Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2005

 

Skatt og trygd for arbeidstakere fra EUs nye medlemsland

Skillet mellom arbeidstakere og tjenesteytere fra EUs nye medlemsland har vært viktig for å kunne bestemme lønnsnivået. I skatte- og trygdesammenheng er imidlertid denne grensedragningen annerledes. Bommer man her, vil et bokettersyn fra kemner bli en lite hyggelig opplevelse, skriver advokat Gro Forsdal Helvik og advokatfullmektig Synne Ovesen, Deloitte. (bygg.no, 31.03.05) Les mer>>

 

Økt innvandring av polakker og litauere

I 2004 var nettoinnvandringen fra de nye EU-landene på vel 2 000, mer enn en tredobling fra året før. 85 % av disse innvandrerne kom fra Polen og Litauen. 1 300 polakker og 400 litauere slo seg ned i Norge i fjor. (SSB, 31.03.05) Les mer>>

 

Finsk LO mener at overgangsreglene ikke fungerer

I likhet med Norge innførte Finland overgangsregler for den frie flyten av arbeidstakere i forbindelse med EU-utvidelsen. Nå sier finsk LO at reglene ikke har noen betydning. - Arbeidstakerne fra de nye medlemslandene kommer som ansatte hos underleverandører eller utleide av vikarbyråer, og er dermed ikke omfattet av overgangsreglene, sier Matti Viialainen til Dagens Arbete. Nå diskuteres det å fjerne overgangsreglene i Finland. (Fafo Østforum, 31.03.05)

Les hele artikkelen hos Dagens Arbete

 

Arbeider for halv lønn

Bedriften Fishexport i Romsdal benytter arbeidere fra Estland som får betalt under halvparten av vanlig lønn i Norge. Arbeiderne skiftes ut om lag hver sjette uke og har ikke arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. LO i Møre og Romsdal reagerer sterkt. (NRK, 30.03.05) Les mer>>

 

Svenske bedrifter flagger ut

Hver fjerde svenske bedrift har flyttet hele eller deler av produksjonen til de nye EU-landene, mens ytterligere en fjerdedel planlegger utflytting. Hovedårsakene er lavere produksjonskostnader og nære bånd til de baltiske landene og Polen. (NRK, 23.03.05) Les mer>>

 

- Bondevik omfavner sosial dumping

Statsminister Kjell Magne Bondevik skryter i et brev til formannskapet i EU av forslaget til nytt tjenestedirektiv, et direktiv mange mener åpner for sosial dumping. LO-nestleder Finn Erik Thoresen er rystet. (Dagbladet, 22.03.05) Les mer>>

 

Fransk nei til EUs tjenestedirektiv

Frankrikes president Jacques Chirac legger politisk press på EU-kommisjonen for å få den til å legge det nye forslaget til tjenestedirektiv dødt. Franske folkevalgte, både til høyre og venstre, mener at forslaget til direktiv åpner for sosial dumping fra Øst-Europa. Det er også frykt for at direktivet vil øke EU-skepsisen i landet. (Dagsavisen, 18.03.05) Les mer>>

 

Fakta om de nye EØS-landene

Fafo Østforum lanserer i dag egne, faktabaserte landrapporter om de nye EØS-landene. I landrapportene har vi samlet én side med nøkkelinformasjon om hvert av de nye medlemslandene i øst. Først ut er Polen og de baltiske landene. (Fafo Østforum, 17.03.05)

Gå til landrapportene

 

Fafo Østforum inviterer til seminar 7. april 2005

Seminaret "Direkteinvesteringer i de nye EU-landene - omfang, kjennetegn og arbeidslivsvirkninger". Seminaret finner sted torsdag 7. april 2005, kl. 14-16 i Fafo konferansesenter. Seminaravgift kr 400 inkluderer Fafo-notatet "Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa". Seminaret er gratis for deltakere i Fafo Østforum, og åpent for pressen. Informasjon om påmelding og program finner du her. (Fafo Østforum, 17.03.05)

 

Verre for østeuropeere å få seg jobb i Danmark

Danske myndigheter har satt i gang tiltak for å hindre sosial dumping fra Øst-Europa. De strengere reglene vil begrense de nye EU-borgernes adgang til det danske jobbmarkedet. (VG/NTB, 16.03.05) Les mer>>

 

- Forby all offentlig sosial dumping

Regjeringen har foreslått å forby sosial dumping i statlige oppdrag. Men fagbevegelsen mener at forslaget er altfor snevert. Den krever at forbudet også skal omfatte statlige virksomheter og selskaper, i tillegg til fylker og kommuner. Selv ikke offentlige tjenester utført av private skal slippe unna. (Dagsavisen, 14.03.05) Les mer>>

 

Byggenæringens Landsforening (BNL) vil støtte krav om allmenngjøring

NHO-foreningen BNL vil at arbeidsgiverne skal støtte LOs krav om lovfestet tarifflønn i byggebransjen i fem fylker på Østlandet. Det er seks underforeninger i BNL som har presset på for at NHO skal støtte kravet, skriver Dagens Næringsliv. (Fafo Østforum, 14.03.05) Les mer>>

 

- Polakker kan godt få «dumpelønn»

Norske ledere synes en årslønn på 150 000 kroner er bra nok for polske og baltiske bygningsarbeidere. Dette er langt under minstelønnen i bransjen. LO raser og mener slike holdninger er uakseptable. (Dagbladet, 14.03.05) Les mer>>

 

Sosial dumping et tema under lønnsoppgjøret

Sosial dumping er et av de temaene LO-leder Gerd-Liv Valla vil sette på dagsorden under årets lønnsforhandlinger. Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr., er imidlertid skeptisk til å ta opp sosial dumping i et mellomoppgjør. (LO-Aktuelt/NHO/Bergens Tidende, 10.03.05)

Les NHOs artikkel

 

Lønnsgapet i Europa minker

Lønnsforskjellene i Europa blir mindre, men Norge er stadig i lønnstoppen. Økt internasjonal konkurranse tvinger de rike landene til å holde lønnskostnadene nede, mens lønningene i de fattigste landene stiger som følge av økonomisk vekst og store investeringer fra utlandet. Likevel er forskjellen mellom gamle og nye EU-land fortsatt markant. (EUobserver/NHO, 03.03.05)

Les NHOs artikkel - Statistikk

 

EU reviderer tjenestedirektivet

EU-kommisjonen bestemte seg i går for å tone ned forslagene om å åpne opp det europeiske tjenestemarkedet. Avgjørelsen kom etter påtrykk fra Tyskland og Frankrike, som mente at tjenestedirektivet inviterte til sosial dumping fra de nye medlemslandene. Det skriver Financial Times. (Fafo Østforum, 03.03.05) Les mer>>

 

Demonstrasjon mot sosial dumping

Fellesforbundet og El & IT Forbundet samlet onsdag 200 av sine medlemmer foran det nye sykehuset Ahus for å demonstrere mot sosial dumping på norske byggeplasser. – Denne markeringen retter seg ikke mot utenlandsk arbeidskraft, men for solidaritet mellom norske og utenlandske arbeidere, sa Fellesforbundets leder Kjell Bjørndalen. (Dagens Næringsliv/NTB, 02.03.05) Les mer>>

 

Lønnshopp for polske arbeidere

De polske arbeiderne ved Ahus får nå tarifflønn av entreprenørselskapet Peab. For mange innebærer det en lønnsøkning fra 50 til 125 kroner timen. Negativ medieomtale og påtrykk fra fagforeningene har fått Peab til å reforhandle avtalen med den polske underentreprenøren Murbet. (Romerikes Blad, 02.03.05) Les mer>>

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700