Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Nyheter Fafo Østforum februar 2005

 

Norwegian satser på Polen

Strømmen av polske arbeidere til Norge - og norske bedrifter til Polen - gjør at flyselskapet Norwegian setter opp to nye ruter til Polen fra april. Økt arbeids- og bedriftsvandring siden EØS-utvidelsen har skapt et marked for flygninger mellom de to landene. (Dagens Næringsliv, 25.02.05) Les mer>>

 

Grov utnyttelse av østeuropeere

- Formidlingsfirmaet vil ikke at vi skal bli kjent med norske forhold - vi skal ikke snakke med noen. Vi skal ikke få vite hva norske arbeidere tjener. Dette er ordene til en østeuropeisk bygningsarbeider i Grenland. Han forteller om en svært brutal virkelighet for utenlandske arbeidstakere i Norge. (Varden, 25.02.05) Les mer>>

 

LO-bok trykket i lavkostland

Fagforbundet er imot sosial dumping og konkurranseutsetting. Likevel er forbundets nye praktbok trykket i lavkostlandet Latvia. For Fagforbundet er det langt mellom liv og lære. (VG, 24.02.05) Les mer>>

 

Invasjon av snekkere fra øst

Stadig flere utenlandske bygningsarbeidere blir utstasjonert i Norge, og slett ikke alle blir registrert. Fellesforbundet er dypt bekymret etter å ha kartlagt arbeidsvilkårene til denne gruppen i 22 bedrifter. De melder om arbeid for 40-60 kroner timen, ti timer om dagen og seks dager i uka uten overtid. – Det er bekymringsfullt at man vet så lite, sier Anne Mette Ødegård, forsker ved Fafo. (ANB, 18.02.05) Les mer>>

 

Mange bedrifter rapporterer ikke om utenlandske arbeidstakere

Tallet på utenlandske arbeidstakere i Norge har økt kraftig det siste året. Men mange bedrifter gir blaffen i å rapportere om utenlandsk arbeidskraft til skattekontoret. Dette fører til milliontap for det offentlige og gjør det vanskelig å holde oversikt over arbeidsinnvandringen til Norge. (NRK, 17.02.05) Les mer>>

 

Høybråten vil lette allmenngjøring

Regjeringen tar grep for å gjøre lov om allmenngjøring mer effektiv. I et brev til alle involverte parter oppsummerer Dagfinn Høybråten erfaringene med loven og kommer med forslag til hvordan den kan bli lettere å anvende. Høybråten vurderer blant annet om fagforeningene skal ha lovfestet innsynsrett og om kontrollmyndigheten skal ligge hos Tariffnemnda. (Aftenposten, 21.02.05) Les mer>>

Les hele brevet her (Arbeids- og sosialdepartementet, 16.02.05)

 

Fafo Østforum inviterer til seminar 3. mars 2005

Seminaret "Governmental Social Responsibility": Offentlig anbuds- og innkjøpspolitikk som redskap for å skape et ordnet grenseoverskridende tjenestemarked er svært aktuelt, for regelverket for offentlige anskaffelser og forslag til implementering av ILO-konvensjon nr. 94 skal ut på høring ca 1. april. Seminaret finner sted torsdag 3. mars 2005, kl. 14-16 i Fafo konferansesenter. Seminaravgift kr 300. Seminaret er gratis for deltakere i Fafo Østforum, og åpent for pressen. Informasjon om påmelding og program finner du her. (Fafo Østforum, 16.02.05)

 

Ønsker vi en norsk byggenæring?

- Problemet med import av utenlandsk arbeidskraft i byggebransjen er et lønnsnivå som ligger langt under det som er nødvendig for å være bosatt i Norge. Dette gjør at norske bedrifter som priser ut fra et norsk kostnadsnivå ikke lenger får oppdrag i visse delmarkeder. Næringen vil i det lange løp kunne miste kvalifiserte norske håndverkere i stort antall. Dette skriver Geir Atle Mjeldheim, Tor Backe og Rolf Tollefsen i et innlegg i debatten om sosial dumping. Artikkelen ble publisert i noe forkortet utgave under tittelen "Norske Byggepriser" i Dagens Næringsliv 11.02.05. (Fafo Østforum, 14.02.05) Les artikkelen her>>

 

Statnett godtar sosial dumping

Styret i Statnett bestemte i går å ikke stille krav til sine leverandører og entreprenører om norske lønns- og arbeidsvilkår. I praksis betyr dette at selskapet fortsatt godtar bruk av billig utenlandsk arbeidskraft i sine prosjekter. - Dette er å erklære krig mot fagbevegelsen, sier leder Hans Olav Felix i El & IT Forbundet. (El & IT Forbundet, 11.02.05) Les mer>>

 

- Allmenngjøring er ikke veien å gå

NHO fastholder sin motstand mot sosial dumping, men understreker samtidig at allmenngjøring av tariffavtaler ikke er veien å gå for å oppnå ryddige forhold. - Dette skyldes blant annet at vi trenger en sunn konkurranse i markedet, sier Sigrun Vågeng, arbeidspolitisk direktør i NHO. Hun synes derfor det er overraskende at Servicebedriftenes Landsforening har gått til LO for å få hjelp til allmenngjøring. (NHO, 09.02.05) Les mer>>

