Søk i Fafo Østforum:


Østforum logo

et møtested i regi av Fafo

 

 

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

 

Fafo Østforums aktiviteter

Nyhetsbrev

Illustrasjon

Tidligere numre
Perioden
januar 2011-april 2015

Seminarer

2004-2014
Seminarprogrammene
Foredrag og lysark

Temasider

Oppdatert t.o.m april 2015

Allmenngjøring

Arbeidsinnvandring
fra tredjeland

Bulgaria og Romania

EU-domstolen:
Laval, Viking Line,
Rüffert og Luxemburg

Overgangsordningene

Solidaransvar

Statistikk

Tjenestedirektivet

 

Publikasjoner

Illustrasjon

Artikler
Notater
Landrapporter
Les mer

 

Nyttige lenker

Logo

Fafos forskning om arbeids- og bedriftsvandringer

 

Logo
Nordisk nyhetsbrev
Tidligere numre


Flere lenker finner du her

 

Du er her: Forsiden l Nyhetsarkiv l Oktober 2013

Dette er Fafo Østforums arkiverte nettsider. Her ligger alt innhold fram til og med 2014.

Nettsidene blir ikke oppdatert. Nye nettsider ligger på www.fafooestforum.no

Nyheter Fafo Østforum oktober 2013

 

Harald Langemyhr er tilkjent 20 millioner kroner i erstatning

Byggmester Harald Langemyhr har vunnet erstatningssaken mot Oslo kommune og er tilkjent en erstatning på rundt 14 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter av Oslo tingrett. I en pressemelding fra Omsorgsbygg Oslo KF heter det at kommunen må betale for deler av arbeider utført på byggeplassen, men at kommunen har vunnet fram på vesentlige punkter (Dagbladet, 31.10.13). Les mer

Se også: Ikke frikjent for sosial dumping (Fellesforbundet, 01.11.13)

 

 

Fafo Østforum seminar 14. november: Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Direktesending på Fafo-tv

Micheline van RiemsdijkJørn TorstensenLuis NogueiraPetter TeigenTarje BjørgumLine Eldring Det globale kunnskapssamfunnet konkurrerer for å tiltrekke seg de klokeste hodene, og de rekrutterer kunnskapsmigranter for å tilfredsstille kunnskapsbehov. Klarer vi i Norge å tiltrekke oss denne typen arbeidsinnvandrere, og hva slags utfordringer møter arbeidstakerne og bedriftene? På dette seminaret lanseres en ny rapport temaet. Seminaret arrangeres i Fafos lokaler torsdag 14. november kl 14-16. (Fafo Østforum, 31.10.13) Pil Seminarprogram Pil Regstrering innen 13. november

Se også konferansen som ble arrangert av Global Mobility forum i Oslo 12. november: Attracting Global Talent for Sustainable Competitiveness

Vil forby kabotasjekjøring

Partiet Rødt mener at kampen mot sosial dumping innenfor transportbransjen må intensiveres, og at den nye regjeringen må ta umiddelbare grep. Det er en åpning for en såkalt «time-out» i dagens EU og EØS-regler for å ivareta nasjonale interesser, sier Bjørnar Moxnes, leder i partiet Rødt (Dagbladet, 31.10.13). Les mer

 

Arbeidsinnvandring i tall

Fafo har laget en rekke undersøkelser og rapporter om arbeidsinnvandringen etter EU og EØS ble utvidet, i 2004 og 2007. I en artikkel på arbeidslivet.no oppsummeres noen av funnene. (Fafo Østforum / arbeidslivet.no, 31.10.13) Les artikkelen på arbeidslivet.no

 

Østeuropeere strømmer til danske arbeidsløskasser

For å få utbetalt arbeidsledighetstrygd i Danmark, må man melde seg inn i de såkalte a-kassene. Dette er frivillig. Nå melder polakker, estere og andre østeuropeere seg i stor stil inn i de danske a-kassene. Antallet østeuropeiske medlemmer er mer enn fordoblet på få år. Tilgangen kan være et pluss, men Dansk Folkeparti advarer om fare for misbruk og forlanger strammere regler. Den danske beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) er "bekymret og meget oppmerksom". (Dansk LOs Ugebrev A4, 31.10.13) Les mer

 

Parat om Norwegian: – Kan vanskelig kalles noe annet enn sosial dumping

Arbeidstakerorganisasjonen Parat mener et tillegg på 200 kroner på en 12 timers flytur fremstår som «helt utrolig». Flertallet av de kabinansatte på Norwegians «Long Haul»-flyvninger har en grunnlønn på 3000 kroner. På toppen av dette kommer flere tillegg, blant annet per flyvning. Dette er på 200 kroner for alle flyvninger, som den 12 timer lange flyvningen fra Bangkok til Gardermoen (NRK, 29.10.13). Les mer

Les også:

Fagforbundet oppfordrer alle til å boikotte Norwegian (NRK, 30.10.13)

LO vil ikke boikotte Norwegian (NRK, 29.10.13)

Base avgjør kabinansattes lønn (HK-Nytt, 30.10.13)

 

- Tillitsvalgte har et ansvar for å sjekke renholdernes arbeidsforhold

I en undersøkelse gjennomført av Fafo blant 3.500 LO-tillitsvalgte, kommer det fram at bare en av tre sjekker om renholdsfirmaet som vasker på arbeidsplassen deres er godkjent. Det er for dårlig, mener Kristine Larsen, HK-tillitsvalgt og organisasjonssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Hun mener alle tillitsvalgte må ta ansvar for renholderne. (HK-Nytt, 29.10.13) Les mer

 

Kronikk om regjeringsskifte og tiltak mot sosial dumping

amo lelDen nye regjeringen vil fortsette arbeidet mot «sosial dumping». Spørsmålet er likevel hva som skjer med de ulike tiltakene som allerede finnes. Uten videreføring og videreutvikling av allmenngjøringsordningen vil det bli vanskelig å bekjempe lavlønnskonkurransen, skriver Fafo-forskerne Line Eldring og Anne Mette Ødegård i denne kronikken i LO-Aktuelt (nr 17-2013).

