Skip to main content
 

Ny rapport fra Vista Analyse: Lite velferdsturisme fra EØS-landene

03. oktober 2016

EØS-innvandringen har til nå i svært liten grad har tatt form av velferdsturisme.  I den grad den har det, dreier det seg om deler av øst-europeernes mottak av barnetrygd og kontantstøtte. Det viser en ny rapport fra Vista Analyse.

Nyhet