Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Nyheter Fafo Østforum januar 2005

 

Full NHO-splittelse om sosial dumping

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er dypt splittet i synet på sosial dumping i byggebransjen. Entreprenørene vil bruke billig arbeidskraft fra Polen og Baltikum, mens håndverksbedriftene mener at dette er useriøs konkurranse og tror NHO er på glid med hensyn til allmenngjøring av tariffavtaler. (Dagsavisen, 31.01.05) Les mer>>

 

Norske entreprenører kjøper billige polakker

De store norske entreprenørene PEAB, NCC, Skanska og AF Ragnar Evensen innrømmer bruk av billige bygningsarbeidere fra Polen og Baltikum, men avviser at dette er sosial dumping. Bare Veidekke vil gi utenlandske arbeidere norske lønns- og arbeidsvilkår. (Dagsavisen, 30.01.05) Les mer>>

 

Vil ha slutt på luselønn for østeuropeere

Minst 5000 bygningsarbeidere fra Polen og Baltikum jobber for ned til 20 kroner timen i fylkene rundt Oslofjorden. Nå vil LO vurdere å kreve allmenngjøring av tarifflønn innenfor byggfagene i dette området, noe som vil innebære en timelønn på minimum 125 kroner. (Dagsavisen, 29.01.05) Les mer>>

 

Dårlig kontroll av utstasjonerte bygningsarbeidere

Utstasjonering av arbeidstakere på tvers av landegrenser blir stadig vanligere innenfor EU. Men manglende kontroll og dårlig samarbeid mellom landene øker faren for sosial dumping og useriøs konkurranse, mener Den europeiske bygningsarbeiderføderasjonen. (Fafo Østforum, 28.01.05) Les mer>>

 

Fafo får tre millioner til forskning om EUs østutvidelse

Arbeids- og bedriftsvandringer i lys av EU-utvidelsen er overskriften for et nytt strategisk instituttprogram ved Fafo. Forskningsrådet har bevilget tre millioner over tre år. - Dette gir oss en mulighet til å gå mer i dybden på konsekvensene av EU-utvidelsen for norsk arbeidsliv og er et godt supplement til det arbeidet vi gjør i Fafo Østforum, sier forskningssjef Jon Erik Dølvik. (26.01.05) Les mer>>

 

Baltikum importerer billig arbeidskraft fra øst

Mens dyktige håndverkere og bygningsarbeidere fra Baltikum reiser til Norden for å jobbe, opplever de baltiske landene mangel på arbeidskraft. Derfor importerer de selv arbeidstakere fra Hviterussland og Ukraina. (Ny Tid, 22.01.05) Les mer>>

 

Stor interesse for tjenesteflyt

Tjenesteflyt, utstasjonerte arbeidstakere og forslag til tjenestedirektiv viste seg å være et svært populært tema. Om lag 150 mennesker var tilstede på Fafo Østforums seminar om disse temaene 20. januar. Les mer>>

 

Flere arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene, færre spesialister

Utlendingsdirektoratet (UDI) oppsummerte migrasjonsåret på en pressekonferanse 19.01.05. Les mer>>

 

- Innvandring kan heve lønnsnivået

Teorien om at arbeidsinnvandring vil senke lønnsnivået i Norge holder ikke nødvendigvis i praksis, hevder forsker Marianne Røed ved Institutt for samfunnsforskning. Hun mener derimot at økt arbeidsinnvandring vil smøre økonomien og heve det norske lønnsnivået, og at Norge derfor aktivt burde rekruttere arbeidskraft i utlandet. (Dagens Næringsliv, 20.01.05) Les mer>>

 

Enighet om minstelønn i Estland

Etter ett år med knallharde forhandlinger har estiske arbeidsgivere og arbeidstakere kommet til enighet om to viktige minstelønnsavtaler. Avtalene innebærer betydelige økninger både i den nasjonale minstelønnen og i minstelønnen for offentlig ansatte med høyere utdannelse. (Eiro (artikkel på engelsk), 17.01.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum seminar 20. januar er fullbooket!

