Skip to main content
 

Debatt: – NAV kriminaliserer lovlydighet

31. oktober 2019
– At NAV har fortsatt sin praksis med å neglisjere Trygderettens kjennelser og avgjørelser fra EFTA-domstolen overrasker ikke, skriver advokat Helge Hjort, som går gjennom noen enkeltsaker.

 – I flere avgjørelser har spørsmålet om EØS-reglenes forhold til folketrygdlovens oppholdskrav vært til behandling av Trygderetten, som har funnet at EØS-reglene har forrang fremfor § 4-2: «For å ha rett til dagpenger må medlemmet opp-holde seg i Norge.», skriver Hjort.

Les hele kommentaren: – NAV kriminaliserer lovlydighet (Rett24, 31.10.19)

 
Nyhet

Mer om tema