Skip to main content
 

Norge får ikke betale mindre i barnetrygd og kontantstøtte til Øst-Europa

18. juni 2018

EUs ministerråd kommer ikke til å åpne opp for justering av stønader som eksporteres til lavkostland. Det kan sette bom for Regjeringens planer. Frp truer med EØS-bråk.

For ett år siden la Regjeringen frem en stortingsmelding der den ga uttrykk for et ønske om å justere ned stønader når de eksporteres til land med lavere prisnivå. Men alt tyder på at et flertall i EUs ministerråd i neste uke vil stemme for et forslag som opprettholder dagens regler. Danskene, som har stått i spissen for forslaget internt i EU, erkjenner allerede nederlaget.Å få ned eksport av norske trygdeytelser til utlandet, er en viktig sak for Regjeringen og spesielt for Frp. Les hele saken (Aftenposten, 15.06.18)

- Skal ikke være Europas sosialkontor

erlend wiborg2Dersom EU ikke går med på å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som går ut av landet, kan det være grunn til å se på deler av EØS-avtalen på nytt, mener Erlend Wiborg, FrPs trygdepolitiske talsmann,. Det er spesielt barnetrygden og kontantstøtten FrP og regjeringen ønsker å kjøpekraftsjustere. Det vil innebære et kraftig kutt i trygdeytelsene som går ut av landet. Les hele saken (FrP, 18.06.18)

 

 
Nyhet