Skip to main content

Artikkel: Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten?

Artikkel: Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten?

i Nytt Norsk Tidsskrift 02/15

Aksel Hatland

Hatland, Aksel (2015), "Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten?" i Nytt Norsk Tidskrift 02/15, side 135-146.

Sammendrag: En ny bekymring for den norske velferdsstatens framtid har dukket opp på den politiske dagsordenen. Det er veksten i utbetaling av trygd til mennesker som bor i utlandet. De store partiene vil møte dette med innstramminger, og regjeringen Solberg sier i Sundvolden-erklæringen (2013) at den vil «vurdere tiltak som kan begrense og stanse trygdeeksport».

Publikasjonsår: 2015Relaterte nyheter