Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Mai 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum mai 2014

 

EØS: Interesse for felles plattform mot svart arbeid

EØS/EFTA-landene sendte nylig sitt innspill til Europakommisjonens forslag om en felles europeisk plattform for tiltak mot svart arbeid. EØS/EFTA-landene er positive til forslaget og mener at plattformen bør være åpen for EØS/EFTA-deltagelse. (NHO Brussel / EFTA, 30.05.14) Les mer

 

Ber om tiltak mot svart arbeid i renhold

Tiden er inne for å vurdere egne tiltak for å fremme ordnede arbeidsforhold og bekjempe svart arbeid innenfor den private delen av renholdsmarkedet, skriver NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund i et felles brev til finansminister Siv Jensen. I brevet viser de til at Fafo har dokumentert at nær 60 prosent av polske hushjelper og renholdere i private hjem i Oslo-området jobbet svart i 2010. (Østlendingen / ANB, 27.05.14) Les mer

LogoLes mer om, og last ned, Fafo-rapporten Polonia i Oslo 2010

 

 

NAV: Ledigheten øker mindre enn antatt - arbeidsinnvandringen beveger seg med konjunkturene

LogoLedigheten stiger, og bygg- og anleggsbransjen er utsatt fordi det forventes en liten nedgang i boliginvesteringene i år og neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad. Men på tross av dårligere tider vil arbeidsledigheten generelt øke mindre enn antatt, viser nye prognoser fra Nav. Lystad tror arbeidsinnvandring fortsatt vil bidra til vekst i arbeidsstyrken i år og neste år. (Dagens Næringsliv, 26.05.14) Les mer

 

 

Nytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

LogoÅrets første nummer at det nordiske nyhetsbrevet EU & arbetsrätt er nå tilgjengelig på nett. (Fafo Østforum, 26.05.14). Les Nyhetsbrev Nr 1/2014

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

 

Mange EU-kritikere innvalgt i EU-parlamentet

LogoBåde i Storbritannia og Frankrike er valget til EU-parlamentet et knusende nederlag for de sittende regjeringene. Det høyrepopulistiske Nasjonal Front har blitt største parti i Frankrike. I Storbritannia ble det britiske Uavhengighetspartiet, UKIP, størst. UKIP er sterkt innvandringsfiendtlig og har fokusert valgkampen sin på den store arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa. (Aftenposten, 26.05.14) Les mer

 

Utenlandske arbeidstakere behandles dårligere enn norske

LogoEn aksjon med Arbeidstilsynet, Kystvakta, Skatt, Politiet og Økokrim avdekket at utenlandske arbeidstakere på byggeprosjekter i skjærgården tilbys vesentlig dårligere arbeidsforhold enn norske. Aksjonen ble gjennomført i Vestfold, Telemark og Agderfylkene i perioden 19. - 22. mai. (Arbeidstilsynet, 23.05.14) Les mer

 

På Mongstad er de helt avhengige av arbeidsinnvandringen

- Hadde det ikke vært for arbeidsinnvandringen så kunne vi nesten bare lagt ned her ute. Mitt inntrykk er at nordmenn foretrekker offshore jobb, sier Enok Haugen, daglig leder for industriselskapet West Piping. Han har base på Mongstad og ser fra hovedkontoret rett ned på sin største oppdragsgiver, Statoils oljeraffineri. Av arbeidsstokken på 50 er halvparten innvandrere. I Austrheim kommune bor det nå 128 polakker og totalt 336 innvandrere. Det gir en innvandrerandel på tolv prosent, og en vekst på ti prosentpoeng siden 2004. (Sysla, 23.05.14) Les mer

 

