Skip to main content
 

Mottakere av NAV-ytelser i utlandet, 2015

18. januar 2017

74 500 personer i utlandet mottok totalt 6,8 milliarder kroner i støtte fra NAV i 2015. De fleste mottok alderspensjon eller barnetrygd. En tredjedel av mottakerne hadde tidligere innvandret til Norge, men flyttet ut igjen. Disse kom fra i alt 158 land, men de fleste var innvandrere fra Sverige, Polen, Danmark, Finland eller Storbritannia.

Nyhet