Skip to main content
 

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting

03. juni 2021

35 millioner skogplanter er klare til utplanting, men det er utfordrende å skaffe nok arbeidskraft. På grunn av covid-19-epidemien, er grensene stengt for utenlandske sesongarbeidere som normalt utfører det meste av skogplantingen her i landet. Å finne annen norsk arbeidskraft medfører merkostnader.

Landbruks- og matdepartementet vedtok 28. mai en midlertidig forskrift om tilskudd til skogplanting våren 2021. Ordningen skal bidra til å sikre nyplanting ved å kompensere for noe av merkostnadene næringen har på grunn av pandemien. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning fra i fjor.

Det ekstraordinære tilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021: nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Tilskuddet er på 1,20 kroner for hver plante som blir satt ut.

Les hele saken: Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2021 (Landbruksdirektoratet, 03.06.21)

Relaterte temaer

 

 
Nyhet