Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juni 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juni 2014

 

Søker etter brudd på arbeidsvilkår i egne rekker

Nå kontrollerer store offentlige utbyggere seg selv i kampen mot sosial dumping. – Vi gjennomfører kontroller og rådfører prosjektledelsene for å forhindre sosial dumping. Målet er at prosjektledelsen i framtiden skal ha bedre rutiner og gjennomføre flere kontroller selv, forteller Tina Jaspal i Jernbaneverket (Fri Fagbevegelse, 30.06.14). Les mer

 

Anmeldt 500 brudd - ingen er dømt

Mange kriminelle aktører velger å komme til Norge fordi det er lett å få utbytte her. Til tross for økningen, har anmeldelsene ikke resultert i noen fellende dommer. Arbeidstilsynet har gått til anmeldelse av 500 brudd på arbeidsmiljøloven de siste fem årene og direktør Ingrid Finboe Svendsen mener situasjonen er verre en før (TV 2, 30.06.14). Les mer

 

LO-lederen raser over sosial dumping til sjøs

Gerd KristiansenGerd Kristiansen er rystet over hva Norsk Sjømannsforbunds sine inspektører har avdekket på Svalbard ombord i fartøyene «Langøysund» og «Billefjord». Båtene seiler til daglig med turister i arktisk farvann. I år har reder i Henningsen Transport & Guiding, Stig Henningsen, erstattet det norske mannskapet med filippinere hentet fra et bemanningsselskap i Manila. De gikk på filippinske kontrakter og fikk lønn etter denne. Det betyr at mannskapet blir betalt langt under det som skal gjelde på et NOR-registrert fartøy. (Fri Fagbevegelse, 27.06.14) Les mer

 

Venstre til omkamp om arbeidsinnvandring

Trine Skei GrandeVenstre-leder Trine Skei Grande godtar ikke uten videre at regjeringen stengte muligheten for faglært arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS. Nå går hun til omkamp. Det var justisminister Anders Anundsen (Frp) som stengte ordningen fra 15. mai, på sterke mistanker om at den ble misbrukt. «Den store økningen i antall søknader kan tyde på at mange bruker ordningen som et springbrett for å komme lovlig til Norge og arbeide her som ufaglært, ikke for å lære norsk og senere få en faglærttillatelse.», skrev Anundsen i et skriftlig svar til Stortinget i mai. (VG, 27.06.14) Les mer

 

EØS: Norge fortsatt med i EURES

Norge vil i dag videreføre samarbeidet med EUs sysselsettingstjeneste EURES. Dette framgår av en beslutning i EØS-komiteen hvor Norge inngår i en del av EUs program for sysselsetting og innovasjon. Liechtenstein ønsker ikke å delta, mens Island vil delta i det hele, men Norge velger en begrenset deltakelse til en årlig kostnad av sju millioner kroner. I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. Gjennom EURES tilbyr etaten rekrutterings- og formidlingstjenester og bistår med informasjon og veiledning for arbeidsgivere og arbeidssøkere. (LO Brussel, 27.06.14) Les mer

 

EU: Økende strid om forholdene i det europeiske vegtransportmarkedet

IllustrasjonDet er stor uenighet mellom vestlige og østlige EU-land om man står overfor sosial dumping eller om det er grunnleggende kostnadsforskjeller som preger konkurransen i vegtransportmarkedet. 11 vestlige medlemsland undertegnet nylig en erklæring med krav om rettferdige konkurransebetingelser i vegtransportmarkedet. Erklæringen gir særlig oppmerksomhet mot ulovlig kabotasjekjøring, og erklæringen er basert på en oppfatning av at det har utviklet seg et omfattende problem med sosial dumping i det europeiske vegtransportmarkedet. I praksis innebærer dette anklager om at transportører fra østlige medlemsland underbyr sine vestlige konkurrenter på urettferdige vilkår. Det tok ikke mange dager før representanter for 9 østlige medlemsland undertegnet en «mot-erklæring» der de poengterer at forskjeller i lønns- og kostnadsnivåer ikke må fortolkes som sosial dumping. (Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen (4/2014) / Samferdselsdepartementet, 26.06.14) Les mer

 