 

Servicebedriftene vil allmenngjøre - ber LO om hjelp

Petter Furulund, administrerende direktør i Servicebedriftenes Landsforening (SBL), ønsker allmenngjøring av tarifflønn i renholdsbransjen. Men i NHO er det liten støtte å få. Derfor har Furulund nå gått til LO for å få hjelp, skriver Dagens Næringsliv. (Fafo Østforum, 09.02.05) Les mer>>

 

Regjeringen åpner for mer effektiv lov mot sosial dumping

Regjeringen sier at den om nødvendig vil gjøre loven om allmenngjøring av tariffavtaler lettere å anvende. Arbeids- og sosialdepartementet ønsker først en evaluering av om loven fungerer etter hensikten, og vil deretter vurdere partenes forslag til lovendringer. En lovendring vil kunne korte ned på saksbehandlingstiden i Tariffnemnda og gjøre det lettere for utenlandske arbeidere å få norsk lønn. (Dagsavisen, 09.02.05) Les mer>>

 

Polske arbeidere med norsk lønn

Veidekke går mot strømmen og krever tariffestet minstelønn for innleide polske bygningsarbeidere. Entreprenørgiganten sier at den vil møte konkurransen på andre måter enn ved å kjøpe billig polsk og baltisk arbeidskraft, blant annet ved å kutte kostnader og jobbe mer effektivt. Men stikkprøver viser at Veidekke sliter med å møte sine egne høye krav. (Dagsavisen, 09.02.05) Les mer>>

 

BNL avventer

Byggenæringens Landsforening (BNL) vedtok på styremøtet 8. februar å først ta stilling til Fellesforbundets begjæring om allmenngjøring av tariffavtalen byggoverenskomsten når denne foreligger. Dermed gikk styret imot de seks bygghåndverksforeningene i BNL som ønsket støtte for en slik begjæring. (Bygg.no, 08.02.05) Les mer>>

 

Malere presses ut av billige polakker

Nær 70 prosent av malerne i Oslo-firmaet Mal-Consult er for tiden permittert på grunn av konkurransen fra billig polsk arbeidskraft. - Prispresset er så enormt at det nesten er umulig å få tilslag på anbud, sier malermester Cato Oddsett. LO vil nå kreve allmenngjøring av en minstelønn på 250.000 kroner for alle bygningsarbeidere i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud. (Dagens Næringsliv, 07.02.05) Les mer>>

 

Arbeidsinnvandring gir ikke økt ledighet

Omfattende arbeidsinnvandring fra de nye EU-landene har ikke ført til økt arbeidsledighet blant nordmenn, i motsetning til hva mange hadde fryktet. Nye tall viser at arbeidsledigheten innenfor den utsatte bygg- og anleggssektoren sank med 16 prosent i januar. (NRK, 07.02.05) Les mer>>

 

Utleie av polske arbeidere - med tariffavtale

Har du noengang hørt om polske arbeidere med tariffavtale? Dolve Craftsmanship er nemlig det første utleiefirmaet med polske ansatte som har skrevet tariffavtale med Fellesforbundet. - Jeg ser det som en form for kvalitetsstempel. Både overfor seriøse firma i bransjen og for å få ansatt best mulig arbeidskraft, sier bedriftsleder Johnny Dolve. Artikkelen er skrevet av Berit Morland for Magasinet for fagorganiserte, januar 2005. (Fafo Østforum, 04.02.05) Les artikkelen her>>

 

Sosial dumping eller et viktig konkurransefortrinn for de nye EU-landene?

- Vi gjør det for lett for oss selv når vi krangler om arbeidsinnvandring. Frykt for sosial dumping-press mot norske lønninger dominerer den norske debatten. Men verden er ikke så enkel. Latvia er proppfullt av kompetanse og arbeidslyst, men fattig på oppdrag og fremmed valuta. Dette skriver Alexandra Bech Gjørv, personaldirektør i Norsk Hydro, i en artikkel publisert i Aftenposten 28. januar (Fafo Østforum, 02.02.05) Les artikkelen her>>

 

Lover kamp mot sosial dumping

Ap, SV og Sp lover at en rødgrønn flertallsregjering vil skjerpe innsatsen mot sosial dumping betraktelig. De vil blant annet kreve at alle som får offentlige oppdrag skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, og at dette også skal gjelde statlige virksomheter og selskaper, samt kommunene. (Dagsavisen, 02.02.05) Les mer>>

 

Krever tarifflønn på alle norske byggeplasser

Ledelsen i Fellesforbundet vil allmenngjøre tariffavtalene i byggebransjen rundt Oslofjorden. Men Fellesforbundet i Bergen frykter at en slik strategi vil forsterke problemene med sosial dumping andre steder i landet. De vil kjempe for lovfestet tarifflønn på alle norske byggeplasser. (Bergens Tidende, 01.02.05) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700