Møte med partene om arbeidslivskriminalitet 10. juni

Robert ErikssonBedre tilsyn og bedre kontroll. Det er regjeringens tilak mot manglende seriøsitet og omfattende sosial dumping. - Det er et arbeid jeg har god framdrift på – selv om jeg registrerer i media at det er enkelte som er utålmodige, enkelte som synes det går for sent, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da han i Stortinget svarte en interpellasjon fra Pål Farstad (V): Hva vil statsråden gjøre for å bedre arbeidsforholdene i bransjen (fiskeriindustrien) og sørge for at arbeidsmiljøloven blir overholdt? - Partene i arbeidslivet og undertegnede vil sette seg ned 10. juni og diskutere hvordan vi skal møte utfordringene i de bransjene som er utsatt for alvorlig arbeidskriminalitet, sa Eriksson. (Fafo Østforum / Stortinget, 23.05.14) Les mer

Se også: - Regjeringen tar ikke problemet med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på alvor (Dagsavisen, 22.05.14)

 

Forslag om å greie ut lovfesta minsteløn

Venstre-representantane Sveinung Rotevatn, Pål Farstad, Andre N. Skjelstad og Abid Q. Raja har kome med eit forslag om at regjeringa greier ut og legg fram spørsmålet om lovfesting av nasjonal minsteløn. Dei meiner det er nødvendig å gjere fleire av reguleringane i arbeidslivet universelle for å hindre sosial dumping (representantforslag, Stortinget, 23.05.14). Les meir

 

Nordisk transportkongress med fokus på sosial dumping

Roger HansenI dag samles 180 delegater fra hele Norden i Malmø til kongress i Nordisk Transportarbeiderføderasjon. Der vil kampen mot sosial dumping stø høyt på agendaen. - Det viktigste som skal skje her i Malmø, er at vi får et felles nordisk program mot sosial dumping, sier leder i Norsk Transportarbeiderforbund, Roger Hansen. (Fri Fagbevegelse, 22.05.14) Les mer

Se også: Kampen mot sosial dumping viktig tema under Den Nordiske Transportarbeiderføderasjons kongress (Fri Fagbevegelse, 22.05.14)

 

 

- Regjeringen tar ikke problemet med arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på alvor

Anette Trettebergstuen Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) var klar på at han skulle «røyke de kriminelle ut av arbeidslivet», i et intervju med Dagbladet 29. desember – og at han skulle kalle inn partene i arbeidslivet til et hastemøte så fort som mulig. Møtet er fortsatt ikke holdt. – Han er handlingslammet og skjuler seg bak store ord og cowboyretorikk, sier Anette Trettebergstuen (Ap). Hun mener Eriksson ikke tar arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på alvor - og at han unngår å møte i debatter om temaer som gjelder hans område, både i mediene og i Stortinget. (Dagsavisen, 22.05.14) Les mer

 

Luftfartsutredning betydelig forsinket

Ketil Solvik-OlsenI januar i år diskuterte Stortinget sosial dumping i luftfarten. Da sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at utredningen fra utvalget som den forrige regjeringen nedsatte, ville foreligge i februar. Nå svarer statsråden på spørsmål fra stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) at han tar sikte på at den vil være klar for offentliggjøring tidlig på høstparten i år. (VG, 21.05.14) Les mer

Se også: Etterlyser offentliggjøring av utredning om sosial dumping i luftfarten (Stortinget, 07.05.14)

 

 

Nyhetsbrev 09/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Nyhetssaker fra Fafo Østforums årskonferanse på arbeidslivet.no

- Ny Fafo-rapport: - Ulikhet, ikke innvandring, utfordrer den nordiske arbeidsmarkedsmodellen

- Ingen streik i fiskeindustrien - FNL positive til NNNs krav om allmenngjøring

Det er noen av sakene i nyhetsbrev 09/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 21.05.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 09/14

Bestill nyhetsbrev

 

Hjelper utenlandske kolleger med å jukse på sikkerhetskurs

Rundt 40 prosent av alle arbeidsrelaterte dødsfall skjer på norske byggeplasser, skriver Skanska i ei nylig pressemelding. Bygg- og anleggsbransjen er nå en av de farligste i Norge. Mange arbeidsulykker skjer fordi utenlandske anleggsarbeidere ikke kan språket og ikke har fått sikkerhetsopplæring, ifølge Arbeidstilsynet. «Tom» jobbet i et byggefirma i Trondheim i fire år. Han ble beordret til å hjelpe sine utenlandske kolleger med å jukse på sikkerhetskurs. (Byavisa, 21.05.14) Les mer

 

EU-generaladvokat mener Tyskland har rett til å begrense sosiale ytelser til EU-borgere

Debatten om såkalt velferdsturisme fikk et konkret innhold da generaladvokat Wathelet i dag foreslo at EU-Domstolen gir Tyskland rett til å avvise sosiale ytelser til EU-borgere som kommer til landet kun med det formål å dra fordel av det tyske velferdssystemet. Wathelet mener at en slik lovgivning er i overensstemmelse med tankene bak EU-lovgivningen. (fagligt.eu, 20.05.14) Les mer

 

Størst fare for sosial dumping i Norge

Anen Britt DjuveEt dårligere arbeidsreguleringsregime gjør arbeidsinnvandrere i Norge mer utsatte for sosial dumping enn noe annet land i Norden, viser ny Fafo-rapport. Lite bruk av tariffavtaler, høy arbeidsinnvandring og færrest fagorganiserte blant de nordiske landene, gir grunn til å tro at arbeidsinnvandrere i Norge er mer sårbare for å bli utsatt for sosial dumping enn i våre naboland. Dette kommer fram i rapporten til «Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden», som er en delrapport fra prosjektet NordMod2030. Redaktører er Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve (bildet) og Anne Skevik Grødem (ISF). (Dagsavisen, 21.05.14) Les mer

 

Ny rapport fra Nordmod2030: Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden

OmslagInnvandrernes situasjon på arbeidsmarkedet og trekk ved den innvandringspolitiske debatten i de fem nordiske landene er blant temaene i denne rapporten. Den gir et oppdatert bilde av situasjonen Norden og skisserer utfordringer som kan oppstå når den nordiske modellen eksponeres for økt bevegelse av personer over landegrensene. Redaktører er Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (ISF). Rapporten ble presentert på et frokostseminar hos Fafo. (Fafo Østforum 21.05.14)

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering i Norden

 

 

Utbredt dansk motvilje til flere lønnsmottakere fra Øst- og Sydeuropa

En ny undersøkelse - EUvox 2014 - som nå gjennomføres i alle EU’s 28 medlemsland, viser at danskene er blant de mest avvisende i EU, når det gjelder arbeidsinnvandring. Mange dansker vil bremse tilgangen av østarbeidere. Arbeidskraftens fri bevegelighet er under press, vurderer forsker. (Ugebrevet A4, 21.05.14) Les mer

 

Ingen streik i fiskeindustrien - FNL positive til NNNs krav om allmenngjøring

IllustrasjonFiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) nektet i slutten av april å godta Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundets (NNN) krav om allmenngjøring av fiskerioverenskomsten. Det førte til forhandlingsbrudd. I natt kom partene i fiskeindustrioppgjøret til enighet om årets lønnsoppgjør. Under meklingen nådde partene – med meklerens mellomkomst – fram til en løsning. FHL er nå positive til NNNs krav om allmenngjøring av overenskomsten. (Fri Fagbevegelse, 21.05.14) Les mer

Se også: Fare for storstreik i fiskeindustrien (Kyst og Fjord, 20.05.14)

 

 

10 år siden EUs østutvidelse: Svakere vilje til å satse på ansattes kompetanse?

