Skip to main content
 

Vil begrense muligheten for trygdeeksport

16. juni 2017

Hvert år utbetales det norske velferdsytelser for betydelige beløp til personer som oppholder seg i utlandet. Regjeringen varsler en rekke nye tiltak som vil begrense mulighetene til å ta med seg trygdeytelser ut av landet. Regjeringen vil ikke begrense folks mulighet til å ta med seg pensjoner og uføretrygd under utenlandsopphold.

Last ned St.meld. 40 (2016–2017) Eksport av norske velferdsytelser

Nyhet