Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l November 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum november 2014

 

Lønnsfest for fiskeskjærere

Fiskeindustrien innlemmes i tariffavtalen, og noen ansatte kan vente seg et lønnshopp på over 160 prosent. Bransjen har stått stille altfor lenge, ifølge NNN (Dagbladet, 30.11.14). Les mer

 

- Sosial dumping er helt unødvendig

- Sosial dumping er en menneskeskapt unødvendighet, fundert på økonomisk kriminalitet og manglende empati og dårlig arbeidsetikk. Hjerte og hjerne må være med i forretningsdriften, mener daglig leder Morten Klementsen i Bravo Bemanning. Bedriften er ikke NHO-medlem, og om dette sier Klementsen: – Vi har sett for mange firmaer som «flasher» NHO-tilknytning, og som bruker det for å dekke over dønn useriøs virksomhet. Det er også dessverre få eller ingen sanksjoner å se fra NHOs side, og medlemskap er ikke noe kvalitetsstempel. (Byggfakta, 28.11.14) Les mer

 

Cameron vil begrense innvandringen fra EU

David CameronStorbritannias fortsatte EU-medlemskap avhenger av om landet selv kan få kontrollere arbeidsinnvandringen fra EU og bestemme hvor stor del av velferdssystemet innvandrerne skal få tilgang til. Det er innholdet i en tale som statsminister David Cameron ventes å holde i dag. I talen kommer Cameron blant annet til å si at han vil at arbeidsinnvandrere fra EU må være i jobb i Storbritannia i fire år før de kan få ta del av velferdsordningene. Arbeidsledige EU-innvandrere skal ikke få noe som helst offentlig hjelp. (Stavanger Aftenblad / NTB, 28.11.14) Les mer

 

 

Kronikk: - Innvandring er bra for hvit, øvre middelklasse

Elin Ørjasæter- Vi hvitinger i øvre middelklasse har bare fordeler av EØS-innvandringen. Vi får blant annet billig vaskehjelp, skriver Elin Ørjasæter. - Tredjeverden-innvandrerne fører til en sterk økning i offentlige utgifter. EØS-innvandrerne, de fleste fra tidligere Øst-Europa, tilbyr derimot billig arbeidskraft. En sterk og frisk polakk bidrar til å skyve svakere nordmenn ut av arbeidsmarkedet. Eller han utkonkurrerer den arbeidsvillige afrikaneren som kom som asylsøker, slik at denne aldri får jobb. Min spådom er at EØS-innvandringen vil endre Norge mer enn innvandringen fra den tredje verden, skriver Ørjasæter. (Aftenposten, 27.11.14) Les kronikken

 

 

Allmenngjøring: i fiskeindustrien og videreføring på norske verft

Den statlig nedsatte Tariffnemda går inn for to nye år med allmenngjøring på norske verft. Alle verftsansatte får tarifflønn og tilreisende får utenbystillegget. Tariffnemda består av medlemmer utpekt av partene, samt noen nøytrale. Vedtaket om å videreføre allmenngjøringa ble tatt mot NHOs stemmer. NNN fikk for første gang allmenngjort en tariffavtale i dag. Tariffnemnda ble overbevist om at det er for mye sosial dumping innen fiskeindustrien (Fri Fagbevegelse, 27.11.14) Les mer

 

Elektro: Må vente til februar før allmenngjøring

Tariffnemda utsatte avgjørelsen om allmenngjøring av overenskomsten for elektrofagene til februar. - Jeg kan bare si at saken fortsatt er under behandling i nemda, sier Knut Bodding, LOs representant i Tariffnemda. Les mer (Fri Fagbevegelse, 27.11.14)

 

Fortsatt allmenngjøring i bygg, jordbruk og renhold

Tariffnemnda fattet 27. november også vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Norge, jordbruks- og gartnerinæringene og private renholdsbedrifter. Les protokollene her (Arbeids- og sosialdepartementet, 27.11.14).

 

Nyhetsbrev 16/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon- Fafo Østforum seminar 11. desember: Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet - hva skjer?

