Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l September 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum september 2013

 

Høyre, FrP, Venstre og KrF: Et gode at arbeidsinnvandrere ønsker å skape seg en fremtid i Norge

Erna Solberg Siv Jensen Trine Skei Grande Knut Arild HareideArbeidsinnvandring er et av punktene som omtales i samarbeidsavtalen som i går ble inngått mellom Høyre, FrP, Venstre og KrF. De fire partiene ønsker å etablere flere servicekontor for politi, UDI, NAV og Skatteetaten for å lette tid og byråkrati ved arbeidsinnvandring. De vil ha enklere regler for innvandring for høykvalifiserte arbeidsinnvandrere, inkludert utrede en modell med forhåndsgodkjenning av større virksomheter. Samtidig vil de jobbe for å styrke Schengens yttergrense og styrke samarbeidet med de store mottakerlandene for å hindre at grunnløse asylsøkere reiser fra land til land innenfor Schengen. (Fafo Østforum, 01.10.13) Les samarbeidsavtalen

 

Sjøfartsorganisasjoner aksjonerte mot sosial dumping

Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) med de maritime foreningene i Norge på lag, gjennomførte nylig flere kontroller om bord i fraktebåter og supplybåter for å avdekke eventuell sosial dumping med underbetalte sjømenn. Denne gang fant de ikke graverende forhold, men det var flere av sjøfolkene som fikk nye avtaler etter at inspektørene hadde vært om bord. (Tidens Krav, 29.09.13) Les mer

 

Spanjoler som varslet om Coop får nå full erstatning

For et halvt år siden sto de fram og varslet om uverdige arbeidsforhold og lønninger ned mot 50 kroner timen ved Coops byggeplass utenfor Gardermoen. Nå får de full erstatning fra matgiganten. – Jeg ønsker ikke å gå inn på noe beløp, men det jeg kan si er at de åtte rørleggerne får en etterbetaling som Fellesforbundet og vi er enige om at er en fair etterbetaling, sier informasjonsdirektør Kristin Paus i Coop. (TV2, 29.09.13) Les mer

Se også: Fikk snitter og kake for varsling om sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 13.05.13)

De spanske rørleggerne krever at Coop etterbetaler lønnen - nå (Fri Fagbevegelse, 14.05.13)

Coop: – Pengene kommer i løpet av mai (Fri Fagbevegelse, 14.05.13)

Arbeidstilsynet vurderer politianmeldelse av spansk underleverandør (Fri Fagbevegelse, 14.05.13)

- Kampen mot sosial dumping nytter (LO, 30.05.13)

 

Truer med konkurs etter mulkt fra Arbeidstilsynet

For mer enn fem år siden traff inspektører fra Arbeidstilsynet litauiske bygningsarbeidere som jobbet for 2.800 kroner måneden for NST Baltija. Siden har selskapet fortsatt å betale langt under norsk lønn, og blitt stoppet flere ganger av tilsynet. 6. september fikk selskapet en siste, absolutte frist for å betale arbeiderne norsk lønn. Selskapet har ikke svart på dette, og får dermed en mulkt på 500.000 kroner. Nå kan selskapet slå seg konkurs før arbeiderne får pengene sine. (Fri Fagbevegelse, 27.09.13) Les mer

 

Anklager Fjord1 for sosial dumping

Det norske maskinistforbund reagerer på at Fjord1 leier inn polske maskinoffiserer via et bemanningsselskap. Vår reaksjon er uttrykk for en bekymring i forhold sikkerhet til de reisende, sosial dumping av de norske sjøfolkene og at de polske arbeiderne skal få de betingelsene som de har krav på, uttaler generalsekretær i Det norske maskinistforbund Hilde Gunn Avløyp. (Stavanger Aftenblad, 26.09.13) Les mer

 

Uroa for polakkar på ferjene

Det blir utdanna for få maskinistar og styrmenn og difor vil Fjord1 hyre inn 10 maskinistar. Ferjeselskapet har inngått avtale med eit bemanningsbyrå om å leige inn 10 polakkar i eit prosjekt som går over eit år. Der skal dei mellom anna få språkopplæring. Maskinistforbundet er uroa for tryggleiken og sosial dumping, og dei fryktar tariffar som kan utkonkurrere norske maskinistar. (NRK Sogn og Fjordane, 26.09.13) Les mer

 

Tiltak som gjelder alle kan redusere arbeidsskadedødstallene

LogoDe siste åra er det registrert 40-50 arbeidsskadedødsfall årlig. Andelen av utenlandske arbeidstakere som ble skadet eller døde grunnet arbeidsulykker er økende. Felles for mange av de skadede utenlandske arbeiderne var at de var innleid og jobbet i midlertidige stillinger. Hvordan kan vi forebygge arbeidsskader, som ofte får tragisk utfall? Det sikreste er trolig å satse på tiltak som omfatter alle ansatte på en arbeidsplass og god kommunikasjon om sikkerhet på arbeidsplassen. (Arbeidstilsynet, 25.09.13) Les mer

 

- Offentlige oppdragsgivere må ansvarliggjøres for å motvirke sosial dumping

- Det har i dag større konsekvens for en arbeidsgiver om han feilparkerer utenfor virksomheten, enn om han som arbeidsgiver på den samme virksomheten bryter arbeidsmiljøbestemmelsene. Slik kan det ikke være, sa Steinar Krogstad fra Fellesforbundet på NTL-konferansen ”Et kriminelt arbeidsliv” i Oslo. - Jeg har en mistanke om at noen på arbeidsgiversiden ønsker å så uklarhet rundt begrepet sosial dumping for å forsøke å unngå tiltak, sa statssekretær Norvald Mo i sin innledning. (NTL, 25.09.13) Les mer

Last ned presentasjoner fra NTL-konferansen "Et kriminelt arbeidsliv?"

 

Lysark fra Fafo Østforum seminar 17. september: Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Fafo-rapport 2013Stadig flere arbeidsinnvandrere får behov for hjelp fra NAV. Fafo har på oppdrag av NAV FARVE gjennomført et prosjekt som blant annet belyser hvilke utfordringer som oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet. På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg funn fra den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv: Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. (Fafo Østforum, 25.09.13)

Last ned lysark fra presentasjonen til Jon Horgen Friberg

Seminaret ble strømmet og opptak av sendingen er tilgjengelig i 14 dager på Fafo-tv

Les om, og last ned, Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv

 

Arbeidsinnvandringen til Vestlandet er doblet de siste fem årene

Den økonomiske veksten har skapt et sterkt behov for mer arbeidskraft og den har kommet fra utlandet, først og fremst fra Øst- Europa. Men mange kommuner er på etterskudd i arbeidet med å takle utfordringene økt arbeidsinnvandring fører med seg. (NRK Møre og Romsdal, 24.09.13) Les mer

Se også: Den nye bygda – tema under Vestlandsk Vidsyn (Møre og Romsdal fylkeskommune)

 

En halv million i tvangsmulkt for blant annet sosial dumping

Bemanningsselskapet NST i Haugesund er av Arbeidstilsynet ilagt å betale 500 000 kroner i tvangsmulkt. Dette skjer fordi selskapet ikke har etterkommet pålagte krav som går på lønn, reiseutgifter, kost og losji for sine utenlandske arbeidere. (NRK Rogaland, 24.09.13) Les mer

 

Skattekrimsjefen slår alarm innenfor byggebransjen, og bransjen ber den nye regjeringen om hjelp

– Før så vi veldig mye tradisjonell omsetning, håndverkere som jobbet svart. Nå ser vi at det organiseres og at man knytter til seg flere personer, sier skattekrimsjef i Skatt Øst, Jan Egil Kristiansen. Sosial dumping og svart arbeid hvitvaskes ved at det opprettes et nettverk av firmaer som sender falske regninger. (NRK Østfold, 24.09.13) Les mer

Se også: Debatt: - Mafiatilstander (Dagsavisen, 25.09.13)

 

Kabotasjeundersøkelse i Norge

Om en ukes tid kan man laste ned en kabotasjeapp og begynne å registrere utenlandske lastebiler i Norge. Svenske forskere skal analysere tallmaterialet, og målet er å få et riktigere tall på antall utenlandske lastebiler i Norge. Det er Norsk Transportarbeiderforbund (NTF), Yrkestrafikkforbundet (YTF), Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Norges Bilbransjeforbund (NBF), Bilimportørenes Landsforening og TS-Forum som har gått sammen og spleiset på dette prosjektet. (Tungt, 23.09.13) Les mer

 

Næringslivet i Møre og Romsdal er avhengig av arbeidsinnvandring

Stadig flere bedrifter i Møre og Romsdal ser mot utlandet når de skal rekruttere nye medarbeidere. - Arbeidsinnvandring bidrar i stor grad til å fylle jobber som ellers ikke ville blitt fylt. Vi har ikke nok arbeidskraft og kompetanse til å dekke behovene, sier Erik Husby ved NAVs fylkeskontor i Møre og Romsdal. Kleven veft mener dette beskriver situasjonen hos dem. – Vi har ikke nok folk og er helt avhengig av arbeidsinnvandring for å holde produksjonen oppe, sier verftets kommunikasjonssjef Ellen Kvalsund. (Nærnett, 23.09.13) Les mer

 

Debatt: Kriminalitet i arbeidsmarkedet og sosial dumping

Roar Abrahamsen- Politimester Hans Sverre Sjøvold har helt rett i at billig arbeidskraft er grunnmuren i en voksende svart økonomi, skriver Roar Abrahamsen, leder av avd 5 i Fellesforbundet. - Er det villighet til å bruke og utnytte billig importert arbeidskraft, villighet til å drive sosial dumping er det også mest sannsynlig også villighet til annen kriminalitet i arbeidsmarkedet. Det var og er derfor et stort tankekors at de borgerlige partiene og NHO har sagt nei til de viktigste virkemidlene i kampen mot sosial dumping, skriver Abrahamsen. (Fri Fagbevegelse, 23.09.13) Les mer

 

 

 

Tillitsvalgte bryr seg ikke om renholdernes arbeidsvilkår

Sissel TrygstadAnne Mette ØdegårdMens innleide renholderne vasker rundt dem, sover de tillitsvalgte i timen. Bare en av tre tillitsvalgte sjekker om renholdsfirmaet er godkjent, viser tall fra LOs tillitsvalgtpanel. Sissel C. Trygstad, forskningsleder ved Fafo, mener tallene er nedslående. – Alle tiltakene mot sosial dumping i renhold krever oppfølging. Renholdsbransjen er avhengig av at folk bryr seg hvis det skal bli en varig endring i bransjen, sier Trygstad. Anne Mette Ødegård, som også er forsker hos Fafo, mener tallene kan gjenspeile mangel på kunnskap, mangel på oppmerksomhet – og mangel på solidaritet. (Fri Fagbevegelse, 23.09.13) Les mer

Se også: – Tillitsvalgt: Sjekk egen arbeidsplass for sosial dumping! (Aktuell, 25.09.13)

 

Storbritannia: Krever lokale lærlinger for hver utenlandske ansatt

Den britiske Arbeiderparti-lederen Ed Milliband har markert seg med en rekke utspill angående minstelønn, sosial dumping og utenlandske ansatte i britisk næringsliv den siste tiden. - Jeg ønsker en britisk økonomi med høye lønninger for de ansatte, ikke et brutalt næringsliv med lave lønninger, sa Milliband. Vi ønsker regler som sier at for hver utenlandsk arbeider en britisk bedrift ansetter, så må de også opprette en lærlingeplass for å trene opp en lokal arbeider. Ifølge Milliband kan dette skape så mange som 125.000 nye lærlingeplasser de neste årene. (E24, 22.09.13) Les mer

 

