Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mars 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mars 2014

 

Ønsker allmenngjøring i fiskeindustrien

Logo- Vi har lenge jobbet med allmenngjøring av tariffavtalen for fiskeindustrien, sier Hans-Johan Dahl, forbundssekretær i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), i en kommentar til NRKs avsløringer om uverdige arbeidsforhold. - Får vi gjennomslag i Tariffnemnda, betyr det at utenlandske arbeidere har krav på akkurat samme lønn som de fast ansatte arbeiderne, sier Dahl. (NNN, 31.03.14) Les mer

 

Lydopptak avslører at vikarbyrå gir rumenere for lav lønn

Kristin AlsosEt lydopptak gjort i hemmelighet avslører hvordan et vikarbyrå gir arbeiderne lavere lønn enn de skal ha, og forsøker å skjule 18 timers arbeidsdager. Både timelønnen og flyttingen av arbeidstimer som beskrives på lydopptaket er ulovlig, det mener Fafo-forsker og jurist Kristin Alsos. Hun har forsket på sosial dumping i fiskeindustrien og har hørt på opptaket. (NRK, 31.03.14) Les mer

Se også: Fagforening: – Flau over Noreg som nasjon (NRK, 31.03.14)

 

 

 

Vikarbyrådirektivet: Gjennomføringsrapport lagt fram av EU-kommisjonen

EU-flaggEU-kommisjonen la 21. mars 2014 fram en rapport om gjennomføring av og erfaringer med vikarbyrådirektivet i EUs medlemsland. Direktivets formål er å beskytte vikaransatte og forbedre kvaliteten av vikararbeid ved å sikre likebehandling mellom innleide ansatte fra vikarbyrå og ordinært ansatte, samt å legge til rette for bruk av vikarbyråer med sikte på å skape arbeidsplasser og å utvikle fleksible former for arbeid. (Europalov Nyhetsbrev, 30.03.14) Les mer

 

Sverige: Byggnads vil ha solidaransvar

Det svenske fagforbundet Byggnads truer med streik dersom de ikke blir enig med arbeidsgiversiden om solidaransvar. Det er lite som tyder på at arbeidsgiverne er klar for å komme Byggnads i møte på dette punktet, skriver Folkbladet. I artikkelen vises det til den nye Fafo-rapporten "Solidaransvar for lønn" som har sett på de fire første årene med solidaransvar i Norge. I følge Fafo-rapporten så har solidaransvar faktisk ikke blitt brukt i særlig grad. (Folkbladet, 28.03.14) Les mer

Nyhetsbrev 06/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Ny artikkel om de nordiske arbeidsmarkedene og arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa.

Det er en av sakene i nyhetsbrev 06/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 28.03.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 06/14

 

Ny brosjyre: Språk og kommunikasjon i bygg og anlegg

OmslagMed mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Den nye brosjyren «Forstår du hva jeg sier?» viser regelverkets krav til språk og kommunikasjon på bygge- og anleggsplassen. Den presiserer også hvem som til enhver tid har ansvar for å unngå at språkutfordringer blir en risikofaktor. Brosjyren er utarbeidet av Arbeidstilsynet i samarbeid med Byggenæringens landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. (Arbeidstilsynet, 28.03.14) Les mer

Last ned brosjyren "Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på
bygge- og anleggsplassen"

Se også: Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet med felles veileder (Fri Fagbevegelse, 28.03.14)

 

Opptak av LOs konferanse om luftfart

Fly- Luftfarten er en grense-overskridende bransje i sterk konkurranse internasjonalt. I den senere tid har vi sett en utvikling i retning av deregulering og forverring av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bransjen. Konferansen tar for seg disse utfordringene og peker på en mulig utvikling framover, skrev LO da de inviterte til konferanse den 20. mars. Last ned presentasjoner og se opptak av konferansen

 

