Mindre i kontantstøtte og barnetrygd til Øst-Europa

  • 06. februar 2018

Et bredt flertall på Stortinget støtter Regjeringens forslag om å justere barnetrygd og kontantstøtte i takt med kjøpekraften i de landene stønadene eksporteres til.

Det kommer frem i en innstilling om saken som Stortinget avgir en av de neste dagene.Men hvorvidt det kommer til å skje i praksis, er imidlertid uklart. EU må si ja til prinsippet før Regjeringen og stortingsflertallet får viljen sin gjennom. I år vil Norge eksportere barnetrygd til ca. 16.000 mottagere i EØS-land. En liten andel av disse, ca. 1400 vil også motta kontantstøtte. Det meste av denne eksporten går til utenlandske statsborgere.  (Aftenposten, 06.02.18)  Les hele saken

Se også: FrP vil redusere trygdeeksporten (FrP, 02.02.1) 
Eksport av norske velferdsytelser. Meld. St. 40 (2016–2017) (Regjeringen, 16.06.17) 

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie