Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2014

Tilleggspensjonsdirektivet skal bidra til arbeidstakermobilitet

LogoEØS-komiteen har vedtatt å innlemme EU-direktivet om tilleggspensjoner i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett innen 21. mai 2018. (Europalov, 28.09.14) Les mer

 

Kronikk: - Slik kan vi vinne kampen mot svart arbeid

Hasn Christian Holte- Arbeidsmarkedskriminaliteten er i økende grad en del av multikriminelle nettverk. Det dreier seg om store nettverk av bedrifter som driver med svart arbeid, fiktiv fakturering, menneskehandel, grov sosial dumping og hvitvasking av penger tjent på annen kriminell virksomhet. Skal vi mobilisere lojale borgere, må myndighetene også vise at arbeidet mot økonomisk kriminalitet fungerer, skriver skattedirektør Hans Christian Holte. Han ønsker at offentlige etater som NAV, politiet og Skatteetaten skal samle kreftene i felles og styrket innsats. (Aftenposten, 25.09.14) Les kronikken

Foto: Morten Brakstad

 

SAS åpner for innleie av lavtlønnede

IllustrasjonSAS avviser ikke lenger at selskapet kan komme til å leie inn ansatte på lavere lønn for å erstatte fast ansatt mannskap. Hvis Norwegian får fortsette å bruke billig, utenlandsk arbeidskraft på rutene mellom Skandinavia og USA, vil også SAS vurdere det samme (Aftenposten, 25.09.14). Les mer

 

 

Frykter uthuling av norsk lønn

Sjømannsforbundets viktigste kamp er å få politikerne til å innføre ordninger som sikrer norske skip med sjøfolk på norske lønnsvilkår langs kysten og på sokkelen (Fri Fagbevegelse, 24.09.14). Les mer

Les også: Skattelette for rederne forutsetter norske sjøfolk (Fri Fagbevegelse, 25.09.14)

 

Advarer Jensen mot å bruke for mye oljepenger

Stein ReegårdLOs sjeføkonom Stein Reegård frykter økt arbeidsinnvandring og styrking av kronekursen dersom Siv Jensen bruker for mye oljepenger i statsbudsjettet. - Jo mer oljepenger man bruker, jo sterkere blir kronekursen, sier Reegård. Det betyr svekkelse av konkurranseevnen og risiko for tap av arbeidsplasser i industrien. Hans andre innvending er at en stimulans av arbeidsmarkedet lett vil føre til at flere arbeidsinnvandrere lokkes til Norge, uten at arbeidsledigheten går ned. (dn.no, 24.09.14) Les mer

 

 

Tysk minstelønn kan ikke kreves i Polen

Tyske myndigheter kan ikke kreve at en tysk minstelønn gjøres gjeldende ved offentlig innkjøp dersom underleverandøren utfører arbeidet i et annet land. Det slår EU-domstolen fast i en ny dom som fortolker hvilket lønnsnivå som kan legges til grunn i et offentlig anbud. (LO-kontoret i Brussel, 23.09.14) Les mer

Se også: Dortmund by ville hindre sosial dumping - tapte i EU-domstolen (ABC Nyheter, 23.09.14)

 

Forskningsprosjekt: Hva betyr allmenngjøring for lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet?

Roger BjørnstadLine EldringJon Erik DølvikBård JOrdfald Senter for lønnsdannelse skal analysere virkninger av allmenngjøring av tariffavtaler på lønnsdannelsen og arbeidsmarkedet. Senteret er et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse. Forskningsavdelingen i SSB er også med i prosjektet, som gjøres på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Det ledes av Roger Bjørnstad ved Samfunnsøkonomisk analyse. Fra Fafo deltar Line Eldring, Jon Erik Dølvik og Bård Jordfald. (Fafo Østforum, 18.09.14) Les mer om prosjektet

Les mer om allmenngjøring på Fafo Østforums temaside.

