Skip to main content
Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien


På innretningene ble bemanningen redusert for å kunne overholde smittevernregler og eventuell koronasmitte om bord. Og på land: mange verft og byggeplasser i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk arbeidskraft i tillegg til den norske bemanningen, og aktivitetene ble umiddelbart redusert da verftene måtte sende utenlandske arbeidere hjem for å hindre smitte.

Oljedirektoratet, 16.10.20
Verft krev tre testar av utanlandske arbeidarar

Verft krev tre testar av utanlandske arbeidarar


Fleire norske verft har blitt ramma av utanlandsk importsmitte. No vil Kværner Stord at alle utanlandske arbeidarar skal testast også i heimlandet. – Det er ein fordel at dei utlendingane som kjem til Noreg blir testa i heimlandet, seier direktør Knut Sunde i Norsk Industri. Men slike testar er ikkje godkjende av norske myndigheiter. Utanlandske arbeidarar må difor testast også når dei kjem til Noreg.

NRK Vestland, 13.10.20
Kværner opnar koronatelt for å teste polske arbeidarar

Kværner opnar koronatelt for å teste polske arbeidarar


Hjørnesteinsbedrifta Kværner på Stord tek ingen sjansar når 200 polske arbeidarar i dag kjem frå Polen for å jobbe på verftet. For å få polakkane raskt ut i arbeid, blir det no sett opp eit eige koronatelt der mellom 200 og 400 personar kan hurtigtestas kvar veke.

NRK Vestland, 09.08.20
ShipGlobal: forskningsprosjekt om endringer i europeisk skipsbygning

ShipGlobal: forskningsprosjekt om endringer i europeisk skipsbygning


Hvordan har EUs østutvidelse og teknologiske endringer påvirket lokalisering, arbeidsdeling og strømmene av arbeidskraft og investeringer mellom ulike regioner og ledd i produksjonskjedene? Det er ett av spørsmålene som Fafo og Institutt for samfunnsforskning – i samarbeid med forskere fra fem land  – skal besvare gjennom prosjektet Shipping off labour: Changing staffing strategies in globalised workplaces (ShipGlobal).

Fafo Østforum, 07.08.20
240 utenlandske arbeidstakere fikk ikke lønn – nå begjærer Kleven verft konkurs

240 utenlandske arbeidstakere fikk ikke lønn – nå begjærer Kleven verft konkurs


Ulsteinvik-verftet utbetalte ikke lønn og feriepenger til tida. Det kroatiske storkonsernet DIV Group, som kjøpte verftet av Hurtigruten i januar, søker nå om konkurs for verftet og dets to datterselskap. Totalt 400 ansatte er rammet, hvorav rundt 240 skal være utenlandske arbeidstakere, organisert i det ene datterselskapet.

DN.no, 03.07.20
240 utenlandske Kleven-arbeidere har ikke fått lønn eller feriepenger

240 utenlandske Kleven-arbeidere har ikke fått lønn eller feriepenger


De polske og rumenske arbeidstakerne ved Kleven verft i Ulsteinvik skulle ha fått utbetalt lønn og feriepenger sist torsdag, men pengene er ennå ikke kommet på konto. Arbeidsgiverne har fått krav mot seg om å utbetale pengene innen ei uke.
Metal Supply, 01.07.20
Ny undersøkelse: Polske arbeidstakere preges av pengeknipe

Ny undersøkelse: Polske arbeidstakere preges av pengeknipe


Fellesforbundet har foretatt en oppdatert undersøkelse av polske medlemmers situasjon, presentert i et eget notat: – Hovedbildet er bedring. Samtidig er det stor forskjell på gruppene. Bygningsarbeiderne ble stort sett i landet, men ser man på verftsarbeiderne, er fortsatt 60 prosent i Polen i juni, sier avdelingsleder Line Eldring. Fremdeles er det betydelig høyere arbeidsløshet blant polakkene enn andre medlemmer.

Klassekampen.no, 29.06.20
Utenlandske arbeidere får ikke dagpenger

Utenlandske arbeidere får ikke dagpenger


Mange av Fellesforbundets utenlandske medlemmer sliter med å få utbetalt dagpenger de har krav på. Spesielt i verftsbransjen er mange utenlandske arbeidstakere sendt hjem. Forbundsleder Jørn Eggum mener at regjeringa har vist «oppsiktsvekkende passivitet».

FriFagbevegelse, 30.04.20
Polske arbeidere har reist hjem på grunn av koronaen

Polske arbeidere har reist hjem på grunn av koronaen


Fellesforbundet har gjort en undersøkelse blant sine polske medlemmer som viser at halvparten av de spurte ikke er i Norge, men befinner seg i Polen. – Disse trengs for å gjøre en god jobb i Norge, sier lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum. Av verftsarbeiderne er hele 88 prosent i Polen. Ni av ti polakker i denne bransjen er enten permittert eller arbeidsledig. Undersøkelsen presenteres på et webinar i regi av Fafo Østforum torsdag 23. april.

NRK Oslo og Viken, 22.04.20
50 polske verftarbeidere i karantene

50 polske verftarbeidere i karantene


Hjørnesteinsbedriften Fitjar Mekaniske Verksted i Fitjar kommune i Vestland fortsetter å hente utenlandske arbeidere til verftet under koronakrisen.  – Jeg vil oppfordre de til å finne andre løsninger, for de driver ikke med samfunnskritisk produksjon. De bygger gode båter, men båtene råtner ikke som jordbær, sier Fitjar-ordfører Harald Rydland (KrF). Lokalbefolkningen frykter smitte.

NRK Vestland, 02.04.20
Sunnmøre: 113 ansatte i karantene ved verft

Sunnmøre: 113 ansatte i karantene ved verft


De 113 utenlandske arbeiderne bor på en brakkerigg ved verftsområdet til Kleven. De er atskilt fra de andre, og har egne rom med toalett og dusj. Det er også iverksatt mange andre restriksjonstiltak i brakkeriggene og på selve verftet for å redusere smittespredningen.

(Metal Supply, 23.03.20)
Karanteneregler skaper vansker for verftsindustrien

Karanteneregler skaper vansker for verftsindustrien


Norsk verftsindustri er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Næringen etterlyser strakstiltak som gjør det enklere å flytte arbeidskraft regionalt og over landegrenser.

(Metalsupply.no, 20.03.20)