Skip to main content
Ny artikkel om arbeidsmigrasjon i byggenæringen

Ny artikkel om arbeidsmigrasjon i byggenæringen


Hvordan påvirker arbeidsinnvandringen fra Øst- og Sentral-Europa den sosiale organiseringen på norske byggeplasser? Det er temaet for en ny artikkel forfattet av Fafoforskerne Jon Horgen Friberg og Hedda Haakestad. Artikkelen er publisert i Søkelys på arbeidslivet 3/2015. Tidsskriftet er tilgjengelig på idunn.no fra 30. september

(Fafo Østforum, 29.09.15)
Kapittel: Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

Kapittel: Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?

i boken: Global Wage Debates. Politics or Economics?

2015
Kapittel i ny bok om minstelønn

Kapittel i ny bok om minstelønn


Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet kapitlet "Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil?" i en ny bok minstelønn.

(Fafo Østforum, 21.09.15)
- Verneombud i bygg og anlegg må styrkes

- Verneombud i bygg og anlegg må styrkes


Fafo har, på oppdrag fra LO, foretatt en undersøkelse om verneombudenes rolle i bygge- og anleggsbransjen. Språk og kulturelle forskjeller medfører risiko, viser den nye Fafo-rapporten Verneombud i bygg og anlegg. - HMS-utfordringene må tas på alvor. Det viser ikke minst det høye antallet utenlandske arbeidstakere som omkommer på arbeid innenfor denne bransjen, skriver LO.

(LO, 17.09.15)
Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg


Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

(Fafo Østforum, 17.09.15)
Fafo-bidrag i ny bok om minstelønn

Fafo-bidrag i ny bok om minstelønn


Fafo-forskerne Line Eldring og Kristin Alsos har skrevet kapitlet "The Nordic Countries" i en ny bok om minstelønn og lønnsforhandlinger. De ser på mekanismene bak og resultatene av dagens systemer i de nordiske landene.

(Fafo Østforum, 10.09.15)
Kapittel: Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?

Kapittel: Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?

I boken: Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering

2015
Praktisk fagforeningssamarbeid over landegrenser

Praktisk fagforeningssamarbeid over landegrenser


Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa har forsterket behovet for faglig samarbeid om organisering, rekruttering og medlemsbistand. Bygningsarbeidere i Norge og Latvia har testet om det mulig å få til et konkret fagforeningssamarbeid på tvers av landegrenser. Fafo har laget en rapport om dette samarbeidet.

 

(arbeidslivet.no, 31.08.15)
Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen

Fafo-bidrag i ny bok om den norske modellen


To Fafo-forskere har bidrag i boken Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering.  Line Eldring har skrevet kapitlet "Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring?", og Jon Rogstad har bidratt med kapitlet "Den flerkulturelle utfordring".

(Fafo Østforum, 08.09.15)
Agenda-notat om svart arbeid

Agenda-notat om svart arbeid


- Svart arbeid er i ferd med å skape en ny økonomisk underklasse som står helt uten rettigheter i arbeidslivet. Mange av disse er arbeidsinnvandrere som har vansker med å skaffe seg en jobb i det formelle arbeidsmarkedet, skriver Linda Skjold Oksnes i et  perspektivnotat fra Tankesmien Agenda. Last ned notatet Svart arbeid på hjemmebane

(Agenda, 13.08.15)

Fafo Østforum seminar
Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

  • mandag 27. oktober 2014
  •      kl. 14-16
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo