Skip to main content
 

Utvidelse av søknadsbasert innreiseordning for strengt nødvendige utenlandske arbeidstakere

15. mars 2021

19. februar annonserte regjeringen en ny ordning der bedriftene kan søke om å hente utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i norske virksomhete. Nå utvides ordningen til også å gjelde utlendinger som skal utføre driftskritisk vedlikeholdsarbeid på landanlegg som er nødvendig for å unngå stans i petroleumsproduksjonen på norsk kontinentalsokkel.

Det er Sjøfartsdirektoratet som administrerer ordningen, og bedrifter kan søke gjennom Altinn.

Søknad om unntak fra innreiserestriksjoner med teknisk kompetanse  (Sjøfartsdirektoratet 18./28.02.21)

Utvidelse av den søknadsbaserte ordningen (Sjøfartsdirektoratet, 15.03.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet

Mer om tema