Sosial dumping: Vil stramme inn på antall ledd i byggebransjen

Lav lønn over mange år i byggebransjen har medvirket til dårligere produktivitet i Norge. Færre mellomledd i byggebransjen kan gi mindre sosiale dumping, mener Ap. Partiet får støtte fra Fellesforbundet som mener forholdene for de ansatte blir dårligere nedover i kjeden, og økonomien blir gråere. – Vi ønsker å begrense det til to nivåer. På nivå to ligger fagene, som malere, murere og tømrere, sier Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet. (Dagsavisen, 27.03.14) Les mer

 

Polititopp: - Arbeidskriminalitet er et angrep på den norske velferdsstaten

Arbeidslivskriminalitet i Norge har eksplodert siden EU-utvidelsen i 2004. Nå lover Politidirektoratet økt politiinnsats for å stoppe de useriøse aktørene i norsk næringsliv. – Vi ser en økt bruk av useriøse utenlandske bemanningsselskaper, vi har fått flere svindel- og korrupsjonssaker, vi har en rekke tilfeller med sosial dumping og vi ser sesongfenomener som de irske og britiske steinleggerne som trekker til Norge på sommerstid, sier assisterende avdelingsdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet. (Byggeindustrien, 27.03.14) Les mer

 

24 tiltak for mer like konkurransevilkår i norsk transport

Ketil Solvik-OlsenEn utredning med 24 forslag til tiltak for å skape mer likeverdige konkurransevilkår mellom norske og utenlandske aktører innen gods- og persontransport ble i dag overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Utredningen er utarbeidet av en bredt sammensatt gruppe av fagetater, yrkesforbund og bransjeforeninger. (NHO Transport, 26.03.14) Les mer

Se også: Vil ikke vente med tiltak mot kabotasjekjøring (Fri Fagbevegelse, 26.03.14)

 

 

Sterk økning i familieinnvandring

Antallet familiegjenforeninger har økt spesielt mye etter årtusenskiftet, som følge av den økte arbeidsinnvandringen fra land som Tyskland og særlig nye EØS-land, som igjen er en følge av EØS-utvidelsen i 2004, ifølge SSB (Nettavisen, 25.03.14). Les mer

 

Håndhevingsdirektivet fører ikke til forbedringer

LogoHåndhevingsdirektivet blir trolig vedtatt når EU-parlamentet samles til plenumssesjon 15. til 17. april. Direktivet gir instruks om hvordan reglene for utstasjonerte arbeidere – arbeidere som ikke jobber i sitt eget hjemland – skal behandles. Ombud Kjell Skjærvø i Oslo bygningsarbeiderforening mener håndhevingsdirektivet ikke fører til den forbedringen for utstasjonerte arbeidere som var ønsket da prosessen ble startet (Fri Fagbevegelse, 24.03.14). Les mer

Les også bakgrunnsartikkel om håndhevingsdirektivet (arbeidslivet.no)

 

Danskene tviler på fordel ved arbeidskraftens frie bevegelighet

En ny undersøkelse viser at en av to dansker mener at fri bevegelse av arbeidskraft ikke gagner Danmark. Den danske LO-lederen Harald Børsting mener danskenes negative holdning har sammenheng med de seneste ukers heftige debatt om den såkalte velferdsturisme. (Ugebrevet A4, 20.03.14) Les mer

 

Danskene raser mot sosiale ytelser til EU-borgere

Seks av ti dansker bryr seg ikke om at polakker og tyskere har rett til barnetrygd og dagpenger når de arbeider i Danmark. For fem år siden var det kun fire av ti. Venstre og radikale slås om ansvaret for debatten. (Ugebrevet A4, 20.03.14) Les mer

Avdekket overtramp hos underentreprenør

I forbindelse med en rutinemessig undersøkelse av lønns- og arbeidsvilkår hos en av Statnetts leverandører på prosjektet Østre korridor, ble det avdekket forhold som synes å dokumentere alvorlige lovbrudd og underbetaling hos en underentreprenør. – Det som er oppdaget er alvorlig og fullstendig uakseptabelt, sier Elisabeth Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett (Fri Fagbevegelse, 20.03.14). Les mer

Les pressemeldingen: Statnett avdekket alvorlige forhold hos underentreprenør (Statnett, 20.03.14)

 

Danmark: Får ansette på østeuropeiske vilkår

Arbeidsretten i Danmark gir Kim Johansen Transport Group rett til å ansette østeuropeere på østeuropeisk lønn. Årsaken er at førerne er ansatt i det estiske datterselskapet og ikke i det danske moderselskapet (Anlegg & Transport, 18.03.14). Les mer

 

Lønnen forsvant da vikarbyrå gikk konkurs

Da vikarbyrået gikk under jorden, fikk heller ikke de latviske sjåførene som busset turister til Nordkapp de 29,50 svenske kronene pr. time de var blitt lovet. Bergkvarabuss er Sveriges største turbuss-operatør. I turistsesongen har Bergkvarabuss til en hver tid 30 busser i Norge, som kjøres av utenlandske sjåfører med lønns- og arbeidsvilkår fra hjemlandet (Fædrelandsvennen, 15.03.14). Les mer

 

Allmenngjøring i Danmark: Malerforbundet vil være forsøkskaniner

- Jeg mener vi skal prøve allmenngjøring av tariffavtaler i Danmark, sier Jørn Erik Nielsen, leder i det danske Malerforbundet. Han foreslår at det lages en forsøksordning i malerbransjen. Jørn Erik Nielsen mener at dansk fagbevegelse stikker hodet i sanden ved å totalt avvise allmenngjøring som virkemiddel mot sosial dumping (Ugebrevet A4, 13.03.14). Les mer

 

Hva er mulighetene for allmenngjøring i transport?

Yrkestrafikkforbundet (YTF)har kartlagt hvilke effekt allmenngjøring kan ha i transportbransjen, og hvem som vil bli omfattet av et allmenngjøringsvedtak (13.03.14).

Les de to rapportene som er utarbeidet i regi av YTF: «Allmenngjøring i transportbransjen» og «Allmengjøring og kabotasje»

 

Kabotasje er ikke det største problemet

Thomas Morell, som er regionsjef i Skaraborg for Sveriges Åkeriföretag, mener at kabotasje ikke er hovedproblemet i Sverige. Det er kriminaliteten som følger med “billigtransport” som er verst. Stadig flere transportselskap i Sverige velger å parkere i bokstavelig forstand. De klarer ikke å konkurrere med de lave prisene som østeuropeiske transportører kan tilby (tungt.no, 13.03.14). Les mer

 

 

Høyere minstelønn best mot sosial dumping

Høyere minstelønn er det som fungerer best mot sosial dumping, mener Fellesforbundet. Derfor er det dette som er det viktigste kravet i byggfagforhandlingene. I dagens tariffavtale ligger minstelønna på rundt 77 prosent av bransjesnittet (det såkalte overtidsgrunnlaget). Målet er å få dette opp til 85 prosent, selv om ingen tror at dette kan skje i løpet av ett oppgjør (Fri Fagbevegelse, 12.03.14). Les mer

 

 

Ikke sikkert at vesteuropeiske sjåfører er verstingene

Selv om vesteuropeiske biler topper ulykkesstatistikken, er det ikke sikkert at vesteuropeiske sjåfører er verstingene på norske veier. Henrik Stenberg, som er gjesteforsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), tror at det kan skjule seg mange østeuropeiske sjåfører i de vesteuropeiske bilene. Det vakte oppsikt da TØI presenterte sine foreløpige konklusjoner om at vesteuropeiske biler var innblandet i 50 prosent flere ulykker enn lastebiler fra Polen og Baltikum (Fri Fagbevegelse, 12.03.14). Les mer

Les også: Utenlandske lastebiler har 2,5 ganger så høy risiko (TØI, 12.03.14)

 

Krever bedre direktiv for utsendte arbeidere

- En forspilt mulighet til å beskytte utsendte arbeidere, er Den europeiske faglige samorganisasjonens dom over kompromisset om EUs håndhevingsdirektiv. Den norske regjeringen er derimot fornøyd. EFS-leder Bernadette Segol (bildet) sier at medlemsstatenes tiltak for å bekjempe misbruk og underbetaling av utsendte arbeidstakere ikke bør være gjenstand for frie markedsregler. Den nåværende teksten kan ikke garantere dette, ifølge Segol (Fri Fagbevegelse, 12.03.14). Les mer

Les også: EU-kompromiss om ny regler mot sosial dumping (Nationen/NTB, 05.03.14)

 

Skatteetaten med storaksjon på Vestlandet

Skatteetaten set i gang ein storaksjon på Vestlandet denne veka. Over 1000 verksemder skal kontrollerast som eit ledd i kampen mot sosial dumping. Bakgrunnen for aksjonen er det nye kravet om personallister. Frå 1. januar skal blant anna serveringsstadar, frisørar, og bilverkstadar føre lister over alle som arbeider i bedrifta (NRK Sogn og Fjordane, 11.03.14). Les meir

 

Krangler om hotell-renholdere for tredje gang

Arbeidstilsynet har i tre år forsøkt å få renholderne ved Best Western-hotellet til å bli regnet som ansatte. Nå gransker tilsynet på nytt hotell-renholderne. Det har vært en runddans mellom stadig nye litauiske selskaper, Kampen Hotell og Arbeidstilsynet (Dagbladet, 11.03.14). Les mer

 

Ny artikkel om de nordiske arbeidsmarkedene og arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa

Jon Horgen FribergLine EldringDen store arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landene har skapt bekymring for økende lavlønnskonkurranse i de nordiske arbeidsmarkedene. I en ny artikkel i European Journal of Industrial Relations analyseres arbeidsvilkårene til polske arbeidsinnvandrere i Oslo, København og Reykjavik. Resultatene viser at institusjonelle og reguleringsmessige forskjeller mellom de nordiske landene gir til dels sterke utslag på migrantenes vilkår. Artikkelen er skrevet av Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Line Eldring, samt Jens Arnholtz, Nana Wesley Hansen og Frida Thorarins. (Fafo Østforum, 10.03.14) Les mer om artikkelen Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik

 

Markering mot sosial dumping og ulovlig kabotasje 3. mai

IllustrasjonNorsk Forbund for Yrkessjåfører (NFY) samler bransjen til en markering for å få slutt på sosial dumping og ulovligheter i transportnæringen. Markeringen kommer til å finne sted på flere steder i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland. Datoen er lørdag 3. mai. - Vi ønsker å samle alt som har med yrkestransport å gjøre inn under Norsk Forbund for Yrkessjåfører, enten de driver med last, buss eller taxi, sier Otto Waale, som er nestleder i NFY. NFY ønsker allmenngjøring, innskjerping av kabotasjereglene, lik de Finland har innført, og ansvarliggjøring av alle ledd i transportkjeden. (Transportmagasinet Tungt, 08.03.14) Les mer

 

Advarer mot å bruke omreisende steinleggere

Politiet, arbeidstilsynet og skattekontorene advarer folk mot å bruke reisende steinleggingsfirmaer. De ansatte tjener ofte svært dårlig, mangler ofte verneutstyr og bor ofte under dårlige forhold. – Mange av disse firmaene er opprettet av irske og britiske aktører som utnytter vanskeligstilt arbeidskraft fra Øst-Europa, forteller Johan Utby, seniorinspektør ved Arbeidstilsynet. (Tidens Krav, 08.03.14) Les mer

 

Kroatia blir en del av EØS - ingen overgangsordninger

LogoRegjeringen besluttet i dag å be Stortinget godkjenne utvidelsen av EØS-avtalen slik at Kroatia blir en del av EØS. Dette åpner nye muligheter for et tettere samarbeid mellom Norge og Kroatia, både for næringslivet og for privatpersoner. Det er ventet av avtalen vil tre i kraft i løpet av april 2014. Regjeringen har besluttet foreløpig ikke å benytte seg av retten til å begrense arbeidsinnvandringen fra Kroatia. Sverige, Danmark og Finland har heller ikke innført overgangsordninger. (Utenriksdepartementet, 07.03.14) Les mer

 

 