Torgeir NyenBillig arbeidskraft kan svekke ønsket om å satse på kompetanse overfor de ansatte. Byggfagenes skrumpende inntak av lærlinger kan være et symptom på en slik utvikling, sa Fafo-forsker Torgeir Nyen da han innledet på Fafo Østforums tiårskonferanse. - Den sterke arbeidsinnvandringen siden 2004 har gitt arbeidslivet mulighet for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft som vi har behov for, men som vi ikke lykkes å utdanne nok av på egen hånd, poengterte Fafo-forskeren. En negativ side ved arbeidsinnvandring er at det kan oppstå en svekket vilje til å satse på kompetanse og teknologi i deler av arbeidslivet. (arbeidslivet.no, 20.05.14) Les mer

 

Nye Skien videregående på hvitt papir

LogoByggingen av Skien videregående skole skal bli et foregangsprosjekt ved at utbyggerne forplikter seg mot sosial dumping. De forplikter seg også til å bruke lærlinger og praksisplasser når oppdraget skal utføres. - Fylkesordføreren har tidligere har signalisert et taktskifte i kampen mot svart økonomi og sosial dumping. Konkurransegrunnlaget for bygging av den nye skolen viser at det blir fulgt opp, sier Nikolai Boye, regiondirektør i NHO Telemark. (Telemark fylkeskommune, 20.05.14) Les mer

Se også: NHO og LO fullroser strenge anbudskrav (Telemarksavisa, 20.05.14)

 

Polsk er det tredje største arbeidsspråket for norske næringslivsbedrifter

En stadig voksende økonomisk kontakt mellom Norge og Polen, kombinert med en økende polsk arbeidsinnvandring gjør at det polske språket blir stadig mer aktuell for norsk næringsliv. Kun engelsk og tysk er viktigere enn polsk, svarer norske bedriftsledere i en undersøkelse som NHO har lagd. (Utrop, 19.05.14) Les mer

 

Sveits sier nei til verdens høyeste minstelønn

Sveitsiske velgere har sagt klart nei til å innføre verdens høyeste minstelønn, ifølge en valgdagsmåling. Sveitsisk næringsliv fryktet at en slik minstelønn kunne ødelagt landets konkurranseevne. Forsvarerne har argumentert med at minstelønnen ville bidratt til å jevne ut lønnsforskjellene. (Framtid i Nord / NTB-AFP-Reuters, 18.05.14) Les mer

 

Eksamen i godkjenningsordning for renhold

logoI samarbeid med NHO Service har Markedshøyskolen i Oslo laget en eksamen der oppgaven var å markedsføre godkjenningsordningen for Renholdsbransjen. - Godkjenningsordningen for renholdbransjen er ikke godt nok kjent og vi mener at det er spennende å se hva studentene får til, sier Petter Furulund adm. dir. i NHO Service, som var til stede da 75 studenter skulle forsvare sine oppgaver. (NHO Service, 16.05.14) Les mer

 

Streikefare i fiskeindustrien

IllustrasjonFiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) nektet i slutten av april å godta Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbundets (NNN) krav om allmenngjøring av fiskerioverenskomsten. Dermed gikk oppgjøret til Riksmekleren. Der er møtet berammet til førstkommende mandag. Dersom man ikke blir enige innen midnatt tirsdag blir det streik. (Fri Fagbevegelse, 16.05.14) Les mer

Se også: Fare for storstreik i fiskeindustrien (Kyst og Fjord, 20.05.14)

 

 

Trenger arbeidskraft - importerer ansatte

Omslag29 prosent av kommunene i en ny undersøkelse sier at de har forsøkt å rekruttere ansatte fra utlandet. Proba har på oppdrag for KS undersøkt kommuner og fylkeskommuners bruk av arbeidsinnvandring som rekrutteringsstrategi. Undersøkelsen viser at tilrettelegging i form av boligformidling, informasjon, samarbeid, språkopplæring og trivselstiltak er viktige for å få arbeidsinnvandrere til å komme og bli boende. Kommunen bør ha en helhetlig strategi for rekruttering og integrering. (Proba, 15.05.14) Les mer

Last ned rapporten: Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren (Proba, Rapport 2014:2)

 

 