 

 

Frøya: Fullstendig avhengig av arbeidsinnvandring

- Mange innlandskommuner som fortsatt trues av fraflytting har noe å lære av Frøya og kystens kultur for åpenhet. Politikere, arbeidsgivere og naboer i denne kystkommunen har forstått at innvandrerne alt i alt er til velsignelse og helt nødvendig, skriver Adresseavisen på lederplass. For noen år siden ble lakseoppdrettere og sjømatnæringen hjulpet av svenske ungdommer. Nå kommer det familier fra blant annet Litauen. Innvandrerne utgjør nå 17 prosent av befolkningen. (Adresseavisen, 29.10.13) Les lederen

Se også: Suldal er heilt avhengig av arbeidsinnvandring for å bemanna stillingar med rett kompetanse (Suldalsposten, 13.11.13)

 

Justisministeren: - Au pair-ordningen fungerer godt

Anders AnundsenDen nye justisministeren Anders Anundsen (Frp) er fornøyd med grepene som hans Ap-forgjenger i Stoltenberg-regjeringen har gjort for å hindre at au pair-ordningen sklir ut i misbruk og sosial dumping. - Jeg er skeptisk til å fjerne en ordning som i all hovedsak fungerer godt, fordi noen få ikke forholder seg til gjeldende regelverk, skriver justisministeren som svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF). (Dagbladet, 28.10.13) Les mer

Stortinget spørsmål (18.10.13) og svar (21.10.13): Ropstad (KrF): - Viktig at au-pair-ordningen blir gjennomgått for å unngå at mennesker blir utnyttet. Anundsen (FrP): - Au pairordningen innebærer ikke et tradisjonelt arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold

Se også: Justisministeren får 3000 au pairer i fanget (Dagbladet, 22.10.13)

 

Flere arbeidsinnvandrere gir større regional spredning av innvandrere, viser ny forskning

SSB-forsker Lasse Sigbjørn Stambøl har utarbeidet rapporten «Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn», der han kartlegger utviklingen i det regionale bosettings- og flyttemønsteret blant innvandrere og barn født i Norge av to innvandrerforeldre. (SSB, 17.10.13) Les mer

Last ned SSB-rapporten: Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

 

Krangler om sjørøveri og sosial dumping i Risavika

Norsk Transportarbeiderforbund krever tariffavtale for å hindre sosial dumping, og har varslet boikott av Risavika havn. Havneterminalen mener avtalen er utdatert og kaller aksjonen moderne sjørøveri. (NRK Rogaland, 23.10.13) Les mer

Se også: - Terminaldirektøren mangler kunnskap om hvordan norsk arbeidsliv er organisert (NTF, 24.10.13)

 

Skattekontrollørene skal ut, også på mindre, private byggeplasser

I en treårig storsatsing som skattemyndighetene har satt i verk, skal kontrollører jakte skatte- og avgiftsunndragelser på store og små byggeplasser. – Vi vet at de aller fleste driver seriøst, mens det er en liten andel som driver ulovlig, og flere av disse er gjerne multikriminelle de driver kanskje også med menneskesmugling og sosial dumping i tillegg til skatte- og avgiftsunndragelser, forteller Bjørn Marhaug, innsatsleder i Skatt Øst. (Byggmesteren 24.10.13) Les mer

 

 

 

Unio: Norwegian ofrer ansatte for økt inntjening

Anders Folkestad- Det er urovekkende og provoserende at Norwegian som en seriøs arbeidsgiver velger å vrake norske arbeidslivsvilkår til fordel for økt inntjening, sier Unio-leder Anders Folkestad. – I arbeidet mot sosial dumping har Unio vært med på å foreslå å lovregulere at ansatte beholder lønn og pensjon ved virksomhetsoverdragelse. Om vi hadde en slik lov, kunne ikke Norwegian komme unna med å etablere et nytt selskap der de overfører pilotene slik de nå gjør, legger Folkestad til. (Unio, 24.10.13) Les mer

 

 

 

Økte trygdeutgifter dekkes av høy sysselsetting

I løpet av de siste ti årene har trygdeutgiftene økt betydelig, men høy sysselsetting i samme periode har bidratt til å finansiere velferden. De siste ti årene har det vært en gunstig utvikling på arbeidsmarkedet, og tallet på sysselsatte har økt betydelig, først og fremst på grunn av høy arbeidsinnvandring fra EU-området. (NAV, 24.10.13) Les mer

 

Klippet og klart for vask av skitne bransjer

Klipper du deg for 150 kroner eller får bilen vasket og polert til 200, kan du bidra til sosial dumping. Det mener Jan-Egil Kristiansen, skattekrimsjef i Skatt Øst. Nå skal nye metoder fra Sverige bidra til å få bukt på den økende svarte handelen i frisør-, serverings- og bilbransjen. (Dagsavisen, 24.10.13) Les mer

 

EØS-retten gir flere jurister i Arbeidstilsynet

LogoNår Arbeidstilsynet oppsøker bedrifter, blir de stadig oftere møtt av advokater. Det skyldes at stadig flere bedrifter oppdager at EØS-avtalen gir muligheter til å utfordre det norske regelverket. Bedriftene utnytter med andre ord «handlingsrommet» i EØS-avtalen til å stoppe Arbeidstilsynet og utsette saker. Derfor har tilsynet ansatt 30 flere jurister på fem år. (FriFagbevegelse, 23.10.13) Les mer

