Skip to main content
 

De fleste av NAV-kronene til utlandet går til norske pensjonister

14. april 2016

NAV betalte ut til sammen 6,8 milliarder kroner til personer bosatt i utlandet i fjor. De fleste av disse var norske pensjonister. Mest penger utbetales til Sverige, med over 2,3 milliarder kroner. Videre kommer Spania, dit NAV overfører 797 millioner, hovedsakelig til norske mottakere. I alt 361 millioner kroner overføres til mottakere i Polen. Her er bare 11 prosent av utbetalingene til norske statsborgere.

Nyhet