Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2005

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2005

 

Vil ha minstelønn i Tyskland

Den tyske regjeringen vil beskytte tyske arbeidere mot billig arbeidskraft fra Øst-Europa. Derfor har den rød-grønne regjeringen nå foreslått å innføre minstelønn i alle sektorer av næringslivet. (NRK, 27.04.05) Les mer>>

 

Polsk firma inngår lønnsavtale

For første gang har et østeuropeisk bygningsfirma inngått en kollektiv lønnsavtale med svensk fagbevegelse. Det polske selskapet med over 80 ansatte ville inngå en avtale med den svenske fagforeningen før det entret bygningsmarkedet. (NRK, 29.04.05) Les mer>>

 

Malere i Østfold frykter polakker

På grunn av arbeidsinnvandring fra Polen og de andre nye EU-landene permitteres stadig flere malere i Oslo. Malermester Anders Strand frykter at malerne i Østfold også snart kommer til å bli utkonkurrert av billige polakker. (Sarpsborg Arbeiderblad, 27.04.05) Les mer>>

 

Varsler tøffere linje mot polakker

En rødgrønn regjering vil stramme inn på arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene. Nye tall viser nemlig at Norge tar imot flere østeuropeiske arbeidere enn de andre nordiske landene til sammen. – Regjeringen har vært fryktelig naive når det gjelder utvidelsen av EU og konsekvensene for det norske arbeidsmarkedet, uttaler Aps Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. (Dagsavisen, 25.04.05) Les mer>>

 

Flest arbeidsinnvandrere til Norge

Norge har tatt imot over 60 % av de nye arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norden etter EØS-utvidelsen 1. mai 2004. – Erfaringene tyder på at den norske overgangsordningen, som foreløpig varer til 1. mai neste år, ikke har virket særlig utestengende, mener Jon Erik Dølvik, forskningssjef ved Fafo. (Aftenbladet/NTB, 24.04.05) Les mer>>

 

Polakker overtar verftsjobbene

Norske verft er kommet opp av bølgedalen, men ikke alle får være med på oppturen. Jobbene til oppsagte verftsarbeidere er nemlig overtatt av billig utenlandsk arbeidskraft. (Aftenposten, 24.04.05) Les mer>>

 

Polakker på slavekontrakter

Polske håndverkerne går på lønninger ned til 38 kroner timen, og må selv betale husleie og hjemreiser. - Slavekontrakter, mener Fellesforbundet. (Agderposten, 22.04.05) Les mer>>

 

Helsebygg Midt-Norge innfører tariffestet minstelønn

Nesten tusen mann bygger St. Olavs Hospital i Trondheim. Nå har Helsebygg Midt-Norge, som bygger sykehuset, innført tariffestet minstelønn. Det har også deres samarbeidspartner, NCC Construction AS, gjort. (Fri Fagbevegelse, 20.04.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum blir større

Direktoratet for Arbeidstilsynet blir med i Fafo Østforum og det betyr at Østforum nå har 24 deltakere. Siden nyttår har også Aetat Arbeidsdirektoratet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Oljeindustriens Landsforening kommet til. (Fafo Østforum, 19.04.05) Les mer>>

 

Anker sosial dumping-sak

For et år siden ble Borregaard Industries Ltd anmeldt for å ha gitt " dumpinglønn" til sine innleide kroatiske og polske arbeidere. Anmeldelsen kom fra Fredrikstad Rød Valgallianse. Påtalemyndigheten har henlagt saken mot Borregaard som intet straffbart forhold, men RV anker. (Sarpsborg Arbeiderblad, 19.04.05) Les mer >>

 

Ny publikasjon: "Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa"

"Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa" er det andre notatet i Fafo Østforum-serien. I notatet ser Fafo-forsker Torunn Kvinge nærmere på omfanget av utenlandske investeringer i de åtte østeuropeiske landene som ble EU-medlemmer for et år siden. I tillegg drøftes betydningen av EUs østutvidelse for arbeidsplasser, lønn og produktivitet i så vel de nye medlemslandene som i resten av Europa. (Fafo Østforum, 12.04.05)

Notatet kan lastes ned her

 

Arbeidskostnader mye lavere i øst

En ny studie viser at det er enorme forskjeller i arbeidskostnader mellom nye og gamle EU-land. Arbeidskostnadene i de nye EU-landene i Øst-Europa er i gjennomsnitt under en fjerdedel av nivået i de gamle EU-landene, skriver Financial Times 10.04.05. (Fafo Østforum, 11.04.05) Les mer>>

 

«Polsk» lønn i Clear Channel

I Trondheim vil politikerne nå kreve norske lønn fra alle leverandører, etter at Clear Channel sparket ut en vernet bedrift og erstattet dem med rimeligere polakker. (Bergens Tidende, 11.04.05) Les mer>>

 

Fafo Østforum inviterte til seminar 7. april 2005

Seminaret "Direkteinvesteringer i de nye EU-landene - omfang, kjennetegn og arbeidslivsvirkninger". Fafo-notatet "Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa" vil bli tilgjengelig på nett medio april. Foilsett fra seminarets innledninger finner du her. (Fafo Østforum, 08.04.05)

 

Ny publikasjon: "EU-utvidelsen - mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft"

Notatet handler om konsekvenser og mulige tilpasningsstrategier for norske skipsverft sett i lys av EU-utvidelsen. Fafo-forsker Sigmund Aslesen har sett nærmere på skipsverftenes produksjons- og arbeidskraftstrategier. I tillegg presenteres og drøftes fire ulike måter å tilpasse seg den nye virkeligheten på. Dette er den første publikasjonen i Fafo Østforums regi. Nettugaven av notatet kan du lese / laste ned her. (Fafo Østforum, 05.04.05)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700