Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyheter

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fortsatt sterk arbeidsinnvandring til Storbritannia

Arbeidsinnvandringen til Storbritannia fra de nye EU-landene i Øst-Europa viser ingen tegn til å avta. Arbeidsinnvandrerne bidrar til veksten i den engelske økonomien og belaster knapt den britiske velferdstaten.

Fra mai i fjor til og med juni i år kom det til sammen 232 000 østeuropeere for å jobbe i Storbritannia. Av disse kom hele 56 000 de siste tre månedene. Det tilsvarer en innvandring på nesten 20 000 østeuropeere i måneden, et tall som er svært høyt.

Arbeidsinnvandringen har fortsatt en meget positiv virkning på den britiske økonomien. Arbeiderne fra Øst-Europa tar seg jobb i de bransjene der det finnes arbeid. Dette gjelder for øyeblikket særlig administrasjon, handel og ledelse, samt matproduksjon og servering. På denne måten tetter arbeidsinnvandringen hullene i det britiske arbeidsmarkedet og bidrar til vekst i den britiske økonomien.

De østeuropeiske arbeiderne utgjør dessuten en minimal belastning på den britiske velferdsstaten. Svært få bruker offentlige tjenester eller mottar overføringer fra staten. Dette skyldes i stor grad at de som følge av britiske overgangsbestemmelser ikke har rett på slike ordninger.

En tendens de siste månedene har vært at stadig flere av arbeidsinnvandrerne tar seg jobb utenfor hovedstadsområdet. Likevel arbeider om lag en femtedel i London.

 

Av Johan Christensen, Fafo

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700