal føres dersom den berører to eller flere land. Det kan ha stor betydning fordi arbeidsrettslovgivningen er ikke den samme. En sak ført for en dansk domstol kan derfor få et helt annet utfall enn om den føres i Storbritannia jamfør Viking-saken. (LOs Brusselkontor, 20.09.06) Rapporten finner du her>>

 

Datatilsynet: ID-kort ingen løsning

Datatilsynet tror ikke innføring av ID-kort i byggebransjen vil kunne hindre sosial dumping. Tilsynet mener midlene dette vil koste kunne vært brukt bedre til flere arbeidsplasskontroller fra Arbeidstilsynet. Det går fram av tilsynets høringsuttalelse om forslaget (Byggmesteren, 20.09.06). Les mer>>

 

- Arbeidstilsynet må få bedre verktøy i kampen mot sosial dumping

Fellesforbundets nestleder, Arve Bakke, er enig med Arbeidstilsynet i at det trengs nye regler for å ramme oppdragsgiverne når det avdekkes sosial dumping. Per i dag er politianmeldelse eneste sanksjonsmulighet. -Full stans og bøter hjelper, sier Bakke, og tenker på sanksjonsmuligheter som å stoppe arbeid og ilegge bøter. Han understreker også behovet for å endre forskriften til allmenngjøring. I morgen skal Tariffnemnda behandle LOs krav om at tariffavtalen for byggfagene skal allmenngjøres over hele landet. (FriFagbevegelse, 20.09.06) Les mer>>

 

Det nye tjenestedirektiv - endringsforslag og begrunnelser

Den 29. mai ble EUs konkurranseministre enige om et forslag til tjenestedirektiv. Den 7. september var forslaget tilbake til Europaparlamentet for andre gangs behandling, og Europaparlamentets saksordfører, Evelyn Gebhardt, la da frem 11 endringsforslag som hun betegner som "tekniske". De konservative mener at de nok er mer politiske. Forslagene omfatter bl.a. unntak for tjenester av allmenn interesse og forrang for arbeidsrettsdirektiver og at det er vertslandet som er kontrollansvarlig. (LOs Brusselkontor / Fafo Østforum, 20.09.06)

Endringsforslagene, med begrunnelser, finner du her:
Utkast til innstilling ved andre gangs behandling i Europaparlamentet (dansk) (07.09.06)

 

40 polakker med hver sin bedrift

40 polske arbeidere jobber på et bygg i Sola kommune. Alle er selvstendig næringsdrivende, og alle har klær, hjelmer og et kontraktsforhold til et norskregistrert polsk selskap. – Det er registrert en stor økning i antall polske enmannsbedrifter som er rapportert til vårt kontor, særlig etter at tariffavtalene ble allmenngjort i deler av landet, sier direktør i Sentralskattekontoret for utenlandssaker, Tor Helge Langfeldt. – Jeg mener dette ikke bare er et spørsmål for skattemyndighetene å undersøke, det er også et spørsmål om politikk, sier Torleiv Nordbø, leder i Fellesforbundets avdeling 730 (Magasinett, 19.09.06) Les mer>>


Østeuropeere snylter ikke på velferds-Norge

Arbeidsinnvandrerne fra de nye EØS-landene har ikke utnyttet Norges velferdsordninger slik enkelte fryktet i 2004. Snarere tvert imot. - Mange var redde for at innvandrere fra disse landene skulle komme til Norge og spekulere i, og misbruke norske velferdsordninger etter EU-utvidelsen i 2004. Nå ser vi at denne sosialturismen ikke ble noe av - det er et underforbruk snarere enn overforbruk av velferdsordningene, sier Line Eldring, forskningsleder i Fafo og prosjektleder for Fafo Østforum (Bergens Tidende, 19.09.06) Les mer>>

Les også:
Støtte og trygd til flere østeuropeere (Aftenposten, 20.09.06)

 

