Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l April 2014

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum april 2014

Krav om allmenngjøring førte til forhandlingsbrudd

LogoFiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) nektet å godta NNNs krav om allmenngjøring av fiskeindustrioverenskomsten. Dermed bringes oppgjøret inn for Riksmekleren (Fri Fagbevegelse, 30.04.14). Les mer

 

Sveits åpner grensene for kroater

Sveitsiske myndigheter vil nå slippe inn arbeidere fra EUs nyeste medlemsland Kroatia. Avgjørelsen ses på som et forsøk på å blidgjøre EU etter immigrasjonskrangelen. (Fædrelandsvennen / NTB-Reuters, 30.04.14) Les mer

 

Presentasjoner fra Fafo Østforums årskonferanse

LogoPresentasjonene fra konferansen "Ti år etter EU-utvidelsen - norsk arbeidslivspolitikk mot 2020" finner du i her.

Hva så man for seg i 2004 – og hva vet man nå? Oppsummering på arbeidslivet.no. (30.04.14). Les mer

 

 

 

Blir mer og grovere sosial dumping

Omfanget og grovheten i utnyttelsen av utenlandsk arbeidskraft blir bare verre og verre, ifølge advokat Rune Berg hos Fri rettshjelp. Han mener det i dag langt på vei er fritt fram for useriøse aktører innenfor flere – og stadig nye – bransjer. På gårsdagens Fafo Østforum-konferanse ble det også pekt på hvordan lønnsdumping på sikt kan svekke kompetansen i ulike bransjer. (Dagsavisen, 30.04.14). Les mer

 

Språk er nøkkelen

Arbeidsinnvandringen fra Øst-Europa er mye større enn antatt i 2004. Fafo Østforum har i løpet av tiårsperioden forsket og publisert og arrangert konferanser om temaene, og på jubileumskonferansen var alle parter i arbeidslivet invitert for å debattere. Og ett tema gikk igjen i flere bolker: Språkopplæring (Fri Fagbevegelse, 29.04.14). Les mer

 

Kronikk: Grenser for fri bevegelse?

Jon Erik DølvikLine EldringTi år etter EUs østutvidelse er én ting klart: svaret på Europas arbeidslivsutfordringer er ikke å stenge grensene. Dette skriver Fafos seniorforskere Jon Erik Dølvik og Line Eldring i en kronikk under vignetten «Med andre ord» i Klassekampen (29.04.14) Les kronikken

 

 

 

Polakkene vil helst bli hjemme

De færreste polakker drømmer om jobb i Vest-Europa. Det viser en meningsmåling – et såkalt Eurobarometer – utført i samtlige 28 EU-land for EU-Kommisjonen. Men til tross for begrenset utferdstrang, så arbeider om lag 1,5 millioner polakker i utlandet. (Ugebrevet A4, 29.04.14) Les mer

 

Greske arbeidsvandrere er mest opptatt av andre lands velferdsgoder

Grekere skiller seg markant ut som det folkeferd som har mest oversikt over andre EU-lands sosiale goder. Polakker, rumenere og bulgarere derimot er ikke særlig opptatt av eksempelvis dagpenger og barnetrygd når de tar arbeid i utlandet, viser EU-måling. (Ugebrevet A4, 29.04.14) Les mer

 

 

FrP vil skjære ned på norsk trygde­eksport til utlandet

Fremskrittspartiet vil skjære ned på norsk trygde­eksport til utlandet. Samtidig skal partiet vurdere hvordan trygde­byråkratiet kan forenkles for nordmenn som bor ute. På spørsmål om det kan bli mulig å forskjellsbehandle for eksempel en uføretrygdet nordmann som har bosatt seg i Spania og en polakk skadet i Norge som nå mottar tilsvarende trygd i sitt hjemland, svarer Frp-nestleder Per Sandberg: – Det er det arbeidsminister Robert Eriksson nå arbeider med å få klarhet i. (Dagens Næringsliv, 28.04.14) Les mer

 

Krever allmenngjøring av elektrooverenskomst

LO sender krav om allmenngjøring av landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) til tariffnemda. - Frem til 2007 var denne tariffavtalen allmenngjort for Oslo og Akershus. Nå vil vi at allmenngjøringen skal gjelde over alt. Siden 2007 har det skjedd en god del på arbeidslivsfeltet, og vi ser at det er behov for at også denne tariffavtalen blir allmenngjort, sier leder i forhandlings- og HMS-avdelingen i LO, Knut Bodding (Fri Fagbevegelse, 28.04.14). Les mer

 

Aksjonsdag mot sosial dumping og kabotasje

Illustrasjon3. mai vil det bli aksjonert mot kabotasje, sosial dumping og svart arbeid innen godstransport. Dette er en del av en felles nordisk aksjon mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), 3F i Danmark og Svensk Transportarbeiderforbund. I Norge vil det vil bli markeringer i Tromsø, Haugesund, Bergen og ved Telemarksporten. (NTF, 22.04.14) Les mer

 

 

Billig utenlandsk arbeidskraft setter lærlingordningen i fare

Fortsetter trenden, vil det om få år være mangel på norske fagarbeidere. – Det er bedre å bruke ordinære rørleggerfirmaer med lærlinger som tar samfunnsansvar enn leiefirmaer, sier organisasjonsarbeider Boye Ullmann i Fellesforbundet. - Norske malere og jernbindere er i ferd med å forsvinne. Det er fare på sikt for murere dersom vi ikke fokuserer på yrkesfag med lærlingordninger, sier Ullmann. (Dagsavisen, 22.04.14) Les mer

 

Skatt Vest åtvarar mot useriøse steinleggjarar

Utanlandske steinleggjarar er tilbake. Dette viser også tips frå publikum. Mange av dei har organisasjonsnummer, bankkonto og er tilsynelatande seriøse. – Erfaringar frå tidlegare år viser at dei omreisande irske og britiske stein- og asfaltleggjarane jobbar svart og betalar ikkje moms, arbeidsgivaravgift eller skatt, seier Torkel Fure, skattekrimsjef i Skatt vest, som legg til at ein ser at denne typen kriminalitet også fører med seg anna kriminalitet i regionen vår, som kvitvasking, trygdesvindel, vald og sosial dumping. (Fjordabladet, 18.04.14) Les mer

 

Danmark: Fagbevegelsen kritiserer regjeringen for å smyge seg utenom solidaransvar

Et nytt EU-direktiv pålegger Danmark å innføre solidaransvar i byggebransjen. Men fagbevegelsen mener at måten direktivet skal implementeres i Danmark, gjør det alt for lett for virksomhetene å slippe utenom solidaransvaret. Den danske regjeringen legger opp til at hovedentreprenøren kan slippe solidaransvar hvis han har sikret at underentreprenøren i første ledd er registrert i Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT). (Ugebrevet A4, 15.04.14) Les mer

 

Styrking av arbeidsinnvandreres rettigheter

EU flaggEUs ministerråd bekreftet 14. april 2014 et kompromiss med Europaparlamentet fra desember 2013 om Kommisjonens direktivforslag om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. Kompromisset er allerede godkjent av Europaparlamentet og direktivet vil derfor om kort tid bli publisert i EU-tidende. (Europalov, 14.04.14) Les mer

 

 

Innlegg: - Norsk Transportarbeiderforbunds fortrinnsrett på havnearbeid er ulovlig

- Norsk Transportarbeiderforbund har gjennom tariffavtalen Rammeavtalen for havnene skaffet seg fortrinnsrett til lossing og lasting ved 27 havner i Norge. Denne fortrinnsretten er ulovlig i henhold til en betenkning fra professor dr. juris Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo. LO og NHO bør derfor gripe inn, rette opp forholdene og gjøre havnene mer åpne og effektive, skriver advokat Nicolay Skarning i dette innlegget. (Dagsavisen, 14.04.14) Les mer

 

 

Kroatia er fra 12. april 2014 en del av EØS-området

EU flaggSelv om EØS-utvidelsesavtalen som ble undertegnet av EU, Norge, Island, Liechtenstein og Kroatia 11. april må ratifiseres i nasjonale parlamenter, er partene blitt enige om foreløpig anvendelse av avtaleverket. Regjeringen har besluttet å ikke benytte seg av retten i avtalen til å begrense arbeidsinnvandringen fra Kroatia. Avtaledokumentene er tilgjengelige på EFTA-sekretariatets nettside. (Europalov, 13.04.14)

Se også: Kroatia med i EØS (Europaportalen, 11.04.14)

 

 

Forbrukere kan risikere straffeansvar dersom steinleggerne unndrar moms

Jan-Egil KristiansenPå steinleggerfakturaen sto det mva. og en britisk konto, men selskapet var ikke mva.-registrert. - Man bør reagere på at steinleggerne kommer og ringer på, og man må sjekke om de er MVA-registrert. Selv om man betaler over bank kan man komme i straffeansvar for medvirkning til MVA-unndragelse. Man skal også sjekke om arbeiderne har ID-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Hvis ikke dette er på plass kan forbrukeren risikere straffeansvar, sier skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen. (Dagbladet, 12.04.14) Les mer

 

 

Arbeidstilsynet: Useriøse aktører brer om seg

LogoArbeidstilsynet har i sitt innspill til departementsutvalget mot økonomisk kriminalitet (DEPØK) - som jobber med en ny handlingsplan på området - sendt et brev spekket med advarsler om forholdene i norsk arbeidsliv: Sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft blir stadig mer organisert og satt i system. Tilsynet advarer mot mer organiserte og systematiserte kriminelle nettverk innen arbeidslivet. Nettverkene består ifølge Arbeidstilsynet både av utenlandske og norske arbeidstakere og virksomheter. (NRK, 11.04.14) Les mer

 

Språkvansker gir dødsfare

Omlag en tredjedel av arbeidsstokken i byggenæringen er utlendinger. En utenlandsk arbeider har 30 prosent større sjanse for å bli drept på jobb og er utsatt for 50 prosent flere ulykker. Mye av årsaken er språk- og kommunikasjonsproblemer. (Byggfakta, 11.04.14) Les mer

 

Nord-Norge trenger massiv arbeidsinnvandring

Nord-Norge har et enormt potensial for å øke sysselsettingen de neste tiårene. Men landsdelen har et stort problem; mangel på arbeidskraft. Det betyr at veksten kan bli svært vanskelig å realisere uten en massiv arbeidsinnvandring. I 2030 vil 40 prosent av dagens arbeidsstokk være gått av. Det ligger en klar utfordring i å sørge for at de som går av blir erstattet. Det fremhever utvalget bak den ferske rapporten «Framtid i nord». (High North News, 11.04.14) Les mer

Les rapporten Framtid i nord (Nærings- og fiskeridepartementet, kommunal- og moderniseringsdepartementet, klima- og miljødepartementet, 2014)

 

Regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS-saker i 2014

Logo Arbeidsprogrammet ble lagt fram medio april og presenterer saker som regjeringen vil jobbe med i inneværende år. I punkt 2 omtales arbeidsliv, og regjeringen skriver der at arbeidsinnvandringen fra EØS-området har bidratt til å øke produksjonskapasiteten og fleksibiliteten i økonomien, men samtidig ført til økte utfordringer med å sikre et anstendig arbeidsliv. Videre understrekes at det er viktig med en løpende vurdering av hvilken virkning arbeidsinnvandring kan ha på lang sikt med hensyn til press på norske velferdsordninger. Regjeringen vil vurdere tiltak som begrenser og stanser trygdeeksport. (Europaportalen, 11.04.14) Les mer

Last ned Regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS-saker i 2014

 

Støre: - Frykter for byggenæringens fremtid

Jonas Gahr StøreI dagens papirutgave av Adresseavisen sier Jonas Gahr Støre (Ap) han frykter for fremtiden til norsk bygg- og anleggsbransje. Dårlig rekruttering, sosial dumping og kriminelle entreprenører er årsakene til at den rikspolitiske tungvekteren ser mørkt på bransjens fremtid. (Byggeindustrien, 10.04.14) Les mer

 

 

 

 

Dansk LO-skepsis til allmengjøring

Dansk fagbevegelse, med unntak av det lille Malerforbundet, ønsker ikke noen form for allmenngjøring av tariffavtaler slik det er åpning for å gjøre i Norge. Dansk LOs "UgebrevetA4"  bringer et intervju med LO-økonom, Jan-Erik Støstad om de norske ordningene mot sosialdumping. (LO Brussel / UgebrevetA4, 10.04.14) Les mer

 

EL & IT tar kampen mot sosial dumping inn i lønnsoppgjøret

EL & IT Forbundet ønsker at en større del av lønna til fagarbeidere og arbeidstakere uten fagbrev skal være sentrale tillegg, og en mindre andel som følge av lokale tillegg. Kravene må ses i sammenheng med forbundets engasjement mot økonomisk kriminalitet, svart arbeid og sosial dumping, ifølge forbundsleder Hans O. Felix, som leder forhandlingene på arbeidstakersiden (Fri Fagbevegelse, 09.04.14). Les mer

 

Nyhetsbrev 07/14 fra Fafo Østforum

- Fortsatt plasser igjen på Fafo Østforums årskonferanse. Påmeldingsfrist 10. april

- Ny Fafo-rapport om solidaransvar for lønn

- Ny Fafo-arpport om svart arbeid og arbeidsmiljø i privatmarkedet i byggenæringen

- Fiskeindustrien: Fagforening ønsker allmenngjøring. Bedriftene kaller det tvangsorganisering

Det er noen av sakene i nyhetsbrev 07/14 fra Fafo Østforum. Nyhetsbrevet sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 09.04.14) Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 07/14

Bestill nyhetsbrev

 

Ny Fafo-rapport: Solidaransvar for lønn

Fafo-rapport 2014:15Solidaransvar for lønn ble innført i 2010. Det skal sikre at arbeidstakere i en kontraktkjede får utbetalt lønn i tråd med gjeldende allmenngjøringsforskrift. I dette prosjektet har Kristin Alsos og Line Eldring studert erfaringene med solidaransvar så langt. (Fafo Østforum, 09.04.14) Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Solidaransvar for lønn

 

Se sak i Aftenposten om den nye rapporten nedenfor

 

 

 

Fafo-forsker: - Solidaransvar er effektivt, men lite brukt og lite kjent

Kristin AlsosSolidaransvaret ble satt i verk fra 2010, som del av en tiltakspakke for å bekjempe sosial dumping. - Solidaransvar er lite brukt og lite kjent, konkluderer forsker Kristin Alsos i Fafo, som understreker at solidaransvaret er effektivt, der det er brukt. Fafo har i en evaluering identifisert bare 25 saker frem til august 2013. Alle sakene er innenfor byggebransjen. Både blant private advokater og ved juridiske hjelpetiltak er kjennskapet til solidaransvar dårlig. Derfor fremmer de ofte lønnskrav ved konkurs og lønnsgarantiordningen i Nav i stedet. Dette er langt mer tidkrevende prosesser. (Aftenposten, 09.04.14) Les mer

 

 

Flere grenseoverskridende saker for barnevernet

Vanskelige utenlandssaker setter det kommunale barnevernet på prøve. Økt arbeidsinnvandring til Norge og barnefamilier med tilknytning til flere land gjør at barnevernet får flere grenseoverskridende saker. Barnevernsledere vil ha mer hjelp (NRK, 08.04.14). Les mer

 

Mai og juni 2014: Difi inviterer til kurs "Hvordan motvirke sosial dumping i offentlige anskaffelser"

LogoDirektoratet for forvaltning og IKT (Difi) inviterer til kurs «Hvordan motvirke sosial dumping i offentlige anskaffelser» som holdes i Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Stavanger i mai og juni 2014. Målgruppen er: Innkjøpere, innkjøpsledere og kontraktsforvaltere i offentlig sektor. Difi skriver: "Offentlig sektor ønsker et leverandørmarked med seriøse bedrifter og anstendige arbeidsforhold. Som offentlig innkjøper kan du bidra til å avsløre de useriøse aktørene som utnytter enkeltmennesker i en sårbar posisjon og er til hinder for konkurranse på like vilkår. Dette kan du gjøre ved å etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter". Les mer om kurset, datoer og påmeldinger her

 

 

Arbeidstilsynet advarer mot useriøse, utenlandske håndverksfirmaer

Ingrid Finboe Svendsen- Vi vil på det sterkeste advare folk mot å kjøpe tjenester fra useriøse aktører som opererer på siden av alle lover og utnytter svakerestilte arbeidstakere. Disse aktørene kan utgjøre en trussel også mot kjøperne og deres nærmiljø, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Hun påpeker at mange huseiere har fått tilleggskostnader på grunn av at steinleggerfirmaet de benyttet ikke betalte moms eller andre avgifter. (Dagbladet, 08.04.14) Les mer

 

 

Ber regjeringen engasjere seg mot arbeidslivskriminalitet

logo– Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er den største trusselen mot velferdsstaten, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Nå vil LO at regjeringen engasjerer seg, og LO vil også ha med arbeidsgiverne i kampen mot et useriøst og kriminelt arbeidsliv (Fri Fagbevegelse, 08.04.14). Les mer

 

 

FrP: - Kabotasjeforslag med utgangspunkt i sosial dumping blir for snevert

IllustrasjonI april skal Stortinget behandle et representantforslag fra Arbeiderpartiet, som omhandler kabotasje med utgangspunkt i sosial dumping. Saksordfører for representantforslaget Åse Michaelsen (FrP), mener at det blir en for snever tilnærming. Fremskrittspartiet ønsker at regjeringen fremmer en bredere sak om utfordringene knyttet til trafikksikkerhet og tungbiltrafikk, herunder utenlandske vogntog, samt bekjempelse av ulovlig kabotasje. (FrP, 07.04.14) Les mer

 

 

Artikkel: Arbeidsinnvandringens betydning på boligmarkedet

Hans Christian SandlieSiden EU-utvidelsen mot øst i 2004, har innvandringen til Norge endret både art og omfang. Økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft innebærer også økt press på boligmarkedet. Boligetterspørselen fra arbeidsinnvandrerne er i mye større grad spredt over hele landet enn hva som er tilfellet blant andre innvandrergrupper, og etterspørselen varierer ut fra hvilke tilknytning arbeidsinnvandrerne har til arbeidsmarkedet, skriver NOVA-forsker Hans Christian Sandlie i en artikkel som tidligere er publisert i Eiendomsmeglerens marsutgave 2014. (Norges Eiendomsmeglerforbund, 07.04.14) Les artikkelen

 

 

Stormønstring for havnearbeiderne

LossingTusentalls fagorganiserte fra ni land og mer enn hundre fagforeningsfaner prydet Youngstorget i Oslo lørdag på stormønstringa for de streikende havnearbeiderne i Risavika, Tromsø og Mosjøen. - Dette er solidaritet i praksis, sier forbundsleder Roger Hansen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF). (NTF, 05.04.14) Les mer

Se også: Norsk Bedriftsforbund og deres medlem Holship Norge AS ber Norge trekke seg fra ILO-konvensjon 137 (NTF, 05.04.14)

 