- Nytt Fafo-notat: Lovfestet minstelønn i Norden og Europa

Dette er blant sakene i det nyeste nyhetsbrevet fra Fafo Østforum. Vi sender ut nyhetsbrev jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 27.11.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 16/14

Bestill nyhetsbrev

 

Østarbeidere punkterer danskenes EU-begeistring

Fire av ti dansker vil begrense andre EU-borgeres rett til å arbeide i Danmark – et helt grunnleggende element i EU-medlemskapet. Det fremgår av EUvox2014 – en stor europeisk undersøkelse gjennomført i forbindelse med valget til Europaparamentet. Eksperter mener at økende skepsis hos dansker har sammenheng med frykt for å miste jobben til arbeidere fra Øst-Europa. Samtidig viser andre undersøkelser at tilreisende østeuropeere er en gevinst for den danske statskassen. Det skyldes at østeuropeerne betaler mer gjennom skatter og avgifter, enn hva de får utbetalt av velferdsytelser. (Ugebrevet A4, 26.11.14) Les mer

 

Debatt: - Kampen mot organisert kriminalitet krever internasjonalt politisamarbeid

Hårek Elvenes- Økt arbeidsinnvandring har ført til økt arbeidsmarkedskriminalitet. 50 prosent av varetektsfengslingene i fjor var utenlandske statsborgere og 29 prosent av alle nye fengslinger var utlendinger. Kampen mot organisert kriminalitet krever internasjonalt politisamarbeid, sa Hårek Elvenes (H), fylkesleder og stortingsrepresentant, i et innlegg i EU- og EØS-debatten på Stortinget. (Høyre, 25.11.14) Les Elvenes sitt innlegg

 

 

 

BNL mot arbeidsmarkedskriminalitet

Jon SandnesByggenæringens Landsforening (BNL) har lansert en veileder som skal gjøre det lettere å velge seriøse bedrifter. Målet er å hindre useriøse kriminelle aktører i kontraktskjedene. - Bedriftene trenger bistand til å lage gode systemer og rutiner når man skal velge seriøse samarbeidspartnere, sier Jon Sandnes (bildet), administrerende direktør i BNL. Steinar Krogstad i Fellesforbundet ser positivt på veilederen og flere av de utspill BNL har kommet med. (Fri Fagbevegelse, 25.11.14) Les mer

Se også nettsidene til BNL: Veileder for valg av seriøse bedrifter

 

Lovfestet minstelønn i Norden og Europa

Line EldringKristin AlsosDe fleste europeiske land har allerede ordninger med lovfestet minstelønn, mens dette så langt har vært en fremmed tanke i nordisk sammenheng. I dette notatet gis en oppdatering av nøkkelinformasjonen i rapporten «Lovfestet minstelønn – Norden og Europa» fra 2012, samt at det ses nærmere på innføringen av lovfestet minstelønn i Tyskland. Notatet er skrevet av Line Eldring og Kristin Alsos. (Fafo Østforum, 24.11.14) Last ned Fafo-notatet Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering

 

 

Foreslår nye kompetansekrav for kjøring på vinterføre for yrkessjåfører

Ketil Solvik-Olsen- Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungtransportl. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Samferdselsdepartementet, 24.11.14) Les mer

Se også: Brev fra samferdselsminister Solvik-Olsen til EU-kommisjonen (pdf) (05.11.14)

Statsråden lei av utenlandske sjåfører på glattisen (Glåmdalen / ANB-NTB, 24.11.15)

 

Toppene samler seg i kampen mot skattejuks og sosial dumping

Omslag Riksadvokat Tor-Aksel Busch gir klart signal om at kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet skal prioriteres. Organisert svindel med skatt, moms og trygd, kombinert med sosial dumping, har fått sin egen trusselvurdering (Aftenposten, 20.11.14). Les mer

Les også: Utfordrer statsministeren (Fri Fagbevegelse, 21.11.14)

Last ned rapporten Situasjonsbeskrivelse 2014: Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge

 

 

 

Norsk kontantstøtte til 600 born busette i Polen

I september i år fekk 880 personar utbetalt kontantstøtte gjennom EØS-reglane. Det er 200 fleire enn på same tid i fjor, og Polen er landet med flest kontantstøttemottakarar (NRK, 21.11.14). Les meir

Les mer om kontantstøtte-statistikk hos NAV (14.11.14)

 

Helgesen glad for EU-nei til «velferdsturisme»

Vidar HelgesenEuropaminister Vidar Helgesen er fornøyd med EU-domstolens beslutning om at medlemsland ikke må betale ut sosialhjelp til EU-borgere som ikke vil jobbe. Kjennelsen fra EUs øverste domstol gjelder også for Norge. Helgesen sier regjeringen er i gang med å gå gjennom problemstillinger knyttet til eksport av velferdsytelser. – Vi må sikre langsiktig bærekraft i norske velferdsordninger. I dag er dette ikke noe stort problem hvis vi sammenligner med hvor mye det betyr for norsk økonomi å ha arbeidsinnvandringen, forklarer Helgesen. (dn.no/NTB, 21.11.14) Les mer

Se også: Ikke trygd til en som ikke søker arbeid (LO Brussel, 18.11.14)

 

Skal se på utstasjoneringsdirektivet

Den nye EU-kommisjonen skal ta en ny gjennomgang av utstasjoneringsdirektivet, som skal fremme mobilitet i arbeidsmarkedet. Dette direktivet er omdiskutert og både europeisk fagbevegelse og krefter i EU-parlamentet vil endre direktivet for å unngå sosial dumping. En del av fagbevegelsen er skeptisk til en gjennomgang og om endringer kommer til å føre til forbedringer. (EL & IT, 20.11.14) Les mer

 

Spørsmålet om minstelønn bekymrer nordisk fagbevegelse

Fafo-notat 2014:20Spørsmålet om minstelønn er blant sakene som skal diskuteres når Nordens Faglige Samorganisasjon (FS) samles i Tallinn denne uken. Minstelønn har i flere år vært et svært vanskelig tema for den europeiske fagbevegelsen. NFS har derfor bestilt en oppdatert versjon av Fafo-rapporten «Lovfestet minstelønn: Norden og Europa» fra 2012. I den nye rapporten er det tatt med et nytt kapittel om hvordan Tyskland innfører lovfestet minstelønn på € 8,50 i timen fra årsskiftet. (YS, 19.11.14) Les mer

 

 

 

Debatt: - Nei til postdirektivet

- For kort tid siden kom regjeringens forslag til ny postlov. Der åpnes det for full konkurranse på posttjenestene. Det er spesielt at den norske regjeringen innfører en postpolitikk som EU konstaterer ikke har ført til bedre posttjenester i Europa og at sosial dumping i bransjen har blitt et stort problem i mange land. Stopp postdirektivet nå!, skriver Inge Eikeland, tillitsvalgt i LO-Forbundet Postkom. (Kragerø Blad Vestmar, 18.11.14) Les mer

 

Arbeidsinnvandrernes inntekter: Store forskjeller mellom innvandrere fra gamle og nye EU-land

LogoArbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa har selv etter lang botid i Norge et inntektsnivå lavere enn i befolkningen generelt. For arbeidsinnvandrere fra de gamle EU-landene i Vest-Europa er det ofte motsatt. Det viser en ny artikkel fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Forskerne har fulgt inntektsutviklingen til arbeidsinnvandrere som kom på grunn av arbeid i årene 2004-2006, og som siden ble boende. (SSB, 18.11.14) Les artikkelen

 


Ikke trygd til en som ikke søker arbeid

EU-domstolen slår fast at en EØS-borger ikke har krav på sosialstøtte dersom vedkommende ikke anses som aktiv arbeidssøker. Saken er fra Tyskland hvor en rumensk statsborger søkte om grunntrygd uten at ha vært aktiv arbeidssøker. Vedkommende hadde heller ikke kommet til landet for å søke arbeid, men bodde hos en søster. Hun hadde ikke vært yrkesaktiv hverken i sitt hjemland eller i Tyskland. (LO Brussel, 18.11.14) Les mer

Les dommen (Den Europæiske Unions Domstol, 11.11.14)

Les også: Helgesen glad for EU-nei til «velferdsturisme» (dn.no/NTB, 21.11.14)

 

Storbritannia truer med å forlate EU

Storbritannia vil bryte forhandlingene med sine EU-partnere om de ikke får gjennomslag for kravet om innvandringsreformer, og det åpner for at britene vil forlate hele unionen, sier utenriksminister Philip Hammond. (StavangerAvisen, 15.11.14) Les mer

 

– La oss være ærlige om frykten for innvandring

Rådet kommer fra presidenten i forbundet for europeiske sosialdemokrater, bulgarske Sergei Stanishev, til parti- og LO-ledere i nordiske land. - Vi kan ikke skjule realiteten - at folk i deres land er dypt bekymret for innvandring, for sosial dumping og at de tar jobber fra dere. Vi sosialdemokrater må være ærlige om dette (ABC Nyheter, 13.11.14). Les mer