LO setter søkelys på luftfarten og inviterer til konferanse den 20. mars 2014

- Luftfarten er en grenseoverskridende bransje i sterk konkurranse internasjonalt. I den senere tid har vi sett en utvikling i retning av deregulering og forverring av lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bransjen. Konferansen tar for seg disse utfordringene og peker på en mulig utvikling framover, skriver LO i invitasjonsteksten til denne konferansen som arrangeres 20. mars kl 09-15 på Thon Hotel Vika Atrium, Oslo. (LO, 05.03.14) Les mer

Konferanseprogram

 

 

Skatt Midt-Norge vil gjennomføre 650 kontroller for å avdekke svart arbeid

Fra 1. januar i år må serveringssteder, frisører, skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen føre personalliste. Det har vært gebyramnesti fram til 1. mars for å ta høyde for at det tar litt tid å innarbeide rutinene i virksomhetene. – Pr. 20. februar hadde vi gjennomført 32 kontroller, og da fant vi avvik ved 28 av dem. Det var ikke særlig oppløftende, sier regiondirektør Trude Vollheim Webb i Skatt Midt-Norge. (Sunnmørsposten, 07.03.14) Les mer

 

Konferanse om hvordan arbeidsmarkedskriminalitet påvirker HMS-arbeidet

Det var stappfull sal da EBA Trøndelag, Håndverkerforeningen i Trondheim, Fellesforbundet og Arbeidstilsynet arrangerte konferanse i Trondheim. Temaet var hvordan sosial dumping, de useriøse aktørene og kriminalitet i byggebransjen påvirker HMS-arbeidet. - Det viktigste tiltaket for å begrense skatteunndragelser, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping er å begrense antall ledd i kontraktskjeden, mener Svein Murvold, skatterevisor i Skatteetaten. Roar Aas i Fellesforbundet mener at dette handler om håndverksstolthet, eller mangel på det. (Byggeindustrien, 06.03.14) Les mer

 

EU-kompromiss om ny regler mot sosial dumping

FlaggDet er snart på plass et kompromiss i Brussel om tilleggsregler for utstasjonering av arbeidere. - Det er et klart signal: Europa aksepterer ikke svindel eller misbruk av reglene på utstasjonerte arbeideres bekostning, sier EUs arbeidskommissær Laszlo Andor etter at EU-landenes ambassadører godkjente et kompromiss i dag. Kompromisset betyr at det blir åpnet for mulig solidaransvar – i første omgang innfor byggebransjen. Den lange diskusjonen har stått om et tillegg til det såkalte utstasjoneringsdirektivet. Direktivet må fortsatt formelt vedtas blant medlemslandene og i EU-parlamentet. (Nationen / NTB 05.03.14) Les mer

Se også: Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser (Europalov.no)

 

Lønnsdumping medvirker til mindre gods på jernbane

Svein FurøyStadig mindre gods går på jernbane. Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og transport peker på tekniske problemer med innstillinger som årsaken til dette. – Vi mener det er grunn til å anta at billig lastebiltransport er en medvirkende årsak til at jernbanen nå taper kampen mot lastebilen, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet som en kommentar til dagens melding om at jernbanen siden 2008 har tapt godstrafikk tilsvarende 60 000 vogntog. (NTB Info, 05.03.14) Les mer

 

 

Statsråd Helgesen: - Prinsippet om likebehandling gjelder også for våre velferdsordninger

Vidar Helgesen- Arbeidsinnvandring er en naturlig konsekvens av kanskje den viktigste av de fire friheter i det indre marked: Fri bevegelse av personer, sa statsråd Vidar Helgesen da han holdt årets Arena-forelesning på Universitetet i Oslo. Helgesen vektla prinsippet om likebehandling, og han sa videre: - Og jeg er fristet til å legge til: prinsippet om likebehandling gjelder også for våre velferdsordninger. Å gjøre forskjell på folk som gjør det samme arbeidet, og som betaler skatt til det landet de er i, er det vanskelig å argumentere for. (Fafo Østforum, 05.03.14)

Les statsrådens ARENA-forelesning (Utenriksdepartementet, 05.03.14)

 

Arbeidsinnvandring bidrar til større rift om butikkjobber

585 søkte jobb som butikkmedarbeider i Rimi-butikk på Majorstua. Økonomiprofessor Kjell Gunnar Salvanes ved Norges Handelshøyskole mener økt arbeidsinnvandring er én av forklaringene på at det er større rift om dagligvarejobbene. - Flere og flere av søkerne har bakgrunn fra Øst-Europa, sier Rimi-butikksjef Farooq Ahmed. Tall fra NAV viser at ledigheten i fjor høst økte mest for butikk- og salgsarbeidere at ledigheten økte mest. (Utrop, 04.03.14) Les mer

 

– Blir ikke kvitt sosial dumping med EØS-avtalen

Sosial dumping var et tema på Manifest Årskonferanse, og salen fikk høre om saken om utbyggingen av Coops lager på Gardermoen. Fellesforbundets Boye Ullmann sto sentralt da Coop måtte betale erstatning til spanske arbeidsinnvandrere som var offer for sosial dumping. Ullmann skjønner ikke hvordan problemet med sosial dumping i Norge skal kunne løses med dagens EØS-avtale. (Fri Fagbevegelse, 04.03.14) Les mer

 

Danmark: Det offentlige tiltrekker utenlandsk arbeidskraft

Romania, Polen, Litauen og Bulgaria er storleverandører av arbeidskraft til Danmark, og siden 2009 har nesten 17.000 flere utlendinger har fått jobb i Danmark. Samtidig har stadig flere dansker blitt arbeidsløse. - Det kan være et uttrykk for at man rekrutterer utenlandsk arbeidskraft som er billigere enn den danske, men det kan også være at man lukker noen hull, hvor man ikke kan få dansk, kvalifisert arbeidskraft, sier professor Flemming Ibsen, arbeidsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet. - Utenlandske rengjøringsfolk presser lønnen, mener Dennis Kristensen, leder av den danske fagforeningen FOA. (Ugebrevet A4, 04.03.14) Les mer

 

Nytt verktøy for å kontrollere kabotasje og sosial dumping

Nye bestemmelsene om fartsskrivere for busser og lastebiler medfører at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signalisere til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien. (Transportmagasinet Tungt, 03.03.14) Les mer

Se også: Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser (Europalov.no /EU-tidende 28.02.14)

 

Danmark: Barnetrygd bidrar til lønnsdumping

Østeuropeere og andre EU-borgere i Danmark får barnetrygd på lik linje med danske foreldre. Noen østeuropeere anser barnetrygden som en del av lønnspakken, og aksepterer derfor lavere lønn enn dansker. Dermed kan barnetrygd bidra til sosial dumping. Den danske opposisjonen krever at regjeringen tar grep, men regjeringen viser til EU-krav. Dansk fagforeningsleder foreslår å gi barnefamilier et ekstra skattefradrag i stedet for kontantutbetaling. (Ugebrevet A4, 03.03.14) Les mer

 

Solidaransvar i dansk tariffavtale

Sosial dumping har vært et viktig tema i årets lønnsforhandlinger i byggebransjen i Danmark. Et viktig punkt i den nye avtalen er innføringen av solidaransvar. Det betyr at hovedentreprenøren på et byggeprosjekt kan bli holdt ansvarlig for underleverandørers brudd på avtalevilkårene. (Jyllands-Posten, 02.03.14) Les mer

 

Nyhetsbrev 05/14 fra Fafo Østforum

- Arbeidsinnvandringen har skapt press på HMS-standarder og arbeidsvilkår de senere årene. I et nytt prosjekt på oppdrag fra LO skal Fafo nå se på HMS-utfordinger i bygg og anlegg.

Det er en av sakene i nyhetsbrev 05/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 03.03.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 05/14

Bestill nyhetsbrev

 

Danmark bommet på innvandringsprognosene etter EU-utvidelsen i 2004

Danmark har bommet grovt på prognosene over hvor stor arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa kom til å bli. Tre ganger så mange har kommet som det man trodde, skriver Politikken. I fjor var det registrert 81.729 østeuropeiske arbeidsinnvandrere i Danmark, og antallet har økt med hele 27 prosent de siste to årene. (Agder Avis / NTB, 01.03.14) Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700