Vegvesenet vil anmelde bedrifter som kjøper billig transport som ikke er egnet

Med vintersesongen rett rundt hjørnet, og mange kjøretøy uten skikkelige dekk, skulle inspektør Arild Aalberg i Statens vegvesen gjerne hatt et klarere mandat til å kunne gå til anmeldelse av både sjåfører og de som kjøper transporttjenestene. Aalberg understreker at ikke alle utenlandske kjøretøy er farlige i trafikken, men at de sjåførene som er på enkeltoppdrag i Norge, ofte har de verste kjøretøyene. (Fri Fagbevegelse, 20.09.13) Les mer

 

 

Arbeidstilsynet stoppet litauere som jobbet ulovlig på tak

Tre håndverkere fra Litauen som jobbet uten sikring med takarbeider for Buskerud fylkeskommune fikk umiddelbar stoppordre. En av arbeiderne forteller til Drammens Tidende at de reiser rundt i Norge og setter opp tilsvarende bygg for en norsk entreprenør, og at de aldri bruker stilas eller noen form for sikring. (Drammens Tidende, 20.09.13) Les mer

 

Forskere advarer mot velferdspolitisk bakrus

Jon Horgen Friberg Anne Britt Djuve Ti års rekordhøy arbeidsinnvandring fra Øst-Europa kan nå ende i velferdspolitisk bakrus og omfattende trygding. Det er forskerne bak Fafo-rapporten «Innvandrerne som skulle klare seg selv» som slår alarm. Forskerne Jon Horgen Friberg, Anne Britt Djuve og Olav Elgvin påpeker der at arbeidsløsheten blant disse arbeidsinnvandrerne har ligget på nærmere ti prosent i flere år. De er bekymret for at mange av dem vil bli skjøvet lenger ut i fattigdom og velferdsavhengighet. (LO-Aktuelt, 18.09.13) Les mer

 

 

Høyre er offensive mot dumping

Torbjørn Røe IsaksenFafo advarte i en fersk rapport om at den massive arbeidsinnvandringen gjennom EØS, i kombinasjon med sosial dumping, på sikt kan føre til kraftig økte utgifter til trygder og velferdsordninger. Fafo-forskernes foreskrevne medisin er sterk regulering av arbeidslivet, for å hindre sosial dumping og utstøting. Det er et perspektiv Høyres Torbjørn Røe Isaksen deler. LO-ledelsen mottar Røe Isaksens uttalelser om med glede. (EL & It Forbundet, 19.09.13) Les mer

 

 

 

Hvordan påvirkes rekruttering til utdanning av arbeidsinnvandring?

Pål SchøneDet ser ut til å være en negativ sammenheng mellom innvandring til bygg- og anleggsnæringen og tilstrømningen til næringens fagutdanninger, skriver Idunn Brekke, Marianne Røed og Pål Schøne (bildet) i artikkelen "Påvirker innvandring investeringen i utdanning?". Artikkelen er publisert i årets tredje utgave av Søkelys på arbeidslivet. (Institutt for samfunnsforskning, 19.09.13) Les mer

 

 

 

 

Norgesdrømmen er knust

Det spanske kjæresteparet Victor Pires (32) og Sonia Esteban (38) kom til Norge med en drøm om et bedre liv. Nå er den knust. – Jeg får bare tilbud om å jobbe svart. Jeg har måttet ta flere slike jobber, men det var ikke det vi drømte om og ønsket da vi kom til Norge. Vi er sjokkerte over hvor stort det svarte markedet er her i landet, sier Pires (Halden Arbeiderblad, 19.09.13). Les mer

 

Prispress gir mer svart arbeid

- Både i det offentlige og i private hjem er folk så kåte på å kjøpe det billigste at de gidder ikke sjekke nedover i verdikjeden, sier Bengt Herning i Virke. Fagfolk i byggenæringen mener at både at både stat og kommune bidrar til sosial dumping ved å godta for lave anbud (Aftenposten, 19.09.13). Les mer

 