Se også: LO-jurist advarer mot rådyre advokater (FriFagbevegelse, 24.10.13)

 

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 24.10.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 13/13

Samfunnsnotat om polsk økonomi og arbeidsliv

LogoPolen er det store landet blant de nye medlemmene av EU, med sine 38 millioner innbyggere. For Norge er landet etablert som det store ”avsenderlandet” av arbeidskraft. Ett nytt samfunnsnotat fra Samfunnspolitisk avdeling i LO, presenterer tall og fakta om Polsk økonomi og arbeidsliv. (LO, 23.10.13)

Last ned notatet "Polen - Litt om økonomi og arbeidsliv" (Samfunnsnotat nr 10/13, LO)

 

 

BNL uroet over dyster dødsulykke-utvikling

Jon SandnesFra 2003 til 2009 var det i gjennomsnitt ett dødsfall per 8. måned innenfor bygg og anlegg. Fra 2012 til mai i 2013 opplevde næringen ett dødsfall i snitt hver andre måned. - Jeg tror ulykkesutviklingen er en kombinasjon av flere faktorer. Vi har et svært høyt aktivitetsnivå, vi er en næring som består av svært mange ulike fagdisipliner som skal fungere sammen og vi har byggeplasser der språkutfordringene til tider er store, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens landsforening (BNL). (bygg.no, 23.10.13) Les mer

 

 

 

Jernbaneverket varsler sanksjon mot sosial dumping

Jernbaneverket har stoppet deler av arbeidene på Hjuksa bru på Bratsbergbanen. – Vi har mistanke til alvorlig, sosial dumping hos en underentreprenør, sier assisterende banedirektør Karstein Søreide. Det er en entreprenør fra Buskerud, Kongsbergfirmaet BMO med sin litauiske underentreprenør Svykai, som er involvert i saken. (Jernbaneverket.no, 23.10.13) Les mer

Se også: Litauisk firma kan få bøter (NRK Telemark, 23.10.13)

 

- Før kalte vi det sosial dumping. Nå har det utviklet seg til arbeidsmarkedskriminalitet

Logo- Svart arbeid, manglende HMS-rutiner, flere ulykker, utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft. Før kalte vi det sosial dumping. Nå har det utviklet seg til arbeidsmarkedskriminalitet som undergraver det organiserte arbeidslivet, slår bena under seriøse bedrifter og er dermed en trussel for våre yrker og lønns- og arbeidsvilkår, sa Jan Henrik Larsen da han innledet på Landstariffkonferansen for elektrofag. (EL & IT, 23.10.13) Les mer

 

Fem års jakt kan være forgjeves

I over fem år har Arbeidstilsynet forsøkt å hindre NST Baltija i å dumpe lønna. De ansatte har fortsatt ikke fått riktig lønn, og selskapets ledelse har gått i dekning. Arbeidstilsynet har aldri brukt så lang tid på å stoppe et selskap som driver med sosial dumping. Det lille selskapet UAB Norwegian Service Team Baltija har brukt Norges beste EØS-jurister, gått til sak mot Arbeidsdepartementet, klaget, truet med nye rettssaker og stoppet Arbeidstilsynets krav i over fem år. Alt dette for å kunne lønne litauiske bygningsarbeidere helt ned i 14 kroner timen. (Fri Fagbevegelse, 23.10.13) Les mer

 

Statoil vil flytte 500 stillinger ut av landet

Mens Helge Lund tidligere forsikret ansatte om at taket på utflaggingen var satt til 350 stillinger, kan Statoil nå likevel sende 500 stillinger til lavkostland som India og Latvia. (Stavanger Aftenblad, 22.10.13) Les mer

 

Ingeniørmangel halvert på grunn av jurister i ingeniørjobber, outsourcing og innvandrere

NITOs arbeidsmarkedsrapport viser at ingeniørmangelen nå er halvert. En av årsakene er omfattende arbeidsinnvandring. Fra 2010 til 2012 har antallet ingeniører og sivilingeniører fra utlandet økt med 40 prosent, og ligger på ca 15.000 personer. – Flere større ingeniørtunge virksomheter har aktivt drevet rekruttering innen EØS-området, hvor det har funnets ledige ressurser grunnet den økonomiske situasjonen i disse landene, ifølge rapporten fra NITO. (Teknisk Ukeblad, 22.10.13) Les mer

 

EL & IT mobiliserer til kamp mot sosial dumping

Jan Olav AndersenLeder i forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet, Jan Olav Andersen, tror kampen mot sosial dumping blir hardere de neste årene. – Vi mangler en allmenngjort tariffavtale, men vi mangler også et godt bilde av hva som er situasjonen i vår bransje. For to år siden fikk vi likebehandlingsprinsippet implementert i tariffavtalen vår. Men jeg sitter med følelsen; det at vi har fått dette verktøyet gjør det at vi heller jakter den siste 50-øren enn å ha fokus på de alvorlige tilfellene av sosial dumping? spurte Andersen da han innledet på Landstariffkonferansen for elektrofag i Bergen. (Nettverk1, 22.10.13) Les mer

 

 

 

Mafialignende tilstander i byggebransjen

Skattemyndighetene har avslørt skatteunndragelser i for én milliard kroner. Ofte skjer det ved å kamuflere svarte lønninger. Fortvilte arbeidere kontakter Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening for å få hjelp. - Mange firma som jukser med skatt bruker utenlandske arbeidstakere, for de tror at de ansatte ikke har ressurser til å gå til sak mot firmaet, sier ombud Odd Magnar Solbakken til NRK Dagsrevyen. (Fellesforbundet / NRK, 22.10.13) Se innslaget på NRK

 

