Skip to main content
 

Stor egeninnsats sikret årets skogplanting

12. oktober 2021

Vårens usikkerhet om tilgang på utenlandsk arbeidskraft ble løst av stor egeninnsats i skognæringen. Et ekstraordinært tilskudd gjorde det mulig.

35 millioner skogplanter lå klare til utplanting på vårparten, samtidig som det var utfordrende å skaffe nok arbeidskraft på grunn av pandemi og stengte grenser for sesongarbeidere. Det ble da gitt et ekstra tilskudd på kr 1,50 per plante for å stimulere til og dekke ekstra kostnader med bruk av ufaglært, innenlandsk arbeidskraft til skogplanting.

– Dette har gått bedre enn vi fryktet sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet. Tallene viser at vi ligger ganske nær opp til normal planteaktivitet. Vi ser at særlig skogeierne har økt egeninnsatsen.

Les hele saken: Stor egeninnsats sikret årets skogplanting (Landbruksdirektoratet, 12.10.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet