(Rett 24, 29.10.19)

NAV-skandalen kan gå lenger tilbake enn 2012

Rettsskandalen oppstod først ved den nye EØS-forordningen, i 2012, forklarte NAV i går. Men Trygderetten la til grunn at den gamle forordningen var helt lik.

– Jeg kan ikke umiddelbart se at den tidligere forordningen gav trygdemyndighetene større handlingsrom til å kreve opphold i landet for en mottaker av ulike trygdeytelser, enn det den nye forordningen gjør, kommenterer professor Halvard Haukeland Fredriksen ved Universitetet i Bergen.

Les hele saken: NAV-skandalen kan gå lenger tilbake enn 2012 (Rett 24, 29.10.19)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie