Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Januar 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum januar 2014

 

Arbeidsinnvandrere sliter

Siden i fjor har det blitt over 20 prosent flere arbeidsledige i tre av Oslos bydeler. Og det er arbeidsinnvandrerne som sliter mest. Det er flere jobber i Oslo enn i fjor på denne tiden, likevel er det flere ledige, på grunn av arbeidsinnvandringen. Ledigheten øker mest på folk som er født i OECD-land, sier Hege Farnes Hildrum, fylkesdirektør i NAV Oslo. (NRK Østlandssendingen, 31.01.14) Les mer

 

Dømt for ærekrenkelse etter å ha kalt en byggeplass for slaveleir

Investor Egil Stray Spetalen drev oppussing av et gammelt båtbyggeri han kjøpte i 2007 for å gjøre det om til et landsted for sin familie. For å gjøre jobben hadde Spetalen engasjert en bedrift som brukte litauere i sine byggeprosjekter. I oktober 2011 kom Arbeidstilsynet på befaring to ganger. Spetalen krevde både en beklagelse og økonomisk oppreising etter at seniorinspektør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet på en befaring kalte byggeplassen for en slaveleir, og brukte uttrykk som "sosial dumping". Alf Helgelands forsvarer fremholdt i sin prosedyre under rettssaken at forholdene på byggeplassen var svært ille og faktisk kvalifiserte til karakteristikken sosial dumping. Rettsaken ble avsluttet før jul. I dag ble Helgeland dømt til å betale Spetalen 35.000 kroner i erstatning. (NRK Sørlandet, 31.01.14) Les mer

 

Sosial dumping og faglige rettigheter sto høyt på dagsorden under SAMAK-årsmøtet

SAMAK (Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité) samler de sosialdemokratiske partiene og fagforeningene i Norden. I en felles uttalelse etter sitt årsmøte, slår SAMAK fast at tøffere innsats må til mot sosial dumping og useriøse arbeidsgivere. I SAMAKS uttalelse står det også at den frie bevegelsen i EUs indre marked er en forutsetning for vekst og arbeid, men at det må være en forutsetning at faglige rettigheter er på plass. (Aktuell, 30.01.14) Les mer

 

- Norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EUs regler

Jan Olav Andersen– Om det ikke er mulig å sikre norske arbeidslivsregler og tariffavtaler i Norge, er alternativet å si opp EØS-avtalen, sier EL & IT-forbundets Jan Olav Andersen. Han har stor forståelse for at Transportarbeiderforbundet (NTF) vil jobbe for oppsigelse av EØS-avtalen. Andersen etterlyser LO-oppfølging. LOs første nestleder Tor-Arne Solbakken understreker at de per i dag ikke er kjent med noen nasjonale saker hvor tariffavtalen direkte trues av EØS-regler. (Fri Fagbevegelse, 30.01.14) Les mer

Se også: Vil si opp EØS-avtalen på grunn av problematikken knyttet til kabotasje og sosial dumping (NTF, 29.01.14)

 

 

Ny Fafo-rapport: Yrkessjåfører ser mørkt på veien videre

OmslagMedlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har opplevd et økende lavtlønnspress fra utenlandske aktører det siste tiåret, ifølge en fersk Fafo-rapport. Fire av fem yrkessjåfører forventer tøffere arbeidskår i årene framover. Like mange mener myndighetene ikke gjør nok for å forhindre det. (forskning.no og Fafo, 30.01.14) Les artikkelen

Les om, og last ned, Fafo-rapporten Norsk transport – veien videre

Se også: Utenlandske sjåfører en stor trussel (NRK Sørlandet, 26.01.14)
Kampklare sjåfører (Dagsavisen, 27.01.14)
Vil ikke forby kabotasje
(FriFagbevegelse.no, 26.01.14)

 

 

- Den illegale virksomheten er på vei inn i seriøse bedrifter

– Arbeidsmarkedskriminaliteten er blitt et stort problem. Politi- og påtalemyndighet må prioritere dette høyere, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch. Riksadvokaten, politidirektøren, Kripos, skatteetat, arbeidstilsyn og næringslivsorganisasjoner har holdt møte om utviklingen. Politidirektøren lover økt samarbeid kontrolletatene imellom, og økt samarbeid med næringslivet. «Arbeidsmarkedskriminalitet» er et samlebegrep for bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping, tvangsarbeid, fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av kriminell virksomhet i lovlig virksomhet. (Maleren /Aftenposten, 30.01.14) Les mer

 

Sprengt tilsynskapasitet

Ingrid Finboe Svendsen– Vi gjør mellom 3.000 og 4.000 tilsyn i året, men vi klarer ikke denne jobben alene lenger, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet da tilsynet sammen med politi, påtalemyndigheten og næringslivet slo fast at kriminelle nå fester grepet om norsk næringsliv, og spesielt byggebransjen. – Rundt 250.000 arbeidsinnvandrere har kommet til Norge, noe som utgjør 10 prosent av arbeidsstokken. Det er en rekke utfordringer knyttet til skatt, kriminalitet og sikkerhet til disse, påpeker Finboe Svendsen. (bygg.no, 30.01.14) Les mer

 


Vil tvinge transportkjøpere til å ta sin del av regninga

Anette TrettebergstuenArbeiderpartiet vil tvinge de som kjøper transporttjenester til å måtte ta sin del av regningen for vogntog som ikke holder mål teknisk eller sjåførmessig. Det kommer frem i et såkalt dokument 8 forslag om sosial dumping og kriminalitet i transportsektoren som Aps Anette Trettebergsuen med flere har stilt i Stortinget (VG, 30.01.14). Les mer

 

 

 

 

 

Kritikk av Høyesteretts dom i verftssaken

Vil samfunnet vårt nærmest bryte sammen av ”sosial dumping” dersom utenlandske arbeidstakere ikke får dekket reise- og oppholdsutgifter? Norges Høyesterett ser ut til å mene det, skriver Civita-juristene Torstein Ulserød og Morten Kinander i en artikkel i Minerva (30.01.14). Les mer

 

Vil si opp EØS-avtalen på grunn av problematikken knyttet til kabotasje og sosial dumping

LogoLandsmøtet i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har vedtatt å arbeide for at Norge sier opp dagens EØS-avtale. Begrunnelsen er at EU-direktiver og EØS-regler, som for eksempel vikarbyrådirektivet, postdirektivet, kabotasjereglene og Jernbanepakke 4, utgjør en trussel mot norske faglige rettigheter. (NTF, 29.01.14) Les mer

 

 

Aukande omfang av arbeidskriminalitet i ei rekke bransjar

Politiet, kontrolletatane og bransjeorganisasjonane møttest i dag til eit felles møte for å finne strategiar i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Dei skildra ei bekymringsfull utvikling i norsk arbeidsliv dei siste åra med utstrakt bruk av ulovleg arbeidskraft, grov sosial dumping, tvangsarbeid, fiktiv fakturering, kvitvasking av kriminelt utbytte og bruk av legale bedrifter som skalkeskjul for kriminalitet, som narkotikahandel. (Avisa Hordaland / NPK-NTB, 28.01.14) Les mer

 

Pilotprosjekt mot økonomisk kriminalitet og sosial dumping

Kemneren, Arbeidstilsynet og Skatt vest samarbeider nå i et prosjekt mot svart arbeid og sosial dumping. Alle tre etatene trapper opp antall tilsyn det kommende året. Christine Due Sivertsen i Kemneren i Bergen tror prosjektet spesielt vil komme arbeidsinnvandrerne til gode. - Dessuten vil tiltaket mot sosial dumping også føre til et renere næringsliv, og like konkurransevilkår for næringsdrivende, sier hun. (Bergens Tidende, 27.01.14) Les mer

 

Til krig mot ulovlig kjøring

Roger HansenTransportarbeiderne kommer med heftige krav til regjeringen for å få en slutt på sosial dumping i bransjen. Regjeringen må stoppe all kabotasjekjøring i Norge inntil vi har et tilfredsstillende kontrollsystem på trafikksikkerhet og sosial dumping, sa forbundsleder Roger Hansen i åpningstalen på landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund. (Lofotposten, 26.01.14) Les mer

Les flere saker fra landsmøtet til Norsk Transportarbeiderforbund:

– De utenlandske vogntogene må stanses (NRK Sørlandet, 24.01.14)
Full stans i kabotasjekjøring er ikke diskutert i regjeringen (Fri Fagbevegelse, 26.01.14)
LO-lederen ga full støtte til Transportarbeiderforbundet i havnekonflikten (Fri Fagbevegelse, 26.01.14)
Statssekretær Hoksrud (Frp) blir med i kampen mot utenlandske sjåfører på luselønn (Helgeland Arbeiderblad, 27.01.14)

Les også saker om Fafo-rapporten "Norsk Transport - veien videre" hos arbeidslivet.no:

Transportarbeidere frykter hardere kår

Uklare ansettelsesforhold på veien

Mange nøtter å knekke for norsk transport

 

NLF vil ha fingeravtrykk på førerkort

Geir A. MoNorges Lastebileier-Forbund (NLF) foreslår å innføre fingeravtrykk eller øyescanning på førerkort for å få bukt med kortjuks. Geir A. Mo i NLF mener kjøp av førerkort uten å ha gjennomgått kjøreopplæring, må tas opp i EU og at Norge må presse på. Fører ikke det fram, mener han at myndighetene bør vurdere å stenge grensene for biler fra baltiske land og andre land hvor det eventuelt avdekkes at dette forekommer. (VG, 24.01.14) Les mer

 

 

 

 

Bor i Polen – betales som lokalt ansatte

Polakker som jobber for Brødrene Langset på Fosen går glipp av store summer fordi bedriften behandler dem som lokalt ansatte og ikke pendlere. Nå går LO til Arbeidsretten, i det de mener er en viktig prinsippsak. Bedriften sier de gjør alt etter boka. (Fri Fagbevegelse, 24.01.14) Les mer

 

Europeisk velferdsstrid

EU-migranters adgang til velferds­ytelser utenfor hjemlandet utfordres av at rumenere og bulgarere fra nyttår fikk like rettigheter som andre borgere i unionen. Rike EU-land diskuterer nå mulighetene for å begrense velferdsytelser til arbeidsmigranter fra EU. (Morgenbladet, 24.01.14) Les mer

 

Flere og bedre tilsyn i utelivsbransjen

Robert Eriksson- For å luke ut useriøse aktører i utelivsbransjen og for å heie fram de seriøse, ønsker jeg flere og bedre tilsyn. Det sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da Arbeids- og sosialdepartementet inviterte partene i arbeidslivet til en konferanse om arbeidsforholdene i utelivsbransjen. Her ble de oppfordret til å ta tak i arbeidsmiljøutfordringene bransjen har. Fafo-rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen ble presentert på konferansen. (Arbeids- og sosialdepartementet, 23.01.14)

Rapporten ble presentert på en konferanse i regi av Arbeids- og sosialdepartementet den 23.01.14  Les mer og se videoopptak fra konferansen

Se også: Byrådsleder varsler krig mot useriøse aktører i utelivsbransjen i Oslo (Dagbladet, 04.02.14)

 

 

- Næringslivet må også ta ansvar for transporten

Linda Hofstad Helleland- Alle som er involvert i frakt av varer på norske veier må ta ansvar. Jeg mener regjeringen må vurdere å innføre en sertifisering av transportnæringen i Norge, sier leder Linda Hofstad Helleland i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. (Adresseavisen, 23.01.14) Les mer

Se også: Utenlandske vogntogsjåfører med falske førerkort (Adresseavisen, 22.01.14)

Samferdselsdepartementet drar til EU for å få ryddet opp problemet med å avsløre falske fører-, sjåfør-, og id-kort (Adresseavisen, 22.01.14)

NLF: - EU er årsaken til førerkortsvindel (tungt.no, 23.01.14)

 

Tilbød latvisk arbeidskraft til 50 kroner timen

IllustrasjonPå en sponsetur til Latvia i regi av et norsk-latvisk handelsselskap, fikk de norske bedriftene muntlig tilbud om importert latvisk arbeidskraft med timelønninger på 50 kroner. - Selskapene som presenterte tilbudet er på plass byggeplasser i Tromsø, sier styreleder i Byggmesterforbundet og prosjektutvikler i Byggmesteren Tromsø Kjell Skog. (bygg.no, 23.01.14) Les mer

 

 

 

Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april: Ti år etter EU-utvidelsen.

