Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2006

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2006

 

Portugal åpner grensene fra 1. mai

Portugal vil ha fri arbeidsinnvandring fra EUs nye medlemsland fra 1. mai i år. Fra før har Finland og Spania varslet at de vil fjerne overgangsordningene (Euractiv, 28.02.06) Les mer>>

 

Et utvannet tjenestedirektiv

EU-parlamentet har vedtatt et utvannet tjenestedirektiv som ikke er godt nok for å kunne øke verdiskapingen i EU og Norge, skriver forskningsleder Leo A. Grünfeld i et debattinnlegg i Aftenposten (27.02.06) Les mer>>

 

Ønsker allmenngjøring i Trøndelag

Fellesforbundets fagforeninger innen byggfag i Sør – Trøndelag oversendte torsdag en søknad til Fellesforbundet om å begjære allmenngjøring av fellesoverenskomsten for byggfag i Sør – Trøndelag (Fellesforbundet, 24.02.06) Les mer>>

 

Europaparlamentets vedtak om tjenestedirektivet

Her er vedtaket fra Europaparlamentet om forslag til nytt tjenestedirektiv. Vedtaket ble gjort 16. februar, med 394 mot 215 stemmer. Saksordfører Evelyn Gebhardt karakteriserer tjenestedirektivet som den viktigste EU-lovgivningen utenom grunnloven. Nå skal direktivet behandles i EUs ministerråd (Fafo Østforum, 21.02.06) Les vedtaket her>>

 

Advarer mot sosial dumping i landbruket

Hvert femte gårdsbruk vil leie inn utenlandsk arbeidskraft i årene som kommer. Nå advares landbruket mot sosial dumping (Nationen, 21.02.06) Les mer>>

 

LO vil forlenge overgangsordningene

LOs representantskap går inn for at overgangsordningene for arbeidstakere fra åtte EU land skal forlenges med tre år fra 1. mai i år. Dette er nødvendig i påvente av tiltak mot sosial dumping, som kan gjøre ordningen unødvendig (LO, 20.02.06). Les mer>>

 

Halvorsen redd polakker drar

Kristin Halvorsen frykter bedre tider i Polen og Sverige. - Jeg er redd mange polakker og svensker da vil ta seg jobb hjemme, sier hun. Polakker og arbeidere fra de andre nye EU-landene sørger i dag for at hjulene går rundt i byggebransjen, servicenæringer og helsevesenet. (Aftenposten, 20.02.06) Les mer>>

 

Tidsbegrensede eller permanente tiltak mot sosial dumping

- Da EU ble utvidet med 10 nye land 1. mai 2004, ble det innført toårige overgangsordninger i Norge for å motvirke sosial dumping. YS støttet opp og hadde selv konkrete forslag til tiltak den gangen, skriver YS-leder Randi G. Bjørgen i magasinet SAFE. - Noe av den erfaringen som nå kommer frem både i Norge og EU, er at overgangsordningene enkelte steder virker mot sin hensikt – og faktisk bidrar til å skape A- og B-lag av arbeidstakere. Det er en utvikling jeg tar kraftig avstand fra, skriver Bjørgen. (SAFE, 20.02.06) Les hele innlegget her>>

 

Full sprik om tjenestedirektivet

Bedriftsforbundet er redd medlemmene kan bli taperne ved EUs tjenestedirektiv. SV vil legge ned veto mot det, mens LO vil ha teksten oversatt før de uttaler seg. (Ukeavisen Ledelse, 20.02.06) Les mer>>

- Ingen klar seier

LO er ennå usikre på hva de synes om det nye tjenestedirektivet som torsdag ble vedtatt i EU-parlamentet. - Før jeg får det på mitt eget språk tør jeg ikke si om kompromisset om tjenestedirektivet er godt nok, sier førstesekretær Ellen Stensrud i LO. (Klassekampen, 18.02.06) Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 7. mars: Overgangordninger i Norge og Norden

"Overgangsordninger i Norge og Norden etter 1. mai 2006 - forlengelse eller avvikling?" er tittelen på årets første Fafo Østforum seminar. Overgangsordningen for arbeidstakere fra øst-europeiske EU-land utløper 1. mai 2006. Fafo gir oversikt over omfanget av individuell arbeidsinnvandring siden 1. mai 2004. Jan Erik Støstad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal innlede om "Den norske overgangsordningen - litt om prosess og avveininger", og representanter fra de nordiske arbeidsdepartementene vil informere om sine erfaringer og status. Seminaret varer fra 09.00-11.00 og er åpent for alle. (Fafo Østforum, 17.02.06)