LogoNytt nummer av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

"Den polske ambassaden i Danmark advarte mot tariffavtale". Dette er en av sakene i nyhetsbrev nr 3-2013 fra EU&arbetsrätt (Fafo Østforum, 21.10.13). Les sakene i Nyhetsbrev Nr 3 2013

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

 

EFTA-domstolens president fillerister Høyesterett

EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher mener at vår øverste domstol undergraver EØS-avtalen ved å ikke tilpasse dommene sine til europeisk lov. Baudenbacher mener at det «vokser frem en 'norsk EØS-rett' og at EØS-retten dermed fragmenteres». Et av eksemplene han bruker er den såkalte allmenngjøringssaken der NHO, på vegne av en rekke skipsverft, gikk til sak mot Regjeringen. (Aftenposten, 21.10.13) Les mer

 

Utenlandske statsborgere på Svalbard får dårligere trygdekår

Ny praksis i NAV gjør at over 300 utlendinger i Longyearbyen får sterkt innskrenkete rettigheter til trygdeytelser. Til nå har utenlandske arbeidstakere hatt medlemskap i Folketrygden så lenge de var i et arbeidsforhold til en norsk arbeidsgiver på Svalbard. Fra nå av tolkes dette strengere. Medlemskapet gjelder kun når vedkommende er i arbeid. – Dette er sosial dumping, utført av den norske stat, sier Gustav Halsvik, styremedlem i Svalbardposten. (Svalbardposten, 18.10.13) Les mer

Se også: Avkrefter at utlendinger blir lidende (NRK, 18.10.13)
Samme praksis for norske og utenlandske arbeidere, sier Arbeids- og velferdsdirektoratet (Svalbardposten, 19.10.13)

 

Ropstad (KrF): - Viktig at au-pair-ordningen blir gjennomgått for å unngå at mennesker blir utnyttet

- Slik au-pair-ordningen fremstår i dag kan det synes som det er fordekt sosial dumping, skriver stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF). - Ser statsråden behovet for å ta en gjennomgang av om au pair-ordningen bør fortsette, og når vil en slik gjennomgang eventuelt kunne foreligge? spør Ropstad i et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren Anders Anundsen. (Stortinget, 18.10.13) Les mer

Se også: Justisministeren får 3000 au pairer i fanget (Dagbladet, 22.10.13)

 

EU: Uenig om regler mot sosial dumping

EUs arbeidsministere ble heller ikke denne gangen enige om det såkalte håndhevingsdirektivet som skal forhindre sosial dumping. Striden står om en "åpen" eller "lukket" liste og om solidaransvaret. Det var artikkel 9 og 12 som delte Europarådet i to om veien videre. Dette innebærer i hovedsak om nasjonale kontrolltiltak og sikring mot sosial dumping. Neste forsøk på enighet vil bli neste møte i Sosial og sysselsettingskonsilet 9.-10. desember. (LO-kontoret i Brussel, 18.10.13) Les mer

Les også bakgrunnsartikkel om håndhevingsdirektivet (arbeidslivet.no)

 

- En samlet fagbevegelse mot offentlig minstelønn

Anders FolkestadUnio-leder Anders Folkestad gjør det klart at arbeidsminister Robert Eriksson må vente kamp om han vil gjøre alvor av tanken om offentlig minstelønn. Eriksson har tidligere uttalt at en offentlig minstelønnsordning bør utredes som et alternativ til allmenngjøringsordningen, hvor minstelønna blir avgjort av tariffavtalene. (Unio, 17.10.13) Les mer

 

 

 

 

Vestlandskommuner om arbeidsinnvandring: - Viktig for folketalsutvikling og næringslivet

Dei fleste av kommunane på Vestlandet meiner arbeidsinnvandring er viktig for å sikre arbeidskraft til næringslivet, men eit fåtal uttalar at det er viktig for å sikre rekrutteringa til offentleg sektor. Det er nokre av dei første funna i vestlandsprosjektet, som ser nærare på arbeidsinnvandring til landsdelen. (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 17.10.13) Les mer

 

Au-pair vil ha 1,6 millioner i etterbetalt lønn

- Familien var i utgangspunktet ute etter billig arbeidskraft, oppsummerte aktor, politiadvokat Britha Røkenes da hun rundet av sin prosedyre i den første straffesaken for en norsk rett der au pair-kvinners vilkår og rettigheter blir testet mot straffelovens bestemmelser om tvangsarbeid og menneskehandel. (Dagbladet, 16.10.13) Les mer

Se også: - Utnyttelsen av au pairer fortsetter (Dagsavisen, 08.10.13)

 

- Det norske spleiselaget rakner når svart arbeid får pågå i så stort omfang

- Politikerne lukker øynene for et omfattende problem, som har konsekvenser for mange deler av norsk samfunnsliv. Dette gir grobunn for sosial dumping og regelrett menneskehandel, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel. - De uakseptable tilstandene i bygg- og anleggsbransjen er et angrep på samfunnsmodellen vår, sier Herning. (Dagbladet, 16.10.13) Les mer

 

Tiltak for å bekjempe svart arbeid i frisør-, serverings- og bilpleiebransjen

Myndighetene mener omfanget av svart arbeid i frisør-, serverings- og bilpleiebransjen er meget utbredt. Fra nyttår må derfor arbeidsgivere innenfor disse bransjene dokumentere hvem som er på jobb hver eneste dag og hvor lenge den enkelte har jobbet. På den måten skal Skatteetaten enkelt kunne kontrollere blant annet at de ansatte har arbeidstillatelse og at lønn utbetales korrekt. (Drammens Tidende, 15.10.13) Les mer

 

Aksjonerer mot sosial dumping 15. oktober

Den europeiske bygningsføderasjonen aksjonerer mot sosial dumping 15. oktober. De europeiske arbeidsministrene skal avgjøre om det skal startes forhandlinger om håndhevingsdirektivet. Føderasjonen krever at forslaget som nå ligger på bordet forkastes, og at det i stedet arbeides med et nytt og bedre forslag som hindrer utnyttelse av arbeidere som er utstasjonert. (Fellesforbundet, 14.10.13) Les mer

Se også: Alarmaksjon mot sosial dumping (EL & IT Forbundet, 15.10.13)

 

Ungdom velger vekk «polakkyrker»

Pål SchøneNy forskning viser at den store innvandringen fra Øst-Europa gjør at norsk ungdom velger vekk studier i bygg- og anleggsfag. Forskningsleder Pål Schøne ved Institutt for samfunnsforskning er bekymret for nedbyggingen av utdanningstilbudet innen bygg- og anleggsfag. Sammen med Idunn Brekke og Marianne Røed har han skrevet artikkelen «Påvirker innvandring investeringen i utdanning» i siste nummer av Søkelys på arbeidsmarkedet (Fri Fagbevegelse, 14.10.13) Les mer

Se også: Hvordan påvirkes rekruttering til utdanning av arbeidsinnvandring? (Institutt for samfunnsforskning, 19.09.13)

Arbeidsinnvandring påvirker søkertallet til bygg- og anleggsfag (Utrop, 15.10.13)

 

Sverige: - Svenske bedrifter leier inn utenlandske lastebiler for å dumpe prisene

Svenske tungtransportsjåfører kartlegger kolleger fra Øst-Europa. Det er blant annet oppdaget sosial dumping, ulovlig spritsalg, tyverier og at det drives illegal oppfylling av drivstoff fra kassebiler langs veien. På lørdag arrangeres en stor demonstrasjon i Göteborg om nettopp lastebilsjåførenes sosiale vilkår og lønnsdumping. (NRK Østfold / Bohusläningen, 11.10.13) Les mer

 

Ulovlig arbeid og sosial dumping i restaurantbransjen i Kongsberg

Skatt Sør, Arbeidstilsynet og politiet en felles kontroll mot restaurantbransjen i Kongsberg. Fem restauranter ble sjekket og det ble anmerkninger på alle fem. Det opplyser politiførstebetjent Roger Fjellin. Han ramser opp både ulovlig arbeid, manglende arbeidskontrakter og lønn. (Laagendalsposten, 11.10.13) Les mer

Se også: Hadde ikke fått lønn på ett år (Laagendalsposten, 11.10.13)

 

Vil lovpålegge renholdsbestillere større ansvar

Ansatte i Tveita Renhold fikk ulovlig lav lønn, og etter at renholdsbedriften gikk konkurs fikk de ikke lønn. De nærmere 30 ansatte vasket for blant annet 22 Rema 1000-butikker. Rema 1000-butikkene er ikke juridisk ansvarlig for den manglende lønnsutbetalingen til renholderne, men butikken har informasjon- og påsepliktansvar. Norsk Arbeidsmandsforbund mener Reitan og Rema 1000 bør ta det moralske ansvaret og betale lønnen til de underbetalte renholderne. Den rødgrønne regjeringen vil at bestillerne skal ha større ansvar. (Dagbladet, 11.10.13) Les mer


Én av ti innbyggere i Træna kommune er fra Polen

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser innvandreres fordeling på kommunenivå. mellom 2008 og 2011. Der kommer det fram at den største veksten i antall innvandrere er i blant annet Træna kommune på Helgelandskysten. Polakkene strømmer til den lille fiskerikommunen Træna, som per februar 2013 hadde et innbyggertall på 506. Hele én av ti fra Polen. (Avisa Nordland, 11.10.13) Les mer

 

Nesten alle nye jobber går til arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa

LogoSysselsettingsveksten i Norge har vært svært høy, men uten at ledigheten er gått ned. Dette reflekterer den store arbeidsinnvandringen vi har hatt de siste årene, skriver LO i et nytt notat. LO-økonom Liv Sannes la i går fram tall som viser at antall arbeidsinnvandrere øker kraftig i visse bransjer, mens antall nordmenn synker. Hun påpeker at dette gir Norge ekstra «inkluderingsutfordring», fordi de nye innvandrerne gjør det enda vanskeligere for de «gamle» innvandrerne å få jobb. I tillegg påpeker Sannes at den norske modellen under press. (Fri Fagbevegelse, 11.10.13) Les mer

Last ned: LO-økonomenes vurdering av norsk økonomi (LO, Samfunnspolitisk avdeling, 10.10.13)

 

– Svart økonomi truer velferden

- Svart økonomi og skattekriminalitet er en trussel mot grunnleggende strukturer og verdier i samfunnet, sa skattekrimsjef Jan-Egil Kristiansen da han innledet på NTLs konferanse mot sosial dumping og svart økonomi. Kontant utbetaling gjør det vanskeligere for myndighetene å avdekke skatteunndragelser. Det er også vanskeligere å kontrollere privatmarkedet. Men de lykkes med å ta en del, deriblant 17 britiske og irske steinleggere. (Fagbladet, 10.10.13) Les mer

Se også: Sunnmøre: Politiet aksjonerer mot steinleggere (Sunnmørsposten, 11.10.13)

 

Debatt: Høy arbeidsinnvandring kan gi stor fallhøyde

- Arbeidsinnvandringen styrker ikke bare tilbudssiden av økonomien, men den utløser også i seg selv økt etterspørsel, både til løpende forbruk og ikke minst til investeringer i boliger, produksjons-kapital og infrastruktur, som lett kan bli en kan bli en selvforsterkende vekst, en økonomi i turbo. Dette skriver sjeføkonom Per Richard Johansen i KS, i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv. Han viser til Island, Irland og Spania som ekstreme eksempler på hvordan høy arbeidsinnvandring kan gi stor fallhøyde for et land. (Dagens Næringsliv, 10.10.13) Les mer