- Sosial dumping av filippinsk mannskap på to norske båter

Etter at Norsk Sjømannsforbund de siste dagene har hatt en inspeksjonsrunde om bord i fartøyer på Svalbard har det blitt avdekket feil på to fartøy som går i turisttrafikk på Svalbard. På «Langøysund» lønner ikke rederiet etter inngåtte gyldige norske arbeidskontrakter. Mannskapet på «Billefjord» har ikke gyldige norske arbeidskontrakter i det hele tatt. (Norsk Sjømannsforbund, 26.06.14) Les mer

Se også: Frakter luksusturister på Svalbard for 1000 kr måneden i håndpenger (Nord24, 26.06.14)

 

LOs sommerpatrulje kom over utenlandske arbeidstakere på lav lønn

Solfrid Lerbrekk, LOs ungdomssekretær i Rogaland, ledet Sommerpatruljen da de gjestet Haugalandet. Da de på en byggeplass fant arbeidstakere med godt under 100 kroner i timelønn, varslet de Arbeidstilsynet. – Vi mistenker sosial dumping, for dette var utenlandske arbeidere i allmenngjort tariffområde, sier Lerbekk. (Haugesunds Avis, 23.06.14) Les mer

 

NHO vil ha lovfestet minstelønn i Norge

Kristin Skogen LundInnføring av lovfestet nasjonal minstelønn kan hindre sosial dumping i Norge, mener NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. - Minstelønn kan danne et gulv for hva som er sosial dumping, og styrke muligheten til å sette inn tiltak, sier NHO-sjefen. LO mener forslaget om nasjonal minstelønn er et angrep på det organiserte arbeidslivet, samt at man med minstelønn risikerer å få arbeidstakere som ikke kan leve av sin egen lønn. (Dagens Næringsliv / NTB , 21.06.14) Les mer

 

 

Advarer mot vold og trusler fra utenlandske steinleggere

Politiet i Haugesund advarer mot å ansette utenlandske steinleggere. Det kan være veldig ubehagelig hvis man er uenige om prisen, ifølge etterforskningsleder i Haugesund, Torbjørn Nervik. I tillegg til at bruken av slike steinleggere få et svært ubehagelig etterspill er det også ulovlig å benytte seg av deres tjenester. (NRK Rogaland, 21.06.14) Les mer

 

Vikarbyrådirektivet: - Unntak sikrer et seriøst arbeidsliv

Stein Lier-Hansen- Da vikarbyrådirektivet ble innført førte det til betydelige administrative kostnader og fragmentering av leverandørsituasjonen innen bygg og industri. Flere aktører og flere ledd har gjort det vanskeligere å kontrollere og vanskeligere å holde oversikt. Konsekvensen har blitt svekket seriøsitet og dårligere vilkår for ansatte i bransjen. Alle som er opptatt av å sikre konkurransedyktige vilkår for norsk industri og anstendighet i arbeidslivet, bør glede seg over at regjeringen vil innføre unntak i vikarbyrådirektivet, skriver Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen i en kronikk som sto på trykk i Dagens Næringsliv. (NHO, 20.06.14) Les kronikken

 

 

Nye allmenngjøringsforskrifter på høring

LogoTariffnemnda har sendt forslag om to nye allmenngjøringsforskrifter på høring:

Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter

Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene 

Kravene om allmenngjøring er fremmet av LO og forskriftsforslagene er utarbeidet i tråd med LOs påstand. Høringsfris for begge høringer er 19. september. (Tariffnemda, 20.06.14) Klikk deg videre til høringsbrevene her

 

200 utanlandske tilsette ved Kleven har kravd og fått norsk tariffavtale

Mange utlendingar er skeptiske til å organisere seg, men i løpet av kort tid har 200 av dei 300 tilsette hos Kleven Maritime Contracting meldt seg inn i Fellesforbundet. Vi har organisert oss for å få meir pengar og for at arbeidarane skal få det betre, seier klubbleiar Viorel Ilescu som ønskjer seg ei sikrare framtid. (NRK Møre og Romsdal, 18.06.14) Les mer

 

 

Nyhetsbrev 11/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Tariffnemda foreslår allmenngjøring i fiskeindustrien

- Regjeringen forslag til endringer i allmenngjøringsloven

Dette er blant sakene i nyhetsbrev 11/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 18.06.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 11/14

Bestill nyhetsbrev

 

