Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Februar 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum februar 2014

 

EU: Nærmere enighet om utstasjonering

Forhandlere fra Rådet og Europaparlamentet kom nylig til uformell enighet om et lovutkast som skal styrke rettighetene til arbeidstakere som er midlertidig utstasjonert. Utkastet skal tydeliggjøre reglene for selskaper gjennom å skille mellom reell utstasjonering og forsøk på å omgå loven, samtidig som medlemslandene får noe fleksibilitet i å gjennomføre inspeksjoner. (NHO Brussel / European Parliament, 28.02.14) Les mer

 

Ovnsprodusenten Adax flytter produksjonen til Litauen

Adax Fabrikker som er en av hjørnesteinsbedriftene i Svelvik, flytter nå hele produksjonen fra Svelvik til deres fabrikk i Panevezyv i Litauen. Hovedgrunnen er kostnadsnivået i Norge og tøffere konkurranse. – Store deler av produksjonen har foregått i Litauen de siste årene. Dette fordi det fører til lavere kostander, samtidig som lønningene i Litauen er lavere, sier daglig leder Adax AS, Astrid Kirkeåsen. (Drammens Tidende, 28.02.14) Les mer

 

Leder: Uklare regler for kabotasje

Lastebilnæringa i Norge frykter at de går glipp av store inntekter på grunn av ulovlig kabotasje. I utgangspunktet er ikke kabotasje lovlig, men transportører fra EØS-land kan utføre det samferdselsdepartementet definerer som midlertidig kabotasje i en begrenset tidsperiode. Bransjen mener at dagens regelverk er for uklart. Flere transportører roper varsku. - Dette er en bekymringsmelding som regjeringa må ta på alvor. Det er viktig å sikre like konkurransevilkår i ei stor næring, skriver Romsdals Budstikke på lederplass. (28.02.14) Les lederen

 

Bilvaskbransjen: Folk i sårbare situasjoner blir utnyttet for eiers profitt

Det er behov for å vurdere ytterligere tiltak i bilvaskebransjen. Det var konklusjonen på et møte i regi av Fellesforbundet der folk fra fagbevegelsen, politi, Arbeidstilsynet og bilbransjeforbundet diskuterte situasjonen. Mange av møtedeltakerne hadde like inntrykk av bransjen: De ansatte har ofte dårlige arbeidsforhold, lav lønn og elendige boforhold. (Fellesforbundet, 27.02.14) Les mer

 

Befolkningsveksten større enn overføringsøkningen til kommunene

Erik OrskaugPolitikerne sier at kommunene har bedre økonomi fordi overføringene fra staten har økt. - Virkeligheten viser imidlertid at kommunene siden 2005 bare har fått økt sine inntekter med 2000 kroner per innbygger, sier Unios sjefsøkonom, Erik Orskaug. Årsaken er ifølge ham, høy befolkningsvekst og arbeidsinnvandring. - Arbeidsinnvandringen har økt befolkningen i snitt med 40 000 personer hvert år siden 2004. Til sammenligning er et vanlig fødselskull på 60 000, sier Orskaug. (Sykepleien, 27.02.14) Les mer

 

 

Debatt: - NHO ser ikke trusselen

Svein Furøy- Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en alvorlig trussel mot norsk transportnæring, skriver Svein Furøy, forbundsleder Yrkestrafikkforbundet. - Det er hevet over tvil at utenlandske selskaper med underbetalte sjåfører fra lavkostland erobrer en stadig større del av det norske transportmarkedet og situasjonen bedres ikke av at norske selskap skiper inn billig utenlandsk arbeidskraft for utførelse av oppdrag i Norge. Fra Lastebileierforbundet, som også må sies å representere arbeidsgiversida i denne sammenheng, lyder derimot varsko-ropene, skriver Furøy i dette debattinnlegget. (Samferdsel, 27.02.14) Les mer

Se også: Erling Sæther: - Norske lastebilselskaper klarer seg godt i konkurransen (NHO Logistikk og Transport / Samferdsel, 06.02.14)

 

Danmark: tyrkere mer faglig aktive enn litauere

Innvandrere fra ikke-vestlige land organiserer seg for å beskytte seg mot lønnspress fra østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Østeuropeerne er mindre faglig aktive enn de "gamle" innvandrerne. Dette ifølge arbeidsmarkedsforsker Anders Ejrnæs fra Roskilde Universitet (Ugebrevet A4, 27.02.14). Les mer

Les også:Økning i tillitsvalgte med innvandrerbakgrunn

 

Kommentar: Litt Sveits over hele Europa

Kari Gåsvatn- Folkeavstemningen om innvandring i Sveits har satt nervene i EU på høykant. Høyrepopulistene foreslår ikke kvoter på de tre andre frihetene. Ingen tør å kritisere Sveits, for det er litt Sveits over alt, skriver Kari Gåsvatn. Hun eksemplifiserer med Frp i Norge som var kjapt ute og ønsket kvoter på innvandring fra EU-land. - Samtidig er Frp for tollfri flyt av varer. Frp har ikke ført an i kampen mot sosial dumping, skriver Gåsvatn. (Nationen, 27.02.14) Les kommentaren

 

 

Danske sjåfører får nytt våpen mot utenlandske vikarbyråer

Den danske fagforeningen 3F og Dansk Industri (DI) har tidligere inngått en avtale om tiltak mot lønnsdumping, men avtalen gjaldt ikke vikarbyråer. 3F Transport har de siste årene sett en økning i bruken av utenlandske bemanningsbyråer som ofte betaler sine sjåfører langt under tariffestet lønn. En ny tariffavtale for danske transportarbeidere er nå på plass, og den gir 3F muligheter til å se de utenlandske bemanningsbyråer nærmere i kortene. (Avisen.dk, 26.02.14) Les mer

 

Nytt Fafo-prosjekt: HMS-utfordringer i bygg og anlegg

Mona BråtenRolf K. AndersenLine EldringDet er få næringer hvor HMS-problematikken er viktigere enn i bygg og anlegg. Selv om det til dels er snakk om «gamle» problemer, har ikke minst arbeidsinnvandringen skapt press på HMS-standarder og arbeidsvilkår de senere årene. Å kartlegge opplæringen av verneombudene og deres rolle ute på arbeidsplassene er en viktig del av prosjektet, som gjøres på oppdrag fra LO. Forskere er Mona Bråten, Rolf Andersen og Line Eldring. (Fafo Østforum, 25.02.14) Les mer om prosjektet

 

Danmark: Arbeidsretten sikrer konfliktretten

Arbeidsrettdomstolen i Danmark sikret nylig konfliktretten for å oppnå tariffavtale med et utenlandsk firma. Et hotell i Århus ga et maleoppdrag til et tysk firma. Arbeidet ble utført av polakker til en lønn rundt 70-80 DKK. Det danske malerarbeiderforbundet truet deretter med blokade dersom selskapet ikke undertegnet på en dansk tariffavtale som ville gi en langt høyere betaling. Arbeidsgiveren påberopte seg EU-domstolens beslutning i Lavalsaken, men den danske arbeidsretten mener at konflikten er lovlig i henhold til dansk lovgivning. (LO Brussel, 25.02.14) Les mer

 

Overraskende mange utstasjonerte i Sverige

Ferske tall viser at antallet utstasjonerte utenlandske arbeidere i Sverige er betydelig høyere enn tidligere antatt. De fleste er bygningsarbeidere og kommer fra Tyskland og Polen. (LO Brussel / Europaportalen.se, 25.02.14) Les mer

 

Konflikten i Risavika kan bli utvidet

Skip som laster og losser ved den konfliktrammede Risavika terminal kan bli boikottet om de anløper andre nordiske havner. På et møte i Den Nordiske Transportarbeiderføderasjonen i Stockholm i dag vil Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) diskutere en utvidelse av konflikten med sine nordiske søsterforbund. (Norsk Transportarbeiderforbund, 25.02.14) Les mer

 

 

Kronikk: - Skal det norske flagget fires med politisk støtte?

Hilde Gunn AvløypAnders Folkestad- Nå ser vi at norske flagg skiftes ut med andre flagg på fartøyene og at norske mannskap blir erstattet med billigere utenlandske både på sokkelen og langs kysten. Norge mister arbeidsplasser, skatteinngang, maritim innovasjon og teknologiutvikling. Skal stadig flere norske flagg fires - med politisk støtte? Vi mener at det vil være er feil kurs, med økende fare for havari for viktige næringer, skriver Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Det norske maskinistforbund og Unio-leder Anders Folkestad i en kronikk i Klassekampen. (Unio, 24.02.14) Les kronikken

 

Partene enige om tiltak i godstransport

Det er stor enighet om tiltak som på kort varsel kan settes i verk for å bedre trafikksikkerhet og arbeidsforhold innen godstransport. Det framgår av et brev som Norsk Transportarbeiderforbund NTF), Yrkestrafikkforbundet (YTF), NHO Transport og Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) har sendt Arbeids- og sosialdepartementet. Mange av tiltakene er knyttet til ulovlig kabotasje og utenlandske vogntog med dårlig utrustning. (NTF, 24.02.14) Les mer

Les brevet som er sendt til Arbeids- og sosialdepartementet

 

Stadig flere utenlandske overleger ved norske sykehus

1 av 5 overleger i Norge er i dag utenlandske statsborgere. Sentralstyremedlem Johan Torgersen i Legeforeningen mener legeinnvandringen er problematisk for Norge. Men statssekretær i Helsedepartementet Anne Grethe Erlandsen avviser at Norge er for avhengig av arbeidsinnvandring for å få helsevesenet til å gå rundt. (VG, 23.02.14) Les mer

 

Portugal: Seier for havnearbeidere i Lisboa havn

47 portugisiske havnearbeidere i Lisboa blir nå gjeninnsatt i jobbene sine etter å ha vært utestengt i mer enn et halvt år. Konflikten på Lisboa havn ligner til forveksling konflikten som er på Oslo havn. Havneeierne i Lisboa gikk til aksjon i fjor og ville kvitte seg med fortrinnsretten til losse- og lastearbeiderne. Forrige fredag måtte havneeierne gi seg, og undertegne en avtale. – Seieren er en stor inspirasjon for oss i våre havnekonflikter, som handler om det samme, sier 2. nestleder Terje Samuelsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). (Fri Fagbevegelse, 21.02.14) Les mer

 

Eriksson jakter på kriminelle i arbeidslivet

Arbeidsminister Robert Eriksson vil ha et tettere samarbeid mellom flere etater for å ta de som driver organisert arbeidskriminalitet. Etter et informasjonsmøte i lokalene til Arbeidstilsynet Vestlandet, fikk arbeidsministeren være med på et uanmeldt tilsyn på en byggeplass i Bergen sentrum (Dagbladet, 20.02.14). Les mer

Se også: Eriksson på uanmeldt tilsyn (Arbeids- og sosialdepartementet, 20.02.14)

 

 

Innvandringskvoter også for nordmenn i Sveits

Det blir kvoter også for nordmenn, sier europaminister Vidar Helgesen (H) etter at Sveits stemte for å begrense arbeidsinnvandringen fra Europa. – Vi har gitt uttrykk for at vi ser med lite blide øyne på innføring av slike kvoter. Men de nøyaktige konsekvensene vet vi ikke ennå, sier Helgesen. Det bor anslagsvis 1.500 nordmenn i Sveits (Agder Flekkefjords Tidende/NTB 20.02.14). Les mer

 

Arbeidslivet på fem språk

Hva heter innleie på polsk, forhandlingsutvalg på russisk eller velferdsstat på arabisk? AOF og LO har ordbøker som gjør det lettere å møte arbeidsinnvandrere. Mange arbeidsinnvandrere tar norskkurs, men arbeidslivet har sitt eget språk. – Dette er jo et stammespråk, med mange ord som er relativt ukjente og fremmede, forklarer LO-rådgiver Ingunn Olsen Lund og fagansvarlig for HMS i AOF, Torgrim Kokaas. Nå ønsker de å gjøre ordbøkene bedre kjent. (Fri Fagbevegelse, 17.02.14) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

- Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april.
- YTF vil ha allmenngjøring i gods- og turbilbransjen
- Arbeidskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen
- Folkeavstemning om innvandring

Det er blant sakene i nyhetsbrev 04/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 17.02.14) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 04/14

 

Arbeidslivet på fem språk

Hva heter innleie på polsk, forhandlingsutvalg på russisk eller velferdsstat på arabisk? AOF og LO har ordbøker som gjør det lettere å møte arbeidsinnvandrere (Fri Fagbevegelse, 17.02.14). Les mer

 

ALPA med underskriftskampanje mot Norwegian

Den amerikanske pilotorganisasjonen ALPA likte dårlig at Norwegians datterselskap NIA (Norwegian Air International) fikk operatørlisens (AOC) i Irland. Nå forsterkes kampen mot selskapets søknad om USA-rettigheter. Stikkord for kampanjen er hensynet til amerikanske arbeidsplasser, sosial dumping og sikkerhet. (boarding.no, 15.02.14) Les mer

Se også: Irske myndigheter ga Norwegian driftstillatelse og lisens i EU (boarding.no, 12.02.14)

 

Vil tvinge utlendinger over på norsk lønn

Yrkestrafikkforbundet (YTF) frykter at den norske sjåføren ender som den norske sjømannen. Borte. Nå vil de ha slutt på sosial dumping og ber om at utenlandske selskaper som tar interne transportoppdrag i Norge må betale sjåførene norsk minstelønn. Såkalt allmenngjøring av lønns- og arbeidsvilkår. YS-organisasjonen mener dette må gjelde både godstransport og utenlandske turbusser. (VG, 14.02.14) Les mer

 

Ber svenske sykepleiere om å komme hjem

Sverige mangler tusenvis av sykepleiere. Nå vil de ha sykepleierne som jobber i det norske helsevesenet hjem. Lokkemiddelet er norske lønnsbetingelser. Ifølge det svenske vikarbyrået Zest Care rømmer omtrent 2000 sykepleiere til Norge hvert år. Samtidig utdannes det omtrent 4000 nye sykepleiere i året (E24, 14.02.14). Les mer

Se også: Ahus ikke bekymret for svenskeflukt (E24, 14.02.14)

 

 

 

YTF inviterer til workshop om allmenngjøring i gods- og turbilbransjen

Yrkestrafikkforbundet (YTF) arrangerer en workshop om sosial dumping og allmenngjøring i gods- og turbilbransjen. YTF vil legge frem to rapporter om allmenngjøring. I paneldebatten deltar blant andre Bård Hoksrud (FrP) statssekretær i Samferdselsdepartementet og Anette Trettebergstuen (Ap) medlem i Stortingets arbeids- og sosialkomité. Arrangementet finner sted torsdag den 13. mars kl 10.00-14.00 på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo. Begrenset antall plasser. Påmelding sendes til Ida@ytf.no. Workshop program

 

 

Vurderer offentlig byggeregister for å forhindre sosial dumping og svart arbeid

Kristian Dahlberg HaugeArbeids- og sosialdepartementet vil vurdere om det skal opprettes offentlige registre i bygg- og anleggsbransjen. Det sier statssekretær Kristian Dahlberg Hauge etter at P4 Nyhetene fortalte at 150 milliarder kroner omsettes svart årlig i bygg- og anleggsbransjen, og blant annet Veidekke tar til orde for et slikt register. Renholdsbransjen har allerede et slikt register og Hauge sier dette må evalueres før de bestemmer seg. (Renholdsnytt, 13.02.14) Les mer

 

 

 

Polen største søkerland om NOKUT-godkjenning av utenlandsk utdanning

I 2013 mottok NOKUT 6163 søknader om NOKUTs generelle godkjenning. En av seks søkere (1003 personer) var personer med polske utdanningsdokumenter. NOKUT har opplevd en økning i antall søkere fra Sør-Europa, men de søreuropeiske landene vil trolig ikke komme inn på topp ti med det første, sier NOKUT-direktør Terje Mørland. (NOKUT, 13.02.14) Les mer

Se også: Utenlandske akademikere setter rekord i Norge (Dagens Næringsliv / NTB, 13.02.14)

 

 

Leder: Tankevekkende avstemming. Innvandringsskepsisen er størst der erfaringen er minst

50,3 prosent av velgerne i Sveits sa søndag ja til at arbeidsinnvandring fra EU må avgrenses ved en kvoteordning. Avstemningsresultatet viser at skepsisen mot arbeidsinnvandring er størst i områder der det er færrest utlendinger, mens forslaget fikk minst oppslutning der det er flest arbeidsinnvandrere. Også i Norge viser opinionsmålinger at skepsisen er størst der andelen innvandrere er lavest, skriver Adresseavisen på lederplass. (13.02.14) Les lederen

 

 

Ny studie viser positiv effekt av mobile EU-borgere

LogoJobb er hovedårsaken til at EU-borgere flytter til andre EU-land, og de som flytter er som regel yngre og oftere i jobb enn resten av befolkningen. Dette er resultatet fra en ny, uavhengig studie av seks europeiske byer med innbyggere fra mange nasjoner. Studien viser at innflyttingen fra unge europeere i arbeidsfør alder har hatt en positiv effekt på økonomien. De unge arbeidsinnvandrerne bidrar til å tette hull i lokale arbeidsmarkeder, skaper vekst i nye sektorer og balanserer aldrende lokalbefolkninger. (EU-nytt fra Den europeiske unions delegasjon i Norge / European Commission, 11.02.14) Les mer

 

 

Venstre: Folkeavstemning om innvandring er ikke en del av regjeringens avtale med KrF og Venstre

Trine Skei GrandeFrPs nestleder Per Sandberg sier han vil ha folkeavstemning om innvandring i Norge. Partileder og finansminister Siv Jensen nekter å svare på om hun er for eller mot forslaget. – Regjeringen har ikke behandlet dette spørsmålet, og regjeringen forholder seg til den samarbeidsavtalen vi har inngått, svarte justisminister Anders Anundsen (FrP) da Trine Skei Grande (V) krevde svar på hva som var gjeldende politikk fra Høyre/FrP-regjeringen; det partiets nestleder hevder, eller samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og V. (NRK, 12.02.14) Les mer

Se også: Frp vil ha folkerøysting om velferd eller innvandring (NRK, 11.02.14)

