Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2014

Tilsyn medførte ti pålegg og byggestans

Omtrent alt var galt da Arbeidstilsynet Sør-Norge gjennomførte uanmeldt tilsyn på et polsk eneboligprosjekt i Skien. Tilsynsrapporten Byggfakta har fått tilgang til viser lovbrudd på de fleste områder, og samlet sett har det polske firmaet Walbud-Nor AS mottatt ti pålegg. (Byggfakta, 30.10.14) Les mer

 

Nyhetsbrev 15/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon- Nytt Fafo-notat: Kortere kjeder - mindre sosial dumping?

- Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen

- Forslag fra Ap om en fjerde handlingsplan mot sosial dumping

Dette er blant sakene i dette nyhetsbrevet fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 30.10.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 15/14

Bestill nyhetsbrev

 

Ny artikkel: Lovfestet minstelønn i Norge?

Kristin AlsosLine EldringVeksten i arbeidsinnvandringen har aktualisert spørsmålet om det kollektive forhandlingssystemet klarer å sikre alle en anstendig lønn. I en ny artikkel tar Fafo-forskerne Kristin Alsos og Line Eldring for seg ordninger med lovfestet minstelønn i Europa og hvordan minstelønn reguleres i de nordiske landene per i dag. Formålet er å gi et kunnskapsbasert grunnlag for de videre debattene rundt lovfestet minstelønnsregulering i Norge. (Fafo Østforum, 30.10.14) Les mer: Søkelys på arbeidslivet  

 

 

Konferanse 20. november: Polish Community in Norway. Opportunities and Challenges

Line EldringDen polske ambassade i Norge inviterer til heldagskonferanse den 20. november i Forskningsparken konferansesenter i Oslo. Konferansen er delt inn i tre temapaneler som skal handle om økonomi, sosiologi og kultur. Deltagerne er polske og norske eksperter, representanter fra norske institusjoner som samarbeider med Polen samt representanter fra det polske og norske næringslivet. Diskusjoner vil foregå på engelsk. Blant innlederne er Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring (bilde). Hun skal holde innledningen "Polish migrants in the Norwegian labour market – opportunities and challenges". Påmelding og veibeskrivelse

Konferanseprogram

 

Dobler tungbilkontrollørene i Kirkenes

IllustrasjonStatens vegvesen fordobler antall tungbilkontrollører i Kirkenes, Alta og Tromsø, og det kommer nye dekkrav. Vegvesenet setter fokus på de nordlige områdene nå, siden de merker at tungbilsjåfører ikke er så gode til å sko seg til de vanskelige nordlige forholdene. Kontrollene skal også sikre like konkurranseforhold mellom norske og utenlandske transportører, samt motvirke sosial dumping i transportbransjen. (Sør-Varanger Avis, 29.10.14) Les mer

 

Ny rapport: – Innsatsen mot tvangsarbeid er for dårlig

Omslag rapport PHS Forskning 2014:3Hos Caritas' senter for arbeidsinnvandrere i Oslo er det i gjennomsnitt 60 personer innom hver dag. Sigrid Westeng Odden i Caritas Norge forteller at de ofte møter folk som er blitt utsatt for tvangsarbeid, sosial dumping og andre former for utnyttelse. Kampen mot tvangsarbeid i Norge er lite koordinert, og tilbudet til ofrene er for dårlig, viser den nye rapporten «Menneskehandel og tvangsarbeid». Rapporten er laget på oppdrag fra Politidirektoratet, og forfattet av av forsker Synnøve Økland Jahnsen ved Politihøgskolens Forskningsavdeling. (NRK, 29.10.14) Les mer

Last ned rapporten: Menneskehandel og tvangsarbeid. En forstudie om gråsoneproblematikk innenfor innsatsområdet arbeidsmarkedskriminalitet

 

 

Leverte falsk uttalelse i høringsrunden om allmenngjøring i fiskeindustrien

IllustrasjonLO og Nærings- og Nytelsemiddelarbeiderforbundet (NNN) har krevd at overenskomsten for fiskeindustrien allmenngjøres. Saken skal avgjøres av Tariffnemnda 4. november. I forkant har saken vært sendt ut på høring. Kravet om å allmenngjøre minstelønna og arbeidstida i fiskeindustrien skaper høy temperatur. Så høy at noen forfalsker høringsuttalelser for å komme til orde. (Fri Fagbevegelse, 29.10.14) Les mer

