Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l August 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum august 2005

 

Et gråere tjenestemarked

Etter EU-utvidelsen i fjor har det oppstått nye muligheter for å rekruttere arbeidskraft fra Øst-Europa. Men foreløpig har verken Norge eller EU oversikt over omfanget. – Utfordringen framover blir å bekjempe useriøse aktører og forenkle og formidle lover og regler, mener Line Eldring i Fafo. (LOnytt, 31.08.05) Les mer>>

 

Partene i Sverige enige om avtale for utenlandske selskaper

Svensk LO og Svenskt Næringsliv har kommet til enighet om hvordan utenlandske bedrifter og deres ansatte skal behandles i Sverige. Avtalen gjør det opp til de ulike forbundene å bestemme hvilke deler av tariffavtalene som gjelde på de enkelte områdene. Forbundsavtalene må sikre likeverdig behandling med hensyn til lønn, arbeidstid og andre arbeidsforhold. (LO i Sverige, 31.08.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum inviterte til seminar 30. august 2005

Seminaret "Tjenestemarkedet - større og gråere?" fant sted 30. august kl. 14-16 i Fafos konferansensenter.

Etter EU-utvidelsen i fjor har den frie tjenesteflyten skapt nye muligheter til å rekruttere arbeidskraft via bemanningsforetak og selvstendig næringsdrivende fra Øst-Europa. Regelverket, blant annet for skatter og avgifter varierer mellom ulike typer arbeidskraft, noe som kan innby til strategiske tilpasninger og omgåelser, også i form av svart arbeid. Hvordan påvirker den frie tjenesteflyten det norske tjenestemarkedet, og hvordan ser dette ut fra bedriftenes side?

Lysark fra innledningene finner du her. (Fafo Østforum, 30.08.05)

 

Hvem skal få jobbe og leve i Norge?

Tankesmia LibLab arrangerte onsdag 31. august en kafédebatt på Blå i Oslo om innvandring og arbeidsmarked. Her holdt blant andre forskningsleder Line Eldring fra Fafo innledning om interessemotsetninger og reguleringsbehov ved ulike typer arbeidsvandringer. Andre innledere var UDI-direktør Trygve G. Nordby, professor Helge Hveem (UiO) og forsker Lars Østby fra Statistisk sentralbyrå. (Fafo Østforum, 30.08.05) Les mer>>

 

Øst-europeerne inntar jordbruket i Trøndelag

Stadig flere arbeidere fra Øst-Europa vil jobbe på trønderske gårder. Det viser bunken av søknader om arbeids- og oppholdstillatelser hos politiet i Nord-Trøndelag. Øst-europeere blir lenger og tar seg av stadig flere oppgaver på gårdene. (NRK, 29.08.05) Les mer>>

 

- Utleiebyrå driver grov sosial dumping

I en leilighet i Alta sentrum drives arbeidsformidling fra Litauen. Fellesforbundet mener de driver et grådig, kynisk spill med mennesker. Firmaet selv nekter å svare på spørsmål om sin virksomhet. (Finnmark Dagblad, 27.08.05) Les mer>>

 

- Arbeidsinnvandring gir ny underklasse

Import av billig arbeidskraft presser lave lønninger ytterligere ned og gir oss en ny underklasse, hevder Ottar Brox i sin nye bok. Han mener arbeidsinnvandringen svekker markedsmakten til de lavtlønte og øker forskjellene mellom folk dramatisk. (Morgenbladet, 26.08.05) Les mer>>

 

Litauere jobber for 45 kroner timen

Valerijus, Ramunas og Inga tjener 45 kroner i timen hos fiskeindustribedriften GPG Norge AS på Vannøya - en tredjedel så mye som sine norske kolleger. - Uanstendig, sier Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). - Uinteressant, mener bedriften. (Nordlys, 26.08.05) Les mer>>

 

