Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2006

Liten arbeidsmobilitet i Europa

Eurobarometerundersøkelsen fra 2005 om geografi og arbeidsmarkedsmobilitet viser at europeerne er positive til mobilitet i teorien, men ikke i praksis. Så mange som 62 prosent mener at mobilitet er bra, men kun 4 prosent av EUs innbyggere har flyttet til ett annet EU-land og mindre enn 3 prosent til ett land utenfor EU. Det er forskjeller mellom EU-15 og de ”nye” medlemslandene. Forklaringen på at europeerne blir hjemme er frykt for å miste sitt sosiale nettverk (NHO Europanytt, 30.11.06). Les mer>>

 

Adecco leide ut falske håndverkere

Bemanningsselskapet Adecco skal ha leid ut polske håndverkere uten kompetanse. Det hevder tidligere ansatte som sa opp i protest mot utleievirksomheten. - Alle på kontoret visste at vi leide ut folk som aldri i verden kunne ha ekte fagbrev, sier en tidligere ansatt. Adecco har så langt i år rekruttert 1.400 polakker til Norge, de fleste av dem til å jobbe i bygg- og anleggsbransjen (NRK, 30.11.06). Les mer>>

 

- Finn fem feil om tjenestedirektivet

Fafo image/bildeNoen av de mange misforståelser om EUs nye tjenestedirektiv bunner i gal informasjon. Det er nok av utfordringer i forhold til sosial dumping i Norge om vi ikke skal diskutere dette på feil grunnlag, skriver Fafo-forsker Anne Mette Ødegård i et debattinnlegg i Dagsavisen (30.11.06). Les mer>>

 

 

 

 

- En seier for demokratiet

- Tjenestedirektivet er ikke en seier for markedsliberalismen, men en seier for demokratiet. Debatten om direktivet gir folkelig innflytelse på spørsmål som hittil har vært styrt av juristene, skriver jussprofessor Hans Petter Graver i et innlegg i Aftenposten (30.11.06). Les mer>>

 

- Lett å være skurk

Østeuropeiske arbeidere er så godt som rettsløse hvis de blir lurt av polske eller baltiske arbeidsgivere på norske byggeplasser, mener Oslo bygningsarbeiderforening. Stadig flere polske og baltiske arbeidere henvender seg til dem fordi de føler seg snytt for lønn og feriepenger. - Men vi er sjakk matt i forhold til utenlandske firma. Allmenngjøring gjør at man kan reise krav, men problemet er å forfølge kravene, sier leder Roy Pedersen (Aftenposten, 29.11.06). Les mer>>


ILO-konvensjon utfordres i EF-domstolen

Er det forenlig med fri flyt av tjenester å kreve at en utenlandsk arbeidsgiver betaler sin ansatte lønn tilsvarende tariffavtalen på stedet der arbeidet utføres og ikke bare den minimumslønn som følger av allmenngjorte tariffavtaler? Det er spørsmålet i en sak som nylig kom til EF-domstolen. (EU & arbetsrätt, 3-2006, 30.11.06) Les mer>>

Se også tidligere numre av:
Nordisk nyhetsbrev om EU & arbetsrätt

 

Polsk såkornfond lanseres i desember

Et såkornfond opprettes nå i Polen for å stimulere til prosjektsamarbeid mellom norske og polske partnere. Fondet er på 16 millioner kroner og finansieres av EØS-midlene. Støtte gis til ideer om å utvikle partnerskapsprosjekter i samarbeid mellom aktører fra Polen og aktører fra giverlandene Norge, Island og Liechtenstein (Europaportalen, 28.11.06). Les mer>>

 

Høy vekst og lav lønn i Irland

Hjulene går så det suser i Irland, der arbeidsinnvandringen har vært formidabel siden EU-utvidelsen i 2004. Men kjøpekraften har gått ned de siste årene. Irsk fagbevegelse skylder på sosial dumping og et lønnsmessig kappløp mot bunnen (LO-Aktuelt, 28.11.06). Les mer>>

 

NITO-ja til tjenestedirektivet

NITO vil ikke hindre implementering av tjenestedirektivet slik det nå foreligger. - Vi ser ikke noen grunn til å protestere på det vedtatte forslaget nå når man har fått innført de siste endringene, spesielt fjerning av opprinnelseslandsprinsippet, sier NITO-president Marit Stykket (Byggeindustrien, 27.11.06). Les mer>>

 

