Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Juli 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum juli 2014

 

Vil ha ny tilsynsmodell i hele landet

Robert ErikssonI februar i år begynte kontrolletater på Vestlandet med en ny samarbeidsmodell for å oppdage arbeidskriminalitet og sosial dumping. Nå vil arbeidsminister Robert Eriksson at kontrolletater skal jobbe sammen på denne måten i hele landet. (Byggmesteren, 30.07.14) Les mer

 

 

 

 

Vil bøtelegge bruk av «skitne» transportselskaper

IllustrasjonArbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil straffe norske selskaper som kjøper transporttjenester fra dårlige lastebiler med underbetalte sjåfører. Nationen har de siste dagene avdekket at utenlandske sjåfører bor på Svinesund i sine egne biler og får betalt ned i 5000 kroner måneden. Samtidig har Coop transportavtale med et litauisk selskap som beskyldes for sosial dumping og brudd på kjøretidsbestemmelsene. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen mener det nå er på høy tid å rydde opp i bransjen. (Nationen, 10.07.14) Les mer

Se også: Undersøkelse avdekker sosial dumping i transportbransjen (Nationen, 09.07.14)

 

Bare to av ti sjekker om renholderne har lovlige arbeidsvilkår

IllustrasjonSvært få innkjøpere av renholdstjenester oppfyller plikten de har til å kontrollere at de som vasker hos dem har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Det viser Arbeidstilsynets 1805 tilsyn hos innkjøpere av renholdstjenester. (Arbeidstilsynet, 09.07.14) Les mer

Se også: Høyre vil nå vurdere nye tiltak mot renholdsbransjen (Dagbladet, 09.07.14)

 

 

 

Kan koste Norge dyrt å ikke ta vare på arbeidsinnvandrerne

Line EldringArbeidsinnvandrere som utnyttes som billig arbeidskraft og mangler språk, kan bli et stort problem for det norske velferdssystemet på lengre sikt, advarer arbeidslivsforskere. -Denne billige arbeidskraften tjener landet på kort sikt, men kan koste samfunnet dyrt på lengre sikt, sier Fafo-forsker Line Eldring (NRK, 03.07.14). Les mer

Les også: Store inntektsforskjeller blant innvandrere i Norge (NRK, 03.07.14)

 

 

Venter fortsatt på lønn etter Hardangerbrua

Ett år etter Hardangerbrua sto ferdig, venter fortsatt 12 polske elektroarbeidere på etterlønn fra Statens Vegvesen. Løsningen kan komme i dag (NRK Hordaland, 03.07.14). Les mer

Les også: Sjekkar polakkløn på Hardangerbrua (Bergens Tidende, 28.01.13)

 

Politiet vil ha egne dumpinghaier

Kripos vil ha en tverretatlig ekspertgruppe som skal jakte bakmenn og kriminelle i norsk arbeidsliv under ledelse av en nasjonal myndighet. I november legger Kripos fram en situasjonsanalyse som skal gi et mer helhetlig bilde av organisert og økonomisk arbeidsmarkedskriminalitet, og hvilke utfordringer man står overfor (Dagsavisen, 03.07.14). Les mer

 

BNL ønsker utvidet bruk av ID-kort

Flere bedrifter i bygg- og anleggsbransjen må legge ned virksomheten fordi de utkonkurreres av kriminelle aktører. Byggenæringens landsforbund vil nå utvide bruken av ID-kort for å stoppe kjeltringene (TV2, 02.07.14). Les mer

 

 

 

Rystet over boforhold

For 5.400 kroner i måneden bodde 15 personer i et usikret lagerlokale på Etterstad i Oslo. Det var sengeplasser til 33. – Rystende, men ikke overraskende, mener pendlerbolig-utleier (bygg.no, 02.07.14). Les mer

 

Nordmenn føler seg ekskludert

LO i Bergen får stadig meldinger om nordmenn som mener utenlandske arbeidere svekker arbeidsmiljøet. Nå frykter de norsk flukt fra håndverkeryrkene (Demokraten-ANB-Bergens Tidende, 02.07.14). Les mer

 

To timer lengre arbeidsuke blant EU-ferskinger

IllustrasjonForskjeller i tariffavtalt arbeidstid vedvarer mellom EUs gamle og nye medlemsstatene. Men ser man på faktisk arbeidstid krymper forskjellene. Dette kommer fram i Eurofounds gjennomgang av tall for 2013 om EUs 28 medlemsland og Norge, publisert i rapporten Developments in collectively agreed working time 2013 (arbeidslivet.no). Les mer

 

 

- I Spania snakker de om Norge som paradis

Valentina Stefanova (54) trodde det skulle bli enkelt å få seg jobb i Norge da hun reiste fra 27 prosent arbeidsledighet i Spania til 3 prosent. – Alle sa at hvis jeg dro til Norge, var jeg garantert jobb, sier Stefanova. Hun har vært i Norge i snart tre måneder. 100 jobbsøknader har kun resultert i noen strøjobber her og der, men ingenting varig (NRK, 02.07.14). Les mer

Les også: Eurokriseflyktningene banker på døra (NRK, 02.07.14)

 

Internt "arbeidstilsyn" i AF

IllustrasjonSnart skal en person i AF Bygg Oslo bruke alle sine 220 årlige arbeidsdager på å hindre useriøse aktører i å få innpass på entreprenørens byggeplasser. Ordningen kan bli innført i flere av AFs byggeenheter (bygg.no, 01.07.14). Les mer

 

 

Fire av fem nye jobber til innvandrere

Sysselsettingen i Norge økte med 30.000 i fjor. Av disse var nesten 24.500 innvandrere. 62 prosent av de sysselsatte innvandrerne kom fra Europa. Polen, Sverige og Litauen topper listen over land (Aftenposten, 01.07.14). Les mer

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700