Underbetalte litauere sendt hjem

Eik Entreprenør AS har ikke lenger noen innleide arbeidere fra det litauiske selskapet Euronordas UAB etter at Bamble kommune utestengte dem fra Stathelle barneskole. – De er sendt hjem, sier daglig leder i Eik Entreprenør, Morten Gjeruldsen (Telemarksavisa, 18.09.13). Les mer

 

Østeuropeiske arbeidere må integreres bedre

Fafo-rapport 2013En ny rapport fra Fafo advarer mot at velferdsstaten kan få store utgifter, om ikke østeuropeiske arbeidere blir bedre integrert. - Fleksibilisering i arbeidslivet og sosial dumping vil over tid kunne velte store kostnader over på velferdsstaten. Det er den korte versjonen, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (Klassekampen, 17.09.13). Les mer

Les mer om, og last ned, Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv

Les også: Forskere advarer mot velferdspolitisk bakrus (Fri Fagbevegelse, 18.09.13)

 

 

 

Denne løna sjokkerte Fellesforbundet

Ein litauar som jobba eit halvt år i Stavanger fekk i snitt 17 kroner i timen. Nå stemnar Fellesforbundet arbeidsgjevaren for 157.000 kroner (NRK Rogaland, 16.09.13). Les mer

 

Underbetaler sine ansatte, har likevel offentlige oppdrag

Ås tømrer- og malerservice underbetaler sine ansatte, og skylder trolig mange av dem titusenvis av kroner. Likevel får firmaet stadig oppdrag for det offentlige (Aftenposten, 16.09.13). Les mer

Les også: Må jobbe uten lønn - arbeidsgiver hevder de skofter (Aftenposten, 16.09.13)

Bryter med Ås tømrer- og malerservice (Maleren, 18.09.13)

 

Byggenæringen slår alarm om ufaglærte på norske byggeplasser

Det er problematisk at svært mange ufaglærte jobber på norske byggeplasser uten å ha norsk fagbrev, mener byggenæringen. Nå utfordrer Byggenæringens Landsforening den påtroppende regjeringen å gjøre noe med saken. Byggenæringens Landsforening anslår at nesten halvparten av arbeiderne, mangler formell utdanning og norsk fagbrev (NRK, 12.09.13). Les mer

 

Grov sosial dumping på kommunale byggeplasser

Bamble kommune har reagert kraftig etter at Arbeidstilsynet har avdekket sosial dumping hos et innleid firma som har jobbet på byggeprosjektet på Stathelle barneskole og det nye vannanlegget ved Flåte. – Vi har gitt klar beskjed til Eik Entreprenør, som har leid inn utenlandsk arbeidskraft, at vi ikke ønsker å ha noen fra UAB Euronordas på noen av våre byggeprosjekter, sier rådmann Tore Marthinsen. (Porsgrunns Dagblad, 09.09.13) Les mer

Se også: Arbeidstilsynet hevder byggearbeidere tjente 36 kroner i timen (NRK Telemark, 09.09.13)
Fellesforbundet: Glad Bamble kommune rydder opp (Varden, 10.09.13)

 

Polakker fremdeles uten lønn

NRK fortalte i fjor høst om to polske bygningsarbeidere som ble nektet arbeidskontrakt, og fikk lønn på femti kroner timen for å utførte usikret og helsefarlig arbeid. De ble sendt på gaten i Lillesand da det norske byggefirmaet gikk konkurs i for ett år siden, og tilbake i Polen har de to fremdeles ikke fått lønna si. Polakkene har hverken fått penger fra konkursboet eller Statens lønnsgarantifond. Det skyldes blant annet at ledelsen i Husspesialisten hevdet at ingen av disse to polakkene har arbeidet direkte for Husspesialisten. (NRK Sørlandet, 09.09.13) Les mer

 

Etterlyser godkjenning av utenlandske håndverkere

Steinar Krogstad- Utenlandske håndverkere som arbeider i Norge uten godkjenning fører til dårlig kvalitet og innslag av sosial dumping, advarer Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet. Norge mangler en godkjenningsordning for utenlandske håndverkere, og fagforbundene opplever at store prosjekt blir bygget av utenlandske, ufaglærte arbeidere eller av håndverkere uten kjent kompetanse. (NRK Trøndelag, 06.09.13) Les mer