SV vil ha konsekvensutredning om tjenestedirektivet

SVs landsstyre vil ikke krever at Norge reserverer seg mot tjenestedirektivet før det er laget en konsekvenseutredning. - Hvis den skulle vise at direktivet ikke har de konsekvensene vi tror det har, må vi justere vårt syn, sier sentralstyremedlem Ingrid Fiskaa, som røper at hun ikke selv tror dette vil skje (Aftenposten, 24.11.06). Les mer>>

Les også:
Vil kreve veto, men ikke ennå (Dagsavisen, 26.11.06)
SV krever garantier (Klassekampen, 27.11.06)
SV vil snu bevisbyrden (Fri Fagbevegelse, 27.11.06)

 

41 bedrifter anmeldt for sosial dumping

Arbeidstilsynet har hittil i år anmeldt 41 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen til politiet for sosial dumping. Anmeldelsene gjelder bedrifter som har operert med timelønninger på 13 kroner og doble vakter hver dag. Prosjektleder i Arbeidstilsynet, Stein Bjørndal, sier lønnsforholdene blant utenlandske arbeidstakere er elendige (NRK Rogaland, 27.11.06). Les mer>>

 

Debatten om tjenestedirektivet må ikke forkludres

Fafo image/bildeDebatten om tjenestedirektivet og tiltak mot sosial dumping er for viktig til å forkludres, skriver Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik i et innlegg i Dagsavisen. Han påpeker blant annet at arbeidsretten ikke er underlagt tjenestedirektivet og at utstasjonerte arbeidstakere er sikret gjennom et annet EU-direktiv (Dagsavisen, 26.11.06). Les mer>>

 

 

 

 

Romania og Bulgaria klar for EU

Den siste brikken for bulgarsk og rumensk EU-medlemskap fra nyttår falt på plass i går, da det tyske Forbundsrådet ga grønt lys for EU-utvidelsen. Alle EUs nåværende 25 medlemmer har nå godkjent at Romania og Bulgaria får blir med (Bergens Tidende, 25.11.06). Les mer>>

 

Dansk fagbevegelse går til retten mot underbetaling av utenlandsk arbeidskraft

Dansk LO aksjonerer nå mot 167 virksomheter hvor det er snakk om utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Fagbevegelsen har også to saker for Arbeidsretten, som til sammen omfatter 42 utenlandske arbeidstakere. Disse er blitt trukket mellom 7000 og 9000 kroner i måneden for "tilleggsytelser" som bedriften har pålagt dem (dansk LO, 24.11.06). Les mer>>

 

Nettside om tjenestedirektivet

Fri Fagbevegelse har laget spesialside om tjenestedirektivet. Her finner du både nyheter, bakgrunn og historikk, og nyttige lenker (Fafo Østforum, 24.11.06) Se her>>

 

Fellesforbundet vil åpne kontor i Polen

Fellesforbundet har planer om å åpne et kontor i Polen for å motvirke sosial dumping. Skal vi nå frem til polske arbeidere før de setter seg på fergen, rådes vi til å lage enkelt materiell de kan få i hånden. Vi vil også iverksette norskkurs og informere om norske arbeids- og lønnsforhold, sier Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen (VG Nett, 23.11.06). Les mer>>

Les også:
Fellesforbundet skal bruke 15 millioner mot dumping (Magasinet for fagorganiserte, 23.11.06)

 

- Direktivet en seier

I motsetning til i Norge er tjenestedirektivet svært lite omstridt i svensk og dansk fagbevegelse. - Vi feirer tjenestedirektivet som en seier. Direktivet er et utmerket eksempel på godt fagligpolitisk samarbeid på europeisk nivå, sier Sveriges LO-leder Wanja Lundby-Wedin. - Direktivet garanterer at det ikke vil skje sosial dumping, mener hun (Aftenposten, 23.11.06). Les mer>>

 

Ulovlige forhold på annenhver byggeplass

Arbeidstilsynet har avdekket ulovlige forhold på halvparten av de 700 byggeplassene som er blitt kontrollert i år. Kontrollene har avdekket at arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa arbeider og lever under mye dårligere kår enn sine norske kolleger. Men nå får Arbeidstilsynet nye virkemidler overfor byggebransjen (Adresseavisen, 23.11.06). Les mer>>

 

Allmenngjøring for byggebransjen i hele landet fra nyttår

Etter gårsdagens vedtak i tariffnemnda blir det ulovlig å lønne faglærte bygningsarbeidere i Norge under tariffens minstelønn på 132,25 kroner i timen. Allmenngjøringen av deler av tariffavtalen for byggfagene gjelder hele landet og trer i kraft 1. januar 2007. Den tariffestede ukentlige arbeidstiden på 37,5 timer ble imidlertid ikke vedtatt. Et flertall på tre gikk inn for å følge arbeidsmiljølovens bestemmelser på 40 timer (Magasinet for fagorganiserte, 21.11.06). Les mer>>

