Skip to main content
 

Spørsmål til næringsminister Iselin Nybø: – Vil statsråden vurdere endringer i den søknadsbaserte unntaksordningen for innreise

18. mai 2021

For å ivareta bedrifters behov for forutsigbarhet foreslår stortingsrepresentant Elise Bjørnebekk-Waagen (A) å innføre en rammegodkjennelse som da kan gis i god tid i forkant av prosjektstart og bedriften sender inn i ettertid – dog i god tid før ankomst – de nødvendige detaljopplysningene for hver og en medarbeider.

Utdrag fra Bjørnebekk-Waagens begrunnelse for skriftlig spørsmål til næringsministeren:

– Etter dagens regelverk må det søkes unntak fra innreiserestriksjonene fastlagt av Regjeringen for hver og en involvert medarbeider. Ordningen administreres av Sjøfartsdirektoratet. Saksbehandlingstid er ukjent og et vedtak om unntak er gyldig i kun 14 dager fra vedtaksdato. Dette betyr at en bedrift må avvente innsending av søknader inntil tett opptil planlagt oppstartdato og vil deretter ha en periode med usikkerhet om hvorvidt disse faktisk blir godkjent. På grunn av den nødvendige utskiftning av mannskapet vil dette måtte foregå i flere omganger.

Les hele spørsmålet: Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til næringsministeren (Stortinget, 18.05.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet