Skip to main content
 

Regjeringen vil avvikle au pair-ordningen – høringsfrist 29. juni

29. mars 2023

– Selv om mange au pairer har det fint hos familiene de bor hos, har ordningen også for noen blitt et smutthull for å få billig arbeidskraft. Den tiden der au pair-ordningen reelt sett var en kulturutvekslingsordning er forbi, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (AP).

Regjeringen foreslår å fjerne muligheten for å søke oppholdstillatelse som au pair i Norge, og forslaget skal nå ut på høring. Selv om høringsnotatet tar utgangspunkt i at ordningen skal avvikles, åpnes det også for innspill om hvorvidt ordningen bør avvikles eller ikke. Høringsfristen er 29. juni 2023.

Høring – forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge (Justis- og beredskapsdepartementet, 29.03.23)

 

Nyhet