LO vil ha allmenngjøring i Hordaland

LO-sekretariatet går inn for at utenlandske bygningsarbeidere i Hordaland skal få norsk tarifflønn. Saken skal fremmes for den statlige tariffnemnda. Nemnda vedtok tidligere i år å allmenngjøre tariffavtalene i byggebransjen i fylkene rundt Oslofjorden. (Bergens Tidende, 24.08.05) Les mer>>

 

Vurderer å avvikle overgangsreglene

Med mobilitet over landegrensene får norske virksomheter tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Dette gjelder både offentlig og privat virksomhet. Samlet bidrar det til å styrke norsk arbeidsliv og økonomi, mener kommunal- og regionalminister Erna Solberg. (LO-Aktuelt, 19.08.05) Les mer>>


Sosial dumping får egen nettside

Konkrete tilfeller av sosial dumping offentliggjøres nå på en nystartet nettside i Danmark. Mange eksempler på bruk av underbetalt østeuropeisk arbeidskraft i Danmark har fått den danske fagforeningen Byggefagenes Samvirke til å legge ut sakene på nett. (NOPEF-Aktuelt, 18.08.05) Les mer>>

 

Byggebransjen vil ha flere polakker

Oppdragene hoper seg opp, og byggebransjen i Norge skriker høyere etter polske arbeidere. Økt bygningsaktivitet har ført til større innleie av utenlandsk arbeidskraft. For å møte etterspørselsen utvider rekrutteringsbyrået Adecco nå fra to til 18 kontorer i Polen. (Firdaposten/ANB, 18.08.05) Les mer>>

 

Øst-Europa truer småbedrifter

Over 20.000 arbeidsinnvandrere har kommet fra Øst-Europa siden EU utvidet med ti nye medlemsland i fjor. Dette er en trussel mot både norsk lønnsnivå og norske bedrifter, mener forskingssjef Jon Erik Dølvik i Fafo. Problemet er ikke de 10.000 arbeidsinnvandrerne som kommer hit på egen hånd, men de utenlandske firmaene som tar oppdrag i Norge. (Bergens Tidende, 17.08.05) Les mer>>

 

Arbeidsinnvandringen tredoblet

Arbeidsinnvandringen til Norge fra de nye EU-landene har tredoblet seg på ett år. I første halvår i fjor hadde i snitt 3.400 personer fra de nye medlemslandene arbeidstillatelse i Norge, mens antallet i år var hele 9.700. Nytt er at langt flere nå velger å jobbe i Norge også utenfor de typiske sesongene. (NRK, 17.08.05) Les mer>>

 

Ny Fafo-rapport: Lavlønnskonkurranse og sosial dumping

Etter EU/EØS-utvidelsen med ti nye medlemsland, har konkurranse på lønn blitt en sentral problemstilling. I denne rapporten ser Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård på hvilke utfordringer det seriøse arbeidslivet står overfor. (Fafo Østforum 16.08.05)

Les mer om rapporten og bestill papirutgaven her

Les nettutgaven her

 

Frykter at ungdommen forsvinner

Noen av EUs nye medlemsland er redde for at for mange unge mennesker forlater hjemmet for å jobbe i Vest-Europa. Dette viser en rapport fra organisasjonen European Citizen Action Service. Rapporten slår også fast at frykten for masseinnvandring fra de nye medlemslandene ikke har slått til (Fafo Østforum, 11.08.05).

Les rapporten her

 

Arbeidslivets parter i de nye medlemslandene

Hvordan arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner i de nye medlemslandene og kandidatlandene er bygd opp og fungerer, utredes på oppdrag fra EU-kommisjonen. Nylig er det offentliggjort en ny rapport om partene i byggebransjen, utarbeidet av Det katolske universitetet i Louvain (UCL). Den tar blant annet for seg representasjons- og forhandlingssystemer i de ulike landene. (Fafo Østforum, 10.08.05)

Les sammendraget her
Les hele rapporten her

 

