Skip to main content
 

I 2020 kan NAV utbetale 10 mrd. til utlandet

  • 08. juni 2016

NAV utbetalte 6,8 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet i 2015. 80 prosent av utlandsutbetalingene gjelder alderspensjon og uføretrygd. Høy migrasjon både til og fra Norge, blant annet som følge av arbeidsinnvandring, bidrar til at flere tar med seg trygderettigheter ut av landet. 

Les hele rapporten "Utbetalinger fra NAV til personer bosatt i utlandet"

Nyhet