Les også: Nordisk velferd utfordres (Fri Fagbevegelse, 12.11.14)

 

Krever maks to kontraktsledd

Gerd KristiansenLO-leder Gerd Kristiansen krever maks to ledd i kontraktskjeden ved utbygginger eller offentlige anskaffelser (Dagsavisen, 13.11.14). Les mer

Les også: «Alle» er for kjedebegrensninger (Byggmesteren, 06.11.14)

Les mer om, og last ned, Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

 

 

Tariffnemda usikker på utenbystillegget

Tariffnemda vil vite mer om tillegget på 20 prosent av lønna for arbeid utenbys, før den vedtar fortsatt allmenngjøring på verftene. Partene er innkalt for å forklare mer om dette tillegget på møtet den 27. november (Fri Fagbevegelse, 10.11.14). Les mer

Les også: Allmenngjøring utsatt i fiskeindustrien, elektrobransjen og skipsverftene (Fri Fagbevegelse, 05.11.14)

 

Østeuropeere flytter på landet

I Danmark er det mange østeuropeere som flytter på landet. Mange landkommuner har i dag dobbelt så mange østeuropeiske borgere som i 2008. De redder produksjonen og gir skatteinntekter i utkantsområdene, mener arbeidsgivere og borgermestre. Fagforeninger frykter lønnspress og at flere danskere flytter til byene (Ugebrevet A4, 11.11.14). Les mer

Se også: Innvandrere bremser avfolkningen av Danmark (Ugebrevet A4, 17.11.14)

 

Buss- og drosjesjåførar frå land utanfor EØS må ha fire års butid i Noreg

LogoDei som kjem frå land utanfor EØS må ha budd fire år i Noreg før dei kan få kjøresetel og lov til å føre buss eller drosje. Dette går fram av forslaget til endringar i yrkestransportlova som vart lagt fram i statsråd i dag. Kravet om butid før dei kan få kjøresetel vert no sett til fire år i forslaget. Krav om slik butid gjeld ikkje for EØS-borgarar som legg fram politiattest frå heimstaten sin. (Samferdselsdepartementet, 07.11.14) Les mer

Se også: Prop. 15L (2014-2015) Endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.

 

 

«Alle» er for kjedebegrensninger

Fafo-notat 2014:09I kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping har flere offentlige byggherrer og kommuner innført begrensninger i antall ledd under hovedentreprenøren. Flere entreprenører har også innført begrensninger i antall leverandørledd i sine prosjekter. Kortere kjeder av leverandører hilses velkommen av «alle» i bygg og anlegg, men det begrenser ikke behovet for kontroller i næringen, konkluderer en ny Fafo-rapport. (Byggmesteren, 06.11.14) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-notatet Kortere kjeder – mindre sosial dumping?

 

 

Allmenngjøring utsatt i fiskeindustrien, elektrobransjen og skipsverftene

LO har den siste tida lagt fram dokumentasjon på sosial dumping i tre store bransjer, og ønsker et lønnsgulv i disse bransjene, såkalt allmenngjøring. Saken var oppe i Tariffnemda i går. I forkant av møtet var det klart at behandlinga av tariffavtalen for skipsverftene måtte utsettes til 27. november. I løpet av dagen ble det også klart at elektro og fiskeindustrien ble utsatt til 27. november. (Fri Fagbevegelse, 05.11.14) Les mer

Les også: Nå kan norsk lønn i fiskeindustrien bli påbudt (Sysla, 04.11.14)

 

Europeere på jobbjakt i Oslo må ha gratis mat

Kirkens Bymisjon mener Oslo kommune må ta ansvar for arbeidsløse arbeidsinnvandrere fra EU som går sultne rundt i Oslos gater. Bymisjonen får stadig flere arbeidssøkende inn på sine matstasjoner. Mange har lovlig opphold i Norge, men har ingen rettigheter og sliter med å holde det gående, skriver Aftenposten. Den klart største gruppen er arbeidsinnvandrere fra Sør- og Øst-Europa. (ABC Nyheter/NTB, 05.11.14) Les mer

 

