Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2005

 

Kanslerens farvel

- Vi trenger konkurranse, og der det er nødvendig, må også politikken lage betingelser som fremmer konkurransen. Det er imidlertid ikke ansvarlig politikk for eksempel å legge til rette for sosial dumping eller senke miljøkrav under dekke av direktivet om "fri flyt av tjenester", skriver avtroppende forbundskansler i Tyskland, Gerhard Schröder i Die Zeit. Morgenbladet har oversatt artikkelen til norsk. (Morgenbladet, 28.10.05) Les artiklen her>>

 

- Tjenestedirektivet er dødt

Gerhard Schröder avskrev tjenestedirektivet på sin siste internasjonale opptreden som tysk kansler. Også Tysklands påtroppende kansler, Angela Merkel, er skeptisk. Hun mener at opprinnelseslandprinsippet - som skal sikre at tjenesteytere som er godkjent i sitt hjemland kan tilby tjenester i alle EU-land, uten ytterligere kontroll eller godkjenning - vil slå uheldig ut nå etter østutvidelsen. Behandlingen av direktivet i EU-parlamentet er utsatt flere ganger på grunn av sterk uenighet, og Østerrike har foreslått å skrote hele forslaget. (Bergens Tidende, 28.10.05) Les mer>>

 

50 000 polakker uten nødvendige tillatelser i belgisk bygningsbransje

Det belgiske bygningsarbeiderforbundet offentliggjorde tall som viste at antall byggetillatelser økte med ca.11,5% i første halvår 2005, mens antallet bygningsarbeidere økte med 0,8%. Forbundets konklusjon er at det er et økt antall arbeidere som arbeider i næringen uten de nødvendige tillatelsene. Det antas at flertallet av disse - ca.50 000 - er polakker. (KRD, Innvandringsnytt nr 41, 26.10.05) Les mer>>

 

Pleiere fra Tsjekkia og Slovakia jobber uautorisert i østerriske eldreomsorg

Eldreomsorgen i Østerrike avhjelpes i stor grad gjennom uformell hjemmehjelp med sykepleiere særlig fra Tsjekkia og Slovakia. Man anslår at nærmere 20 000 sykepleiere og hjelpepleiere driver med uautorisert hjemmehjelp der. (KRD, Innvandringsnytt nr 41, 26.10.05) Les mer>>

 

Felles innsats fra arbeidstilsynene i Norge og Polen

Arbeidstilsynene i Norge og Polen møttes til en konferanse i Warszawa i september for å utveksle erfaringer og synspunkter på arbeids- og bedriftsvandringer etter EU-utvidelsen. Samarbeidet mellom de to tilsynene skal bidra til å sikre at arbeidstakere og bedrifter får informasjon om helse, miljø og sikkerhet ved oppdrag utenfor hjemlandet. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård var invitert med Arbeidstilsynet for å snakke om konsekvenser og utfordringer for det norske arbeidsmarkedet etter EU-utvidelsen. (Fafo Østforum 26.10.05) Les mer om konferansen på det polske arbeidstilsynets hjemmesider

 

Hard debatt om Vaxholmkonflikten

Det ble en hard debatt da Europaparlamentet i dag stilte Charlie McCreevy mot veggen for hans kontroversielle uttalelser om Vaxholmskonflikten. Kommisjonen ble anklaget for å true tariffavtalen, og den svenske regjeringen ble beskyldt for skremselspropaganda (Brysselkontoret för LO, TCO och SACO, 25.10.05) Les mer>>

Se også nyhetssaken:

Kommissionär tog Lavals parti i EUs Vaxholmsdebatt (Lag och avtal, 25.10.05)

 

YS-konferansen 2005: Faglig rettigheter og sosial dialog

Utvikling av faglige rettigheter og bekjempelse av sosial dumping er hovedtemaer på årets YS-konferanse. Statsminister Jens Stoltenberg, Høyre-leder Erna Solberg og forskningssjef i Fafo Jon Erik Dølvik er invitert til å komme med sine syn på utvikling av partssamarbeidet. Andre innledere er bl.a. YS-leder Randi G. Bjørgen, finansminister Kristin Halvorsen, KrF-leder Dagfinn Høybråten og parlamentarisk leder Siv Jensen, FrP. Konferansen holdes på Hotel Radisson SAS Plaza i Oslo, 8.-9. november.

Konferanseprogram

 

Vil skrote tjenestedirektivet

EUs omstridte tjenestedirektiv fikk nok et skudd for baugen i går, da Østerrikes kansler like godt foreslo å begynne forfra og med blanke ark. Det er kommisjonen som utarbeider utkastene til direktiver, og de har fra før nok å stri med: I dag må kommisjonspresident Jose Manuel Barroso og indre markedskommissær Charlie McCreevy inn til forhør hos EU-parlamentarikerne, etter at McCreevy nylig ertet på seg store deler av svensk offentlighet i forbindelse med den såkalte Vaxholm-saken (Bergens Tidende, 25.10.05) Les mer>>

 

Ny publikasjon: "Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land"

"Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land" er det tredje notatet i Fafo Østforum-serien. Notatet gir en oversikt over regelverket for skatter og avgifter for arbeidstakere og tjenesteytere fra de nye EU/EØS-landene. (Fafo Østforum, 24.10.05)
Notatet kan lastes ned her (pdf)

 

- Polakker skulle trues til svart jobb

De to polske familiefedrene ville prøve lykken på Sørlandet, men møtte det de mener er et beinhardt illegalt arbeidsliv. Antallet polske arbeidere som jobber svart i distriktet øker dag for dag, rapporterer Fellesforbundet. Nylig ble to polske familiefedre overfalt og mishandlet. De hevder årsaken er at de nektet å jobbe mer svart. (Agderposten, 23.10.05) Les mer>>

 

Nordisk Råd diskuterer arbeidsinnvandring

Fafo-rapporten "Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen" viser at de nordiske arbeidsmarkedene ikke har blitt oversvømt av østeuropeisk arbeidskraft etter EU-utvidelsen. Men fagbevegelsen regner med at minst like mange jobber ulovlig som de som er registrert. Denne uka blir saken et tema for debatt i Nordisk Råd. (Byggeindustrien, 23.10.05) Les mer>>

 

Krever krafttak mot sosial dumping

LOs fylkeskonferanse i Rogaland forventer at den rødgrønne regjeringen tar et krafttak for å stoppe utviklingen med sosial dumping. Det kreves blant annet at fagforeningene skal ha full innsynsrett i lønns- og ansettelsesforhold. (LOnytt, 21.10.05) Les mer>>

 

Tariffnemnda foreslår allmenngjøring i Hordaland

Tariffnemnda har i dag sendt et utkast til forskrift om allmenngjøring av tariffavtalen i byggebransjen i Hordaland ut på høring. Nemnda foreslår å allmenngjøre Fellesoverenskomsten for byggfag i Hordaland, slik det allerede har blitt gjort i Oslofjord-området. Dette skjer på bakgrunn av en begjæring fra LO. Blir forskriften vedtatt betyr det at alle utenlandske bygningsarbeidere i Hordaland har rett på tariffens minstelønn. (Fafo Østforum, 20.10.05)

Les høringsnotatet

 

Fortsatt sterk arbeidsinnvandring til Storbritannia

Arbeidsinnvandringen til Storbritannia fra de nye EU-landene i Øst-Europa viser ingen tegn til å avta. Arbeidsinnvandrerne bidrar til veksten i den engelske økonomien og belaster knapt den britiske velferdstaten. (Fafo Østforum, 20.10.05) Les mer>>

Les den nyeste rapporten her

 

Svensk-latvisk samarbeid mot sosial dumping

Svensk LO og den latviske søsterorganisasjonen LBAS har undertegnet en samarbeidsavtale. Et hovedmål med avtalen er å forhindre sosial dumping. Organisasjonene legger vekt på at kontinuerlig bilateral kontakt er nødvendig for å sikre deres felles beste. (19.10.05)

Les artikkel i LOnytt

Les artikkel fra svensk LO

 

Den nye regjeringens tiltak mot sosial dumping

Den nye regjeringen er positiv til arbeidskraftinnvandringen fra de nye EU landene, og mener at de må tilbys de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere. For å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår overholdes ved arbeid i Norge, vil de rødgrønne ta initiativ til en bred vurdering av lovverk og virkemidler. (Byggeindustrien, 13.10.05) Les mer>>

 

Vil ha allmenngjøring i Rogaland

Fellesforbundet i Rogaland har samlet inn dokumentasjon på at bygningsarbeidere fra utlandet ofte får kun 50-70 kr i timelønn. Nå krever de allmenngjøring av byggfagsoverenskomsten i fylket. Det vil innebære tarifflønn til alle utenlandske arbeidere i Rogaland. Tidligere har det blitt vedtatt allmenngjøring i byggebransjen i Oslofjord-området. (NRK, 12.10.05) Les mer>>

 

Østarbeiderne utfordrer fagbevegelsen

1. mai opphører overgangsreglene for arbeidstakere fra de nye EØS-landene. Fagbevegelsen er klar til en tøff kamp for sine rettigheter. De har allerede gjort et omfattende arbeid med å avdekke uverdige lønns- og arbeidsforhold på arbeidsplasser rundt om i landet. (Ny Tid, 08.10.05) Les mer>>

 

Nye krav til bygg- og anleggsbransjen

Arbeids- og sosialdepartementet innfører krav om ID-kort og oversiktslister over mannskapet i bygg- og anleggsbransjen. De nye reglene gleder fra 1. januar 2006 og er en oppfølging av tiltak mot sosial dumping, som følge av utvidelsen av EU/EØS østover. Endringene i byggherreforskriften ble vedtatt i dag. (Arbeids- og sosialdepartementet, 07.10.05) Les mer>>

Les forskriftsendringene

 