Les også sak fra Nationen/NTB (22.11.06): Minstelønn på alle byggeplasser fra nyttår
Tariffnemdas vedtak finner du her>>

 

- EØS-avtalen må tåle et veto

EØS-avtalen må tåle et eventuelt veto mot tjenestedirektivet, mener SV-nestleder Audun Lysbakken. - Hvis ikke reservasjonsretten kan brukes mot et så omstridt direktiv, så er reservasjonsretten ingen ting verdt, sier Lysbakken (VG Nett/NTB, 22.11.06). Les mer>>

 

- EØS-avtalen kan ryke ved norsk veto

- Hvis Norge mot all formodning skulle velge å ikke integrere tjenestedirektivet, kan spørsmålet om EØS-avtalens framtid bli stilt på spissen, sier Percy Westerlund, EU-ambassadør i Norge. Han tror at både EU-kommisjonen og EUs medlemsland vil ha vanskelig for å akseptere at et utenforland som Norge avviser sentrale deler av EØS-relevant lovgivning (Aftenbladet/NTB, 22.11.06). Les mer>>

 


Ros og ris til tjenestedirektivet

Den europeiske faglige samorganisasjon (EFS) omtaler vedtaket som en ”suksessfortelling for fagbevegelsen”. Både svensk, dansk og finsk fagbevegelse hilser tjenestedirektivet velkommen. Men arbeidsgiverne riser direktivet fordi det ikke er omfattende nok (LO-Aktuelt, 22.11.06). Les mer>>

 

Tjenestedirektivet oppleves som en seier i resten av Europa

Gjennom den politiske alliansen bestående av sosial- og kristeligdemokratiske regjeringer, EU-parlamentarikere og fagbevegelsen klarte man for første gang å få gjennomslag for å få omgjort vesentlige deler av et viktig direktiv. Derfor oppfattes dette i europeisk fag- og arbeiderbevegelse som en av de største politiske seirene man har oppnådd når det gjelde et sentralt økonomisk-politisk direktiv i EU, sier Fafos forskningssjef Jon Erik Dølvik (E24, 22.11.06). Les mer>>

 

Sp holder fast på veto-trussel

- Hvis det viser seg at direktivet har saker i seg som ikke er akseptable vil det selvsagt være aktuelt å bruke reservasjonsretten akkurat sånn vi har sagt i Soria Moria, sier Senterpartiets leder Åslaug Haga. Det kan i så fall bli første gang Norge benytter seg av veto-retten ovenfor EU (TV2 Nettavisen, 22.11.06). Les mer>>


Støre advarer mot spill med EØS-avtalen

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) advarer mot at striden om tjenestedirektivet blir til et spill om EØS-avtalen. Han har merket seg at mange av motstanderne mot EUs tjenestedirektiv, mener at et norsk veto kan bidra til å løse opp EØS-avtalen (Hegnar online/NTB, 22.11.06). Les mer>>

 

Fafo og De Facto vurderer tjenestedirektivet forskjellig

Sosial dumping blir vanskeligere å kontrollere og å stanse med tjenestedirektivet, sier Roar Eilertsen i kunnskapssenteret De Facto til dagens Klassekampen. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård mener at situasjonen ikke vil endre seg nevneverdig fra dagens frie flyt av tjenester (Fafo Østforum, 22.11.06). Les mer>>

 

Storinnrykk fra Polen

I første halvår 2006 var Polen det landet det kommer flest familieinnvandrere fra. Økningen kan sees oppmot EU-utvidelsen i 2004. Selv om de aller fleste velger ikke å ta med seg familien, øker stadig familiegjenforeningen fra polske familier i Norge. Dette kan være et tegn på at den polske arbeidsinnvandringen er permanent. (Telemarksavisa, 21.11.06) Les mer>>

 

Legene slipper unna direktivet

- Helsetjenester, vikarbyråer og pengespill er unntatt fra EUs tjenestedirektiv. Dette er viktigere enn at opprinnelseslandprinsippet er forlatt, sier professor i europarett ved Universitetet i Oslo, Finn Arnesen. Han tror ikke direktivet øker faren for sosial dumping. (Bergens Tidende, 21.11.06) Les mer>>

 

