Skip to main content
 

FrP gir ikke opp kampen om trygdekutt

04. mai 2017

Norges tilknytning til EU er ventet å bli ett av de store stridstemaene på FrPs landsmøte til helgen. Sentrale Frp-ere går i bresjen for å reforhandle EØS-avtalen. Det er særlig EØS-borgeres mulighet til å ta med seg trygdeytelser ut av Norge som har tvunget fram ønsket om reforhandling.

Nyhet