Advarer mot billig øst-europeisk arbeidskraft

Generaldirektøren for bygningsindustriforbundet i Berlin, Axel Wunchel, var nylig i Haugesund for å snakke om farene ved billig utenlandsk arbeidskraft. Oppgangsperioden i Tyskland etter murens fall medførte blant annet at byggebransjen trengte mer arbeidskraft. Svaret ble arbeidere fra Øst-Europa. Men Tyskland hadde ikke beskyttelsestiltak, samtidig som pris ble viktigere enn kvalitet. - I Tyskland har vi en liberal kultur, og vi trodde at konkurranse alltid var sunt, sier Wunchel. Han anbefaler Norge å få på plass et regelverk. (Haugesunds Avis, 06.10.05) Les mer>>

 

Dansk LO vinner sak om sympatikonflikter

Arbeidsretten i Danmark har i en foreløpig kjennelse gitt dansk LO rett i at sympatikonflikter kan varsles bredt og omfatte for eksempel en hel byggeplass. - Helt avgjørende med en bred faglig aksjon hvis vi for eksempel skal sikre at utstasjonerte lønnsmottakere fra Polen får danske lønns- og ansettelsesvilkår, sier nestleder i dansk LO Tine Aurvig-Huggenberger. (lo.dk, 06.10.05) Les mer>>

 

EU-kommisjonen kritisk til svenske tariffavtaler

EUs kommissær for det indre markedet, Charlie McCreevy, går hardt ut mot svenske myndigheters håndtering av Vaxholm-saken. I Vaxholm gikk et latvisk firma som skulle bygge en skole konkurs etter å ha blitt blokkert siden det nektet å inngå en tariffavtale. Firmaet har fremmet saken for EU-domstolen, og der vil McCreevy ta latviernes parti. Kommisjonen mener at de svenske tariffavtalene hindrer fri bevegelse av arbeidskraft. (06.10.05)

Les artikkel fra SVT

Les artikkel fra LO-aktuelt

Les artikkel fra The European Trade Union Confederation (ETUC)

Les artikkel fra svensk LO

 

Minstelønn i Europa

EIRO har gjennomført en komparativ studie av minstelønn i Europa, med informasjon fra alle EU-landene, samt Norge, Bulgaria og Romania. Minstelønn blir brukt i tre fjerdedeler av landene, mens tariffavtaler har samme funksjon i resten. Studien ser på en rekke aspekter ved minstelønn, som nivået på lønna, differensiert minstelønn og håndhevelse av minstelønn. (EIRO, 08/2005) Les mer>>

 

De rødgrønne vil fjerne sosial dumping

De rødgrønne reagerer kraftig på de mange tilfellene av utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. - Vi vil både styrke arbeidstilsynet og kreve at kommunene stille strengere krav til sine ansatte og de som leverer tjenester til dem, sier stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul (Ap). (NRK, 06.10.05) Les mer>>

 

Underbetalte polske arbeidere pusset opp kirka

Da byggefirmaet som hadde fått en renoveringsjobb av Vadsø kommune, ble i beit for arbeidskraft, leide de inn to polakker fra et firma som formidler arbeidskraft. Lønnen til polakkene lå langt under de norske lønningene. - Helt uakseptabelt, sier Hauk Johnsen, ordfører i Vadsø. (NRK, 05.10.05) Les mer>>

 

Bestilleransvar mot sosial dumping

Den som bestiller et arbeid skal også ha ansvaret for at lover og tariffavtaler følges hos underleverandører og utleiefirmaer. Det krever finsk LO (FFC). FFC mener det haster å få på plass bestilleransvar, blant annet fordi EU i løpet av vinteren skal vedta det såkalte tjenestedirektivet som vil øke fri bevegelse av tjenester. (LO-Aktuelt, 05.10.05) Les mer>>

 

Kvalitet og/eller pris?

Hoff Norske Potetindustrier mistet Mills' potetmoskontrakt til polske konkurrenter. Ifølge Mills er det ikke mye å tjene på å lage posemosen i Polen, men de polske potetene utklasser de norske nasjonalknollene som brukes i produksjonen. - Markedet er beintøft. Kvalitet og pris er avgjørende, sier ledelsen i Mills. Mens norsk potetindustri er vantro over påstanden om at polske poteter gir bedre mos enn norske. (VG, 03.10.05) Les mer>>

 

Polakker får 9 kroner timen

Polske bygningsarbeidere i Vestfold har en ventelønn helt ned i ni kroner timen. Stadig flere utenlandske arbeidere henvender seg nå til oss, forteller Raymond Marthinsen i Fellesforbundet. De øst-europeiske bygningsarbeiderene har i likhet med norske arbeidere krav på full lønn selv om arbeidgiveren ikke har konkrete oppgaver til arbeidstakeren. Den lave ventelønnen er nå politianmeldt. (NRK, 03.10.05) Les mer>>


- Polakkene var kjempefornøyde, de

Selskapet Global Support Polen, som formidler polske arbeidere til norske entreprenører, avviser ikke at de polske arbeiderne kan ha jobbet for 9 kr. timen. Rundt 160 utenlandske arbeidere er i sving på norske anlegg. - Hva arbeiderne får, varierer, sier Carl-Martin Garde i Global Suppert Polen. - Noen har kanskje fått litt lav lønn. Men polakkene har vært kjempefornøyde, de. Jeg fryser på ryggen når dere sier «sosial dumping», sier Garder. (Adresseavisen, 01.10.05) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700