Les alle høringsuttalelsene hos Tariffnemda

 

 

Ap vil løfte yrkesfagene og forsterke kampen mot sosial dumping

Jonas Gahr Støre- I vårt alternative statsbudsjett vil vi styrke fagarbeideren, inkludere flere i arbeidslivet og forsterke kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Med overskriften «De som skal bygge landet – styrking av fagarbeideren» legger han fram tre strategier, og en av strategiene er en fjerde handlingsplan mot sosial dumping. (Arbeiderpartiet, 29.10.14) Les mer

 

 

 

Frankrike: Millionbot til irske Ryanair for brudd på arbeidsregler

IllustrasjonFlyselskapet Ryanair har gitt de ansatte irske arbeidskontrakter for å spare penger på både lønninger, skatt og trygdeutgifter, ifølge den franske domstolen. Selskapet er dømt til å betale erstatning på 8,1 millioner euro – 68 millioner norske kroner – for brudd på franske arbeidsmiljøregler. Ryanair vil ikke være med på at de praktiserer sosial dumping og konkurransejuks, men mener franske myndigheter er ute etter å beskytte det delvis statseide selskapet Air France. (ABC Nyheter, 28.10.14) Les mer

 

Debatt: - Regjeringen øker utnyttelsen av au pairer

- Visste du at Au pair betyr på like fot? For å ivareta au pairene sine rettigheter åpnet Au Pair Center i januar 2013. Senteret var et initiativ fra Justisdepartement og skulle driftes av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Sommeren kom UDI med et endringsforslag som ville styrke kulturutvekslingsaspektet, men Justisdepartementet sa nei til alle endringsforslagene fra UDI, og når regjeringen nå fjerner all støtte til au pairene i Norge er det snarere utnyttelsen enn likeverdet som styrkes, skriver Eldrid Siem i denne artikkelen. (Dagbladet, 28.10.14) Les mer

Se også: 3000 Au-Pairer mister sitt eneste støttetilbud (Norsk Folkehjelp, 10.10.14)

 

LO vil ha færre underentreprenører

I går presenterte Fafo Østforum rapporten «Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg», skrevet av Line Eldring og Rolf K. Andersen. Konklusjonen er ifølge Fafo-rapporten at kjedebegrensninger er populært. Nesten samtlige av de 20 intervjuobjektene var positive til kjedebegrensninger – men det er for tidlig å si noe om effektene. I kampen mot sosial dumping har flere aktører i bygge- og anleggsbransjen på egenhånd satt en grense for antall underentreprenører. Nå ber LO regjeringen utrede om dette bør bli obligatorisk. (Fri Fagbevegelse, 28.10.14) Les mer

 

Færre leverandører

Å begrense antall underleverandører er et sentralt tiltak for å stoppe sosial dumping. - Kortere kontraktskjeder er et tiltak som angriper direkte det vi lenge har visst svært ofte er et element i useriøsitet: nemlig lange rekker nedover med underleverandører som få tror har noe med reell verdiskaping å gjøre, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Et notat fra Fafo ser på fordelene med kortere kontraktskjeder, som konkluderer med at aktører i alle deler av byggenæringen mener at det å begrense antall ledd i kontraktkjedene er et positivt tiltak. (LO, 27.10.14) Les mer

 

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 27. oktober: Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt opp som et mulig virkemiddel for å redusere omfanget av sosial dumping - særlig innenfor bygg og anlegg. I hvilken grad er dette noe som byggherrer og entreprenører faktisk har iverksatt? Og hva er erfaringene så langt?

På dette seminaret ble det presentert et nytt Fafo-notat (se sak under). Prosjektet har vært utført på oppdrag fra LO, og LO-sekretær Trude Tinnlund ønsket velkommen sammen med seminarets møteleder Anne Mette Ødegård, Fafo. Det var innledninger fra sentrale aktører, deriblant vil Difi presentere funn om offentlige virksomheters bruk av kjedebegrensninger, basert på en helt fersk kartlegging. (Fafo Østforum, 27.10.14)

Last ned lysark fra presentasjonene

Seminaret ble strømmet, og opptak av sendingen er tilgjengelig i ca 14 dager på Fafo-tv

 

Nytt Fafo-notat: Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

Fafo-notat 2014:09Begrensning av antall ledd i kontraktkjedene har i løpet av de siste par årene seilt opp som et mulig virkemiddel for å motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet - særlig innenfor bygg og anlegg. Dette er tema i et nytt Fafo-notat, skrevet av Line Eldring og Rolf K. Andersen. Notatet ble presentert på et Fafo Østforum seminar i dag. Se sak ovenfor. (Fafo Østforum, 27.10.14) Les mer om, og last ned, Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

Se omtale av Fafo-notatet i saken under

 

 

Rydder opp i entreprenørrot

Lange kjeder av entreprenører og underentreprenører kan skjule arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i byggenæringen. Nå vil flere rydde opp. – Hvis en byggherre, som for eksempel en kommune, skal bygge et sykehjem eller en skole, må de sette det ut på anbud. Da vil en hovedentreprenør få oppdraget. Så har de antakeligvis en god del underentreprenører. Som igjen har underentreprenører. Som igjen har underentreprenører. Da begynner det å bli vanskelig å ha full kontroll, forklarer Fafo-forsker Line Eldring. I et rykende ferskt Fafo-notat som lanseres i dag, går hun sammen med kollega Rolf K. Andersen igjennom forsøk på å begrense antallet entreprenør-ledd som er innom et byggeprosjekt. (Dagsavisen, 27.10.14) Les mer

 

Er det typisk norsk å tenke «typisk polsk»?

Det er over 100.000 polakker i Norge. De vasker og snekrer, men også mye annet. Det siste får ikke nordmenn med seg, mener irriterte polakker. - Vi vil fremstilles som noe annet enn billig arbeidskraft, sier polske Borys Borowski. Hans selskap Multinor utfører konsulenttjenester for polakker i Norge. Han er redaktør for nettstedene MojaNorwegia.pl og ViSynes.no – møtesteder for mange polske borgere i Norge. Der har polske stereotypier vært et glohett tema de siste ukene. (Aftenposten, 25.10.14) Les mer

 

Forlengelse av allmenngjøringsvedtak i bygg, renhold og jordbruks- og gartnerinæringen

Tariffnemnda har i møte 22. oktober fattet vedtak om å forlenge følgende allmenngjøringsvedtak frem til tariffrevisjonen 2016: Byggebransjen, Jordbruks- og gartnerinæringen og Renholdsbedrifter. Begjæringen om fortsatt allmenngjøring for skips- og verftsindustrien vil bli behandlet av Tariffnemnda 4. november. (LO, 23.10.14) Les mer

Se også: Fafo Østforums temaside om allmenngjøring

Allmenngjøring som virkemiddel (arbeidslivet.no)

 

Arbeiderpartiet forslår en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Dag Terje Andersen– Regjeringen gjør ikke nok for å stoppe dem som driver med juks og fanteri i arbeidslivet. Konsekvensen kan bli at de seriøse i arbeidsmarkedet taper dersom ikke regjeringen tar grep, sier arbeids- og sosialpolitisk talsmann Dag Terje Andersen. Arbeiderpartiet legger nå fram forslag om 22 konkrete tiltak og virkemidler mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og håper å få bred tilslutning i Stortinget om disse. Ap foreslår også å bevilge 40 millioner kroner til å iverksette tiltakene i sitt alternative budsjett. (Arbeiderpartiet, 23.10.14) Les mer

Hele forslaget om tiltak mot sosial dumping og arbeidskriminalitet slik det ble fremmet i Stortinget (PDF)

 

LO og Venstre på kollisjonskurs om minstelønn

Venstrepolitikerne Sveinung Rotevatn, Pål Farstad, André N. Skjelstad og Abid Q. Raja står bak et forslag om at Stortinget skal be regjeringa utrede spørsmålet om lovfesting av nasjonal minstelønn. – Vi vet det vi trenger å vite. Det ikke er noe som tyder på at minstelønnen vil forhindre hverken sosial dumping eller lovbrudd, svarer LO-nestleder Tor Arne Solbakken. Mens Hovedorganisasjonen Virke ønsker en utredning velkommen. (Fri Fagbevegelse, 22.10.14) Les mer

 

EL & IT Hordaland avdekker mange useriøse firma

Jan Olav AndersenNesten alle eksempler på sosial dumping innenfor elektro og tele har Forbundet sentralt fra Hordaland, forteller Jan Olav Andersen fra EL & IT. – Jeg sitter med en følelse av at det ikke er fordi Hordaland er et sosial dumping-høl, men at Hordaland evner å avdekke flere tilfeller. Han håper flere kan gå i samme fotspor ved å være mer årvåken. (Fri Fagbevegelse, 22.10.14) Les mer

