Skip to main content
 

Erna vil krympe barnetrygden til utlendinger

  • 03. februar 2016

Cameron vil ha unntak fra EU-reglene. Nå vil Norge kreve det samme. 13.000 personer utenfor Norges grenser mottok barnetrygd i 2014. De aller fleste mottakerne er bosatt i Polen, hvor barnetrygd og kontantstøtte på norsk nivå er svært gunstige ordninger.  - Det antydes at EU vil åpne for indeksering eller prisjustering, og det vil være en stor fordel for våre utbetalinger av barnetrygd og kontantstøtte, sier Erna Solberg.

Nyhet