Publikasjoner

Her har vi samlet utvalgte publikasjoner som er relevante for Østforums temaer. Det er utgivelser både i Fafo-regi og eksterne publikasjoner.

EUs mobilitetspakke

EUs mobilitetspakke

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019–2020
Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Erfaringer med bruk av utenlandske entreprenører i store, offentlige anleggsprosjekter

Rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse AS
Publiseringsår:  2019
Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Utenlandske entreprenører på norske anlegg

Faktaflak fra Fafo Østforum
Publiseringsår:  2019
Posted Work in the European Union

Posted Work in the European Union

The Political Economy of Free Movement, 1st Edition
Publiseringsår:  2019
LO-notat: Foran statsbudsjettet

LO-notat: Foran statsbudsjettet

Konjunktursituasjon i Norge og internasjonalt
Publiseringsår:  2019