 

UiO-tilsette avslørte sosial dumping i jussbygningane

14 spanske arbeidarar som arbeidde med restaureringa av universitetsbygningane i sentrum fekk restskatt frå 10 000 til 30 000 kroner då dei var tilbake i Spania. Firmaet ObraEspanor hadde ikkje betalt inn skattetrekket til kemneren, avdekte UiO-tilsette. Statsbygg gav beskjed til hovudentreprenøren sin om å kutta ut selskapet. (UniForum, 10.10.13) Les mer

 

Sosial dumping: Høyre freder ingen tiltak

Torbjørn Røe IsaksenTorbjørn Røe Isaksen garanterer ikke for noen av tiltakene mot sosial dumping, med unntak av allmenngjøring. – Det er ingen fare for at vi legger alle nye tiltak til side, mens vi venter på evalueringen. Det Høyre vil reversere, er kollektiv søksmålsrett. Det antar jeg også at den nye regjeringen vil legge fram, sier Røe Isaksen. (Fri Fagbevegelse, 09.10.13) Les mer

 

 

 

 

Hentet 4200 nye ingeniører fra utlandet på to år

Antallet utenlandske ingeniører og sivilingeniører økte med 40 prosent til 15.000 fra 2010 til 2012. Svensker utgjør den største enkeltgruppen av utlendinger, mens portugisiske, spanske, litauiske og islandske ingeniører står for den største økningen. - Nå er både ingeniørmangelen og lønnsveksten i ferd med å flate ut, sier Knut Sunde i Norsk Industri. (Dagens Næringsliv, 09.10.13) Les mer

 

Tyskland: Demonstrasjoner mot ulovlig kabotasje og sosial dumping

Tyske lastebilsjåfører kjemper mot ulovlig kabotasje og bruk av sjåfører med luselønn som ødelegger fraktprisene og truer den innenlandske næringen. Nylig samlet en demonstrasjon i Dortmund rundt 100 lastebilsjåfører og like mange lastebiler og vogntog i en kortesje inn mot byens hovedjernbanestasjon. Det samme har tidligere skjedd i Lübeck og Berlin, og «bevegelsen» ser ut til å spre seg over hele Tyskland (Anlegg & Transport, 09.10.13) Les mer

 

YS: - Tiltakene mot sosial dumping er allerede evaluert

Jorunn BerlandYS-leder Jorunn Berland sier hun er glad for at den påtroppende Regjeringen vil videreføre trepartssamarbeidet. - Vi er også glad for at den nye Regjeringen sier de vil holde trykket oppe i kampen mot sosial dumping. At de vil evaluere tiltakene mot sosial dumping er i utgangspunktet positivt, men slike evalueringer er allerede gjennomført. Det er derfor grunn til å spørre om dette er en god bruk av ressursene, påpeker YS-lederen. (YS, 08.10.13) Les mer

 


 

Clemet: - På lang sikt kan innvandringen forsterke manglende bærekraft i velferdsstaten

Kristin ClemetSysselsettingen blant innvandrere er høyere i Norge enn i noe annet OECD-land. Men om dagens arbeidsinnvandrere blir, er det grunn til å frykte at de vil ha høyere trygdetilbøyelighet og lavere sysselsetting i fremtiden, sier Civita-leder Kristin Clemet. (Dagens Næringsliv, 08.10.13) Les mer

 

Se også: Trygdeeksport ble problematisert på Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse (Dagens Næringsliv, 09.10.13)


 

- Utnyttelsen av au pairer fortsetter

I går startet rettssaken i Oslo tingrett mot et ektepar som skal ha tvunget sine to au pairer fra Filippinene til å jobbe inntil 96 timer i uka. - Au pair-ordningen fungerer ikke etter sitt formål. Vi ser eksempler som innebærer en form for sosial dumping av kvinnearbeid, sier Else Leona McClimans som er bistandsadvokat for en av au pairene. (Dagsavisen, 08.10.13) Les mer

Se også Au pair-ordningen - Balansekunst mellom arbeid og kultur. Konferanse 11. oktober om au pair-ordningens mange dilemmaer på Litteraturhuset i Oslo, i regi av Norsk Folkehjelp og Fagforbundet.

 

Økt oljepengebruk gir økt innvandring

Svensker og polakker har gjort det lettere for de rødgrønne å øke pengebruken. Nå arver de blå muligheten til å sprøyte nye oljemilliarder inn i økonomien. Den høye arbeidsinnvandringen har snudd opp ned på viktige sammenhenger i norsk økonomi. Økt offentlig pengebruk presser ikke opp priser og lønninger på samme måte som for 20 år siden. Vi er en del av et arbeidsmarked med 500 millioner mennesker, sier Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo til Aftenposten. (E24 / Aftenposten, 08.10.13) Les mer

 

App skal gi informasjon om kabotasjeomfanget i Norge

Nå er kabotasje-appen klar for nedlasting. Yrkestrafikkforbundet (YTF) oppfordrer alle til å ta den i bruk og bidra til at forskerne ved Lunds Universitet får et best mulig grunnlag for sin analyse av kabotasjekjøring i Skandinavia. (YTF, 08.10.13) Les mer

 

Fornøyd med at ny regjering vil styrke Arbeidstilsynet

Logo- I arbeidslivet i dag ser vi utfordringer spesielt langs to akser: Sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet på den ene siden, og at altfor mange virksomheter ikke har det mest grunnleggende på plass når det gjelder forebygging og systematisk HMS-arbeid på den andre siden. Systematisk HMS-arbeid er det mest grunnleggende for å skape et godt arbeidsmiljø. Derfor er det viktig at vår rolle som forebyggende etat, fortsatt er sterk og tydelig, sier Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen. (Arbeidstilsynet, 08.10.13) Les mer