Polske bygningsarbeidere fikk luselønn for å bygge hytteluksus

IllustrasjonDen norske utbyggeren hyrte i oktober 20 polakker, og lovet dem 3.000 kroner i måneden pluss diett for å bygge 10 svære hytter i fjellheimen. Nå er hyttene nesten ferdige, uten at arbeiderne har fått lønna for de siste månedene. Organisasjonsarbeider Rune Tønnesen og regionalt verneombud Geir Kaasa avdekker at det er mye som er riv ruskende galt når nye hyttebyer skal opp i ekspressfart: Utbredt sosial dumping, ingen sikkerhet og mange byggefeil. Bakmennene sitter igjen med milliongevinst på de tvilsomme byggeprosjektene. (Fri Fagbevegelse, 17.06.14) Les mer

 

Tariffnemnda foreslår allmenngjøring i fiskeindustrien

IllustrasjonI løpet av året kan det bli slutt på timelønner ned til 66 kroner i fiskeindustrien. Tariffnemnda har enstemmig vedtatt å sende et forslag om allmenngjøring av den tariffbestemte minstelønna ut på høring. Høringsfristen er 19. september. Deretter blir saken behandlet i Tariffnemnda 9. oktober. - Blir allmenngjøring vedtatt her, vil dette være på plass innen 1. desember i år, opplyser avdelingsleder Knut Bodding i LOs forhandlingsavdeling. (Fri Fagbevegelse, 17.06.14) Les mer

Se også: Høring – utkast til forskrift om allmenngjøring av overenskomst for fiskeindustribedrifter (Tariffnemda, 20.06.14)

 

Etterlyser respons på LOs forslag til tiltak mot sosial dumping

Anette Trettebergstuen- Den 8. april 2014 sendte LO brev til statsministeren der de etterspurte større innsats i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet fra regjeringen. De kom også med 7 konkrete tiltak for å stoppe utviklingen. Hvilken respons har statsministeren gitt LO på dette brevet, og hvordan stiller hun seg til de syv konkrete tiltakene som LO foreslår? spør stortingsrepresentant (Ap) Anette Trettebergstuen statsminister Erna Solberg. (Stortinget, 17.06.14) Les mer

Se også: Ber regjeringen engasjere seg mot arbeidslivskriminalitet (Fri Fagbevegelse, 08.04.14)

Statsminister Solberg: – Etter brevet 8. april hadde vi faktisk et møte (Fri Fagbevegelse, 18.06.14)

 

Ny artikkel om innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet

LogoEn av innvandrergruppene med høyest andel sysselsatte i 2011, nemlig de fra EU-land i Øst-Europa, har også en relativt høy andel med svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Det kan kanskje virke som et paradoks, siden mange i denne innvandrergruppen har kommet til Norge nettopp for å jobbe, skriver Erik Herstad Horgen, seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB) i en ny artikkel i Samfunnsspeilet. Men en betydelig del av kvinnene som har innvandret fra disse landene, har gjort det i form av familiegjenforening. Blant disse kan det være en del som blir forsørget av ektemannen, eller som jobber i uregistrerte arbeidsforhold, skriver Horgen. (SSB, 17.06.14) Les artikkelen

 

- Polske rørleggere diskrimineres

IllustrasjonEtter øst-utvidelsen i 2004, økte leiefirmaene med utleie av østeuropeisk arbeidskraft dramatisk. Innleie av rørleggere fra leiefirmaer og bemanningsforetak har økt kraftig de siste årene. Vi ser at mange utarifferte bedrifter bryter loven. Vår erfaring er at polske rørleggere diskrimineres, skriver Boye Ullmann, organisasjonsarbeider for Rørleggernes Fagforening Fellesforbundet avd 605. (Rørfag, 16.06.14) Les mer

 

 

 

Konferanse i regi av Fellesforbundet: innledninger om allmenngjøring og verftsdommen

LogoFellesforbundet arrangerte nylig en olje- og gasskonferanse, der tema blant annet var hvordan man kan sikre fortsatt konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. Det var også innledninger om innleie/utleie, lærlinger, allmenngjøring og verftsdommen. Presentasjonene fra konferansen finner du i denne artikkelen. (Fellesforbundet, 16.06.14) Les mer og last ned presentasjonene

 

- Arbeidsinnvandringen har gjort det mulig å ferdigstille flere bygg, skoler og veier

Sjeføkonom mener oljelandet Norge skylder arbeidsinnvandrere en stor takk. - Etter EU-utvidelsen i 2004 har det kommet titusenvis av polakker og andre fra Øst-Europa. SSB regner med at det er rundt 100.000 polakker og litauere i Norge, sier Terje Strøm, sjeføkonom i Nyanalyse. - For nordmenn som trenger å bygge hus og hytter har dette vært fordelaktig fra et forbrukerperspektiv, sier han. (NA24, 15.06.14) Les mer