- Kampen om jobbene presser lønningene ned for arbeidsinnvandrerne

- Ett av de store problemene for EU i dag er den høye arbeidsinnvandringen, sa den danske EU-parlamentarikeren Søren Søndergaard da han innledet på konferansen «Norsk arbeidsliv 10 år etter EUs østutvidelse», som arrangeres i Oslo 4.-5. april. Søndergaard er ikke prinsipielt mot arbeidsinnvandring – han sier ja til fri bevegelse av arbeidskraft, men nei til fri mulighet for sosial dumping. (Fri Fagbevegelse, 04.04.14) Les mer

 

Bilbransjen: Partene skal samarbeide mot useriøsitet i bransjen

Partene i bilbransjen - Fellesforbundet og Norsk Bilbransjeforbund - skal inngå et forpliktende samarbeid mot useriøsitet i bransjen. Det er blant resultatene i årets tariffoppgjør som ble løst uten mekling. – Begge partene er opptatt av at bransjen må være seriøs, slik at man blant annet kan sikre omdømmet og rekrutteringen til faget, sier Fellesforbundets forbundssekretær Kine Asper. Samarbeidet skal blant annet sikre seriøsitet hos underleverandører. Hvordan det helt konkret skal foregå, er ikke klart ennå. (Fri Fagbevegelse, 04.04.14) Les mer

 

Kommentar: Neste stopp: Youngstorget!

Lossing- Det handler om solidaritet, det handler om retten til å inngå tariffavtaler – det handler om kampen mot sosial dumping, skriver Jan-Erik Østlie i en kommentar i Fri Fagbevegelse. - Kampen om tariffavtale i Risavika er som et gufs fra ei fortid da arbeiderne skulle stå med lua i hånda, skriver Østlie, og han oppfordrer folk til å møte opp på Youngstorget 5. april for å støtte havnearbeidernes markering. (Fri Fagbevegelse, 04.04.14) Les kommentaren

Se også: Stor oppslutning om havnearbeidernes markering 5. april (NTF, 31.03.14)

 

De omreisende irske og britiske steinleggerne er tilbake i Norge

Omreisende steinleggere er igjen observert i Norge, og en norsk kvinne mistenkes for heleri av tre millioner steinleggerkroner. - Dette er illevarslende, sier stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H), som sitter i justiskomiteen på Stortinget. - Bygningsbransjen er spesielt utsatt for kriminelle selskaper som utkonkurrerer norske selskaper gjennom dumping av arbeidskraft, fiktiv fakturering og skatteunndragelser, sier Elvenes. (Dagbladet, 03.04.14) Les mer

 

Norsk Industri og Fellesforbundet er enige om tiltak for arbeidsinnvandrere

Stein Lier-HansenPartene i det sentrale lønnsoppgjøret er rimelig fornøyd med oppgjøret. Fellesforbundets leder Arve Bakke trekker frem enighet om tiltak for arbeidsinnvandrere som spesielt viktig. Arbeidsinnvandrere skal få opplæring i norsk, sikkerhet og arbeidskultur. (Aftenposten, 03.04.14) Les mer

 

 

 

Difi arrangerer frokostmøte om sosial dumping i bygg og anlegg

LogoDirektoratet for forvaltning og IKT (Difi) arrangerer frokostmøte i Oslo 11. april fra kl. 09-12. Bygg- og anleggsnæringen har store utfordringer med sosial dumping og useriøse aktører. Hva er konsekvensene for bransjen hvis denne praksisen fortsetter? Hva gjør tilsyns- og påtalemyndigheter for å stoppe dette? Og hvordan kan offentlige innkjøpere og deres leverandører motvirke dårlige lønns- og arbeidsforhold i kontraktene? Blant innlederne er Fafo-forsker Kristin Alsos. (Fafo Østforum, 03.04.14) Informasjon om program og påmelding finner du hos Difi

 

Danmark: ID-kort til 150.000 håndverkere

Kun bygningsarbeidere med sikkerhetskurs og ID-kort skal få adgang til danske byggeplasser. Det er et flertall i Folketinget enige om. ID-kortet er et tiltak mot sosial dumping og dårlig sikkerhet. Danske politikere mener ID-kort vil gjøre det enklere for skatteetaten og Arbeidstilsynet å kontrollere om utenlandske håndverkere bryter reglene. (Ugebrevet A4, 03.04.14) Les mer

Se også: EU-regler kan blokkere for ID-kort til håndverkere (Ugebrevet A4, 03.04.14)

 

Fafo-rapport: 3 av 10 byggekort til utenlandske arbeidere

Line EldringArbeidere uten ID-kort, ulovlig lave lønninger og utstrakt bruk svart arbeid. Bildet som tegnes av det private markedet i byggenæringen i en fersk Fafo-rapport, er ikke lystig lesning. - Jeg vil påpeke at svart arbeid ikke er noe nytt, men vi ser at internasjonaliseringen har forsterket problemet – ikke minst i privatmarkedet, sa prosjektleder og Fafo-forsker Line Eldring da hun la fram Fafo-rapporten under Byggedagene 2014. (Byggeindustrien, 02.04.14) Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem

Se også:

Fersk Fafo-rapport avslører omfanget av ulovlig arbeid i det private byggmarkedet (Teknisk Ukeblad, 02.04.14)

LO: - Viktig Fafo-rapport om privatmarkedet i byggenæringen (LO, 02.04.14)

 

Bygg og anlegg en stor prioritet for Arbeidstilsynet

Ingrid Finboe Svendsen- Arbeidskriminalitet er enda vanskeligere å avdekke i dag enn det har vært tidligere, på grunn av arbeidstakere som ikke tør snakke og falske papirer som gir inntrykk av at alt er i orden, sa Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet, da hun innledet på Byggedagene 2014. – Vi ser at arbeidstakere som er utsatt for sosial dumping gjerne ikke har oppsigelsesvern, de er utsatt for vold og trusler, ofte får de ikke utbetalt lovt lønn, og de mottar heller ikke overtidsbetaling, sier hun. Arbeidstilsynet fordoblet antall tilsyn fra 2012 til 2013, og forteller at de akter å øke frekvensen ytterlige fremover. (Byggeindustrien, 02.04.14) Les mer

 

Klart for minstelønn i Tyskland

IllustrasjonDen tyske regjeringen har vedtatt et lovforslag om å innføre en fast minstelønn på 8,5 euro i timen, opplyser en regjeringskilde. Beløpet tilsvarer om lag 70 norske kroner, og ifølge kilden skal minstelønnen fases inn fra 2015 og være helt på plass fra 2017. (Altaposten / NTB-AFP, 02.04.14) Les mer

Se også: Tyskland: Minstelønn, ikke for alle? (LOs Brusselkontor, 03.04.14)

 

 

Oslo-politiet har fått 2,6 millioner til bekjempelse av kriminalitet i byggebransjen

Logo- Innrapporteringer fra politidistriktene viser at bruk av ulovlig arbeidskraft er svært utbredt, og vi ser en betydelig fremvekst av sosial dumping. Dette er et alvorlig samfunnsproblem, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt. Oslo-politiet har fått 2,6 millioner kroner i støtte fra Politiets samordningsorgan til å arbeide spesifikt for å avdekke arbeidskriminalitet i byggebransjen. (Aftenposten, 01.04.14) Les mer

 

 

Fiskeindustrien: Fagforening krever allmenngjøring. Bedriftene kaller det tvangsorganisering

LogoLogoFiskeindustrien er regnet som en av verstingene når det gjelder likebehandling av norsk og utenlandsk arbeidskraft. I dag er lønna i fiskeindustrien overlatt til partene selv. Så lenge en bedrift ikke har en tariffavtale, betyr det at lønna kan være hva som helst. Nå vil Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) kreve minstelønn for alle utenlandske arbeidere i fiskeindustrien. Det blir opptil Tariffnemnda å vurdere kravet om allmenngjøring. – En allmenngjøring er langt på vei en tvangsorganisering, skrev Svein Reppe, leder i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), i et brev til arbeidsministeren i høst. Reppe mener dagens regelverk beskytter utlendinger godt nok mot sosial dumping. (NRK, 01.04.14) Les mer