Vikarbyrået er svartelistet sørpå - i Nord-Norge tjener de millioner av kroner

Mens Oslo kommune har fått rettens medhold til å utelukke vikarbyrået Konstali Helsenor AS fra å delta i anbudskonkurranse på grunn av sosial dumping, fortsetter de statlige helseforetakene i hele landet å kjøpe tjenester fra det samme vikarbyrået. (Nordlys, 14.05.14) Les mer

 

Ny artikkel: Arbeidsinnvandring og fleksible bemanningsstrategier i fire bransjer

Anne Mette ØdegårdArbeidsinnvandrere fra Øst-Europa er ikke bare bygningsarbeidere. De jobber i mange ulike bransjer, blant annet i skipsverftene, i kjøtt- og fiskeindustrien og i hotellene. Disse bransjene har et svingende behov for arbeidskraft som følge av sesongarbeid eller skiftende ordretilgang. Da er bruk av midlertidig arbeidskraft særlig utbredt, med midlertidige ansettelser, innleie og bruk av underentreprenører. Økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa kan dermed føre til en sterkere todeling av norskfødte og utenlandske arbeidstakere, skriver Fafo-forsker Anne Mette Ødegård i en artikkel i tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet. (Institutt for samfunnsforskning, 14.05.14) Les mer

 

Rødts forslag om grensekontroll skaper debatt

Bjørnar MoxnesHårek ElvenesRødts partileder Bjørnar Moxnes tok i forrige uke til orde for å fryse Schengen-avtalen ut året. Det har skapt debatt. Nedenfor følger meningsutveksling mellom Moxnes og Hårek Elvenes, stortingsrepresentant (H), medlem av justiskomiteen.

Rødt vil ha grensekontroll som tiltak mot arbeidslivskriminalitet. Partiet Rødt tar nå kampen opp mot arbeidslivskriminaliteten. Partiet lanserer fem permanente tiltak hvorav ett strakstiltak: Fryse Schengen-avtalen midlertidig ut året. - Politiet må få bedre muligheter til å sile ut folk ved grensa, sier Rødts leder Bjørnar Moxnes (Fri Fagbevegelse, 09.05.14)

Elvenes (Høyre): - Schengen-avtalen gir oss tilgangen til utenlandsk arbeidskraft. - Å stenge landets grenser i kampen mot organisert kriminalitet er en gammelkommunistisk tankegang, skriver Elvenes. (Dagbladet, 11.05.14) Les mer

Moxnes (Rødt): - Frys Schengen for de svakestes skyld. - Vi er for arbeidsinnvandring, men vi må gjøre noe med måten den foregår på. Ingen protesterte da Schengen-avtalen ble frosset for å beskytte finanseliten. Men å gjøre det samme for å beskytte sårbare arbeidere mot å bli utnyttet av kriminelle nettverk i Norge - det er Høyre imot, skriver Moxnes. (Dagbladet, 12.05.14) Les mer

Elvenes (Høyre): - Frys av Schengen-avtalen er kollektiv avstraffelse. - Menneskehandel er et forferdelig slaveri som ikke forsvinner selv om Norge stenger grensene. Kriminelle bander som krysser landegrensene må møtes med internasjonalt politisamarbeid. Sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet må møtes med målrettede og systematiske tiltak, skriver Elvenes. (Dagbladet, 14.05.14) Les mer

 

Dårlige kontrollrutiner kan medføre foretaksstraff i form av kraftige bøter

Samtidig som riksadvokat Tor-Aksel Busch lover at politiet og påtalemyndighetene skal jobbe for å bryte ned arbeidslivskriminalitet i byggenæringen, kommer både han og visepolitimester Gro Smogeli i Oslo med en advarende pekefinger mot entreprenørselskapene og deres ledere. Konsernsjefer må ta ansvar for at rutiner vedrørende sosial dumping/arbeidslivskriminalitet etterleves. (Byggeindustrien, 14.05.14) Les mer

 