Se også: Telekommontører vil ta bransjerot ved rota (Fri Fagbevegelse, 22.10.14)
Frykter sosial dumping betyr kroken på døra for seriøs norsk telekom-montasje (Fri Fagbevegelse, 22.10.14)

 

Kommentar: En utfordring at ikke flere arbeidsinnvandrere er fagorganisert

- Vel halvparten av arbeidstakerne her i landet er fagorganisert. Blant innvandrere er andelen 15 prosent lavere. Et velorganisert arbeidsliv er en garanti mot sosial dumping og annen arbeidslivskriminalitet, og bevisstheten om at arbeidsinnvandrere må fagorganiseres, er stor i fagbevegelsen. Men spørsmålet er om det er de riktige tiltakene som blir satt i verk og om fagbevegelsen gjør nok for å lykkes vis-a-vis ikke-etnisk norske arbeidstakere, skriver Hanne Kullerud Nielsen. (Fri Fagbevegelse, 20.10.14) Les kommentaren

 

LO uroa for at utanlandske arbeidarar blir dårleg integrert i lokalsamfunna

Denne veka gjekk fleire utanlandske arbeidarar ut og kritiserte arbeidstilhøva ved Nordfjord Kjøtt i Loen. Ingen av desse kan norsk. LO i Sogn og Fjordane er uroa for at utanlandske arbeidarar ikkje lærer seg norsk og blir integrerte i lokalsamfunna. Distriktssekretær i LO, Nils P. Støyva seier på generelt grunnlag at næringslivet må gjere ein betre jobb med norskopplæringa. (NRK Sogn og Fjordane, 16.10.14) Les mer

Se også: Nordfjord Kjøtt er politianmeldt (Fri Fagbevegelse, 15.10.14)
Mange bedrifter med utanlandske arbeidarar strevar med tryggleiken (NRK Sogn og Fjordane, 14.10.14)

 

Samlet i kampen for et anstendig arbeidsliv

- Vi lever i et Europa med åpne grenser og fri flyt av arbeidskraft. Men det må ikke samtidig åpne for en negativ spiral der arbeidsinnvandrerne drar lønningene nedover. Det sa Jan Guz, presidenten i den polske hovedorganisasjonen OPZZ da han og en delegasjon besøkte Unio denne uka. (Unio, 15.10.14) Les mer

 

Samiske kommuner trenger økt innvandring

I år 2030 trenger samiske kommuner over 4000 flere folk i arbeidsfør alder, enn det de kan skaffe sjøl. Det betyr økt innvandring fra Øst-Europa (NRK Sàmi Radio, 15.10.14). Les mer

 

Eriksson lover handlingsplan mot de useriøse

Robert ErikssonFør nyttår vil den blå-blå regjeringa legge fram sin egen handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Det lovte arbeidsminister Robert Eriksson i Stortinget i dag (Fri Fagbevegelse, 14.10.14). Les mer

 

 

 

 

 

Mange bedrifter med utanlandske arbeidarar strevar med tryggleiken

Fleire utanlandske arbeidarar ved Nordfjord Kjøtt i Loen meiner det er kritikkverdige tilhøve ved verksemda. Arbeidstilsynet vil ikkje kommentere saka spesielt, men tilsynsleiar Rune Ravnestad seier mange bedrifter møter problem når arbeidarane kjem frå utlandet. – Det skapar utfordringar både når det gjeld språk og kultur, og at ein har same forståinga av kva som er HMS og kva som ligg i det, både for den einskilde arbeidstakar og arbeidsgjevar, seier Ravnestad. (NRK Sogn og Fjordane, 14.10.14) Les mer

Les også: Nordfjord Kjøtt er politianmeldt (Fri Fagbevegelse, 15.10.14)

 

Danmark: Stadig flere jobber går til arbeidskraft fra Øst- og Sentraleuropa

Innenfor landbruk, rengjøring, hotell og restaurant, samt transport blir danskene i økende grad erstattet av utlendinger. Det viser et nytt notat fra den danske sentrum-venstre tenketanken Cevea. Samtidig er det et skifte fra organisert til uorganisert arbeidskraft, og Cevea mener disse næringene går på et farlig kappløp mot bunnen med hensyn til lønn og arbeidsvilkår. (Ugebrevet A4, 14.10.14) Les mer