Ny rapport: Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen

Fafo image/bildeRapporten oppsummerer utviklingen i de nordiske arbeidsmarkedene de to første årene etter EU-utvidelsen, og peker på noen av de sentrale utfordringene de nordiske arbeidslivsmodellene står overfor i det åpne europeiske arbeidsmarkedet. Rapporten er laget på grunnlag av samarbeidet i en kontaktgruppe nedsatt av Arbeidsmarkedsutvalget under Nordisk Ministerråd, og er skrevet at Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Line Eldring, som har koordinert kontaktgruppens arbeid. (Fafo Østforum, 18.09.06) Les mer>>

Last ned rapporten her, norsk og engelsk versjon:
Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen (pdf 429KB)
The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement (pdf 426KB)

 

Liten bruk av velferdsordninger blant EU-innvandrere

Tall fra Statistik Sentralbyrå (SSB) viser at innvandrere fra de nye medlemslandene i EU som er kommet til Norge etter unionsutvidelsen i 2004, til nå har benyttet de norske velferdsordningene i relativt liten grad. Bruken er betydelig mindre enn blant andre innvandrere, både fra andre EØS-land og fra resten av verden. (SSB, 18.09.06) Les mer>>

Se også notat 2006/52 fra Statistisk Sentralbyrå:
Bruk av velferdsordninger blant nyankomne innvandrere fra de nye EØS-medlemslandene i 2005

 

- Norske oppdragsgivere bruker enkeltmannsforetak for å gi polakkene lavere lønn

Byggebransjen tjener gode penger på å registrere polakker som enkeltmannsforetak og ikke som vanlige ansatte. Hittil i år har Brønnøysundregisteret registrert nær 23 000 nye enkeltmannsforetak.
Byggebransjen har funnet smutthull i loven for slippe unna skatt og å gi polakkene lavere lønn. - De som organiserer denne virksomheten driver kriminell virksomhet, etter min mening, sier Per Rune Henriksen, Arbeiderpartiets talsmann i arbeidsinnvandringssaker. (NRK Rogaland, 18.09.06) Les mer>>

 

LO: - Når vi eller Arbeidstilsynet kommer, stikker de utenlandske arbeiderne til skogs

Nestleder Halvor Skåttet i LO Notodden og Fellesforbundet har registrert en urovekkende utvikling på bygningsmarkedet i Telemark det siste året. Han ser stadig hyppigere eksempler på utenlandske arbeidere, spesielt fra Øst-Europa, som jobber ulovlig. Det samme bekrefter Arbeidstilsynet. - Vi kommer over ulovligheter knyttet til utenlandske bygningsarbeidere nesten hver eneste gang vi er ute, sier seniorinspektør Gunn Gjevestad. (Varden, 18.09.06) Les mer>>

 

Kronikk: - Integrering, ikke stempling

- Norsk offentlighet stempler polske arbeidere som den nye underklassen, skriver Anne Viken, redaktør i argument, student og journalist. Å fokusere på ufaglærd arbeidsinnvandring som den nye underklassen, bidrar ikke til å integrere migrantene, men til å skape avstand og fordommer, mener Viken. (Dagbladet, 17.09.06) Les kronikken her>>

 

Polakker sov i byggestøvet

Duval i Skien bygges om for å bli en ny restaurant. Der har polske arbeidere samtidig bodd under kummerlige forhold, inntil brannvesenet beordret dem ut i går. - Vi vil alltid oppdage slike ekstreme tilfeller. Dette er å utnytte folk. Skal folk jobbe og bo i Norge må de ha norske boforhold, sier inspektør Arne Bergsholm i Arbeidstilsynet (Varden, 15.09.06). Les mer>>

 

Det globale arbeidsmarkedet

Norge importerer polakker, India vil eksportere ingeniører. Arbeidsmarkedet globaliseres. Hvem tjener når arbeidskraften legger ut på reise? Senker de lønnen vår? Tar de jobbene våre? Kan arbeidsinnvandring ta knekken på eldrebølgen? Lønner det seg for avsenderlandene å eksportere arbeidere? Kan fri flyt av arbeidskraft fjerne fattigdommen? Dette er spørsmålene Morgenbladet stiller til bl.a. forskerne Roger Bjørnstad i Statistisk sentralbyrå og Jon Erik Dølvik ved Fafo. (Morgenbladet, 15.09.06) Les mer>>