 

 

 

 

Krever norsk lønn for thailandske flyvertinner

- Thailandske flyvertinner hos Norwegian skal ha norsk lønn, sier Hans-Erik Skjæggerud, forbundsleder i Parat. Ansettelsen av thailandske flyvertinner er et grep Norwegian gjør for å kutte kostnader, noe som ikke har falt regjeringen og norske fagforeninger lett for brystet. De mener Norwegian driver sosial dumping ved ikke å tilby norsk lønn og norske arbeidsbetingelser til thaiene (NA 24, 06.09.13). Les mer

Les også: Kjos´ thaidamer får 3.000 kroner døgnet (NA24, 02.09.13)

 

Uanmeldte tilsyn i utelivsbransjen

LogoDeler av utelivsbransjen er utsatt for useriøsitet og sosial dumping. Denne uken gikk startskuddet for den første av høstens to tilsynsaksjoner med uanmeldte tilsyn i spisesteder, nattklubber og barer. Mange små virksomheter, som utelivsbransjen kjennetegnes av, nedprioriterer det systematiske HMS-arbeidet til fordel for daglig drift. - I tilsynene vil vi se spesielt på arbeidskontrakter, arbeidstid, overtid og forhold for eventuelle utenlandske arbeidstakere, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. (Arbeidstilsynet, 05.09.13) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 05.09.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 11/13

 

 

Fafo Østforum seminar 17. september: Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Fafo-rapport 2013Stadig flere arbeidsinnvandrere får behov for hjelp fra NAV. Fafo har på oppdrag av NAV FARVE gjennomført et prosjekt som blant annet belyser hvilke utfordringer som oppstår i møtet mellom arbeidsinnvandrerne og NAV-apparatet. På dette seminaret presenterer Fafo-forsker Jon Horgen Friberg funn fra den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv: Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati. Til å kommentere rapporten har vi invitert representanter fra forvaltning, organisasjonsliv og politiske partier. Møteleder blir Fafo Østforums prosjektleder Line Eldring. Seminaret finner sted tirsdag 17. september kl 14-16 i Fafos lokaler i Borggata 2b. Seminaret er gratis og åpent for alle. Seminaret strømmes og vises direkte på Fafo-tv. (Fafo Østforum, 04.09.13)

Registrering innen 16. september. Seminarprogram 

 

 

Svart arbeid i byggenæringen

Rolf K. AndersenLine EldringJohan Røed SteenOppussing og rehabilitering av private hus og hytter er et marked som er utsatt for svart arbeid. Frykten er at seriøse arbeidsgivere taper kampen om disse oppdragene. En ny spørreundersøkelse, gjennomført av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen, viser at hver fjerde organiserte bedrift har fått redusert sin omsetning i privatmarkedet de siste årene, og omtrent like mange mener at det har blitt mer svart arbeid i bransjen. Situasjonen er spesielt vanskelig for maler- og tapetsererbedriftene. Bedriftslederne mener at skattefradrag ved kjøp av hvite tjenester vil være et effektivt tiltak mot svart arbeid, samt strengere kontroll og skjerpede straffer. Dagbladet omtaler i dag undersøkelsen, se linke til sak nedenfor. (Fafo Østforum, 04.09.13) Les Fafos presentasjon med resultater

Se også: BNL advarer mot at organiserte kriminelle skal få større innpass i byggebransjen (Dagbladet, 04.09.13)

 

25 500 nye arbeidsinnvandrere i 2012

LogoInnvandringen til Norge var i 2012 rekordhøy. I alt innvandret 56 600 personer med ikke-nordisk statsborgerskap for første gang. 45 prosent av disse kom på grunn av arbeid. Det er litt færre enn året før, men arbeid var fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen. To tredeler av de 25 500 registrerte arbeidsinnvandrerne i 2012 kom fra de nye EU-landene. Av disse igjen kom nesten halvparten fra Polen. (SSB, 03.09.13) Les mer

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700