Veto mot tjenestedirektivet kan gi EØS-trøbbel

Norsk reservasjon mot tjenestedirektivet kan føre til at EU sier opp hele eller deler av EØS-avtalen. Det går frem av en utredning for LO-ledelsen. Det vil i tilfelle kunne få store konsekvenser for arbeidsplasser og verdiskapning i norsk eksportindustri, og er en av årsakene til at LO-ledelsen før helgen var innstilt på å gi grønt lys for det omstridte EU-direktivet. (E24, 21.11.06) Les mer>>

Se også:
Veto er uklokt (VG, leder, 21.11.06)
Spillet om tjenestedirektivet (Nationen, leder, 21.11.06)
Direktivet (Klassekampen, leder, 21.11.06)

 

Rødgrønn strid om EU-direktiv

EUs tjenestedirektiv blir den første prøven på om regjeringen vil bruke Norges vetorett. LO vil bli en joker, men utsatte i går saken. I helga var det opprør på LO-grasrota mot at Gerd-Liv Valla ville hastebehandle EUs omstridte tjenestedirektiv på møtet i LO-sekretariatet i går. Også i regjeringen er det uenighet om direktivet. SV og Senterpartiet har tidligere tatt til orde for veto, mens Arbeiderpartiet er skeptiske. LOs syn blir viktig for hvor Ap, og regjeringen, lander. (Dagsavisen, 21.11.06) Les mer>>

 

Sp og SV truer med veto mot EU-direktiv

Sps skepsis til EUs tjenestedirektiv er ikke svekket. Partiets landsstyre opprettholder trusselen om veto. Neste helg kan SV komme til å gjøre det samme. SV-nestleder anbefaler veto. (Aftenposten, 20.11.06) Les mer>>

Se også:
Senterpartiets skepsis til tjenestedirektivet er ikke svekket (Senterpartiet, 20.11.06)

 

LO ferdigbehandler ikke EU-direktiv i dag

LOs sekretariat vil ikke ferdigbehandle det omstridte EU-direktivet om tjenester mandag. Det sier LO-leder Gerd-Liv Valla, som møtte motstandere av direktivet som demonstrerte foran Folket Hus på Youngstorget mandag. (bygg.no, 20.11.06) Les mer>>

Se også:
NTL: - Glad for utsettelse (Magasinet Aktuell, 20.11.06)
Kamp om LOs holdning til tjenestedirektivet (bygg.no, 20.11.06)
Valla benekter hastverk (Arbeidets Rett/ANB, 20.11.06)
LO bøyer av (Dagens Næringsliv/NTB, 20.11.06)

 

LO-strid kan bli utsatt

LO-sekretariatet vil trolig utsette vedtaket om EUs omstridte tjenestedirektiv. Regjeringen lover grundig behandling av saken. I går kveld ble det jobbet på spreng i LOs hovedkontor på Youngstorget. Protestene mot LO-leder Gerd-Liv Vallas planer om å gi regjeringen grønt lys for innføring av EUs omstridte tjenestedirektiv har vært mye sterkere enn ventet. – Mitt stalltips er at saken vil bli utsatt etter at LO-sekretariatet har hatt en diskusjon om saken, sier leder i Transportarbeiderforbundet, Per Østvold. (Dagsavisen, 20.11.06) Les mer>>

 

Protesterer mot hurtigvedtak

LOene i de store byene forlanger at LO-sekretariatet utsetter behandlingen av tjenestedirektivet. Tjenestedirektivet ble vedtatt av EU-parlamentet onsdag, og LOs sekretariat skal behandle saken mandag. Innstillingen går ut på å støtte EUs vedtak. (LO-aktuelt, 18.11.06) Les mer>>

Se også:
Valla SMS-bombet (E24, 20.11.06)
Raser mot Vallas ja til omstridt direktiv (Nationen, 20.11.06)
Thriller om direktiv (Klassekampen, 20.11.06)
LOs råkjør for EU (Trønder-Avisa, leder, 20.11.06)
Tenestedirektivet (Sunnmørsposten, leder, 20.11.06)
LO-strid om EUs tjenestedirektiv (Bergensavisen, 20.11.06)
Mer debatt i LO om tjenestedirektivet (Dagsavisen, leder, 19.11.06)
Full krig om EUs tjenestedirektiv (Dagsavisen, 19.11.06)
Raser mot LO-ledelsen (siste.no/ANB, 19.11.06)
- Kinkig sak Valla (Helgeland Arbeiderblad, leder, 19.11.06)

 

Valla sier ja til omstridt direktiv

LO-leder Gerd Liv Valla foreslår at LO-sekretariatet mandag vedtar full støtte til norsk innføring av EUs tjenestedirektiv. I strid med vedtak fra en rekke organisasjoner i LO, vil hun i all hast ha LO-sekretariatet med på å be regjeringa innføre direktivet og ikke benytter reservasjonsretten i EØS-avtalen. (Nationen, 18.11.06) Les mer>>