FrP vil avholde folkeavstemning om tiltak som begrenser innvandringen (Nettavisen / VG, 11.02.14)

FrP, og høyreekstreme i EU, vil ha avstemninger om innvandring (Kureren, 11.02.14)

Verden reagerer på Sveits' folkeavstemning om innvandring (Utrop, 13.02.14)

 

Arbeidskriminalitet i byggebransjen

Jon SandnesOrganisert kriminalitet har fått fotfeste i bygg- og anleggsbransjen. Nå ber næringen selv om hjelp fra politiet, NAV, Arbeidstilsynet, samt skatt- og tolletatene. Byggenæringen anslår at det årlig brukes 64 milliarder kroner i Norge bare til oppussing. Det er en økning på 10 milliarder bare de siste 10 årene. - Veksten i dette markedet går til de useriøse aktørene som driver med svart arbeid og sosial dumping, fastslår administrerende direktør i BNL, Byggenæringens Landsforening, Jon Sandnes. (VG, 12.02.14) Les mer

 

 

 

- Integreringsarbeidet må også innbefatte arbeidsinnvandrerne

Jon Horgen Friberg Line Eldring- Den store tilstrømmingen av arbeidskraft fra de tidligere østeuropeiske landene til Norden og fremfor alt Norge, krever et integreringsarbeid som også innbefatter arbeidsinnvandrerne, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. Han og Fafo-forsker Line Eldring, er redaktør og hovedforfattere for rapporten ”Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic Countries”. Der viser de, sammen med forskningskollegaer fra Polen og de andre nordiske landene, hvordan arbeidskraften har beveget seg fra de gamle østeuropeiske landene til Norden siden EUs utvidelse i 2004. (Arbeidsliv i Norden, 11.02.14) Les mer

Last ned rapporten Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries

 

Oppstart av polsk-norsk prosjektsamarbeid  

En rekke norske organisasjoner, bedrifter, fylkeskommuner og andre aktører nå har fått beskjed om at prosjektsøknadene med polske organisasjoner har blitt godkjent. Prosjektene omfatter alt i fra sosial ekskludering til forvaltning av naturressurser. (Nyhetsbrev om EØS-midlene og NGO-programmene, 11.02.14) En beskrivelse av prosjektene, og de polske og norske samarbeidspartnerne, er tilgjengelig her

 

FrP vil avholde folkeavstemning om tiltak som begrenser innvandringen

Mazyar KashvariMazyar Keshvari, som er FrPs innvandringspolitiske talsmann, sier at Norge også bør spørre folket om holdningen til innvandring generelt. - Jeg tar ikke stilling til en slik kvoteordning som det sveitsiske folket nå har anbefalt. Men tanken om folkeavstemning er interessant, og Norge burde også ha en folkeavstemning om innvandring. Jeg er helt sikker på at det er flertall for innstramninger på tvers av det flertallet av norske partier mener. Meningsmålinger viser det, sier Keshvari til VG. (Nettavisen / VG, 11.02.14) Les mer

 

 

 

Spår omkamp om innvandring i Sveits

Sveits oppgjør med EU blir møtt med et skuldertrekk i Brussel. – Det vil renne mye vann fra isbreene før vi ser konsekvensene av Sveits sin avgjørelse om å begrense innvandringen fra EU, sier Sveriges utenriksminister Carl Bildt. Både den sveitsiske regjeringen og store deler av næringslivet har vært imot å begrense innvandringen. – Flertallet hadde veldig knapp margin, både næringslivet og de fleste politikere er så sterkt imot å begrense innvandringen fra EU at jeg er sikker på at det blir en ny folkeavstemming om saken, sier professor Erik Oddvar Eriksen ved ARENA, UiO. (NRK, 10.02.14) Les mer

Se også: Sveitsere med EU-spark (Klassekampen, 11.02.14)

Trond Giske (Ap) meiner sjokk-avstemminga i Sveits skuldast krisa i Europa (Klassekampen, 11.02.14)

Kommentar: EU på gummisåler overfor Sveits (Nationen, 11.02.14)

Industrien i Sveits frykter store tilbakeslag (Kureren, 11.02.14)

 

Kaller inn Sveits til hastemøte etter «Stopp masseinnvandringen»-avstemming

Vidar HelgesenSveits' president Didier Burkhalter tapte folkeavstemmingen i helgen og må nå avklare hvilke konsekvenser den nye kvoteringen av arbeidsinnvandringene vil få for landets samarbeidsland. Sveits er ikke medlem av EØS, men har hatt en rekke avtaler med EU som åpnet opp for fri innvandring. Nå må disse avtalene reforhandles. - Sveits og Norge er EFTA-land, og det tilsier at det skal være fri bevegelse av arbeidskraft mellom Norge og Sveits og det vil vi gjøre klart med sveitsiske myndigheter at det er vår forventning, sier statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen (bildet). (NRK, 10.02.14) Les mer

Se også: Sveitserne stemmer for mindre innvandring og konflikt med EU (Kureren, 10.02.14)

Den politiske høyrefløyen i Europa hyller sveitsere som vil begrense innvandringen (Dagbladet / NTB, 10.02.14)

 

Yrkestrafikkforbundet vil allmenngjøre tariffavtaler i gods- og turbussbransjen

Etter å ha sett mange eksempler på lønninger som ligger inntil 90 % under norsk minstelønn, tar Yrkestrafikkforbundet (YTF) nå til ordet for å allmenngjøre tariffavtaler i gods- og turbussbransjen. – Ingen av tiltakene som til nå er fremmet i transportnæringen vil forby sosial dumping. Vi mener sanksjonsmulighetene som følger et allmenngjøringsvedtak vil være det eneste som kan stoppe lønninger ned til 30 kroner i timen, sier forbundsleder Svein Furøy. (NTB info, 10.02.14) Les mer

 

 

 

Losse – og havnearbeidere samlet seg i kampen for tariff

IllustrasjonLosse – og havnearbeidere fra hele landet markerte i Tromsø sin støtte til havnearbeiderne i Risavika i Stavanger. Bakgrunnen er at havneeierne i Risavika nekter å undertegne en tariffavtale som gir havnearbeiderne fortrinnsrett til losse – og lastearbeidet ved havna. – Vi kjemper en kamp for hele Norge, Europa og sjøfolket over hele verden. Eierne av Risavika havn bedriver sosial dumping, sier Anders Wennevold i Oslo losse– og lastekontor. (iTromsø, 10.02.14) Les mer

 

NHO Service: - Register over bemanningsselskaper fungerer ikke

LogoDe rødgrønnes register over bemanningsselskaper skulle være et verktøy for å hindre sosial dumping og useriøse aktører i utleiebransjen. Blant dem som er registrert, er Hønefoss-selskapet Vesa's bemanning selskap (VBS), hvis omstridte kontrakter er omtalt i Ringerikes Blad. - At de er registrert, er dessverre ikke overraskende for oss, sier fagsjef Even Hagelien i NHO Service. Fra nyttår innførte NHO Service kvalitetsstempelet Revidert Arbeidsgiver (RA), etter ønske fra bransjen selv. (Ringerikes Blad, 07.02.14) Les mer

Se også: "Revidert Arbeidsgiver" skal synliggjøre de seriøse bemanningsselskapene (bygg.no, 06.02.14)

Arbeids- og sosialkomiteen: Bemanningsbransjen må under lupen (Ringerikes Blad, 09.02.14)

 

Arbeidsinnvandring, uten innvandring: Halve verden jobber for Andersen

- Jeg har tilgang til den beste arbeidskraften i verden, sier Erling Løken Andersen i Omega Media. To timer etter at programmeringsjobben ble lagt ut på markedsplassen Elance var det kommet inn 61 tilbud. Tjenesten fungerer omtrent som den norske anbudstjenesten Mittanbud.no. Andersen har brukt 50-60 ulike frilansere fra svært mange land de siste årene. Han mener prisene ville vært mange gange så høye i Norge, men at det viktigste er fleksibel tilgang på gode folk. (Dagens IT, 08.02.14) Les mer

Se også: NITO: - Billig arbeidskraft via nettet kan ha skjulte kostnader (Dagens IT, 08.02.14)

 

Kommentar: - Arbeidsgiversiden fortsetter sin utrettelige kamp mot anstendige lønnsforhold

Eline Lønnå- I år er det ti år siden den første tariffavtalen ble allmenngjort i Norge. Men det er ikke slik at i det øyeblikket tariffavtalen er allmenngjort, er alle sorger slukket og sosial dumping et tilbakelagt kapittel. Det er et stort og vedvarende problem at useriøse arbeidsgivere lar være å følge avtaler og regelverk, og utnytter arbeiderne på ulovlig vis. Men også arbeidsgivere som anser seg selv som seriøse har i et tiår kjempet mot allmenngjøringen med nebb og klør, skriver redaktør Eline Lønnå. (Magasinet for fagorganiserte, 07.02.14) Les kommentaren

 

 

Innvandring sørger for stabilt folketall i de samiske bosettingsområdene

Siden 1990 har folketallet i området nord for Salten gått ned med 16 prosent. En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nå at folketallet i Nord-Norge og de samiske bosettingsområdene har stabilisert seg i 2012 og 2013. Grunnen er i hovedsak arbeidsinnvandring. (NRK Sapmi, 07.02.14) Les mer

 

BNL-sjef: - Lønnsjaget og prisjakten er farlig for bransjen

Jon Sandnes- Trenden i byggenæringen er import av modul og prefabrikkering som kan settes opp raskere. Fabrikkene i Baltikum sender med montasjeteam når dette skal til Norge. Men i Norge er minstelønnen så høy at arbeiderne må jobbe gratis i fabrikken i tre til fire uker når de kommer tilbake, sa Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL) da han snakket til en samlet utleiebransje på Utleiekonferansen 2014. – Vi må være våkne, for dette er en del av det markedet dere er en del av. Å bestille en vare som er langt billigere med montasje som betales med minstelønn, er fullt lovlig. Men sett i et nasjonalt perspektiv, er dette menneskehandel, sier Sandnes. (Anleggsmagasinet tungt.no, 07.02.14) Les mer

 

- Norske lastebilselskaper klarer seg godt i konkurransen

Erling Sæther- Det er et vedvarende trykk i mediene om at utenlandske lastebiler ødelegger markedet, tar fra norske transportører jobben og fører til "sosial dumping". Problemet er at bak retorikken ligger det sjelden dokumentasjon utover enkelthendelser som gjør seg godt i mediene, skriver Erling Sæther, direktør for næringspolitikk i NHO Logistikk og Transport. - Det er ikke grunnlag for å hevde at Norsk Lastebilnæring er truet. Kabotasjebruken er økende, men meget beskjeden, skriver Sæther. (NHO Logistikk og Transport / Samferdsel, 06.02.14) Les artikkelen

 

 

Norskregistrerte lastebiler og jernbane taper markedsandeler ved grenseoverskridende transport

Svein Furøy- Kostnadsforskjellen mellom en norsk sjåfør og en sjåfør bosatt i et av de nye EU-landene er fra 80 til 90 prosent, sa Svein Furøy fra Yrkestrafikkforbundet, da partene møttes på Godskonferansen. - Denne utfordringen må blant annet møtes med kabotasjeregelverk og kontroller, og man må "slutte å bruke billig utenlandsk arbeidskraft", mener Furøy. (YTF, 06.02.14) Les mer

 

 

 

 

Kommentar: - Ikke kutt i velferden til sliterne!

- Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) og resten av den blåblå regjeringen går inn for innstramninger i trygd og velferdsgoder til utenlandske arbeidstakere. Bakgrunnen for den foreslåtte innstramningen ligger ønsket om å stoppe trygdeeksport fra Norge til andre land, og herunder også å hindre sosial dumping og annet kriminalitet. Men kuttene og innstramningene vil også gå utover folk som har rettmessig krav til den pensjonen eller andre velferdsgoder, skriver Claudio Castello. (Utrop, 06.02.14) Les mer

 

– Norwegian shoppar etter billeg arbeidskraft

IllustrasjonLeiarane for pilotfagforeiningar i USA og Europa er denne veka i Oslo for å skaffa seg medhald i kampen mot det dei meiner er sosial dumping frå flyselskapet Norwegian si side. – Norwegian shoppar etter billeg arbeidskraft, seier Lee Moak i ALPA. (NRK, 05.02.14) Les mer

Se også: SAS-pilot med amerikanske fagforeninger mot Norwegian (Stavangeravisen, 06.02.14)

 

Europaparlamentet forenkler fri bevegelse

LogoEuropaparlamentet stemte i går for et lovforslag som skal gjøre det enklere for borgere og selskaper å flytte til et annet EU-medlemsland. Loven skal fjerne administrative formaliteter for sertifisering av enkelte typer offentlige dokumenter. Forslaget må godkjennes av Rådet før det kan tre i kraft. (NHO Europanytt / European Parliament News, 05.02.14) Les mer 

 

Europaparlamentet styrker vilkårene for sesongarbeidere fra tredjeland

LogoEuropaparlamentet stemte i dag for regelverk som skal gi sesongarbeidere fra land utenfor EU bedre arbeids- og levekår, inkludert losji og begrensning av antall arbeidstimer. Hensikten med regelverket er å gjøre slutt på utnyttelse av arbeidstakerne og forhindre at midlertidige opphold blir permanente. (NHO Europanytt / European Parliament News, 05.02.14) Les mer

Se også: Rettigheter sikret tredjelands sesongarbeidere (LO Brussel, 06.02.14)

 

- Sosial dumping truer den norske modellen

Jan-Erik StøstadIngen vil ha sosial dumping. Alle vil bevare den norske modellen. Samtidig står modellen i fare nettopp på grunn av sosial dumping, mener spesialrådgiver i LO, Jan-Erik Støstad. – Hvis ikke fagbevegelsen klarer å håndtere de problemene som ansatte møter i form av sosial dumping, vil organisasjonsgraden fortsette å gå ned, frykter han. På den annen side ser Støstad også på økt bevissthet om sosial dumping som fagbevegelsens mulighet til verving og vekst. (Fagbladet, 05.02.14) Les mer

 

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum: Heldagskonferanse 29. april og to nye Fafo-rapporter

Nyhetsbrev - Fafo Østforums tiårskonferanse 29. april.
- Useriøsitet og sosial dumping i utelivsbransjen.
- Økende lavtlønnspress fra utenlandske aktører i transportbransjen.