 

Fagbevegelsen tar initiativ til å forebygge sosial dumping under utbyggingen på Ørlandet

Ørland Hovedflystasjon skal bli base for Norges nye F-35-jagerfly. I løpet av vinteren starter gigantutbyggingen. Gjennom konferansen «Felles krafttak mot ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet» tok LO denne uka initiativet til å skolere tillitsvalgte for å møte den nye hverdagen de frykter kommer i Ørland. Også sentrale myndigheter og organisasjoner var invitert til konferansen for å diskutere hvordan man kan forebygge og avdekke ulovlig arbeidslivskriminalitet. (Fri Fagbevegelse, 18.09.14) Les mer

 

Markerer sin misnøye med de nye forslagene i arbeidsmiljøloven

Lokale fagforeninger tropper neste uke opp i Verdal - arbeidsminister Robert Erikssons hjemkommune - for å markere sin misnøye med de nye forslagene i arbeidsmiljøloven. Forslagene vil medføre flere løsarbeidere, økt sosial dumping, mer arbeidslivskriminalitet og lengre arbeidsdager, hevder fagforeningene. LO-leder Lise Heggdal i Verdal mener de nye forslagene angriper tre viktige kjernepunkt i arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår: prinsippet om at folk skal være fast ansatt, regulert arbeidstid, og rettferdig lønn og likelønn. (Levangeravisa, 18.09.14) Les mer

 

– Regjeringens politikk gjør det vanskeligere å være seriøs arbeidsgiver

Dag Terje Andersen– Det er positivt at regjeringen fortsetter deler av den innsatsen vi startet mot sosial dumping. Styrket og samordnet tilsyn er vi for, sier arbeidslivpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen. – Samtidig er det verdt å minne om at mange av de tiltakene som lå inne i våre tre handlingsplaner mot sosial dumping ble vedtatt uten støtte fra Høyre og Frp, sier Andersen. (Arbeiderpartiet, 17.09.14) Les mer

 

 

 

Toppmøte om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Statsminister Erna SolbergStatsministeren inviterte 17. september til et møte om virkemidler for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Blant de inviterte var LO og NHO, flere av tilsyns- og kontrolletatene og Fafo v/seniorforsker Line Eldring. (Arbeids- og sosialdepartmentet, 17.09.14) Les mer

Se også: Strategi for å hindre arbeidslivskriminalitet (Statsministerens kontor, 17.09.14)

Erna Solberg vil ha ny slagplan for å knuse arbeidslivskriminalitet (NRK, 17.09.14)

Erna Solberg: – Arbeidskriminalitet er et økende samfunnsproblem i Norge (Lofotposten / ANB, 17.09.14)

NHOs ti forslag til tiltak mot arbeidskriminalitet (NHO, 17.09.14)

LOs syv tiltak mot arbeidslivskriminalitet (LO, 17.09.14)

Skattedirektøren foreslår en egen enhet for å bekjempe arbeidskriminalitet og sosial dumping (P4, 17.09.14)

Leder: - Solberg skal ha honnør for rask – og bred – oppfølging av LOs initiativ tidligere i år (Harstad Tidende, 18.09.14)

 

Polakkers lønnskrav møtes med ulik praksis fra Statens vegvesen

EL- og IT-forbundet er oppgitt over at Statens vegvesen har ulik praksis fra fylke til fylke når det gjelder håndteringen av ulovlige lønnsavtaler hos utenlandske anleggsarbeidere. Det viser seg at polske elektrikere som arbeidet for det konkursrammede danske selskapet KB Electrotech har oppnådd en god ordning i Region Vest men har fått avslag i Region Midt på nøyaktig den samme problemstillingen. (Teknisk Ukeblad, 17.09.14) Les mer

Se også: Polakker kasteballer mellom konkursbo og Vegvesenet (Teknisk Ukeblad, 16.09.14)

 

SU vil fjerne vikarbyrådirektivet

Sosialistisk Ungdom frykter at likebehandling av vikarer og fast ansatte blir borte med dagens regjering. Derfor inviterer de nå til omkamp om EUs vikarbyrådirektiv. (Fri Fagbevegelse, 17.09.14) Les mer

 

- Er den norske anleggsarbeideren i ferd med å forsvinne?