 

Eriksson (FrP): Vil vite hva som virker - evaluering er ikke noe hvileskjær mot sosial dumping

Robert ErikssonRegjeringsplattformen til den nye H/Frp-regjeringen slår fast at den vil evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak». Det har fått bekymringen til å stige i LO, og andre nestleder Hans-Christian Gabrielsen advarer på det sterkeste mot svekking av tiltakene mot sosial dumping. Men FrPs Robert Eriksson avviser at kampen mot sosial dumping trappes ned i påvente av den nye regjeringens evaluering av tiltakene fra de rødgrønne. (Fri Fagbevegelse, 08.10.13) Les mer

Se også:

Fafo-forsker Line Eldrings oppsummering av Fafos evaluering av de to første handlingsplanene mot sosial dumping: Kronikk: Sosial dumping – virker tiltakene? (Fri Fagbevegelse 31.05.13)

Handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping (Arbeidsdepartementet, 07.05.13)

Hvordan har de to første handlingsplanene virket? Fafo har evaluert Regjeringens to første handlingsplaner mot sosial dumping. Les om, og last ned, Fafo-rapporten fra 2011: Evaluering av tiltak mot sosial dumping

 

Den blåblå regjeringen viderefører allmenngjøringsordningen

Erna Solberg Siv JensenErna Solberg og Siv Jensen presenterte i går den politiske plattformen for den blåblå regjeringen. I kapitelet om arbeidsliv i plattformdokumentet skriver de blant annet: - Sosial dumping og uakseptable lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt, både for arbeidstakerne som rammes og for konkurrerende bedrifter som følger loven. Regjeringen vil derfor fortsette arbeidet mot sosial dumping ved å styrke Arbeidstilsynet, evaluere tiltakene mot uakseptable lønns- og arbeidsvilkår som hittil er satt i verk og vurdere nye tiltak. (Fafo Østforum, 08.10.13) Les hele dokumentet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet (Høyre / Dagbladet, 07.10.13)

 

 

Kronikk: Anstendig arbeid er nøkkelen til et anstendig liv

LogoLogoLogo- Et Europa i krise og en verdensøkonomi som sliter med å komme i gang setter arbeidslivet under press. Vi forutsetter at regjeringen viderefører arbeidet mot sosial dumping og sikrer alle arbeidstakere anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Vi forventer også at regjeringen styrker arbeidet med å integrere arbeidsinnvandrerne, skriver LO, YS og Unio i en felles kronikk der de redegjør for sine forventninger til den kommende regjeringen. (YS, 07.10.13) Les kronikken

Se også: YS markerer den internasjonale dagen for anstendig arbeidsliv (YS, 08.10.13)

 

Innvandring gir knallhard konkurranse om ungdomsjobbene

Arbeidsflittige svensker fører til at færre norske ungdommer jobber. Antall unge svensker i Norge har mer enn 20-doblet seg fra 1990 og frem til i dag. I Oslo er nesten en av fem unge fra Sverige (Aftenposten, 07.10.13). Les mer

Se også: Oslo renner over av svensker, men få bosetter seg i Bergen (Aftenposten, 08.10.13)

 

Sykehus i retten for utnyttelse av filippinske sykepleiere

På mandag må Oslo universitetssykehus (OUS) møte i retten tiltalt for å ha utnyttet tre filippinske sykepleiere, som jobbet ved Ullevål sykehus. Arbeidstilsynet mener det er viktig at slike saker kommer opp for retten og tror det kan begrense sosial dumping sosial dumping i Norge. (NRK Østlandssendingen, 06.10.13) Les mer

 

Norske, oppsagte, sjøfolk satt på land – filippinere mønstrer på

Det er snart ikke en eneste norsk matros på båtene som frakter oljemilliardene våre inn til land. Så å si samtlige norske matroser er erstattet med billig arbeidskraft fra utlandet. Ifølge Norsk Sjømannsforbund kan rederiene ansatte fem filippinere hvis de sparker en nordmann. Nå håper Sjømannsforbundet den nye regjeringen vil gjøre mer for å stanse det de mener er sosial dumping. (TV2, 04.10.13) Les mer

 

Antall litauere i Norge firedoblet på fem år

Jon Horgen FribergLitauske Lina og Kestutis vil bli gamle i Norge, skriver Bergens Tidende. Det bor i dag over tre ganger så mange litauere i Hordaland som for fem år siden. - Tidligere immigrerte mange personer fra Litauen og Polen også til land som Spania og Irland, men disse landene er nå hardt rammet av den økonomiske krisen. Når alternativene skrumper inn, trekker flere mot Norge, hvor den økonomiske utviklingen har vært positiv. Landet er blitt mer attraktivt de siste årene, sier Fafo-forsker Jon Horgen Friberg (bildet) til avisen. (Bergens Tidende, 04.10.13) Les mer

 

 

 

Kronikk: Ulønnsomme arbeidsinnvandrere?