Se også: - Vi blir fortalt at polakkene ikke klager og er mye mer fleksible (Ugebrevet A4, 14.10.14)

 

Vi er blitt mer positive til innvandring

Fem av ti nordmenn mener at innvandrere er bra for norsk økonomi, viser nye tall fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Stadig færre mener innvandrere tar fra nordmenn jobber. - Tallene tyder på en markant holdningsendring i befolkningen. Det skal bli interessant å sammenligne med tall fra andre europeiske land, som er ventet i mars neste år, sier avdelingsdirektør ved NSD, Knut Kalgraff Skjåk. (dn.no, 13.10.14) Les mer

 

Statsbudsjettet 2015: YTF fornøyd med at kabotasjekontrollen økes

LogoYrkestrafikkforbundet (YTF) har lenge kjempet for intensivert kontroll av tyngre kjøretøy, likere konkurransevilkår og bedre arbeidsforhold i transportsektoren. – Skal vi få bukt med de useriøse aktørene i markedet og sørge for skikkelig arbeidsforhold for sjåfører, er økte bevilgninger til kontroll svært viktig, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Han er derfor svært tilfreds med at kabotasjekontrollen endelig økes og at Arbeidstilsynet får mer å rutte med i året som kommer. (NTB Info, 08.10.14) Les mer

 

- Utenlandsk arbeidskraft presser ut norsk, sier LO-økonom

Stein ReegårdI regjeringens budsjettforslag for 2015 står det at «den høye befolkningsveksten i Norge har bidratt til at sysselsettingsandelen ikke har tatt seg opp igjen etter finanskrisen, til tross for at sysselsettingen har økt». - Siden finanskrisen i 2008 har hele sysselsettingsveksten tilfalt utenlandsk arbeidskraft, sier LOs sjeføkonomen Stein Reegård. Han mener regjeringen må gjøre mer for å inkludere de nordmennene som faller ut av arbeidsmarkedet. (Dagbladet, 08.10.14) Les mer

 

 

Statsbudsjettet 2015: Nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere i Bergen

Robert ErikssonRegjeringen foreslår å etablere et nytt servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Bergen i 2015, i tillegg til kontorene som allerede er etablert i Stavanger, Oslo og Kirkenes. Et nytt servicesenter i Bergen vil redusere byråkratiet ved arbeidsinnvandring i enda et pressområde. Nå sørger vi for at nødvendig finansiering endelig kommer på plass, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. (Arbeids- og sosialdepartementet, pressemelding, 08.10.14) Les mer

 

 

Statsbudsjettet 2015: Styrker innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet

Regjeringen ønsker å styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og foreslår i statsbudsjettet 25 millioner kroner til samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten for å styrke arbeidet mot useriøse aktører. Samtidig styrkes Arbeidstilsynet med 19,5 millioner kroner til utvikling og modernisering av IKT. (Arbeids- og sosialdepartementet, pressemelding, 08.10.14) Les mer

 

Polsk fagbevegelse ønsker seg internasjonale lønnsforhandlinger

Piotr Duda, leder i den polske fagbevegelsen, Solidaritet, ønsker at lønnsforhandlingene i multinasjonale selskaper skal skje på internasjonalt nivå. Norsk konserntillitsvalgt advarer på det sterkeste. Duda åpnet avslutningskonferansen for samarbeidsprosjektet mellom LO og Solidaritet i byen Bielsko-Biala tirsdag. Prosjektet har hatt temaet «kollektive forhandlinger i multinasjonale konsern». (Fri Fagbevegelse, 08.10.14) Les mer

 

Vidar Helgesen holdt innlegg på EU-toppmøte

Vidar HelgesenStatsråd Vidar Helgesen deltok på det ekstraordinære møtet for EUs stats- og regjeringssjefer i Milano 8. oktober. – Vi må styrke mobiliteten i det europeiske arbeidsmarkedet. Norge har høyest EU-arbeidsinnvandring i Europa. Over 180.000 EU-borgere arbeider i Norge, til gunst for norsk og europeisk økonomi. Den frie bevegelse er en viktig forutsetning for ny økonomisk fremgang i Europa, sa Helgesen på toppmøtet. (Utenriksdepartementet, 08.10.14) Les mer

 

 

Kronikk: - Organisert utnytting av arbeidstakere er en dagligdags problemstilling, og angår oss alle