Det er blant sakene i årets tredje nyhetsbrev fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 05.02.14) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 03/14

 

 

Nye storkontroller av vogntog på grensen

LogoStatens vegvesen kjører nå storkontroll av vogntog på fire grenseoverganger. De stopper så mange trafikkfarlige utenlandske kjøretøy ved kontrollstasjonene at parkeringsplassene fort fylles opp. Mange fikk kjøreforbud på grunn av dårlige dekk og manglende kjettinger. Og når det ikke er plass til flere biler, kan de ikke gjøre annet enn å la resten feie forbi og inn i Norge. (VG, 04.02.14) Les mer

 

 

14 spanske arbeidere fikk all lønn i cash

IllustrasjonFredrikstad-firmaet Obraespanor som nå er konkurs, ble nærmest svartelistet av Statsbygg etter påstander om sosial dumping på prosjektet ved Universitetets sentrumsbygninger i Oslo. Statsbygg hevder at underleverandøren deres betalte ut lønn i cash, ikke betalte inn skattetrekk og at ansatte ikke fikk lønnsslipper. Daglig leder i firmaet hevder at alt nå er i sin skjønneste orden og at påstandene ikke er korrekte. (Fredrikstad Blad, 04.02.14) Les mer

 

Utenlandske entreprenører: Konkurranse på like vilkår?

Albert Kr. Hæhre i Hæhre Entreprenør AS har forståelse for at utenlandske entreprenører vil ha tilgang til den norske honningkrukka, men han ønsker at man skal konkurrere på like og rettferdige vilkår. - Om ikke entreprenøren kan fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon på at han oppfyller kravene til egenkapital, betalte skatter og avgifter, at han benytter arbeidstidsordninger og avlønner etter norsk regelverk, så må han avvises, mener Hæhre, som ikke kan skjønne hvorfor EØS-regelverket skal stå i veien for at en norsk og utenlandsk entreprenør skal behandles likt. (tungt.no, 03.02.14) Les mer

 

Frp vil bremse utanlandske sjåførar

Bård HoksrudStatssekretær Bård Hoksrud (Frp) i Samferdselsdepartementet varslar at regjeringa kjem med nye tiltak for å få orden på norske vegar. I august 2013 sette Samferdselsdepartementet ned eit utval som skulle analysere og gje råd for korleis transportbransjen best kan møte framtida. Hoksrud har store forhåpningar til utvalet. Transportarbeiderforbundet krev stans i all såkalla kabotasjekøyring. Hoksrud seier at det ikkje kjem til å skje. (Nationen, 03.02.14) Les mer

Se også: - På høy tid at noe gjøres med reglene for kabotasje (Nationen, leder, 03.02.14)

 

 

 

Fagforeningstopper til Oslo for å kjempe mot Norwegian

IllustrasjonMer enn 30 fagforeningstopper fra USA og Europa lander i Oslo i dag for å bekjempe Norwegians bruk av asiatisk personale. De møter blant annet politikere og den amerikanske ambassadøren. - Tatt i betraktning at Norge er i verdenstoppen når det kommer til arbeidsvilkår, er det faktum at Norwegian vil flytte sin drift til Irland for å kunne utnytte utenlandsk arbeidskraft beklagelig og setter Norge i et dårlig lys, sier kaptein Lee Moak som er formann i det amerikanske pilotforbundet ALPA. (Dagens Næringsliv, 03.02.14) Les mer

Se også: Amerikanske pilotledere ut mot Norwegian-sikkerhet (VG, 04.02.14)

 

Leder: Tunge trusler på blanke dekk

Illustrasjon- Vogntog uten vinterutrustning skaper kaos i trafikken. "- Galskapen må stoppes", skriver Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund i Gudbrandsdølen Dagningen (GD, 30.01.14). Det vi ser langs vintervegene er galskap, og det er ubegripelig hvordan myndighetene ser ut til å mangle både vilje og evne til å få gjort noe med dette, skriver GD på lederplass. (01.02.14) Les mer

 

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700