Program>>

 

- Debatten om tjenestedirektivet preget av misforståelser

Forskningssjef Jon Erik Dølvik i Fafo sier til Morgenbladet at debatten om tjenestedirektivet i Norge har vært preget av store misforståelser: - Dette har aldri handlet om å innføre et direktiv hvor utenlandske arbeidere kan jobbe i Norge uten å følge norske arbeidsforhold og lønnsforhold dersom tariffavtalen er allmenngjort. (Morgenbladet, 17.02.06) Les mer>>

 

Ber Norge holde veto-våpenet klart

Nei til EU advarer mot tjenestedirektivet som i går ble vedtatt i EU-parlamentet. Trass i beroligende ord fra Fafo, maner Heming Olaussen til å ha veto-våpenet klart i Norge. (Nationen, 17.02.06) Les mer>>

 

- Hvis tjenestedirektivet blir vedtatt, vil vi ikke merke vesentlige endringer i Norge det hele tatt

Det sier forskningssjef Jon Erik Dølvik i Fafo om det omstridte tjenestedirektivet EU-parlamentet stemmer over i dag. (Nationen, 16.02.06) Les mer>>

 

Tjenestedirektiv godkjent uten opprinnelseslandsprinsipp

Det framforhandlede kompromisset om tjenestedirektivet fikk i dag flertall i Europaparlamentet, med 391 mot 213 stemmer. Det innebærer blant annet at det omstridte opprinnelseslandsprinsippet nå er ute av direktivforslaget etter første gangs behandling i parlamentet. Den europeiske fagbevegelsen ETUC betegner vedtaket som en seier for arbeidstakersida (Fafo Østforum, 16.02.06)

Les mer her:
Spørsmål og svar om EUs tjenestedirektiv (Dagsavisen, 17.02.06)
Servicedirektivet godkendt ved førstebehandling (Europaparlamentets pressetjeneste, 16.02.06)
Tjenestedirektivet godkjent (NRK, 16.02.06)
A major victory for European workers: the initial Bolkestein proposal is dead (ETUC, 16.02.06)
LO: Gjennomslag for faglige krav (LO, 16.02.06)
NHO skuffet over Europaparlamentet (NHO, 16.02.06)
Tjenestedirektivet forsurer vårens tariffoppgjør (Byggeindustrien, 16.02.06)
- En seier for europeiske arbeidere (Dagbladet, 16.02.06)

 

Ny statistikk om arbeidere på korttidsopphold i Norge

I en ny rapport har Statistisk Sentralbyrå (SSB) sett på personer som arbeider i Norge uten å være bosatt her. Det har vært økt interesse for denne gruppen etter EU-utvidelsen i 2004. Personer som jobber i Norge uten å være bosatt her utgjør kun 1,2 % av den totale sysselsettingen, men gruppen er i sterk vekst. (SSB, februar 2006) Les mer>>

 

Øst står mot vest i EU

- Dere ønsker å selge varer og investere i Polen, men dere vil ikke la polakker slippe til i Vesten. Tjenestedirektivet handler om å stanse diskriminering, sier den polske parlamentarikeren Malgorzata Handzlik mens hun skuer utover demonstrantene ved Europaparlamentet. (Aftenposten, 15.02.06) Les mer>>

Se også:
Europas kamp om tjenester (Aftenposten, 15.02.06)
Farvel til billig rørlegger (Aftenposten, 15.02.06)
660 000 nye jobber i tjenestesektoren (Aftenposten, 15.02.06)
Fortsatt uklarhet (Dagsavisen, 15.02.06)

 

Svart arbeid og sosial dumping til debatt

Byggmesterlauget i Tønsberg og Fellesforbundet samme sted inviterer i morgen til et møte for å drøfte mottiltak ved konkurransevridning om byggeoppdrag ved bruk av svart arbeid og underbetaling av østeuropeiske bygningsarbeidere på jobb i Norge. (Byggmesteren, 15.02.06) Les mer>>

 

Nyhet fra Fafo Østforum: Temaside om tjenestedirektivet

I morgen starter EU-parlamentets behandling av det nye tjenestedirektivet. Deretter går vedtaket til Ministerrådet. Parlamentet får saken opp til andre gangs behandling etter at ministrene har sagt sitt. Det er derfor langt igjen før tjenestedirektivet er ferdig vedtatt og debatten vil trolig fortsette i hele 2006. Fafo Østforums nyhetstjeneste vil holde deg oppdatert, og vår nye temaside vil gjøre det enda enklere for deg å holde oversikten: Her får du en kort innføring i bakgrunn, status og saksgangen i tiden fremover, og du finner lenker til relevante offentlige dokumenter, publikasjoner, nyheter mm. Fafo Østforums første temaside - Allmenngjøring - ble lansert for en drøy uke side, og den tredje temasiden - Overgangsordningene - er under utarbeidelse. (Fafo Østforum, 13.02.06)

Temaside: Tjenestedirektivet

 

LO støtter SVs og Sps åpning for norsk veto

LO-topper deltar i stordemonstrasjonen mot EUs omstridte tjenestedirektiv i Strasbourg i dag. Ap-statsråder har avvist norsk veto mot direktivet, men LO holder som SV og Sp muligheten åpen. (Dagsavisen, 14.02.06) Les mer>>

 

Kommentar: Fri flyt av tjenester skaper frykt

- Målet med tjenestedirektivet er å skape nye arbeidsplasser og ny vekst. Dette er vanskelig å overbevise om i den delen av Europa hvor arbeidsplasser i massevis forsvinner, skriver Kari Gåsvatn i Nationen. - Kampen om tjenestedirektivet har utløst den første virkelig grenseoverskridende EU-debatt. Fagbevegelse, globaliseringskritikere og andre har engasjert seg på tvers av landegrenser. (Nationen, 14.02.06) Les mer>>

 

Kronikk: Like vilkår – ikke sosial dumping

- I dag demonstrerer europeisk fagbevegelse i Strasbourg i anledning at Europaparlamentet behandler utkast til tjenestedirektiv. Fellesforbundet deltar i demonstrasjonen for å gjøre det klart at et framtidig direktiv ikke må gå på bekostning av arbeidstakernes sosiale og arbeidsrettslige vilkår, skriver Fellesforbundets rådgivere Jeanette Iren Moen og Kjell Skjærvø i en kronikk i Dagsavisen. (Dagsavisen, 14.02.06) Les kronikken her>>

 

Antall øst-arbeidere doblet

Det er nå dobbelt så mange arbeidere fra de nye EØS-landene i Norge som på samme tid i fjor. De fleste av dem kommer fra Polen. (NRK, 14.02.06) Les mer>>

 

Utvannet tjenestedirektiv

- Fagbevegelsen kan vinne slaget om EUs tjenestedirektiv, skriver lederen i Bergens Tidende. - Det har i så fall flere positive enn negative sider. Og regjeringen vil puste kollektivt og lettet ut. Europakommisjonens pakke for å liberalisere EUs tjenestesektor har skapt en skarp debatt over hele Europa. Direktivet var den viktigste enkeltgrunnen til at franske velgere stemte ned EUs grunnlovstraktat i slutten av april. Når tjenestedirektivet nå trolig vedtas i utvannet form, er det dels en konsekvens av krisen det franske nei skapte. (Bergens Tidende, 13.02.06) Les hele lederen her>>

 

Massive mønstringer mot omstridt direktiv

Lørdag var det demonstrasjoner både i Berlin og Strasbourg. Tirsdag starter EU-parlamentet i Strasbourg behandlingen av direktivet. Da har Euro-LO mobilisert over 20.000 medlemmer til demonstrasjon. Det er særlig det såkalte opprinnelseslandprinsippet som vekker frykt for sosial dumping. (Byggeindustrien, 12.02.06) Les mer>>

Se også:
Protesterer mot tjenestedirektivet (Fellesforbundet, 13.02.06)

 

Gode arbeidsvilkår er bedre enn overgangsordninger

DEFS, den europeiske faglige samorganisasjon, mener at det er viktigere å sikre arbeidstakerne fra de nye medlemslandene varige, gode lønns- og arbeidsvilkår, enn å basere seg på overgangsordninger som før eller senere må forsvinne. (Brusselkontoret, LO, 12.02.06) Les mer>>

 

Tysk protest mot tjenestedirektivet

Tyske arbeidstakere raser mot EUs nye tjenestedirektiv. - Hvis direktivet settes ut i livet, havner arbeidsfolk i fritt fall. EU-parlamentets kompromiss om direktivet betyr ikke at saken er i boks. Selv om parlamentet skulle stemme i tråd med arbeidstakernes ønsker, vil dette bare være en etappeseier, sier den tyske fagbevegelsens leder Michael Sommer. (NRK, 11.02.06) Les mer>>

 