Fafo Østforum tiårskonferanseDen 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Samme høst ble Fafo Østforum etablert med formålet om å «…være en forskningsstøttet møteplass for oppdatering av kunnskap om virkningene av EU/EØS-utvidelsen, endringer i politikkutforming og innsikt i praktiske erfaringer». Fafo Østforum inviterer nå til en heldagskonferanse der vi byr både på tilbakeblikk og oppsummering av de siste 10 årene og fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

Konferansen arrangeres i Oslo Kongressenter tirsdag 29. april kl 9-16.

Program og påmeldingsinformasjon vil bli annonsert. Hold av dagen!

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

NyhetsbrevFafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 23.01.14) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 02/14

 

 

Ny Fafo-rapport: Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Fafo-rapport 2014:02Utelivsbransjen rommer alt fra tradisjonsrike spisesteder, gourmetrestauranter og kafeer til barer, nattklubber og puber. Bransjen bidrar til sysselsetting, ikke minst av unge mennesker. Samtidig er det mange utfordringer, med blant annet useriøse aktører som tilbyr arbeidstakerne langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva som regnes som akseptable. Disse skaper vanskelige konkurransevilkår for de mange seriøse virksomhetene. Denne rapporten er laget i forbindelse med et treparts bransjeprogram om utelivsbransjen. Forfattere er Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen. (Fafo Østforum, 23.01.14) Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Arbeidsforhold i utelivsbransjen

Rapporten lanseres på en konferanse i regi av Arbeids- og sosialdepartementet i dag.

Se også: Useriøsitet og sosial dumping i store deler av utelivsbransjen (Dagbladet, 23.01.14)

Ikke så festlig i utelivsbransjen (Arbeidstilsynet, 23.01.14)

 

Utenlandske vogntogsjåfører med falske førerkort

IllustrasjonPolitiet frykter for sikkerheten på norske veier etter at Norges lastebileier-forbund (NLF) fikk kjøpt seg falske førerkort for vogntog. Regionsjef Roar Melum i NLF sier at utenlandske vogntogsjåfører kjører fra de norske sjåførene. NLF-sjefen mener flere utenlandske sjåfører jukser med kjøre- og hviletiden, ved å bruke flere falske sett med fører-, sjåfør-, og id-kort. (Adresseavisen, 22.01.14) Les mer

Se også: Samferdselsdepartementet drar til EU for å få ryddet opp problemet med å avsløre falske fører-, sjåfør-, og id-kort (Adresseavisen, 22.01.14)

NLF: - EU er årsaken til førerkortsvindel (tungt.no, 23.01.14)

 

Innvandring til Rogaland sikrer befolkningsvekst

IllustrasjonFram til 2006 var fødselsoverskuddet det viktigste bidraget til at Rogalandsbefolkningen økte. De siste sju årene utgjør innflytting hovedbidraget til befolkningsveksten. Det handler først og fremst om økt arbeidsinnvandring. Og det er de nye EU-landene Polen, Baltikum, Bulgaria og Romania som står for den største økningen. (Rogaland fylkeskommune, 21.01.14) Les mer

 

 

 

Håndhevingsdirektivet: Rådet enige om nytt utkast

LogoEt utkast til håndhevingsdirektiv ble vedtatt av EUs ministerråd i desember 2013. Nå starter det greske formannskapet forhandlingene med Europaparlamentet for å få til en enighet. Direktivet vil påvirke medlemslandenes lovgivning for utstasjonering av arbeidskraft. Europeisk fagbevegelse frykter at bestemmelsene ikke er tilstrekkelige til å beskytte utsendte arbeidstakere. (arbeidslivet.no, 21.01.14) Les mer

 

 

Vil unngå diskriminerende skatteregler

LogoEU-kommisjonen skal granske medlemslandenes skatteregler for å sikre at det ikke er diskriminerende praksis for de som jobber over landegrensene. I følge Kommisjonen er skatteregler fortsatt en av de største hindringene for at EUs innbyggere arbeider i et annet land (LOs Brusselkontor, 21.01.14). Les mer

 

 

 

Tyske parter ber om en mer nyansert innvandringsdebatt

Ny tysk studie viser større etterspørsel på arbeidskraft. Samtidig har fremmedfrykt, økende EU- skeptiske bevegelser og en populistisk debatt om utenlandske arbeidstakere ført til at arbeidsgivere og arbeidstakere har kommet med et felles utspill om at debatten om innvandring må få et mer nyansert innhold (LOs Brusselkontor, 21.01.14). Les mer

 

Ap vil stoppe ulykkestrailerne

Anette TrettebergstuenUnderbetalte utenlandske sjåfører som ikke overholder hviletidene og mangler kompetanse om norske vei- og kjøreforhold er en fare for både trafikksikkerheten og arbeidsvilkårene i transportbransjen, mener Arbeiderpartiet.  Annette Trettebergstuen og sju andre Ap-representanter la nylig fram ti forslag for å bekjempe kriminalitet og sosial dumping i transportsektoren. Roger Hansen i Transportarbeiderforbundet er positiv. (Fri Fagbevegelse, 20.01.14) Les mer

Se også: Representantforslag (Stortinget, 16.01.14)

Partene uenig om solidaransvar i transportkjeden (NRK Østfold, 22.01.14)

 

Kampen mot sosial dumping og kabotasje blir hovedsakene på Transportarbeiderforbundets landsmøte

LogoHavnekonflikten, kabotasje og samferdselspolitikk står på agendaen når Norsk Transportarbeiderforbund har landsmøte i Kristiansand 26. – 29. januar. På landsmøtet blir det også lagt fram en forskningsrapport fra Fafo om samferdselspolitikken framover. (Fri Fagbevegelse, 17.01.14) Les mer

 

 

LOs tillitsvalgtpanel: Populære tiltak mot sosial dumping

LogoTillitsvalgte i LO-forbundene mener at allmenngjøring av tariffavtaler, innsynsrett og solidaransvar er svært gode tiltak for å hindre uakseptable vilkår i arbeidslivet. Fagbevegelsen var ganske skeptisk til allmenngjøring før ordningen ble tatt i bruk for første gang i 2004. Men en undersøkelse blant LOs tilllitsvalgtpanel viser at støtten nå er overveldende. Til høsten er det 10 år siden allmenngjøring ble tatt i bruk i norsk arbeidsliv for første gang (arbeidslivet.no, 17.01.14) Les mer

 

 

Trygdeeksport: Ni av ti kroner til nordmenn

IllustrasjonAp-leder Jens Stoltenberg har advart mot konsekvensene av at det blant annet blir veldig lukrativt for utenlandske arbeidstagere å ta ut kontantstøtten i eksempelvis Polen. Og Regjeringen har varslet at den vil stramme inn mulighetene for å ta ut norsk trygd i utlandet. Et av tiltakene som vurderes er å kostnadsjustere utbetalingen til det prisnivået i landet der trygdepengene brukes. Tallene viser imidlertid at 6,8 milliarder av trygdeeksporten, rundt 90 prosent, går til nordmenn ved at alderspensjon og uførepensjon tas ut i utlandet. (Dagens Næringsliv, 20.01.14) Les mer

 

Nordmenn lunkne til utenlandske kolleger

Nordmenn er mer lunkne til verdien av å ha utenlandske kolleger, enn svensker og dansker. To av ti nordmenn i undersøkelsen gir uttrykk for at de føler dårligere jobbsikkerhet som følge av arbeidsinnvandring. Funnene fremkommer i Randstad Workmonitor, verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse. Mer enn 20.000 arbeidstakere i 32 land – alle i privat sektor - har svart på spørsmål om blant annet jobbsikkerhet og arbeidsmiljø som følge av arbeidsinnvandring. (NTB Info, 20.01.14) Les mer

Se også: Randstad Workmonitor

 

Økning i arbeidsskadedødsfall i 2013 - færre utenlandske

LogoDet er registrert 48 arbeidsskadedødsfall i landbasert arbeidsliv i 2013. Tallene for hele 2012 var 37. De fleste av arbeidsskadedødsfallene skjedde i næringene bygg og anlegg, primærnæringene, bergverk og transport. Fire av de 48 som døde på jobb i 2013 var utenlandske statsborgere og det er en nedgang fra de foregående årene mot ni 2012 og ti i 2011. (Arbeidstilsynet, 17.01.14) Les mer

 

Samferdselsminister Solvik-Olsen forsvarer Norwegian-satsing

IllustrasjonStortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) viste til «til dels uverdige lønns- og arbeidsvilkår» da hun torsdag innledet til debatt i Stortinget om sosial dumping i luftfarten. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ville ikke være med på at Norwegian driver med sosial dumping når selskapet flyr mellom Skandinavia og Bangkok med asiatisk personale til asiatisk lønn. - Vi må unngå å utvikle regler i det godes hensikt, som forhindrer norske selskap i å utvikle seg ute i verden, sa Solvik-Olsen. (E24, 16.01.14) Les mer

 

 

Aps ti-punktliste mot trafikkfarlige vogntog

IllustrasjonArbeiderpartiet følger i dag opp sin handlingsplan mot sosial dumping, ved å fremme ti punkter mot trafikkfarlige vogntog på norske veier. Blant tiltakene som ble foreslått i Stortinget i dag er større medansvar for kjøperne av transporttjenestene, innføring av regionale verneombud for transportsektoren og å styrke og bedre samordning av Tollvesenets, påtalemyndighetens og veg- og skattemyndighetenes arbeid mot transportkriminalitet. (Rogalands Avis, 16.01.14) Les mer

Se også: Vil skjerpe reglene for utenlandsk tungtransport (Arbeiderpartiet, 16.01.14)
- Vi er fornøyd med forslagene mot sosial dumping og kabotasje (Norsk Transportarbeiderforbund, 16.01.14)

 

Ønsker sterkere arbeidstilsyn

EUFor å motvirke sosial dumping og svart arbeid, samt ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen, må arbeidstilsynene forsterkes, mener Europaparlamentet. I en ikke-bindende resolusjon oppfordrer Europaparlamentet medlemslandene til å gi de nasjonale arbeidstilsynene mer ressurser. (Fackliga Brysselkontoret, 15.01.14) Les mer

 

 

 

EU gir rett å kreve tariffavtale

EUNorge har i årevis ligget i strid med kontrollorganet ESA om vi kan kreve at selskaper som leverer varer og tjenester til det offentlige følger ILO-konvensjon nr 94. Nå kan EU-parlamentet ha satt sluttstrek for striden. Europaparlamentet stemte onsdag med stort flertall for tre nye EU-direktiv om offentlige anbud. Det blir tillatt å stille krav om tariffavtale og miljø- og sosiale hensyn i slike anbud. (Fri Fagbevegelse, 15.01.14) Les mer

Nye regler for offentlige anskaffelser (European Parliament/News, 17.01.14)

 

 

Parat-topp skal tale kabinansattes sak i EU

IllustrasjonNestleder Vegard Einan fra Parat skal tale de europeiske kabinansattes sak i en høring 11. februar i EU-parlamentet om sosial dumping i europeisk luftfart. Og denne uken skal Stortinget diskutere en interpellasjon fra Lise Christoffersen (Ap) om forholdene i norsk og internasjonal luftfart. (Avisen Agder / NTB, 15.01.14) Les mer

 

 

Kronikk om ingeniørbehovet: - Arbeidsinnvandring er ikke nok

Christian Nørgaard Madsen- Hver eneste virkedag siden 2011 er det i snitt «importert» seks utenlandske ingeniører til Norge. Trenden har fått Statistisk sentralbyrå til å avblåse den såkalte ingeniørkrisen. Det er uklokt av myndighetene å gjøre det samme. Det skriver Christian Nørgaard Madsen, RIFs styreleder og adm. dir i Multiconsult i en kronikk i Aftenposten i dag. (Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), 13.01.14) Les kronikken her

Se også: Arbeidsinnvandringen tilfører ikke nok for å dekke ingeniørbehovet (Teknisk Ukeblad, 14.01.14)

 

 

Skrei og øst-europeere er på vandring i retning til Vesterålen

IllustrasjonI vintersesongen får Øksnes, landets største torskekommune, flere hundre nye innbyggere. De fleste er øst-europeere som kommer for å jobbe i landindustrien. - Hovedtyngden av disse kommer fra Romania for å jobbe i Øksnes en kort periode. Det er ikke folk å oppdrive her til slikt sesongarbeid, sier Ted Endresen ved Myre fiskemottak. (Vesterålen Online, 13.01.14) Les mer

 

- Trøndelag avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Illustrasjon– Vi kunne aldri hatt den veksten vi har hatt uten arbeidsinnvandrerne, sa Salmar-gründer Gustav Witzøe på en direktesendt debatt om arbeidsinnvandring på Trøndelagsmøtet. - Næringslivet i Trøndelag er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å gå rundt. Dette gjelder spesielt havbruksnæringa, men også byggebransjen, sa NHO-direktøren i Trøndelag, Merethe Storødegård. Mens arbeidsminister Robert Eriksson uttrykte bekymring for at det er mange norske statsborgere som står uten jobb, samtidig som vi tar imot mange arbeidsinnvandrere. (NRK Trøndelag, 09.01.14) Les mer

 

Ny norsk rapport om migrasjon

OmslagNoregs årlege rapport til OECD om migrasjon gjev ei fersk oversikt over utviklingstrekk i innvandrings- og integreringspolitikken. Rapporten gjev også tal for inn- og utvandring og for samansetjinga av innvandrarbefolkninga. Rapporten er utarbeidd hausten 2013 av Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Kunnskapsdepartementet. (IMDi, 09.01.14) Les mer

Last ned rapporten "International Migration 2012-2013 – IMO report for Norway"

 

 

 

USA: Fagforening vil nekte Norwegian å fly til og fra USA

IllustrasjonUSAs største fagforening, AFL-CIO, vil nekte Norwegian å fly til USA. Det amerikanske transportdepartementet har uttrykt bekymring for praksisen til det norske flyselskapet. – Vi mener Norwegians forretningsmodell bør avvises. Det går ut på å shoppe verden rundt etter billigst mulig arbeidskraft for å fortrenge arbeidstakere i USA, sier Eward Wytkind, som er president i transport- og handelsarbeidforbundet. Han mener det norske flyselskapet vil undergrave arbeidstakere både i USA og Norge ved å unngå fagforeninger. (NRK, 09.01.14) Les mer

 

- Utenlandske trailere på norske vinterveier må vies større plass i trafikksikkerhetsplanen

Kjell-Idar JuvikKjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant for Ap, tar i dag opp situasjonen med vogntog og trailere på norske vinterveier, i en interpellasjon i Stortinget. Der ber Juvik om at det blir satt inn flere tiltak enn de som allerede er iverksatt. Han viser til de mange farlige trafikksituasjonene den siste tiden, og mener at dette kan sees i sammenheng med en sterk økning av utalandske transportører på norske veier, som også gir et press mot lønns- og arbeidsvilkårene for norske transportører. (Rana Blad, 09.01.14) Les mer

 

 

 

Rekordstor arbeidsinnvandring fra Sverige

IllustrasjonOver 90.000 svensker mottok norsk skattekort i 2013, og hos Personalhuset Staffing Group utgjør svenskene nå 20 prosent av arbeidsstokken. - Hittil har svensker tatt svært mange serverings- og servicejobber i Norge ikke minst i hotell- og restaurantnæringen. Hos oss ser vi nå at de gjør innhogg i andre segmenter, spesielt på kunde- og callcenterdelen, opplyser administrerende direktør i Personalhuset Staffing Group Carl-Fredrik Bjor. (NA24, 08.01.14) Les mer

 

 

 

Husvasken bør koste 480 kroner timen

ILlustrasjonHvis lovlig husvask er tre ganger så dyrt som ulovlig, er det ikke fordi renholderne håver inn. Men fordi både de og du og fellesskapet får den tryggheten man betaler for. Seriøse firma har blant annet forsikringsordninger. – Skulle noe skje, er det vi som har ansvaret. Hvis en renholder skulle skade seg, for eksempel. Betaler du svart, er det ditt ansvar, sier Lars Erik Bye i City Maid. (Fri Fagbevegelse, 06.01.14) Les mer

 

 

Årets første nyhetsbrev fra Fafo Østforum

NyhetsbrevFafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 07.01.14) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 01/14

 

 