 

- Byggelederfirma største trussel mot HMS- og seriøsitetsarbeid

Skanska Norge-direktør Ståle Rød mener at enkeltstående byggelederfirma er en trussel mot HMS- og seriøsitetsarbeidet i byggenæringen. Rød ønsker seg bedre koordinering mellom offentlige etater i kampen mot useriøsitet og sosial dumping: – Politi, skatteetat og folkeregister må ha en effektiv måt å prate sammen på, slik at de sitter på felles informasjon. (Byggeindustrien, 13.06.14) Les mer

 

Økt ledighet blant innvandrere - størst økning fra EU øst

Ledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,8 prosent i 1. kvartal 2013 til 7,2 prosent i 1. kvartal 2014. I den øvrige befolkningen økte arbeidsledigheten med 0,1 prosentpoeng, til 2,0 prosent av arbeidsstyrken. 1/5 av den samlede ledighetsøkningen kom blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa. (LO, 13.06.14) Les mer

 

Arbeidsgivere får bedre hjelp til å vurdere høyere utdanning fra utlandet

LogoNOKUT etablerer 1. august en prøveordning som skal gi arbeidsgivere raskere vurdering av utenlandsk høyere utdanning i forbindelse med ansettelsesprosesser. – Målet er at ordningen skal lette arbeidsinnvandringen til Norge, ved at arbeidssøkere faktisk får uttelling og kan bruke den verdifulle kompetansen de tar med seg inn i landet, sier direktør i NOKUT Terje Mørland. (NOKUT, 13.06.14) Les mer

 

Oslo skjerper kampen mot de useriøse

LogoDet blir tøffere å være skurk innenfor bygg, renhold og alle andre bransjer i Oslo kommune. Byrådets nye pakke mot sosial dumping fikk godkjentstempel av byrådet 10. juni, og med blant annet strengere kontraktsbestemmelser har kommunen ryggdekning for å kaste ut firmaer som ikke behandler sine ansatte skikkelig. (Renholdsnytt, 12.06.14) Les mer

Se også: - Å drive seriøst skal bli en konkurransefordel (Aftenposten OsloBy, 12.06.14)

Endringer i standardkontraktene for å motvirke og bekjempe sosial dumping (Oslo kommune, 13.06.14)

 

På tokt med Arbeidstilsynet

LogoSiden 2012 har Arbeidstilsynet i samarbeid med Kystvakta saumfart sørlandskysten fra Tønsberg til Kristiansand på jakt etter arbeidskriminalitet. Her ligger hytter og fritidsboliger tett som hagl. Nye skal bygges, andre rehabiliteres – arbeidsplasser skapes. Med båt når Arbeidstilsynet og samarbeidende etater steder det er umulig å komme til med bil. Formålet med aksjonen er å forebygge og avdekke ulovlige forhold. — I år har vi fulgt opp steder vi besøkte i fjor og som da var kritikkverdige. Det viste seg at de ikke var noe bedre nå, sier Gunn Berit Gjevestad, seniorinspektør ved Arbeidstilsynet Sør-Norge. (Fri Fagbevegelse, 12.06.14) Les mer

 

Norwegian vurderer asiatisk personell på fly fra Norge

Norwegian mener at de har funnet et smutthull i den norske lovgivningen som gjør at de likevel kan beholde sitt utenlandske personale også på norske fly. Det var regjeringens nei til dette som førte til Norwegians utflagging til Irland. Jussprofessor Erling J. Hjelmeng ved Universitetet i Oslo mener nå at loven kan tolkes mer liberalt enn den forrige regjeringen gjorde, og at det er uklart om arbeidet om bord i et fly kan forstås som å «ta arbeid i riket». (NA24 / NTB, 12.06.14) Les mer

Se også: Norsk Flygerforbund: - Dette kan Kjos bare glemme (E24, 12.06.14)

 

