Skip to main content
 

NAV-skandalen kan gå lenger tilbake enn 2012

29. oktober 2019

Rettsskandalen oppstod først ved den nye EØS-forordningen, i 2012, forklarte NAV i går. Men Trygderetten la til grunn at den gamle forordningen var helt lik.

– Jeg kan ikke umiddelbart se at den tidligere forordningen gav trygdemyndighetene større handlingsrom til å kreve opphold i landet for en mottaker av ulike trygdeytelser, enn det den nye forordningen gjør, kommenterer professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen.

Les hele saken: NAV-skandalen kan gå lenger tilbake enn 2012 (Rett 24, 29.10.19)

 
Nyhet