Skip to main content
 

Tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021

28. mai 2021

Som følge av Covid-19-restriksjoner, er grensen stengt for utenlandske sesongarbeidere som normalt utfører hoveddelen av skogplantingen i Norge. Arbeidskraftsituasjonen så langt i 2021 er mer utfordrende enn på samme tid i fjor. Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021.

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.

Les hele saken: Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt (Landbruks- og matdepartementet, 28.05.21)

Relaterte temaer

 

 
Nyhet