Kronikk: - Forslagene som er sendt på høring er moderate, men nødvendige

Stefan Heggelund- Norge har endret seg. Arbeidslivet har endret seg. Men arbeidsmiljøloven vil Arbeiderpartiet ikke endre, skriver stortingsrepresentant (H) Stefan Heggelund. - Forslagene som er sendt på høring gjør at arbeidsmiljøloven står sterkt også i møte med dagens moderne arbeids- og familieliv, og de sikrer fleksibilitet og seriøsitet i tillegg til at de gjør det lettere for flere å få en fot inn i arbeidsmarkedet, skriver Heggelund. (NRK Ytring, 12.06.14) Les kronikken

 

 

Støre om regjeringens endringsforslag i arbeidsmiljøloven: – Svekker tryggheten i norsk arbeidsliv

Jonas Gahr StøreArbeiderpartiet kommer til å gi den sittende statsministeren og regjeringa tøff motstand i kampen om arbeidsmiljøloven. Ifølge Aps kommende partileder Jonas Gahr Støre vil pålagt overtid, oppsigelser og flere vikarer svekke tryggheten og tilliten i det norske arbeidslivet. – Summen av dette er å føre en usikkerhet og utsette arbeidstakere i en tid hvor vi opplever mer sosial dumping og kriminalitet. Det var en frisør som sa: «Dette er godt for arbeidsgiver, dårlig for arbeidstakere». Det mener jeg er ganske godt oppsummert, sier Støre. (NRK, 12.06.14) Les mer

Se også: Fagbevegelsen varsler storaksjoner mot regjeringen (Klassekampen, 12.06.14)

Jubel og raseri etter endringsforslag i arbeidsmiljøloven (Trønder-Avisa, 12.06.14)

Organisert grasrotopprør i LO mot arbeidsminister Robert Eriksson (VG, 12.06.14)

Ap spår at den blå-blå arbeidslivsreformen gir mer arbeidslivskriminalitet og sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 13.06.14)

Debatt: - Regjeringa er ikkje i ferd med å modernisere arbeidslivet. Tvert imot. (Bergens Tidende, 13.06.14)

 

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

LogoRegjeringen legger i dag frem sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Blant endringsforslagene er å gi adgang til midlertidig ansettelse i 9 ev. 12 måneder uten vilkår. Regjeringen foreslår videre en ny forskrift om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale. De foreslår også å endre i straffebestemmelsene for brudd på allmenngjøringsloven. I dag straffes det kun med bøter, og det foreslås nå å innføre fengselstraff i inntil ett år, og to år ved grove overtredelser. (11.06.14)
Les faktaark om endringene fra Arbeids- og sosialdepartementet

- Arbeidslivet er i stadig endring, og krever mer fleksibilitet (Arbeids- og sosialdepartementet, pressemelding, 11.06.14)

Se også: Her er den blå-blå arbeidslivsreformen (Fri Fagbevegelse, 11.06.14)

Regjeringen får både positive og negative reaksjoner (siste.no / ANB-NTB, 11.06.14)

SV: – Ein dårleg dag for alle som vil ha eit trygt arbeidsliv (NPK, 11.06.14)

Vikarer kan få lavere lønn enn bedriftenes egne ansatte (Dagsavisen, 11.06.14)

Fafo-forsker: Flere midlertidige blir færre fast ansatte (arbeidslivet.no, 09.06.14)

Kommentar: - Regjeringa presser på for en to-deling av arbeidslivet (Fri Fagbevegelse, 11.06.14)

Venstre kan sikre flertall for ny arbeidsmiljølov (Dagens Næringsliv, 11.06.14)

Fafo-forsker Kristine Nergaard: – Mindre radikalt enn ventet fra Eriksson (Fri Fagbevegelse, 12.06.14)

Spesialmagasin: Alt om den blå-blå arbeidslivsreformen (Fri Fagbevegelse, juni 2014)

 

Økende lavlønnskonkurranse til sjøs

Fafo-rapport 2014:19Utenlandske skip utfører en økende del av transporten av last og passasjerer i norsk farvann. Den norske flåtens markedsandel har nærmest blitt halvert i løpet av det siste tiåret. Det er bekymring for økende lavlønnskonkurranse i innenriksfarten. Maritim kabotasje i Norge er i liten grad regulert, og det finnes gode muligheter for utenlandske skip til å frakte gods mellom norske havner. I den nye Fafo-rapporten «Det gode liv til sjøs» ble det dokumentert at 57 prosent av frakten langs norskekysten i 2012 ble utført av utenlandskregistrerte skip. (arbeidslivet.no, 11.06.14) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten: Det gode liv til sjøs. Lønns- og arbeidsvilkår på utenlandske skip – norsk handlingsrom