 

Polakkflukt forsinker Kystvakten

Kystvakten skulle for to og en halv måned siden fått levert det første av fem nye skip fra verftet Stettin i Polen. Men mangel på arbeidskraft har satt verftet kraftig tilbake. - En av årsakene er mangel på kvalifisert arbeidskraft hos polakkene. En del av arbeiderne deres har funnet seg bedre betalte jobber i Norge, og det skaper problemer, sier Kystvaktens prosjektansvarlige Knut Hustad (TV2 Nettavisen/Bergensavisen, 12.09.06). Les mer>>

 

Stormløp mot nytt tjenestedirektiv

EUs omstridte tjenestedirektiv blir snart endelig vedtatt. Roar Eilertsen, forsker ved De Facto, er kritisk til den siste utgaven av direktivet. - Etter den siste behandlingen har Ministerrådet forsterket formuleringer i direktivet om løpende vurderinger. Det er lagt inn en sterk dynamikk som betyr at områder som er unntatt kan favnes inn av direktivet senere. Det kommer til å bli en evig krig for å flytte grensene, advarer Eilertsen. Men LO og Fagforbundet mener foreløpig ingenting om norsk veto (Fagbladet, 12.09.06). Les mer>>

 

Utgård etterlyser aktiv holdning til utflagging i fagbevegelsen

Hvorfor har ikke fagbevegelsen annen strategi enn å si "nei" til utflagging av arbeidsplasser? Rolf Utgård, tidligere tillitsvalgt i Aker Kværner, synes at fagbevegelsen har en altfor passiv holdning til denne typen omstillinger i arbeidslivet. - Jeg mener fagbevegelsen må kunne være både tøffere motstandere og aktive medspillere når det gjelder outsourcing. Det betyr at faglig tillitsvalgte må inngå kompromisser og selv komme med forslag, sier Utgård (Klassekampen, 12.09.06). Les mer>>

 

Kommentar: - Er det slik vi vil smøre Norge?

Underbetaling av øst-europere er temaet i en kommentar i Nationen i dag:
- I forrige uke ble 38 arbeidere hentet på arbeidsplassen sin av politiet. Reaksjonene har likevel ikke vært øredøvende. For arbeiderne var fra Estland, Latvia, Litauen og Polen. Historier om uverdige arbeidsforhold for mange utlendinger står i skarp kontrast til begeistringen over at utenlandsk arbeidskraft holder Norge i gang. (Nationen, 11.09.06) Les mer>>

 

Dårlig byggsikkerhet som følge av arbeidsinnvandring

Det er mye dårlig sikkerhet på byggeplasser. Arbeidstilsynet i Oslo har anmeldt 18 firmaer hittil i år, i forhold til bare seks i fjor. I de fleste tilfellene er det snakk om arbeidsinnvandring, og i tillegg til dårlig sikkerhet gjelder anmeldelsene problemer med lønn og boforhold. - I nitti prosent av anmeldelsene er det østeuropeiske arbeidere som har jobbet under dårlig sikkerhet, melder Arbeidstilsynet (NRK Østlandssendingen, 05.09.06). Les mer>>

Se også: - Klassisk brudd på sikkerhet (Varden, 11.09.06)

 

Fafo Østforum seminar 26. september: EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet

"EU-utvidelsen og lovløshet i arbeidslivet" er tittelen på høstens første Fafo Østforum seminar. Har EU-utvidelsen og arbeidsinnvandringen fra østeuropeiske medlemsland ført til mer lovløse tilstander i arbeidslivet? Er det et økende omfang av grove brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser, manglende lønnsutbetalinger og svart arbeid? På seminaret får vi høre om erfaringene drøye to år etterutvidelsen og om hvordan norske og svenske myndigheter opplever situasjonen og håndterer utfordringene. Seminaret varer fra kl 14-16 og er åpent for alle. (Fafo Østforum, 07.09.06)

Informasjon om program>>

 

Den katolske kirken inviterer til messer på polsk

Sognepresten i Drammen, pater Janusz Fura, som selv opprinnelig er fra Polen, holder messer på polsk. Den første tiden etter EU-utvidelsen hadde Fura mange henvendelser fra polakker som ikke forsto de arbeidskontraktene de hadde underskrevet, eller hadde andre problemer med det norske samfunnet. Også arbeidsgivere tok kontakt. -Jeg hjelper gjerne med kommunikasjon, men forespørsler om jeg kan hjelpe med å skaffe polske arbeidsfolk, har jeg sagt nei til, sier Fura. (Drammens Tidende, 07.09.06) Les mer>>

 

Kjøreplan for tjenestedirektivet

Det knytter seg stor interesse for hva som nå skjer med EUs tjenestedirektiv etter at Ministerrådet har godkjent sin tekst. Den 4. september ble direktivet foreløpig behandlet i indre markedskomiteen som har ansvaret. Frist for endringsforslag er satt til 20. september før den ordinære komitebehandlingen 4.-5. oktober og endelig votering 23. oktober i komiteen. Dersom denne tidsplanen holder vil Europaparlamentet i plenum stemme over direktivet 14.-15. november for 2. gang. (LOs Brusselkontor, 06.09.06)

 

Nyhetsbrev om EØS-midlene

I Utenriksdepartementets Nyhetsbrev om EØS-midlene nummer 2-2006 kan du blant annet lese:
Travel høst for EØS-midlene; Behandling av prosjektsøknader i Polen; Utlysning av prosjektmidler i Tsjekkia og Litauen; Stipendfond i Tsjekkia; Seminar om grensekryssende samarbeid i Polen (Fafo Østforum, 07.09.06)

Last ned nyhetsbrevet her>>

 

Nye Schengen-medlemmer i løpet av 2007

Schengen-området kan få fire nye medlemmer innen oktober 2007. Det gjelder Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Polen. (NHO Europanytt / Euractiv, 07.09.06) Les mer>>

 

Ingen fri flyt av arbeidskraft mellom øst og vest i Europa

En rapport utgitt av ECAS (European citizen action service) viser at arbeidere fra Sentral- og Øst-Europa ikke får adgang til de ”gamle” EU-landenes arbeidsmarked på grunn av diskriminerende overgangsordninger. (NHO Europanytt / Euractiv, 06.09.06) Les mer>>

 

Polske barn i norske klasserom

Strømmen av polske håndverkere som søker jobb i Norge fortsetter. Stadig flere vil ha familien med seg. Hittil i år har Utlendingsdirektoratet gitt 600 tillatelser til polske familiegjenforeninger. Det er dobbelt så mange som i hele fjor. Det gjenspeiles i skolen. Elever fra Øst-Europa inntar klasserommene i Norge. (NRK Rogaland, 06.09.06) Les mer>>

 

Estiske bygningsarbeidere avviser sosial dumping

– Vi har ingen ting å klage over. Vi er ikke ofre for sosial dumping, sier estiske bygningsarbeidere i Bodø. – Vi er her for å arbeide. Det kan være lange arbeidsdager, til tider. Men det går, sier de. Ingen av dem vil snakke om lønna. Det er tabu. (Avisa Nordland, 06.09.06) Les mer>>

Se også:

- Jeg tror sosial dumping er et hverdagsfenomen (Avisa Nordland, 06.09.06)

 