- Internasjonaliseringen innen byggfagene har vi sett over lengre tid, og spesielt de siste fem årene har det skjedd enormt mye innen denne delen av næringen. På mange måter har byggmarkedet fått en helt ny hverdag. Nå kommer også internasjonaliseringen av anleggsmarkedet for fullt, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus i Byggeindustrien (17.09.14) Les mer

Se også: Vil redde norsk anleggsbransje med økt minstelønn (Byggeindustrien, 16.09.14)

 

Dansk fagbevegelse og SAS etterlyser politisk handling som kan sikre dansk luftfart en fremtid

IllustrasjonTusenvis av danske arbeidsplasser innen luftfarten er truet av sosial dumping, utflagging og kreative ansetteselsformer. Det er lavprisselskap som Ryan Air og Norwegian og deres bruk av billig, utenlandsk arbeidskraft på korte kontrakter, som setter flyverter, flymekanikere, piloter, salgs- og transportarbeidere i danske flyselskaper og lufthavnene under press. Både SAS og dansk fagbevegelse er bekymret for deres lønn, deres jobber og deres fremtid. (Ugebrevet A4, 16.09.14) Les mer

Se også: Den danske transportministeren: - Sosial dumping i luftfarten skal stoppes (Ugebrevet A4, 16.09.14)

 

Kom til Norge fra Estland for jobb og trygg fremtid  – ble lurt trill rundt

Jaroslav (25) fra Estland kom til Norge for jobb og en trygg framtid. Men den norske arbeidsgiveren betalte aldri for arbeidet han utførte. Jaroslav er ikke alene. Flere bedrifter trekker utenlandske arbeidstakere til Norge, og ifølge politiet blir mange grovt utnyttet av kriminelle arbeidsgivere.  (TV2, 15.09.14) Les mer

 

Fiskerinæringen vil være i søkelyset i Arbeiderpartiets neste handlingsplan mot sosial dumping

Mandag besøkte Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen og Anette Trettebergstuen og Ingrid Heggø fra partiets stortingsgruppe Vestvågøy for å møte representanter fra fiskerisektoren og sjømatindustrien.
Bakgrunnen er at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er i gang med å utarbeide en 4. handlingsplan mot sosial dumping. (Lofotposten, 15.09.14) Les mer

 

Danmark: politisk uenighet om lønnsøkning for au pairer

Den danske regjeringen foreslår at lommepengene til au pairer skal stige til 4.000 kroner. Det er alt for lite for 30 timers uke med støvsuging, matlaging og barnepass mener de tre partiene SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. (Ugebrevet A4, 11.09.14) Les mer

 

Yrkestrafikkforbundet: videosvar på spørsmål omkring allmenngjøringskravet

Logo- Ved å stoppe sosiale dumping, sikrer vi norsk transportbransje slik at det er mulig å jobbe innenfor denne sektoren også i framtiden, mener Ken Roger Bratteng i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Gjennom en rekke videoklipp svarer han på noen av de spørsmålene som har kommet inn etter at YTF og YS annonserte sitt allmenngjøringskrav. (YTF, 10.09.14) Les mer og se video

 

– Kriminalitet sprer seg til nye bransjer

Trude TinnlundLO ser med økende bekymring på utviklingen i arbeidslivet i kjølvannet av Lime-saken. Det er snakk om grov kriminalitet, ikke bare sosial dumping, men også svart økonomi, utnyttelse av arbeidstakere og generelt at man skjuler kriminelle virksomheter med legal virksomhet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund (NRK, 09.09.14). Les mer

Se også: LO: - Seriøse bedrifter blir utkonkurrert av kriminelle (Dagbladet, 09.09.14)

 

 