Se også: NNN ut mot Arbeidstilsynet: – Verstingene i fiskeindustrien blir ikke tatt (NRK, 01.04.14)

 

 

Reagerer sterkt på 90-kronerslønn i fiskerinæringen

IllustrasjonMartin Henriksen (Ap) krever svar fra arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) om det vil bli gjort noe for å allmenngjøre tariffavtalen eller innføre et eget bransjeprogram for fiskerinæringen. Henriksen mener NRKs avsløring om 90-kronerslønn går utover omdømmet til en hel næring. - Fiskeri- og havbruksnæringen er noen av våre fremste eksportnæringer, og det er i alles interesse at arbeidsvilkårene der er så gode som dem kan bli, sier Henriksen. (NRK Nordnytt, 01.04.14) Les mer

Se også: Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren (Stortinget, 01.14.14)

Arbeidsministeren: – Cowboykultur i fiskeindustrien må vekk (NRK, 31.03.14)

Stilte spørsmål ved lønna: – Vi kunne reise heim om vi ikkje likte det (NRK, 31.03.14)

Lydopptak avslører at vikarbyrå gir rumenere for lav lønn (NRK, 31.03.14)

 

 

Stor oppslutning om havnearbeiderne

LossingFagorganiserte fra ni land har meldt sin ankomst til stormønstringen for de streikende havnearbeiderne, som blir arrangert på Youngstorget i Oslo lørdag 5. april kl 14.00. Bakgrunnen er at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har boikottet Risavika Terminal siden 1. november 2013. På tross av ILO-konvensjon 137 som sikrer havnearbeiderne fortrinnsrett til lossing og lasting av skip, nekter Risavika Terminal å undertegne tariffavtale. Bedriften vil heller bruke billig skipsmannskap til dette arbeidet. NTF tok ut havnearbeiderne i Tromsø og Mosjøen i sympatistreik fra 7. desember i fjor. (NTF, 31.03.14) Les mer

Se også: Full blokade av Tromsø Havn (I Tromsø, 31.03.14)

 

Partene krever styrket språkopplæring for utenlandsk arbeidskraft

Torbjørn Røe IsaksenUtenlandsk arbeidskraft må få mer norskundervisning og styrket mulighetene for å ta fagbrev. Midt i meklingsinnspurten overleverte Fellesforbundet og Norsk Industri et felles brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som går direkte på et av kravene Fellesforbundet gikk inn i oppgjøret med: Styrket språkopplæring for utenlandsk arbeidskraft. (Fri Fagbevegelse, 31.03.14) Les mer

 

 

 

Nordmenn som kjøper svart arbeid risikerer lite

I en ny Fafo-rapport, «Privatmarkedet i byggenæringen: Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem», kommer det fram at en tredjedel av lederne i byggbedrifter mener at det har blitt mer svart arbeid i deres bransjer. Spesielt gjelder dette maler- og byggtapetseringsbedrifter, hvor hele 60 prosent oppgir at det har blitt mer svart arbeid. (Dagbladet, 31.03.14) Les mer

Se også: Det utføres mer svart arbeid i Norge (Fri Fagbevegelse, 31.03.14)

Les mer om den nye Fafo-rapporten nedenfor

 

Svart arbeid og arbeidsmiljø i privatmarkedet

Svart arbeid gir store inntektstap for fellesskapet og har svært uheldige konsekvenser for arbeidstakerne – som ofte er arbeidsinnvandrere. I denne rapporten er det svart arbeid, HMS-utfordringer og arbeidsvilkår i privatmarkedet i byggenæringen som er tema. På tross av at problemene sannsynligvis har økt de senere årene, har det vært få tiltak eller virkemidler rettet mot denne sektoren. Forfattere er Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen. (Fafo Østforum, 31.03.14)

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700