- Om du får et tilbud om oppussing som er så billig at det virker for godt til å være sant, så er det kanskje nettopp det. Det kan oppleves som rasjonelt å bruke svart arbeid når du skal pusse opp huset ditt eller reparere bilen din. Men, muligheten for høy fortjeneste ved svart arbeid, utnytting av arbeidstakere, trygdesvindel og annen ulovlig virksomhet gjør det også rasjonelt for kriminelle å tilby deg tjenester, skriver Borghild Lekve, regiondirektør, Arbeidstilsynet Vestlandet og Knut Andreas Lervåg, prosjektleder, i en kronikk i Bergens Tidende. (07.10.14) Les mer

 

Nyhetsbrev 14/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Fafo Østforum seminar 27. oktober: Kortere kontraktkjeder - mindre sosial dumping?

- Toppmøte om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Dette er blant sakene i dette nyhetsbrevet fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 06.10.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 14/14

Bestill nyhetsbrev

 

Nordens Faglige Samorganisasjon: Om lønnsdannelse

Thorsten SchultenTyskland innfører minstelønn på 8,50 Euro i timen neste år. - Det er nødvendig for å løfte lønningene for mellom tre og fire millioner arbeidere opp til et mer anstendig nivå, sa seniorforsker Thorsten Schulten ved Institute of Economic and Social Research (WSI) da han innledet på en konferanse i regi av Nordens Faglige Samorganisation (NFS). Konferansen belyste ulike sider av den nordiske forhandlingsmodellen. (YS, 06.10.14) Les mer

Les mer om NSF-konferansen, og last ned foredraget til Torsten Schulten (Nordens Fackliga Samorganisation)

 

Utenlandske arbeidere står for hele veksten i sysselsettingen

Det blir stadig flere jobber her i landet. Likevel har andelen av befolkningen som er i arbeid gått ned med tre prosentpoeng. Forklaring: Massiv tilstrømming av utenlandsk arbeidskraft. Tall fra SSB viser at fra 2008 til 2013 gikk antall norskfødte sysselsatte ned med 22.900, mens antall utlendinger sysselsatt i Norge økte med 126.800. Disse tallene bekymrer LOs sjeføkonom, Stein Reegård. Han sier ikke at vi ikke skulle ha tatt imot så mange arbeidsinnvandrere, men han er bekymret for konsekvensene, blant annet press mot lønnsdannelsen. (Fri Fagbevegelse, 03.10.14) Les mer

Se også: Boye Ullmann: - Ta konsekvensene av EØS, LO! (ABC Nyheter, 03.10.14)

 

Få utenlandske firmaer får oppdrag i Danmark

I Danmark blir 95 prosent av alle EU-anbud vunnet av en dansk virksomhet. Det gir høyere priser og særlig byggebransjen er preget av liten konkurranse, mener den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. (Ugebrevet A4, 02.10.14) Les mer

 

Danske virksomheter vinner få anbud i utlandet

Danmark får for lite ut av fordelene ved det indre marked, mener den danske Eksportforeningen. Kun 43 ganger på et år vant en virksomhet med adresse i Danmark en ordre på et EU-anbud i utlandet. (Ugebrevet A4, 02.10.14) Les mer

 

Jobbveksten er utenlandsk

Det norske arbeidsmarkedet er i sterk endring. Etter sysselsettingssvikten etter finanskrisen i 2009 har vi på ny hatt en sterk jobbvekst. Men denne veksten har i sin helhet skjedd i den utenlandske del av arbeidsstyrken, viser et notat fra LO (arbeidslivet.no, 01.10.14) Les mer

Les LOs samfunnsnotat

 

Kriminelle skjuler seg i arbeidsmarkedet

Kriminelle med mafiametoder har fått fotfeste i Norge. Multikriminelle hvitvasker penger og skjuler seg i arbeidsmarkedet. De får hjelp av advokater, revisorer og dataeksperter, sier Kripos (Dagsavisen, 01.10.14). Les mer

Leder for taktisk etterforskning i Kripos, Eivind Borge, viste blant annet til Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen

 

Arbeidsministeren vil styrke Arbeidstilsynet

Robert ErikssonArbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil styrke Arbeidstilsynet med 27,8 millioner kroner i kampen mot arbeidskriminalitet. Eriksson vil slå hardt ned på dem som bryter loven for å utkonkurrere den seriøse delen av arbeidsmarkedet (Stavanger Aftenblad/NTB, 01.10.14). Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700