BackeGruppen med to underentreprenørledd

– Kampen mot useriøse aktører starter med å gjenvinne oversikten over alle leddene i byggeprosjektene. Derfor innfører vi fra 1. november en grense på maksimalt to underentreprenørledd på alle våre prosjekter, sier Sven Chr Ulvatne, administrerende direktør i Backe Entreprenør. (Byggeindustrien, 05.11.14) Les mer

 

NLF frykter at økt dieselavgift vil gi østeuropeisk bunnpristransport 

IllustrasjonHvis dieselavgiften økes frykter Norges Lastebileier-Forbund (NLF) at transportkjøperne, i stedet for moderne norsk transport, velger øst-europeisk bunnpristransport. – Vi vet at norske lastebiler for det aller meste er moderne lavutslippslastebiler i forhold til mye av det som kommer inn fra øst-europeiske bunnsprisselskaper. En konsekvens av avgiftsøkningen kan også bli mer sosial dumping, ulovlig transport og økt kriminalitet i form av dieseltyveri og avgiftsunndragelser, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. (NTB Info, 04.11.14) Les mer

 

 

LO i Sogn og Fjordane: - Ekstrem og forelda postpolitikk

EU slår fast at posttenestene i Europa ikkje har blitt betre etter liberaliseringa, og at sosial dumping i bransjen har vorte eit stort problem i mange land. EU skal på grunnlag av dette leggje fram eit forslag til ny postpolitikk til våren. Fylkeskonferansen i Sogn og Fjordane krev at Regjeringa ikkje konkurranseutset brev under 50 gram, og at EU sitt 3.postdirektiv ikkje vert implementert i norsk lov. (Fjordabladet, 04.11.14) Les meir

Se også: Dyrere porto i distriktene (Fri Fagbevegelse, 31.10.14)

 

YTF: - Økt momsgrense stimulerer sosial dumping

Logo - En heving av grensen for momsplikt fra 50 000 kr til 150 000 kr, slik regjeringen har foreslått, vil i praksis føre til skattefritak for utenlandske selskaper på transportoppdrag i Norge. Heller enn å heve grensen burde den senkes til null slik at alle som driver transportvirksomhet i Norge stilles likt, hevdet Yrkestrafikkforbundet (YTF) under en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Forbundet mener en heving av grensen for momsplikt stimulerer sosial dumping i transportnæringen. (NTB Info, 03.11.14) Les mer

 

Merkel vil ikke gi etter for britenes krav om nye kvoter for arbeidsinnvandring

LogoTysklands forbundskansler Angela Merkel vil ikke gi etter for Storbritannias krav overfor EU. Mye tyder på at Merkel heller ser at Storbritannia forlater EU enn at resten av unionen skal kompromisse om prinsippene for fri flyt av arbeidskraft og gi etter for britiske krav om nye kvoter for arbeidsinnvandring, skriver independent.co.uk. (dn.no, 03.11.14) Les mer

 

 

YTF vil styrke påseplikten i allmenngjøringsordningen

LogoYrkestrafikkforbundet (YTF) krever en presisering og styrking av den eksisterende påseplikten i allmenngjøringsordningen. Dette blir meddelt til Stortingets arbeids- og sosialkomité i dag. – Vi mener oppdragsgivers ansvar må tydeliggjøres, sier forbundsleder i YTF, Svein Furøy. Forbundet har sammen med YS krevd allmenngjort lønn innenfor turbuss og godstransport. YTF tar nå til orde for at Arbeidstilsynets virkemidler for oppfølging skal bli enda sterkere. (NTB Info, 03.11.14) Les mer

 

Kronikk: Au pairer i Norge: De underbetalte tjenerne

Kadra Yusuf- Au pairer som kommer til Norge skal i utgangspunktet være en del av familien, mot å gjøre noe husarbeid og barnepass. Men ordningen har endret karakter: Fra kulturutveksling, der man skal lære et nytt språk og kultur, til arbeid. Juridisk rådgiving for kvinner har foreslått å avvikle au pair-ordningen. De mener den fungerer som kamuflert arbeidsinnvandring og sosial dumping. Men i stedet for å ta fra disse jentene arbeidet deres, bør vi heller anerkjenne dem som arbeidsimmigranter, skriver Kadra Yusuf. (Aftenposten, 03.11.14) Les kronikken

 

 

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Logo Nytt nummer at det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt ble tilgjengelig på nett 31. oktober. (Fafo Østforum, 03.11.14). Les Nyhetsbrev Nr 3/2014

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700