Interessen for seminaret "Tjenesteyting og utstasjonering" er stor, og det er gledelig! Men det innebærer at seminaret er fullbooket tre dager før påmeldingsfristen går ut. Til de av dere som ikke allerede har meldt dere på, kan vi ikke gjøre annet enn å beklage. Fafo-notatet "Arbeidstakere på tjenestevei. Utstasjonering og tjenesteyting i et utvidet EØS-område" finner du her (14.01.05)

 

- Politiske konfliktspørsmål hører ikke hjemme i en tarifforhandling

Krav fra heismontørene om at utenlandsk arbeidskraft skal følge norske lønns- og arbeidsvilkår hører ikke hjemme i en lokal tariffavtale / bransjeavtale, sier Jostein Skree, adm. direktør i TELFO - Tekniske Entreprenørers Landsforening. (www.bygg.no, 14.01.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum på nett

Fafo Østforum er en forskningsbasert arena som gir deltakerne oppdatert kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen. Forumet ble opprettet 29. november 2004, og i dag - mandag 10. januar - lanserer vi vårt eget nettsted. (10.01.05)

 

Fafo Østforum inviterer til seminar 20. januar 2005

Presentasjon av Fafo-notatet "Arbeidstakere på tjenestevei. Utstasjonering og tjenesteyting i et utvidet EØS-område". Notatet er laget på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet (AS). Torsdag 20. januar 2005, kl. 12.30-15.30 i Fafo konferansesenter. Seminaravgift kr 350 inkluderer notatet. Seminaret er gratis for deltakere i Fafo Østforum. Informasjon om påmelding og program finner du her >> (05.01.05)

 

Ikke økte barnetrygdutbetalinger etter EU-utvidelsen

Arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene økte med 40 % i fjor. EØS-reglene gjør det mulig for alle som jobber i Norge også å motta støtte for barn i hjemlandet, og flere politikere fryktet at utbetalingene ville øke. Men tall fra Rikstrygdeverket viser at det ikke har skjedd. En av årsakene er at utenlandske arbeidere ikke kjenner til ordningen. (NRK, 14.01.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum på nett!

NOPEF-Aktuelt presenterer Fafo Østforum på sitt nettsted. (11.01.05)

 

Kjemper for streikerett for statsansatte i Estland

Ifølge estonisk lov har ikke statsansatte streikerett. Fagbevegelsen i Estland har foreslått en lovendring. (Eiro (artikkel på engelsk), 06.01.2005) Les mer>>

 

Byggeblokaden i Vaxholm til høyesterett

Like før jul fikk det svenske fagforbundet Byggnads medhold i å fortsette blokaden mot et latvisk byggefirma som nekter å inngå tariffavtale med forbundet. Nå har det latviske byggefirmaet anket dommen fra Arbetsdomstolen til Høyesterett (Østforum, 10.01.2005). Les mer>>

 

Flere fra EUs nye medlemsland til Norge

NRK melder at 25.000 arbeidstakere fra de nye EU-landene fikk arbeidstillatelse i 2004. Arbeidsinnvandringen fra disse landene økte med 40 prosent i forhold til året før. Økningen er betydelig, men ventet, sier avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Frode Forfang (NRK, 10.01.05) Les mer>>

 

Norske håndverkere opplever konkurranse fra polakker

1. mai 2004 åpnet EUs indre marked for fri flyt av tjenester. Dermed kan firmaer og privatpersoner fritt leie inn arbeidskraft fra hele EU og EØS. Snekkeroppdrag, muring, maling og flislegging - statistikken mangler, men man regner med at noen hundre polske håndverkere nå opererer lovlig i Norge. (Dagbladet, 10.01.2005) Les mer>>

 

Sosial dumping i verkstedindustrien

Oppsagte ansatte ved et verksted i Troms ber om hjelp fra myndighetene. De opplever konkurs og arbeidsledighet den ene dagen, og neste dag bemannes verkstedet med polske arbeidere som lønnes lavere enn norsk arbeidskraft er ren sosial dumping. (EL & IT, 07.01.05) Les mer>>

 

- LO må utvide heisstreiken

HK i Bergen mener at LO må utvide heisstreiken til å gjelde medlemmer innenfor hele NHO-området. Heismontørene i El og IT Forbundet har i over fire måneder streiket mot sosial dumping. De krever at det norske lønnsnivået skal gjelde også for utenlandske statsborgere som kommer til Norge for å jobbe. (NOPEF Aktuelt 07.01.05) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700