Eriksson vil trimme trygd som sendes ut av landet

Robert ErikssonRegjeringen åpner for å prisjustere dagpenger, kontantstøtte og barnetrygd som sendes ut av landet. Hensikten er å hindre eksport av trygdeytelser. – En måte å gjøre dette på, er å kostnadsjustere ytelser som dagpenger, kontantstøtte og barnetrygd. I tillegg vil vi styrke kontrollen og sørge for at informasjonen flyter bedre mellom Skatteetaten, Arbeidstilsynet, politiet og Nav, sier arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til NTB. Han avviser at EØS-avtalen er til hinder for å trimme støtten slik at den matcher kostnadsnivået i landet hvor mottakeren bor. (E24 / NTB, 03.01.14) Les mer

Se også: Frp varsler «robuste» tiltak for å sikre de norske velferdsgodene (VG, 03.01.14)

 

 

Leder: Aksepterer vi sosial dumping?

Illustrasjon- Hvordan kan det ha seg at verdens rikeste land ser ut til å akseptere sosial dumping i transportnæringa? spør TransportMagasinets redaktør Tormod Magelssen i denne lederartikkelen. - Hver og en av oss må kanskje gå i seg selv og se på vårt eget forbruksmønster? I den siste tiden har vi sett flere bedrifter som går ut og forlanger at leverandørene deres sørger for å benytte kjøretøyer til transporten som har noe på norske vinterveier å gjøre. Slike bedrifter står det respekt av, skriver Magelssen. (TransportMagasinet, 03.01.14) Les lederen

 

Frp slår alarm om nye dagpenge-tall blant arbeidsinnvandrere

Mazyar Keshvari- Arbeidsinnvandrerne nå ligner dem som kom på 70-tallet. Etter å ha møtt velferdsstaten er det ikke lenger nok å sende penger hjem - de vil heller hente familien til gratis utdanning, gratis helsestell og rause velferdsordninger. Slik trykket øker nå, så er det bare et spørsmål om tid før systemet kollapser, sier innvandringspolitisk talsmann i Frp, Mazyar Keshvari. (VG, 03.01.14) Les mer

 

 

 

 

Nå kan grov arbeidsmiljøkriminalitet straffes med millionbøter

LogoStortinget har gitt Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge et kraftig overtredelsesgebyr ved brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven fra årsskiftet. Men selv om grov arbeidsmiljøkriminalitet nå kan straffes langt hardere enn tidligere, er det fortsatt flere som ønsker enda sterkere virkemidler i kampen mot sosial dumping og farlige arbeidsforhold. (Byggeindustrien, 03.01.14) Les mer

 

Ny lov gjør at du kan sjekke lønna til kollegene

LogoFire nye lover om diskriminering i arbeidsmiljøloven, har til felles en ny regel om opplysningsplikt om lønn. LO mener de nye lovene er et skritt i riktig retning. – Vi mener alt som kan være til hjelp når det gjelder å motvirke lønnsdiskriminering er bra, sier førstesekretær Peggy Hessen Følsvik i LO. – Vi er ikke så glade for denne typen regler i NHO, og mener det bør være andre metoder for å unngå sosial dumping, sier regiondirektør Christl Kvam i NHO Innlandet. (Oppland Arbeiderblad, 03.01.14) Les mer

 

 

Mange flere katolikker i Norge som følge av den store arbeidsinnvandringen

LogoI løpet av det siste året har det blitt 19.000 flere katolikker i Norge. Økningen skyldes først og fremst økt arbeidsinnvandring til Norge, fra EU-land og fra land hvor de fleste er katolikker. Katolikkene med sine 121.000 medlemmer slår nå Human-Etisk Forbund med sine 84.300 medlemmer på landsbasis, og går inn og blir den nest største tros- og livssynsorganisasjonen i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå. (NRK Telemark, 03.01.14) Les mer

 

 

Bulgarere og rumenere får økte rettigheter i det europeiske arbeidsmarkedet

Romania og Bulgaria har vært EU-medlemmer siden 2007. Enkelte EU-land har hatt overgangsordninger med restriksjoner for borgere fra disse to landene. Det gjelder Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Malta, Spania, Nederland og Storbritannia. Restriksjonene ble opphevet ved nyttår, og spesielt britene er spent på effekten. I Norge ble overgangsordningene opphevet for ett år siden. (Dagsavisen, 02.01.14) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700