Tariffoppgjøret kan åpne butikkhyllene for polske røykerier

Det er steile fronter mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL). På agendaen står allmenngjøring for tariffavtalen for fiskeindustrien, og ringvirkningene kan bli store for norske foredlingsbedrifter. Marine Harvest-systemet ønsker allmengjøring, og samtidig har Rema 1000 inngått avtale med Marine Harvests polske datterselskap Morpol om produksjon av røykelaks for det norske markedet. Allmenngjøring vil sikre at ingen norske produsenter vil kunne konkurrere med Morpol sitt kostnadsnivå, som er en brøkdel av det norske. (iLaks, 13.05.14) Les mer

 

Utenlandsk byggefirma mistenkes for grov sosial dumping på Sunnmøre

Arbeidstilsynet har dokumentasjon som indikerer at øst-europeiske arbeiderne kan ha hatt en lønn på tre euro, eller 25 kroner i timen. Østeuropeerne jobber for et utenlandsk byggefirma som siden 2011 har tatt på seg oppdrag for norske entreprenører. I Norge har de jobbet i en rekke fylker. (Sunnmørsposten, 13.05.14) Les mer

 

Kommentar: Hvorfor bli snekker?

Eline Lønnå- Færre ungdommer ser for seg ei framtid innen byggfagene, og forklaringen er flerdelt, skriver Eline Lønnå. - En del kan tilskrives en generell nedvurdering av praktisk arbeid og håndverkerkunnskaper i samfunnet. Ti år med fri arbeidsinnvandring fra et østutvidet EU har dessuten endret byggebransjen til det verre. Noen stikkord er sosial dumping, forvitring av kompetanse og arbeiderkollektiv, samt internasjonalt organisert arbeidslivskriminalitet. Søkertallene er et speil av en bransje i store problemer, poengterer Lønnå. (Fri Fagbevegelse, 12.05.14) Les kommentaren

 

Danmark: Håndverkerfradrag har ingen effekt på mengden svart arbeid

Ny forskning viser at den danske ordningen med skattefradrag på opp til 15.000 kroner for arbeid utført i og rundt boligen ikke har noen effekt på hvor mye svart arbeid som blir utført. - Ordningen må opphøre, sier den danske skatteminister, mens andre er skeptiske til konklusjonen. (Ugebrevet A4, 12.05.14) Les mer

 

LO går videre med sak om polske arbeideres vilkår

LO har stevnet Brødrene Langset i Molde for Arbeidsretten i en prinsippsak som gjelder bemanningsbransjen, og går på utenlandske arbeideres vilkår. Ifølge LO går de ansatte polakkene glipp av store summer, fordi bedriften behandler dem som lokalt ansatte og ikke pendlere. (Romsdals Budstikke, 09.05.14) Les mer

 

Kommentar: Svart arbeid, hvit samvittighet

- Begreper som sosial dumping, svart arbeid og forfalskede fakturaer har vi hørt om i lang tid. Men når disse ordene ble samlet under fellesbetegnelsen arbeidslivskriminalitet, våknet betydelige norske samfunnsaktører som Nav, Skatteetaten, Riksadvokaten, politiet og sågar politikere fra de fleste partier opp. Også regjeringen Solberg har våknet, skriver Jan-Erik Østlie i Dagens Kommentar. Han tror det har en språklig forklaring. Begrepet arbeidslivskriminalitet er stikkordet, med vekt på det ordets siste ledd – kriminalitet. (Fri Fagbevegelse, 09.05.14) Les kommentaren

 

Kjempet mot fraflytting - nå mangler de boliger

Ytterøy i Trondheimsfjorden kjempet mot fraflytting i årevis. Så kom plutselig redningen - fra utlandet. Litauerne utgjør i dag ca. 25 prosent av befolkningen på Ytterøy. - Vi hadde ikke hatt en sjanse til å overleve her på Ytterøy uten arbeidsinnvandring, mener daglig leder ved Ytterøykylling, Kjetil Stavran, som har 75 litauere på lønningslista. (Trønder-Avisa, 09.05.14) Les mer

 

Regionale verneombud i transportsektoren?