Se også:
Innstillingen til sekretariatsmøtet fra ledelsen i LO (Nationen, 18.11.06)

 

Nei til EU måler skepsis til tjenestedirektivet

Folk er skeptiske til EUs tjenestedirektiv hvis det medfører sosial dumping, viser en undersøkelse Nei til EU har gjennomført. Veto mot direktivet blir organisasjonens kampsak i 2007. Undersøkelsen er foretatt blant 2.000 personer over hele landet. Hele 31,1 prosent har ikke tatt stilling til tjenestedirektivet, 46,2 prosent mener Norge bør bruke reservasjonsretten, mens kun 15,1 prosent vil gjennomføre direktivet. (Stavanger Aftenblad/NTB, 18.11.06) Les mer>>

 

Vedtak i Tariffnemnda utsatt

Tariffnemnda måtte torsdag utsette sitt planlagte vedtak om å allmenngjøre deler av overenskomsten i byggfag over hele landet. Det blir nytt møte tirsdag 21. november. - Det gjenstår en del viktige diskusjoner, sa nemndas leder Ellen Mo. Det er trolig lengden på arbeidstiden som skaper uenighet blant nemndas medlemmer (Magasinet for fagorganiserte, 17.11.06). Les mer>>

 

- Norge attraktivt for østeuropeiske IT-folk

Baltikum og Polen opplever kraftig lønnsvekst, men Norge trekker med flere goder, spår Per Morten Hoff, sjef i IKT-Norge. Han tror Norge i lang tid framover vil være attraktivt for østeuropeiske IT-folk. Han mener dessuten at tilbudet av arbeidskraft vil øke når Romania og Bulgaria går inn i EU (Digi, 16.11.06). Les mer>>

 

EL & IT kan nektes allmenngjøring i Nordland

EL & IT Forbundet krever allmenngjøring av tariffavtalen for Nordland etter sosial dumping ved Elkem i Mosjøen. Men forbundet kan bli nedstemt i LOs sekretariat. Årsaken er at det kun er oppdaget dette ene tilfellet av dumping og at anlegget vil være avsluttet før Tariffnemnda har behandlet saken (LO-Aktuelt, 16.11.06). Les mer>>

 

Vil ha arbeidere utenfra Europa

Fafo image/bildeDet kan bli slutt på billige håndverkere blant annet fra Polen på grunn av gode tider i de nye EU-landene. Flere analyser viser at det kommer til å bli større mangel på arbeidskraft her i landet neste år, ifølge NRK. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil ha flere arbeidere fra land utenfor Europa. – Vi må lage en ny strategi for arbeidsinnvandring knyttet til folk utenfor EØS-området, utenfor Europa, sier han. (Byggeindustrien/NRK, 16.11.06) Les mer>>

Les også:
Mangel på folk (Sunnmørsposten, leder, 16.11.06)

 

 

Svensk EU-parlamentariker: – Norge må legge ned veto

Eva-Britt Svensson ber den norske regjeringen om å legge ned veto mot tjenestedirektivet, etter at det i går ble vedtatt av EU-parlamentet. – En total kapitulasjon for markedskreftene. Slik betegnet Svensson resultatet av avstemningen like etter at det var klart i går. Svensson er medlem av EU-parlamentet for Vänsterpartiet, Sosialistisk Venstrepartis svenske søsterparti. (Klassekampen, 16.11.06) Les mer>>

 

De baltiske økonomiene ekspanderer

- De baltiske landene og Polen vil bli de viktigste vekstområdene i Vest-Europa i tiden fremover. Vi trenger ikke gå helt til Asia for å finne raskt voksende økonomier. Vi har dem som nærmeste naboer, sier Mika Erkkilä, senioranalytiker i Nordea med spesialitet Baltikum og Polen. En ny Baltic Rim Outlook-rapport viser at Estland, Latvia, Litauen og Polen er blant verdens raskest voksende økonomier. De baltiske økonomiene ekspanderer nå enda raskere enn under forrige høykonjunktur i 1997. (Nordea, pressemelding, 15.11.06) Les mer>>

 

Tjenestedirektivet vedtatt

Europaparlamentet har vedtatt det omstridte tjenestedirektivet. Direktivet gikk uendret gjennom siste parlamentsbehandling og er nå endelig vedtatt. Direktivet vil tre i kraft fra 2010 (LO-Aktuelt, 15.11.06). Les mer>>