Statusnotat: EU-utvidelsen og konsekvensene i de nordiske arbeidsmarkedene

Fafo image/bildeFafos forskningsledere Jon Erik Dølvik og Line Eldring (bildet) oppsummerer i statusnotatet "EU-utvidelsen og konsekvensene i de nordiske arbeidsmarkedene" utviklingen det første halvannet året etter EU-utvidelsen. Notatet er utarbeidet på oppdrag av Nordisk Ministerråd. (Fafo Østforum, 10.02.06)

Les notatet her
Les engelsk versjon her

Foto: Kristin Fagerlid, Ny Tid

 

Portugal vurderer å avskaffe overgangsordningene

Portugisiske myndigheter studerer nå EU-kommisjonens rapport om fri arbeidsinnvandring i Europa og vurderer om landet skal avskaffe sine overgangsordninger. Dette melder den svenske ambassaden i Lisboa. Portugal vil samordne avskaffelsen av overgangsordningen med de andre medlemslandene. Tradisjonelt har det vært liten arbeidsinnvandring fra Øst-og Sentral-Europa til Portugal og det ventes ingen forstyrrelser på det nasjonale arbeidsmarkedet. (Fafo Østforum 10.02.06)

 

- På tide å rive ned EUs barrierer mot øst

- De 12 EU-landene som fortsatt har restriksjoner på arbeidsinnvandring fra de nye medlemslandene burde fjerne overgangsreglene fra 1. mai, skriver Financial Times på lederplass 6. februar. Avisen anbefaler de 12 EU-landene å lese en ny rapport som EU kommisær Vladimír Špidla legger frem i dag. (Fafo Østforum, 08.02.06) Les mer>>

Se også:
YS om overgangsordninger/sosial dumping (YS, 10.02.06)
Fjern overgangsordningene! (LO-Aktuelt, 09.02.06)
Vil ha fri arbeidsinnvandring i Europa (Aftenposten, 08.02.06)
Free movement of workers since the 2004 enlargement had a positive impact (EU-kommisjonen, 08.02.06)

 

Få arbeidsvandrere fra nye EU-land

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen sysselsatte på korttidsoppdrag i Norge utgjør bare 1,2 prosent av de sysselsatte. Halvparten er fra Norden, og en svært liten andel fra de nye EU-landene (LO-Aktuelt, 08.02.06). Les mer>>

 

Faglig demonstrasjon og postkortaksjoner mot tjenestedirektivet

Den europeiske fagbevegelsen mobiliserer mot forslaget til tjenestedirektiv. Tirsdag 14. februar starter EU-parlamentet behandlingen av direktivet, og motstanderne samles til demonstrasjon i Strasbourg. Fra Norge reiser mange fra LO, forbund og fagforeninger for å delta i protestene. 14. februar er Valentindagen, og flere postkortaksjoner spiller på dette. "Ikke knus hjertet mitt. Mot tjenestedirektivet" står det på postkort fra det engelske forbundet for offentlig ansatte, Amicus. (Norsk Transportarbeiderforbund, 08.02.06) Les mer>>

 

Vaxholm-saken: EU-kommisjonen støtter Byggnads

EU-kommisjonen støtter det svenske systemet med kollektive lønnsavtaler og mener at det ikke bryter med EUs traktater. Dette kommer fram i en uttalelse til EF-domstolen om den kjente Vaxholm-saken. EU-kommisjonen har samme standpunkt som den svenske regjeringen og fagbevegelsen til de to spørsmålene som EF-domstolen skal ta stilling til, bekreftet EU-kommisjonens visepresident Margot Wallström. (LO-Aktuelt, 08.02.06) Les mer>>

 

BNL vil forlenge overgangsordningene

Byggeindustrien vil beholde kontrollen med østeuropeiske bygningsarbeidere. Bransjen advarer mot frislepp og sosial dumping. Styret i Byggenæringens Landsforening (BNL) ber enstemmig regjeringen om å forlenge overgangsordningen for østeuropeiske gjestearbeidere i Norge. – Vi mener ordningen har fungert så bra at den bør forlenges i nye tre år. Overgangsordningen har bidratt til ryddighet og klarhet i arbeidsvilkårene, sier administrerende direktør Sverre A. Larssen i BNL. (Sarpsborg Arbeiderblad, 08.02.06) Les mer>>

 