Overgangsordninger for Romania og Bulgaria

Hvis Romania og Bulgaria blir medlememr av EU fra 1. januar 2007 slik planen er, vil deres arbeidstakere høyst sannsynlig bli møtt med overgangsordninger. Debatten om dette har blusset opp etter at tallene for innvandring til Storbritannia fra de nye EU-landene har passert 600.000, heter det i en rapport fra arbeidsråden på den norske EU-delegasjonen i Brussel. (LOs Brusselkontor, 06.09.06) Les mer>>

 

Vil undersøke sosial dumping i Grenland

Flere av partene i arbeidslivet i Telemark vil nå undersøke situasjonen i bygg- og anleggsbransjen. Med hjelp av Telemarksforskning skal man prøve å få svar på blant annet omfanget av svart økonomi og sosial dumping. (Telemarksavisa, 06.09.06) Les mer>>

 

- Utan polakkar stoppar Noreg

- Norske konkurransefortrinn kan bli undergravde av arbeidskraftimporten, skriver journalist Asbjørn Kristoffersen i en kronikk i Bergens Tidende. - Den sterke auken i arbeidskraftinnvandring dei siste åra kan rokka ved det tradisjonelle lønssystemet, skriver Kristoffersen. (Bergens Tidende, 05.09.06) Les mer>>

 

Polakker trekker til Tyskland

Mange polakker har siden EU-utvidelsen for to år siden solgt alt og flyttet til de nordøstlige delene av Tyskland. Tyske lokalpolitikere håper polakkene kan skape nye arbeidsplasser i fattige og fraflyttingstruede grenseområder. Særlig det omfattende tyske sosialsystemet gjør at mange velger å krysse grensen (Aftenposten, 05.09.06). Les mer>>

 

- Polakkene utgjør tre prosent av arbeidsstyrken

Fafo image/bildeFafo-forsker Jon Erik Dølvik tviler på at det er over 120 000 polakker i Norge i dag. Men han regner med at minst 75 000 fra de nye EU-landene vil arbeide her i løpet av året. Det utgjør i så fall over tre prosent av den norske arbeidsstyrken. - Jeg antar at innvandringen vil øke litt til, og så flate ut når kampen om arbeidskraft i Europa hardner til, sier Dølvik (Aftenposten, 04.09.06). Les mer>>


Les også:
- Stabilt med familie (Aftenposten, 04.09.06)

 

 

- 120.000 polakker i Norge

Ingen vet akkurat hvor mange polakker som er i Norge. Ved nyttår hadde Statistisk sentralbyrå registrert nær 12 000, men polakkene er også den gruppen som øker mest. - Jeg tror det kan være så mange som 120.000 - 130.000 polske borgere i Norge, sier den polske konsulen Danuta Szostak. Hun tror utviklingen fortsetter neste år, men så vil det begynne å stabilisere seg. - Det kan hende at man begynner å mangle arbeidskraft i Polen, eller at det kanskje blir høyere lønninger der, sier konsulen (Aftenposten, 03.09.06). Les mer>>

 

Strid om innleie av arbeidskraft

- Mangel på arbeidskraft vil tvinge norske bedrifter til i større grad å leie inn folk til å utføre viktige oppgaver. Dette gjelder også på områder som er strategisk viktige for bedriften, sier Svein Arvid Skårdal i Sørlandets Industrisenter (SI) i Farsund. Til uken har SI invitert til seminar med fokus på bedriftenes kjernevirksomhet og behovet for samarbeid med dyktige partnere. Fagforeningen ved Elkem Aluminiumsverk Lista er skeptisk (Fædrelandsvennen, 02.09.06). Les mer>>

 

Mistanke om sosial dumping på kommunalt oppdrag

Porsgrunn kommune inngikk i fjor en rammeavtale om malerarbeid med firmaet NST Byggservice, som utelukkende bruker arbeidere fra Litauen. Nå slår Telemark Maler- og Byggmesterlaug alarm. De hevder at malerne fra Litauen tjener mye mindre enn norsk tarifflønn. Malerfirmaet vil ikke ut med nøyaktig hvor mye litauerne tjener, men bekrefter det ikke er norsk lønn (Varden, 02.09.06). Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700