Skip to main content
 

EU til sak mot Østerrike for kutt i barnetrygd til innvandrere

20. mai 2020

EU-kommisjonen trekker Østerrike for retten fordi landet har redusert barnetrygden til innvandrere med barn i lavkostland. Det er dårlig nytt for Erna Solberg, som ønsker å gjøre det samme.

I januar i fjor innførte Østerrike nye regler som justerer størrelsen på velferdsytelser til barn etter levekostnadene i landet der barna bor. Det innebærer at arbeidsinnvandrere i Østerrike som har barn i lavkostland, får mindre i barnetrygd enn det som utbetales til barn i Østerrike.

I forrige uke besluttet EU-kommisjonen å trekke Østerrike for EU-domstolen for å stanse denne praksisen. EU-kommisjonen mener en slik kjøpekraftsjustering av velferdsytelser strider mot EUs regler for fri bevegelse mellom medlemslandene og mot EUs regler for samordning av velferdssystemer.

Den norske regjeringen har lenge ønsket å gjøre det samme som Østerrike. I en stortingsmelding om trygdeeksport fra juni 2017 argumenterer regjeringen med at «det er prinsipielt riktig å foreta en kjøpekraftsjustering av barnetrygd og kontantstøtte, når disse ytelsene eksporteres til andre EØS-land». Norges forpliktelser i EØS-avtalen har hindret regjeringen i å innføre tiltakene den har ønsket for å begrense trygdeeksporten.

Les hele saken: EU til sak mot Østerrike for kutt i barnetrygd til innvandrere  (Velferd, 20.05.20)

 
Nyhet