Utenriksdepartementets Europakonferanse 2006

2. februar arrangerte Utenriksdepartementet sin årlige Europakonferanse. Temaet i år var "EUs utvidelse: Utfordringer og muligheter". De tre hovedtalerne ved konferansen var utenriksminister Jonas Gahr Støre, EU-kommissær Olli Rehn og den polske regionalminister Grazyna Gesicka. Innleggene til Gahr Støre og Rehn finner du på nettsiden "Europaportalen". (Fafo Østforum, 07.02.06)

Europaportalen

 

Nyhet fra Fafo Østforum: Temaside om allmenngjøringsordningen

Allmenngjøringsordningen er til evaluering. Overgangsordningen i forbindelsen med EU-utvidelsen utløper 1. mai 2006, og Stortinget må i løpet av våren 2006 avgjøre om ordningen skal forlenges eller ei. Nytt tjenestedirektiv skal behandles i EU-parlamentet 14. februar. Allmenngjøringsordningen, overgangsordningene og tjenestedirektivet er høyaktuelle temaer i 2006! Fafo Østforums nyhetstjeneste holder deg daglig oppdatert, og de nye temasidene våre vil gjøre det enda enklere for deg å holde oversikten: Du får en kort innføring i det aktuelle temaet, både når det gjelder historikk, status og viktige utfordringer i tiden fremover. Og det er linker til relevante lover og forskrifter, publikasjoner og nyheter, lenker og seminarer. Første temaside - Allmenngjøring - er allerede på nettet. Temasider for overgangsordningene og tjenestedirektivet er under utarbeidelse. (Fafo Østforum, 06.02.06)

Temaside: Allmenngjøring

 

Vil hindre sosial tjeneste-dumping

I et brev regjeringen sender til EU-parlamentet i dag, kommer Norge med forslag til endringer i EUs omstridte tjenestedirektiv, for å hindre sosial dumping. Utspillet støtter Sverige i Vaxholm-striden. (Nationen, 06.02.06) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
Direktiv må ikke føre til sosial dumping (Fellesforbundet, 06.02.06)

 

Refser Støre for ikke å høre

Regjeringen vedtok torsdag en uttalelse til EU-parlamentet om EUs omstridte tjenestedirektiv. De rødgrønne er enige om at direktivet går i riktig retning. Nei-general Heming Olaussen etterlyser åpenhet i saken. (Nationen, 03.02.06) Les mer>>

 

Slavelønn på fylkesbygg

Estiske tømrere som arbeider med byggingen av Olsvik videregående skole får ikke betalt norsk minstelønn. De får under 100 kroner timen. Tømrermester Talvar Otsus fra Estland sier at med utbetalingene han får fra sin arbeidsgiver greier han ikke å gi sine ansatte norske minstelønner. Nå vil Hordaland fylkeskommunen rydde opp i forholdene. (NRK Hordaland, 03.02.06) Les mer>>

 

Utlendinger fyller de ledige jobbene i Vestfold

Stadig flere utlendinger tar arbeid i Vestfold. Spesielt innen bygg og anlegg og landbruket er arbeidsinnvandrerne uunnværlige. I mangel på norsk arbeidskraft sørger utlendingene for at hjulene går rundt. Svært mange har kommet fra de nye EU-landene i Øst-Europa. (Tønsbergs Blad, 03.02.06) Les mer>>

 

Anmeldt for luselønn

Østeuropeiske håndverkere blir grovt underbetalt på Oslos byggeplasser. Arbeidstilsynet har gjennomført omfattende kontroller og avdekket flere alvorlige brudd på allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven. Fem firmaer er politianmeldt av Arbeidstilsynet, og ytterligere fem firmaer vurderes anmeldt. (Aftenposten, 01.02.06) Les mer>>

 

Østeuropeerne trekker nordover

Østeuropeerne kom først til Oslo-området og Stavanger, der man har klart å rydde opp i forholdene. Nå brer de useriøse bedriftene seg nordover, blant annet til Vefsn og Ytre Helgeland. - Dette arbeidsmarkedet må reguleres. Nå ligger det åpent for kjeltringer, sier LO-sekretær Ellen Stensrud. (Helgeland Arbeiderblad, 01.02.06) Les mer>>

 

Norge utfordrer EU på sosial dumping

Den norske regjeringen har kastet seg inn på svensk LOs side i en tvist om tariffavtaler som nå går for EU-domstolen. Norsk LO takker for støtten. Striden handler om sosial dumping der det latviske bygningsfirmaet Laval har nektet å inngå tariffavtale i Sverige. (Helgeland Arbeiderblad, 01.02.06) Les mer>>

Se også nyhetssaken:
LO vil ha støtte i Laval-saken (LO, Brusselkontoret, 25.01.06)

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700