Skip to main content
 

Næringsministeren åpner for mer utenlandsk arbeidskraft

13. april 2021

I nyhet på nettsidene til Justis- og beredskapsdepartementet: Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

– Vi håper at denne åpningen kan tilrettelegge for at man i flere bransjer kan unngå stans i virksomhet og pågående prosjekter, samtidig som åpningen er snever nok til å fortsatt ivareta målet om å holde smittetrykket i samfunnet på et lavt nivå, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

I denne seneste utvidelsen av ordningen åpnes det for arbeidstakere som er strengt nødvendig for å hindre nært forestående stans i prosjekt eller virksomhet.

Flere typer arbeidstakere kan være strengt nødvendig for videre drift i bedrifter og virksomheter. Eksempler på dette kan være bedriftsledere, forskere, profesjonelle idrettsutøvere, skuespillere og personell med spesialisert kompetanse innenfor servicenæringene. Behovene for denne typen personell gjelder på tvers av næringer og sektorer. Utvidelsen er uavhengig av bransje eller sektor.

Det stilles videre krav til at kompetansen ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet, og at det er nødvendig at arbeidet må utføres fysisk, i Norge.

Endringene vil tre i kraft fra 14.april, og bedrifter kan søke gjennom Sjøfartsdirektoratet.

Les hele saken: Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer (Justis- og beredskapsdepartementet, 13.04.21)

Se også sakene:

Nybø åpner for mer utenlandsk arbeidskraft. – De som har et strengt nødvendig behov for personer for å holde virksomheten i gang, kan nå søke om å få inn arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK. (NRK, 13.04.21)

Både bedriftsledere, forskere, idrettsutøvere og skuespillere skal nå få innreise til Norge etter at næringsminister Iselin Nybø (V) vil gi flere unntak. – Dette er noe Virke har arbeidet lenge med å få på plass. Å få ned importsmitten har vært viktig, men vi mener regjeringen la til grunn en for snever tolkning ved en ensidig fokus på teknisk personell og infrastruktur, på bekostning av skuespillere, ledere og spesialister i handels- og tjenestenæringen, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke i en kommentar til NTB. (FriFagbevegelse, 13.04.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet

Mer om tema