Frykter mer sosial dumping med forenklingsutvalgets forslag

LogoOffentlig sektor trenger ikke stille krav om anstendig lønn ved offentlige oppdrag, mener et offentlig utvalg - det såkalte forenklingsutvalget. – Forslaget undergraver arbeidet mot sosial dumping, sier rådgiver Marianne Breiland i LO. Hun utgjorde mindretallet i utvalget (Fri Fagbevegelse, 08.09.14). Les mer

 

Flere hundre «norske» Color Line-jobber kan ryke

Norsk Sjømannsforbund frykter at hundrevis av ansatte i praksis vil miste jobben på Kiel-ferjene, dersom regjeringen lar Color Line få flytte skipene til det internasjonale skipsregisteret. Forslaget om utenriksfergene er bare ett av flere forslag fra det såkalte fartsområdeutvalget. Det går også inn for å utrede om norske arbeidsvilkår skal gjelde på alle skip som går i norske farvann, også utenlandsregistrerte. (E24/NTB, 08.09.14). Les mer

Les også: Økende lavlønnskonkurranse til sjøs (arbeidslivet.no, juni 2014)

 

Synkende arbeidsinnvandring

I alt innvandret 54 400 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2013. Det er 2 200 færre enn i 2012, som var et rekordår. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen (Statistisk sentralbyrå, 04.09.14). Les mer

 

 

 

 

Nyhetsbrev 13/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Fafo-kronikk: Solidaransvar for lønn - effektivt, men lite brukt

- YS krever allmenngjøring i transport

- Turbovurdering av utenlandske jobbkanditater

- Arbeidstilsynet intensiverer innsatsen mot ikke-godkjent renhold

Dette er blant sakene i dette nyhetsbrevet fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 03.09.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 13/14

Bestill nyhetsbrev

 

 

Aust-Agder Ap med tiltak mot sosial dumping

Aust-Agder Arbeiderparti (Ap) ønsker å begrense antall underleverandører til to ledd i offentlige prosjekter. Dette skal hindre sosial dumping, mener partiet, som også ønsker at det skal stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i alle anbudsprosesser i Aust-Agder fylkeskommune, og at fylkeskommunen kun benytter selskaper med tariffavtale og som følger arbeidslivets forskrifter og forplikter seg til å ha lærlinger. (NRK Sørlandet, 02.09.14) Les mer

 

Arbeidstilsynet intensiverer innsatsen mot ikke-godkjent renhold

LogoI løpet av de to årene som er gått siden alle som tilbyr renholdstjenester ble pålagt å søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet, har rundt 4 200 virksomheter søkt om godkjenning. Av disse har ca. 600 fått avslag, eller fått godkjenningen trukket tilbake. Arbeidstilsynet vil de neste ukene gjennomføre en tilsynsaksjon rettet mot de renholdsvirksomhetene som driver uten godkjenning. (Arbeidstilsynet, 02.09.14) Les mer

 

EU åpner for å straffe dumping-firmaer

LogoEt nytt EU-direktiv, som trer i kraft i 2016, åpner for at det offentlige kan svarteliste firmaer på grunn av dårlig arbeidsmiljø eller lønnsdumping (Ugebrevet A4, 01.09.14). Les mer

 

 

 

– Flere ulykker med utenlandske biler

IllustrasjonPersonskadeforbundet opplever en betydelig økning i antall saker der utenlandsregistrerte biler er involvert. Økningen skyldes trolig økt arbeidsinnvandring. Tolldirektør Atle Joakimsen innrømmer at kontroll av utenlandske biler som kjører ulovlig i Norge ikke har høyest prioritet. (NRK Nordnytt, 01.09.14) Les mer

 

 

 

KrF ønsker at Bergen tar i mot flere flyktninger og arbeidsinnvandrere

- Vi vil at Bergen skal være en rausere by, sier Filip Rygg (KrF), tidligere byråd for byutvikling i Bergen. Han leder programkomiteen i Bergen KrF, og sier Bergen både kan og bør ta i mot flere flyktninger, og at kommunen bør legge til rette for mer arbeidsinnvandring. Blant annet vil de at det etableres et senter for utenlandsk arbeidskraft i Bergen (Bergens Tidende, 01.09.14). Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700