 

 

 

Frykter forenkling fører til sosial dumping og korrupsjon

NOU 2014:4I går mottok næringsminister Monica Mæland Forenklingsutvalgets rapport «Enklere regler – bedre anskaffelser». Hun mener en forenkling er nødvendig. LO Stats leder Tone Rønoldtangen frykter regjeringen nå vil legge til rette for mer sosial dumping og korrupsjon. (Magasinet Aktuell, 11.06.14) Les mer

Last ned rapporten: Enklere regler-bedre anskaffelser. Forenkling av det norske anskaffelsesregelverket. NOU 2014:4

 

 

 

Regjeringen åpner for lavere lønn for vikarer

Regjeringen ønsker å innføre unntak for likebehandling av vikarer. Vikarer kan derfor ende opp med å få lavere lønn enn bedriftenes egne ansatte. Næringslivet har dermed fått gehør for sitt krav om unntak fra likebehandlingsprinsippet i EUs vikarbyrådirektiv, skriver Dagens Næringsliv. LO mener unntaket er et skritt i retning av et mer uorganisert arbeidsliv. (NRK / NTB, 11.06.14) Les mer

 

Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

IllustrasjonI forbindelse med LOs representantskapsmøte 10. juni var Fafo med på å arrangere et seminar om arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Se her for mer informasjon og opptak fra seminaret. (Fafo Østforum, 11.06.14)

 

 

 

 

Leier ut 300 polske håndverkere

Bemanningselskapet Clockwork har spesialisert seg på å leie ut håndverkere i det norske bygg- og anleggsmarkedet. - Vi baserer oss hundre prosent på polsk arbeidskraft, sier Stig Bredvei som var en av de tre som grunnla selskapet i 2010. - Polen har hatt stor arbeidsledighet innenfor byggsektoren spesielt, så det har vært mulig å hente veldig mange gode folk fra Polen, sier Bredvei. (Nettavisen, 11.06.14) Les mer

 

Innleide polakker tjener en femtilapp mindre i timen enn nordmenn som gjør samme jobben

Verkstedklubben og Fellesforbundet mener selskapet NV Service driver med sosial dumping i forhold til innleide arbeidsfolk fra Polen på Hardanger-verftet Fjellstrand. Verkstedklubben på Fjellstrand mener NV Service er et bemanningsbyrå og ikke en produksjonsbedrift. – Det betyr at de ansatte i NV Service skal ha samme lønn som de ansatte på Fjellstrand. I tillegg skal de ha dekket kost, og losji og ha et ulempetillegg på 20 prosent, sier klubbleder Aud Stråbø. I stedet blir polakkene trukket for dette. (Bergensavisen, 09.06.14) Les mer

 

Regjeringen vil øke straffen for arbeidskriminalitet

Robert ErikssonArbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) skal i morgen møte partene i arbeidslivet om etterlengtede tiltak mot arbeidskriminalitet og sosial dumping. Eriksson foreslår å øke strafferammene for alvorlig brudd på arbeidsmiljøloven fra ett til tre års fengsel. - I tillegg foreslår vi å innføre fengselsstraff på inntil ett år for alvorlig brudd på allmenngjøringsloven, sier Eriksson. Sistnevnte lov skal sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med norske arbeidere, og brudd på den straffes i dag kun med bøter. (NA24, 09.06.14) Les mer

 

 

Raser mot forslag om minstelønn

Tor-Arne SolbakkenLO er sterkt avvisende til et forslag fra Venstre om å utrede lovfesting av nasjonal minstelønn. – Dette er gamle tanker fra Venstre, og i kjent stil går de nå løs på det organiserte arbeidslivet, tordner LO-nestleder Tor-Arne Solbakken (Avisenes Nyhetsbyrå, 05.06.14). Les mer

Les også: Forslag om å greie ut lovfesta minsteløn (representantforslag, Stortinget 23.05.14)

 

 

Heismontørenes Fagforening engasjerer advokat etter arbeidsulykke

Foreningen vil ha innsyn i politiets mappe om den skadde litaueren. Etter arbeidsulykken der blant annet fem ryggvirvler ble ødelagt sitter han igjen 70 prosent invalid og med et inkassokrav på 30.000 kroner for operasjonen i Norge, ifølge Budstikka, som har besøkt ham i Litauen (Fri Fagbevegelse/Asker og Bærum Budstikke, 04.06.14). Les mer