Anette Trettebergstuen- Vil statsråden ta initiativ til innføring av regionale verneombud i transportsektoren samt medansvar for transportkjøper? er spørretimespørsmålet fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Hun mener at dersom man skal stoppe sosial dumping i transportsektoren må det avdekkes hvilke bedrifter som utnytter sine ansatte, og de som kjøper tjenester av de useriøse aktørene må få et juridisk, økonomisk og forsikringsmessig medansvar. (Stortinget, 08.05.14) Les mer

 

 

YTF ber regjeringen klargjøre kabotasjeregler

Svein FurøyYrkestrafikkforbundet (YTF), med støtte fra YS, ba under et møte med Statssekretær Ingvild Næss Stub, regjeringen om å bidra til en klargjøring av EUs kabotasjeregelverk. Dette med sikte på lik praksis i hele EU/EØS-området. – Vi krever spesielt at reglene for kabotasje på turbilområdet skjerpes og gjøres kontrollerbare, sier forbundsleder YTF, Svein Furøy. (NTB, 08.05.14) Les mer

 

 

 

- Lokale bedrifter går rundt på grunn av arbeidsinnvandringen

Vidar HelgesenDet er 20 år EØS-avtalen trådte i kraft. EU-minister Vidar Helgesen (H) mener at den politiske debatten dreier seg for mye om direktiver og særordninger, og for lite om fordelene for norsk næringsliv. - Diskusjonen knyttet til arbeidsinnvandring er ikke bare en norsk diskusjon. Inntrykket man får er at arbeidsinnvandring er en belastning på velferdssystemet. Det er grunn til å se på følgene av dette på velferdssystemet. Men i hovedsak er arbeidsinnvandringen i alle disse landene, inkludert Norge, en kilde til vekst, sa Helgesen til Stavanger Aftenblad. (07.05.14) Les mer

 

LO og NHO enig om noen tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Ap, LO og NHO har hatt møte om hvordan de skal stoppe arbeidslivskriminaliteten. Gerd Kristiansen (LO) Dag Terje Andersen (Ap) og Kristin Skogen Lund (NHO) er enige om noen tiltak - og enige om at de ikke skal fokusere på det de er uenige om. - Vi er enige om at vi må samordne tilsynsfunksjonene bedre, og få et mer effektivt tilsynsapparat som går på det virkelig useriøse arbeidslivet, sa Skogen Lund. (Dagbladet, 07.05.14) Les mer

 

Behovet for et arbeidstvistutvalg

LogoArbeidsinnvandrere fra Øst-Europa utnyttes i svært mange tilfeller. De har ofte manglende kunnskaper om norsk språk og sine rettigheter, og dermed aktualiseres det stadig problemer om deres rettigheter etter Arbeidsmiljøloven, skriver Jussformidlingen. Arbeidsgivere som bryter arbeidsmiljøloven løper liten risiko. Opprettelse av et arbeidstvistutvalg vil gjøre at arbeidsgivere blir flinkere til å følge loven, og vil motvirke sosial dumping, mener Jussformidlingen. (Ukeavisen Ledelse, 07.05.14) Les mer

 

10 år siden EUs østutvidelse: Hvordan kan vi stoppe arbeidslivets syndere?

Sissel TrygstadKriminalitet i arbeidslivet skaper hodebry for norske myndigheter og seriøse bransjeaktører. Enkelte mottiltak har derfor bred støtte. Under tittelen «Hvordan fange synderne?» presenterte forskningsleder Sissel Trygstad ved Fafo en innføring i denne problematikken under Fafo Østforum tiårskonferanse 29. april. (arbeidslivet.no, 07.05.14) Les mer

 

 

 

Nyhetsbrev 08/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Lysark og manus fra Fafo Østforums årskonferanse

- Tverretatlig konferanse om arbeidslivskriminalitet

- Fiskeindustrien: Krav om allmenngjøring førte til forhandlingsbrudd

Det er noen av sakene i nyhetsbrev 08/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 07.05.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 08/14