Les også:
EFS: - - En seier for arbeidstakerne (LO-Aktuelt, 16.11.06)
Uenighet om tjenestedirektivet i fagbevegelsen (LO-Aktuelt, 15.11.06)
NHO er fornøyd med at direktivet er på plass (NHO, 15.11.06)
Bra, men ikke helt i mål (YS, 15.11.06)
Servicedirektivet i mål med Parlamentets tydelige fingeraftryk (EU-parlamentets pressetjeneste, 15.11.06)

 

Allmenngjøring: Greit med minstelønn, nei til 37,5 timers uke

Ellen Mo samler i morgen Tariffnemnda for å sluttbehandle LOs krav om å allmenngjøre byggfagoverenskomsten over hele landet. Høringsrunden viser liten motstand mot å allmenngjøre minstelønna. Derimot har arbeidsgiverne i privat sektor nå gjort samlet front mot nemndas forslag om å gjøre tariffavtalens 37,5 timers arbeidsuke til lovfestet arbeidstid på alle landets byggeplasser (Fri Fagbevegelse, 15.11.06). Les mer>>

Finansdepartementet er skeptisk til allmenngjøring (E24, 15.11.06)

 

Partene vil ha mer ressurser til tilsynene

Fellesforbundet og Norsk Industri har sendt et felles brev til Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget om behovet for økte ressurser til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet for å bekjempe useriøsitet og sosial dumping i arbeidslivet. Organisasjonene viser til at tilsynene har fått økte oppgaver og at tilsynene trenger flere folk til å jobbe aktivt ute for å utføre nødvendig tilsyn (Fellesforbundet, 15.11.06).

Les brevet her>>

 

Adecco rekrutterer rumenere

Fra nyttår kan rumenerne bli de nye polakkene. Da blir nemlig Romania EU-medlem. Vikarbyrået Adecco er allerede i gang med å skaffe rumensk arbeidskraft (Klassekampen, 15.11.06). Les mer>>

 

NHO: Aldri manglet så mye arbeidskraft

Brennhett arbeidsmarked - også i 2007, en for ekspansiv finanspolitikk og utilstrekkelig handlingsregel er de viktigste stikkordene i halvårsrapporten som ble lagt frem idag (NHO, 14.11.06). Les mer>>

 

Nettside mot tjenestedirektivet

Attac lanserer i dag nytt nettsted mot EUs tjenestedirektiv. - Norge skal ikke innføre EUs tjenestedirektiv. Direktivet er usolidarisk, det vil medføre økt sosial dumping, og det er en lovtekst der altfor mange sentrale punkter ennå ikke er avklart, sier Maria Walberg, nestleder i Attac Norge (Fri Fagbevegelse, 14.11.06). Les mer>>


Flere forbund krever veto mot tjenestedirektivet

Både Utdanningsforbundet og EL & IT Forbundet ber nå norske politikere bruke sin styringsrett og legge ned veto mot tjenestedirektivet. EL & IT frykter at direktivet vil føre til svekket sikkerhet i elektriske anlegg. Utdanningsforbundet tror ikke at tjenestedirektivet vil få særlig betydning for utdanningstjenester i Norge, men ønsker å vise solidaritet med kolleger i EU-land. LO sentralt har ennå ikke konkludert med hva man skal mene om tjenestedirektivet (Klassekampen, 14.11.06). Les mer>>

 

Hanssen åpen for arbeidsinnvandring fra Romania og Bulgaria

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier ja til arbeidsinnvandring fra Romania og Bulgaria som blir EU-medlemmer fra nyttår. Men forutsetningen for å tillate økt arbeidsinnvandring er å lykkes i kampen mot sosial dumping (Adresseavisen, 13.11.06). Les mer>>

 

Høyre vil ha flere polakker

Høyre vil åpne for flere polske innvandrere til Norge. - Vi vil oppheve de overgangsordningene som gjelder for arbeidstagere fra nye EU-land som Polen. Det er uverdig å behandle borgere fra EU forskjellig, og vi trenger dem, uttaler Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner (E24/Dagens Næringsliv, 13.11.06). Les mer>>


Fafo Østforum seminar 10. november: Uteproduksjon i nye EU-land

Fafo image/bildeNær 50 mennesker deltok på dagens seminar "Uteproduksjon i nye EU-land - eksport av andre arbeidslivsmodeller?". Stadig flere, både norske og vesteuropeiske, bedrifter er på flyttefot fra vest til øst. Dette gir investeringer, nye arbeidsplasser og overføring av teknologi og kunnskap til de nye EU-landene. Men i hvilken grad tar bedriftene også med seg erfaringer og praksis når det gjelder partsrelasjoner og samarbeid mellom ansatte og ledelse? Har man de samme standardene ute som hjemme? King Oscar, Rieber & Søn ASA har 12 års erfaring med produksjonsenheter i Sentral-Øst-Europa, og direktør Geir-Arne Åsnes fortalte om bedriftens praksis og erfaringer. Innledningene til hhv Fafo-forsker Torunn Kvinge (bildet) og Paul Marginson & Guglielmo Meardi, professorer ved IRRU, University of Warwick var basert på studier blant utenlandske industribedrifter i Øst-Europa. Forskernes foilsett finner du her>> (Fafo Østforum, 10.11.06)

 

Arbeidsinnvandring kan gi B-lag i arbeidslivet

Fafo image/bildeEit A- og B-lag i arbeidslivet. Det fryktar forskar Jon Erik Dølvik blir konsekvensen av arbeidsinnvandringa. Fagforeiningsleiar Djevat Hisenaj er samd. Faren er at arbeid som krev lite utdanning eller erfaring vert dominert av arbeidsinnvandrar på låg lønn. Dei vil utkonkurrere norsk arbeidskraft og hindre at arbeidsinnvandrarar i desse yrka vert løfta opp på norsk lønsnivå (Bergens Tidende, 10.11.06). Les mer>>

 

 

 

Stopper uten arbeidsinnvandring

Florø Mekaniske Verksted har gått fra 7 til 120 ansatte på to år. Alle nyansatte er utlendinger. De største jobbskaperne er avhengig av arbeidsinnvandring for å klare store oppdrag. - Uten det store og veldig fleksible tilbudet av billig arbeidskraft ville den økonomiske veksten flatet ut, sier Jon Erik Dølvik, forskningssjef på Fafo (Bergens Tidende, 09.11.06). Les mer>>

 

Svært få straffes for sosial dumping

Av totalt 40 anmeldelser om sosial dumping hittil i år har påtalemyndigheten bare utstedt tre forelegg. Nå skal alle sakene gjennomgås av Arbeidstilsynet, i samarbeid med Politidirektoratet og Riksadvokaten, for å finne ut hvorfor de blir henlagt eller ikke fører fram (P4, 08.11.06). Les mer>>

 

Politietterforskning av dumping i Larvik

Arbeidstilsynet har ikke klart å komme i kontakt med en arbeidsgiver som angivelig skal ha underbetalt fire polakker for bygningsarbeid i Larvik. Derfor vil de nå be politiet etterforske saken. Ifølge dokumentasjon Fellesforbundet sitter med tjente de polske arbeiderne kun 1.800 kroner i måneden og hadde en månedslønn utestående (Østlands-Posten, 08.11.06). Les mer>>


Press i bygg forsinker utbygging

Bygging av nybygg for Folloklinikken blir forsinket. Byggemarkedet er fortsatt svært presset, selv om regjeringen har åpnet for økt arbeidsinnvandring. Prisene for bygging har skutt i været, og det er vanskelig å finne en ledig entreprenør. Mange kommuner opplever derfor at planlagte nybygg sprenger budsjettene (Østlandets Blad, 07.11.06). Les mer>>

 

BNL protesterer mot allmenngjøring av 37,5 timers uke

I går gikk fristen ut for å komme med høringsuttalelser til Tariffnemndas forslag om å allmenngjøre sentrale deler av byggfagoverenskomsten over hele landet. Da Tariffnemnda behandlet saken i slutten av september, gikk ei enstemmig nemnd inn for at også overenskomstens bestemmelse om 37,5 timers arbeidsuke burde allmenngjøres. Nå sier arbeidsgiversiden nei til dette (Fri Fagbevegelse, 07.11.06). Les mer>>

Se også:
BNL holder på 40 timers uke (Byggmesteren, 08.11.06)
Tariffnemndas høringsnotat

 

Kronikk: Virker allmenngjøring?