 

Årsrapport fra SUA 2013: Økning i henvendelser - stadig verre arbeidsforhold - flere bransjer

115 000 personer besøkte Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Oslo, Stavanger og Kirkenes i 2013. De fleste kom fra Polen, Litauen og Romania. Om lag en fjerdedel av henvendelsene handler om manglende utbetaling av lønn. Flere forteller også om stadig verre arbeidsforhold enn det som har vært rapportert om de siste årene. Dette gjelder særlig for arbeidstakere som er ansatt i utenlandske virksomheter. (Arbeidstilsynet, 03.06.14) Les mer

Last ned Årsrapport fra Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere

 

Nyhetsbrev 10/14 fra Fafo Østforum

Illustrasjon - Stortingsrepresentanter fra Venstre vil at regjeringen skal utrede lovfestet minstelønn

- Arbeidsministeren: Skal i juni møte partene om arbeidslivskriminalitet

- Samferdselsministeren: Luftfartsutredning forsinket

Det er noen av sakene i nyhetsbrev 10/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 03.06.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 10/14

Bestill nyhetsbrev

 

Politiet bekymret for slaveri i norsk bilvaskbransje

IllustrasjonPolitiet og Arbeidstilsynet har kontrollert 100 vaskehaller de to siste årene i «Operasjon Vaskebjørn». Arbeidstilsynet har gitt 390 pålegg så langt i år. Kontrollene har blant annet avdekket lønn ned mot 19 kroner timen, ansatte som bor på bilvaskeriene, samt bruk av ulovlig arbeidskraft. – Ofte har vaskerne kommet seg inn til Spania og Italia ved hjelp av menneskesmuglere som loser dem videre til Norge på en Ryanair-billett, forteller seniorinspektør Knut Morten Alvestad i Arbeidstilsynet. (Aftenposten, 03.06.14) Les mer

 

Skien viser vei mot sosial dumping

Rådmannen i Skien foreslår tiltak mot sosial dumping som setter strenge krav til kompetanse, lærlingordning, få ledd i kontraktskjeden og dokumentasjon på en rekke områder. – Dette er en seier for den seriøse byggebransjen. Skien kommune blir en foregangskommune dersom rådmannens forslag i neste omgang går gjennom i bystyret, sier leder av Fellesforbundet Telemark Arne Hagen. (Telemarksavisa, 03.06.14) Les mer

 

Ble truet etter å ha varslet om uholdbare lønns– og arbeidsforhold

- Grov sosial dumping, sier Fellesforbundet om den behandlingen en gruppe på fem polakker og to bulgarere har fått av et bilpleiefirma i Oslo. Etter at Arbeidstilsynet ble varslet om forholdene i fjor vår, opplevde to av polakkene å bli truet på livet. De to fikk utdelt voldsalarm av politiet og gikk i dekning på skjult adresse. (Dagsavisen, 02.06.14) Les mer

 

Ny artikkel om inkludering av utenlandske ansatte i norske styrer

Inger Marie HagenNorsk næringsliv blir mer og mer internasjonalisert og antallet ansatte i norskeide selskap i utlandet øker stadig. Dette gir utfordringer for det norske medbestemmelsessystemet. I en ny artikkel ser Fafo-forsker Inger Marie Hagen (bildet) og Bernard Johann Mulder på muligheten for å innlemme utenlandske ansatte i den norske konsernordningen. (Fafo Østforum, 02.06.14) Les mer og last ned artikkelen

 

 

Litauen: Migrasjon, arbeid, befolkning og innvandringen til Norge

ILlustrasjonLitauere var den tredje største innvandrergruppen i Norge i 2012 og 2013, men det er nå færre som utvandrer og flere som vender hjem, skriver den norske ambassaden i Vilnius i et nytt notat. (Fafo Østforum, 02.06.14) Last ned notatet

 

 

 

Sveits: - Innvandringsvedtak truer pensjonssystemet

Flagg50,3 prosent av velgerne i Sveits stemte i februar for å begrense innvandringen fra EU. Nå roper nestlederen for det sveitsiske pensjonssystemet varsku om at vedtaket kan komme til å koste sveitsiske pensjonister økonomisk. Innvandrerne som sveitserne ikke vil ha, subsidierer pensjonene. Årasken er at arbeidsinnvandrere fra EU står for en stor del av innbetalingene til pensjonssystemet. (E24, 01.06.14) Les mer

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700