Bestill nyhetsbrev

Etterlyser offentliggjøring av utredning om sosial dumping i luftfarten

Lise ChristoffersenDa Stortinget i januar diskuterte sosial dumping i luftfarten, viste samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til et utvalg, nedsatt av forrige regjering, som har utredet norsk luftfart i en globalisert tid. Statsråden opplyste at utvalgets utredning ville foreligge i februar. - Når vil denne rapporten bli offentliggjort, slik at berørte og andre interesserte får tilgang til den viktige informasjonen fra utvalget? spør stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A). (Stortinget, 07.05.14) Les mer

 

 

Jakter på useriøse aktører i bygg og anlegg og renhold

Ingrid Finboe SvendsenNår Arbeidstilsynet gir de første overtredelsesgebyrene, vil useriøsitet i bygg og anlegg og renhold prioriteres, men alle bransjer kan bli sjekket i tiden fremover.  - Poenget er å sanksjonere mot de som driver useriøst og de som utsetter arbeidstakerne for fare, og å forebygge slike brudd på arbeidsmiljølovgivningen, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. (Ledernett, 07.05.14) Les mer

 

 

Flyttestrømmene i Norden 1960 og 2010

Mellom 1960 og 2010 er det store forandringer i flyttestrømmene i Noren. Sverige har blitt det største utflytterlandet. Norge tar imot flest innvandrere, ikke bare fra de nordiske landene, men fra det tidligere Østeuropa og andre deler av verden også. (Arbeidsliv i Norden, 05.05.14) Les mer

 

Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet

Myndighetene er glade for samarbeidstiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, men mener den viktigste aktøren er næringslivet sjøl. - Næringslivet må få bedre kontroll og rutiner for å avdekke useriøse aktører, sa Hans J. Røsjorde (Frp), statssekretær i Justisdepartementet, da han åpnet en tverretatlig konferanse om arbeidslivskriminalitet. Konferansen ble arrangert av NAV, Riksadvokaten, Politiet, Økokrim og Skatteetaten. (Fri Fagbevegelse, 05.05.14) Les mer

Last ned lysark

Les også: Rørende enighet mellom LO og NHO (Fri Fagbevegelse, 06.05.14)

Riksadvokaten: Arbeidsmarkedskriminalitet skal etterforskes bedre enn før (Dagsavisen, 07.05.14)

 

Høy vekst i arbeidsledigheten i bygg- og anleggsbransjen

Tall fra NAV viser at det er flest arbeidsledige innen bygg og anlegg.  Veldig mange av de arbeidsledige innen bygg og anlegg er ufaglært arbeidskraft. Ser man på ledigheten blant de faglærte, så vil den være vesentlig lavere, sier sjeføkonom i Prognosesenteret, Kjell Senneset. Han mener at den økende ledigheten i bransjen først og fremst skyldes høy arbeidsinnvandring. (ESTATE Nyheter, 05.05.14) Les mer

 

NHO ønsker tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Svein OppegaardUseriøse aktører er en trussel mot de seriøse, sier NHO-direktør Svein Oppegaard. Nå ønsker NHO tiltak fra regjeringen. Rådet til regjeringen er å være selektiv i virkemidlene man bruker for å treffe de bransjene det gjelder (Klassekampen, 02.05.14). Les mer

 

 

 

 

Ny rapport fra Arbeidstilsynet: Høyere risiko for utenlandske arbeidstakere

LogoUtenlandske arbeidstakere utsettes for større risiko på arbeidsplassen enn sine norske kolleger. Det viser en ny undersøkelse blant inspektører som jobber med sosial dumping i Arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet, 01.05.14). Les mer

Her finner du undersøkelsen

Les også: Arbeidstilsynet: – Vi har fått et A–lag og et B–lag i norsk arbeidsliv (NRK, 01.05.14)

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700