- Sju av ti norske byggebedrifter er positive til allmenngjøring av tariffavtaler, men hvordan har allmenngjøringen virket så langt? Og kan byggenæringens entusiasme tenkes å smitte over på andre bransjer? spør Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos i en kronikk på s. 32 i Magasinet for fagorganiserte nr 8, 2006. I dette nummeret kan du også lese artikler om allmenngjøring, sosial dumping, enkeltmannsforetak og polske ansatte. (Fafo Østforum, 06.11.06) Les mer>>

 

Tvangsmulkt mot sosial dumping

Om kort tid får Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet adgang til å ilegge tvangsmulkt mot bedrifter som ulovlig utnytter utenlandske arbeidstakere. I verste fall får disse tilsynene myndighet til å stanse arbeidet, hvis arbeidsgivere nekter å imøtekomme pålegg (Bergens Tidende, 06.11.06). Les mer>>

 

Stenger grensene for bulgarere og rumenere

Flere land vil begrense arbeidsinnvandringen fra Bulgaria og Romania når de fra nyttår blir medlemmer av EU. Både Storbritannia, Irland, Spania og Nederland vil innføre restriksjoner på rumensk og bulgarsk arbeidskraft. I Norge omfatter ikke dagens overgangsordninger de to nye EU-landene. Spørsmålet om arbeidsinnvandringen fra disse landene skal begrenses må opp til behandling i Stortinget (LO-Aktuelt, 03.11.06). Les mer>>

 

Sosial dumping?

Hva kalles det når du firedobler lønnen ved å ta en jobb du har lyst på og liker? I Norge heter det sosial dumping. Det skriver Are Slettan i en kommentar på NA24 (02.11.06). Les mer>>

 

46 kroner i timen

Polske arbeidere på Skotfoss får 46 kroner i timelønn og arbeider 60 timer i uka. Det avslørte Arbeidstilsynet og Skatteetaten på en kontroll mandag. Nå vurderes politianmeldelse (Varden, 02.11.06). Les mer>>

 

Arbeidsinnvandring som smøremiddel?

- Arbeidsmigrasjon løser ikke Nordens behov, men kan være et viktig smøremiddel, mener Grete Brochmann ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). - Forutsetningen for at migrasjonen skal lykkes er at dette ikke går utover intern mobilisering av yrkespassive grupper, sa Brochmann på NHOs dilemmakonferanse (NHO, 01.11.06). Les mer>>

 

Briter organiserer polakker

GMB General Union i Storbritannia danner nå lokalavdelinger spesielt for å organisere og hjelpe polske arbeidere. - Avdelingene kan hjelpe folk med språkkurs, informasjon om rettigheter og lovverk i England og viktigst: de kan forhandle med arbeidsgiverne uansett hvor de jobber, sier Alan Fraser fra GMB. Offisielt er 300.000 polakker arbeidsinnvandrere i Storbritannia (Magasinett, 01.11.06). Les mer>>

 

Fagforbund vil bremse arbeidsinnvandring

De store fagforbundene er kritiske til arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssens (Ap) planer om å øke arbeidsinnvandringen. Unio-leder Anders Folkestad mener at det først trengs mer kartlegging av behovet for arbeidskraft og av ressursene som allerede er i Norge (Harstad Tidende/NTB, 01.11.06). Les mer>>

 

NHO: - Det bør være samme arbeidstid i bygg som ellers

- Det er unødvendig og uheldig å sette en lavere arbeidstid for byggeindustrien enn det som ellers gjelder i arbeidslivet, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Sigrun Vågeng. I et utkast til en ny forskrift, som nå er ute på høring, er det foreslått å redusere arbeidstiden i byggebransjen fra 40 til 37,5 timer i uken. Det er flertallet i Tariffnemnda som går inn for dette i forbindelse med forslag om allmenngjøring av byggoverenskomsten for hele byggebransjen. (NHO, 01.11.06) Les mer>>

Les hele høringsbrevet fra NHO>>

 

LO Oslo krever veto mot tjenestedirktivet

LO Oslo ber regjeringen om å gå mot forslaget til tjenestedirektiv i EU. - Det er viktig at LO presser regjeringen på dette feltet, sier Kleiv Fiskvik, leder av LO Oslo til avisa Klassekampen. (Fagforbundet/Klassekampen, 01.11.06) Les mer>>

 

Ingen flere endringer i tjenestedirektivet

Det blir neppe noen flere endringer i tjenestedirektivet når Europaparlamentet stemmer over forslaget mest sannsynlig 14. november. Dette er situasjonen etter at den ansvarlige saksordfører ikke fikk flertall i komiteen for det indre marked for sine forslag. Hun ønsket blant annet en ytterligere presisering av at direktivet ikke vil berøre arbeidsrettslovgivningen. Kommisjonen har lovet en meddelelse som kan imøtekomme en del av ønskene. (Nyhetsbrev fra LOs Brussel-kontor, 01.11.10)

Se nyhetssakene:
"Facket förbättrade tjänstedirektivet" (Europaportalen Sverige, 25.10.06)
DEFS beklager voteringen (ETUC, 24.10.06)

 

 

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700