Flere fra øst i ledighetskø

602 personer fra EUs nye medlemsland står i arbeidsløshetskø i Norge ett år etter EU-utvidelsen. Det viser en fersk rapport fra Aetat Arbeidsdirektoratet. Tallet på arbeidssøkere i Norge fra EUs nye medlemsland har økt med 33 prosent siden andre kvartal i fjor. (Nationen, 09.08.05) Les mer>>

 

Polske arbeidere kan svekke LO

Arbeidsinnvandring fra nye EU-land kan svekke fagbevegelsens makt, fastslår Statskonsult i en ny rapport. - Det er et paradoks for fagbevegelsen at den nå er blitt pådriver for almengjøring av tariffavtaler, sier seniorrådgiver Tom-Espen Møller i Statskonsult. Det vil bli mindre attraktivt å organisere seg når man oppnår de samme godene uansett. Fagbevegelsen kan få færre medlemmer og dermed svekket forhandlingsstyrke. Når de likevel ønsker alminneliggjøring er det for å dempe konkurransen fra østeuropeiske arbeidere. (Aftenposten, 08.08.05) Les mer>>

Mer om rapporten

 

"Femten kroner timen"

Det er på ingen måte gitt hva som blir langtidsvirkningen av åpningen for arbeidsinnvandring fra øst, skriver Dag Seiersted i en kronikk i Nationen. Østeuropeere gis muligheter for langt bedre inntekter enn de kan få i hjemlandet. Det kan føre til at bedrifter i øst må tilby bedre lønns- og arbeidsvilkår for å holde på de ansattet. Men samtidig øker arbeidsinnvandringen fra øst konkurransen om jobbene i alle vestlige EU- og EØS-land. Lav lønn og dårlige arbeidsvilkår kan bli langt mer dramatiske konkurransefortrinn i kampen om jobbene - og kan utløse nedadgående spiraler i deler av arbeidslivet. (Nationen, 06.08.05) Les kronikken>>

 

Budeier fra øst inntar setra

Sesongarbeidere fra Øst-Europa har lenge gjort jobbene nordmenn ikke vil ha. Nå inntar de setra og er med og redder den norske seterkulturen. Trygve Fredheim i Norske Landbrukstenester anslår at det er dobbelt så mange utenlandske arbeidere i landbruket, etter EU-utvidelsen 1. mai. (Nationen, 05.08.05) Les mer>>

 

Vil ha flere arbeidsinnvandrere

- Vi trenger arbeidsinnvandring på alle nivå, fra vaskehjelper til professorer, mener Olaf Thommessen, nestleder i Venstre. Thommessen mener behovet for arbeidskraft vil bli prekær i flere næringer i årene fremover, og tror at Norge vil måtte åpne for arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØS. Han er kritisk til regjeringens arbeidsinnvandringspolitikk: - Vi må organisere arbeidsinnvandringen bedre. Vi må få med NHO og bedriftene til å bevisst rekruttere fagfolk fra utlandet. Vi må sikre visum og arbeids/oppholdstillatelse systematisk for folk som trengs her, mener Thommessen. (Aftenposten, 04.08.05) Les mer>>

 

Svensk LO og Svensk Näringsliv enig om avtale mot sosial dumping

Det har pågått forhandlinger mellom LO og arbeidsgiverorganisasjonen Svensk Näringsliv i hele sommer, og nå er partene enige om en ny avtale for hvordan kollektivavtaler skal tilpasses utenlandske selskap med kortvarig virksomhet i Sverige. (LO-Aktuelt, 03.08.05) Les mer>>

 

Omfattende mangel på lærlingplasser

Ved skolestart i fjor manglet 35 prosent av elevene som skulle bli lærlinger, plass. I år ser det ut til at tallet vil stige til opp mot 50 prosent, viser en undersøkelse som Elevorganisasjonen har gjennomført. Organisasjonen frykter at økt arbeidsinnvandring og billig arbeidskraft fra Øst-Europa er en av årsakene. (Dagens Næringsliv, 02.08.05) Les mer>>

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700