Logo- Det er blitt populært i Norge å snakke om at forskjellige grupper ikke ”lønner seg” i samfunnet. Nå seinest østeuropeiske arbeidsinnvandrere, skriver Ellisiv Rognlien, forbundssekretær i EL & IT i en kronikk. Fafo la 17. september fram rapporten ”Innvandrerne som skulle klare seg selv” - om EØS-arbeidsinnvandringen til Norge. Til tross for at rapporten slår fast at ”så langt er det liten tvil om at den store arbeidsinnvandringen har vært svær lønnsom sett fra statens perspektiv”, er det overskrifter som ”Arbeidere fra Øst-Europa er en velferdsbombe” som er blitt slått opp som del av en skremselspropaganda, både om innvandring og velferdsbudsjettene, skriver Rognlien. (El & IT 04.10.13) Les mer

Last ned kronikken Velferdsbombe? (EL & IT / Dagsavisen, 01.10.13)

 

Samler inn dokumentasjon på sosial dumping i anleggsbransjen

Norsk Arbeidsmandsforbund vil allmenngjøre anleggsoverenskomsten. – Det er ikke så lett å skaffe dokumentasjon på sosial dumping, sier prosjektarbeider Steinar Rindhølen i Arbeidsmandsforbundet. – Siden tariffavtalen for anlegg ikke er allmenngjort, har ikke tillitsvalgte innsynsrett i lønnsvilkårene hos underleverandører. Dessuten er det vanskelig å få folk til å stå fram. Mange er redd for å miste den jobben de har. Jeg oppfordrer alle som har tips og innspill til å ta kontakt. Jeg har taushetsplikt, forteller Rindhølen. (Fri Fagbevegelse, 04.10.13) Les mer

 

Innvandreryrkene har dårligere lønnsvekst: - Veldig vanskelig å stanse utviklingen

Torbjørn Røe IsaksenHøy arbeidsinnvandring har presset lønnen ned i endel norske yrker, viser forskning. – Dette er krefter vi vil måtte slåss mot i mange år, sier Torbjørn Røe Isaksen, arbeidspolitisk talsmann i Høyre. Han viser til at alternativer som å melde seg ut av EØS-avtalen eller kutte innvandringen drastisk på andre måter, vil ha en høy pris for Norge. Røe Isaksen understreker at det ikke er tvil om at arbeidsinnvandring både har fordeler og ulemper for Norge. (Aftenposten, 04.10.13) Les mer

 

 

 

 

Høy arbeidsinnvandring presser norske lønninger ned

Bernt BratsbergLønnsutviklingen i yrker med mange innvandrere er betydelig dårligere enn i resten av arbeidsmarkedet. - Vi har ikke kunnet justere opp lønningene på 5–6 år, sier malermester Jens Petter Lunde. Bernt Bratsberg (bildet), seniorforsker ved Frischsenteret, har forsket på arbeidsinnvandringens effekt på hjemlige arbeideres lønninger. Konklusjonen er klar: En økende andel innvandrere gir lavere lønnsvekst for nordmenn i de samme yrkene. (Aftenposten, 03.10.13) Les mer

 

 

 

 

Bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere har lavere lønnsvekst

Innvandring presser ned prisene. Tallene kommer fram i en undersøkelse om arbeidsinnvandringens effekt på hjemlige arbeideres lønninger, skriver Aftenposten. Spesielt hotell- og restaurantbransjen og bygg- og anleggsbransjen opplever at lønnsutviklingen sammenlignet med gjennomsnittet i andre yrker er langt dårligere. Disse yrkesgruppene har henholdsvis rundt 40 og 20 prosent innvandrerandel. (Dagbladet / Aftenposten, 03.10.13) Les mer

Ryanair vingeklippet av fransk domstol

En domstol i Frankrike har dømt Ryanair til å betale nærmere 10 millioner euro, eller over 80 millioner kroner, for ulovlig virksomhet i Marseille. «Ved å nekte å underlegge seg fransk lovgiving når det gjelder trygdeavgifter, har selskapet organisert reell sosial dumping som har gjort det mulig å redusere driftskostnader, og da spesielt utgifter i forbindelse med de ansatte», heter det i dommen. Også i Norge er Ryanair involvert i en liknende rettstvist. (Fri Fagbevegelse, 02.10.13) Les mer

 

Kommentar: Samarbeid mot svart økonomi

- Den nye regjeringen må prioritere kampen mot sosial dumping og svart økonomi hvis vi skal unngå et stadig mer kriminelt arbeidsliv, skriver forbundssekretær i Norsk Tjenestemannslag Ragnar Bøe Elgsaas. - Den rødgrønne regjeringens handlingsplaner mot sosial dumping har gitt oss gode verktøy. Disse må bevares og styrkes. Kristin Skogen Lund og NHO tok før valget til ordet for å reversere flere av disse tiltakene. Det vil være en uklok politikk som vil ramme de er nederst på stigen i arbeidslivet, skriver Ragnar Bøe Elgsaas. (NRK, 02.10.13) Les mer

 

Kronikk: Utenlandske entreprenører og det norske markedet

- Den økende internasjonaliseringen av det norske samferdselsmarkedet byr på utfordringer i forhold til lønns- og arbeidsforhold, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Statens vegvesen har skjerpet kravene i konkurransegrunnlaget. Ved siden av gjennomføringsevne vil helse, miljø, sikkerhet og kampen mot sosial dumping stå sentralt, skriver (Statens vegvesen, 01.10.13) Les kronikken

 

Lite om arbeidslivet i samarbeidsavtalen

– Vil vi se endringer i arbeidsmiljøloven? Hvilke tiltak vil den nye regjeringen ta i bruk for å hindre sosial dumping? Lite er avklart i samarbeidsavtalen til Høyre, Frp, Venstre og KrF, sier leder av Norsk Tjenestemannslag, John Leirvaag. (Fri Fagbevegelse, 01.10.13) Les mer

 

Nyhetsbrev fra Fafo Østforum

Fafo Østforums elektroniske nyhetsbrev sendes ut jevnlig, og gir deg informasjon om Østforums seminarer, nye publikasjoner, samt tematisert utvalg fra vår nyhetstjeneste. Det er gratis å abonnere på nyhetsbrevet. (Fafo Østforum 01.10.13) Bestill nyhetsbrev

Les Fafo Østforum Nyhetsbrev 12/13

 

 

 

Bli deltaker

Fafo-logo Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo. Besøksadresse: Borggata 2B [Kart]. E-post: oestforum@fafo.no. Tlf: 22088600 Faks: 22088700